Folkräkning 1930 

2018-08-22

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 81 409 poster i 73 församlingar fördelade på 6 län; Jönköping, Kronoberg, Malmöhus, Halland, Örebro och Västmanlands län.

Kronobergs- och Hallands län har därmed tillkommit i databasen med sina första församlingar.

Till Folkräkningar (Sveriges befolkning)

Tillbaka