1930 års folkräkning uppdaterad 

2019-12-20

Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poster i 42 församlingar fördelade i följande län; Östergötlands, Kalmar, Göteborg- och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmland och Västerbottens län.

Västerbottens län är därmed komplett.

Till Folkräkningar (Sveriges befolkning)

Tillbaka