Förändringar i Digitala forskarsalen när GDPR träder i kraft 

2018-05-25

Riksarkivet vidtar skyddsåtgärder för personuppgifter i digitala forskarsalen med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

  • Digitaliserade bouppteckningar för åren 1980–2001 avpubliceras.
  • Digitaliserade fastighetsböcker för åren 1933–1985 avpubliceras.
  • Digitaliserade konfirmationsböcker, flyttningslängder och lysnings- och vigselböcker yngre än 70 år avpubliceras. Dessa har tidigare publicerats t.o.m. år 1980.
  • En inloggningsfunktion med e-postverifiering införs för att ta del av digitaliserat material yngre än 110 år.

Har du sedan tidigare ett användarkonto till Digitala forskarsalen eller Riksarkivets webbutik loggar du in med det kontot, du behöver inte skapa ett nytt konto för att få tillgång till digitaliserat material som är mellan 70 och 110 år gammalt. Ett användarkonto skapar du själv i Riksarkivets webbutik

Det är kostnadsfritt att ta del av arkivhandlingarna i digitala forskarsalen.

De handlingar som nu avpublicerats omfattas inte av sekretess. Det innebär att du avgiftsfritt kan ta del av handlingarna i våra läsesalar. Du kan också beställa kopior av handlingar du önskar ta del av. Observera att Riksarkivet har rätt att ta ut en avgift om 4 kr per sida. Om du inte lämnar oss sådana uppgifter att vi kan hitta handlingarna utan forskning tillkommer en eftersökningsavgift om 225 kr/påbörjad kvart.

Om du vill ta del av bouppteckningar för åren 1980–2001 kan dessa sökas fram utifrån den avlidnes namn i alla Riksarkivets läsesalar. För att ta del av bouppteckningar för ett visst geografiskt område behöver du besöka det landsarkiv där bouppteckningarna förvaras.

Digitaliserade fastighetsböcker för åren 1933–1985 kan du ta del av vid Landsarkivet i Härnösand.

Digitaliserade konfirmationsböcker, flyttningslängder och lysnings- och vigselböcker yngre än 70 år kan du ta del av vid det landsarkiv där handlingarna förvaras.

Riksarkivets kommer att se över om vi kan skapa andra tekniska skyddsåtgärder som ger samma skyddsnivå, men som förenklar för användarna.

Tillbaka