Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611 

2020-12-21

Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i Polen i mitten av 1600-talet. De förvarades på Skoklosters slott och överfördes till Riksarkivet 1893. Nu lanseras en databas över arkivet.

”Smolenskarkivet 1604–1611” är ett krigsbyte, taget av svenska soldater i Polen i mitten av 1600-talet. Dit hade det kommit som krigsbyte från den sydvästryska staden Smolensk, som 1611 hade kapitulerat för polska trupper efter knappt två års belägring. Handlingarna härstammar huvudsakligen från stadens ståthållarkansli och innehåller dokumentation om livet i den belägrade staden: myndigheternas instruktioner till befolkningen, förteckningar över bemanningen på murar och i torn, utdelning av spannmål till den hungrande befolkningen, klagomål på förhållandena under belägringen, böneskrifter, angivelser om flyktförsök, rättegångshandlingar mm. Arkivet är unikt även för ryska förhållanden.

En katalog över arkivet, som omfattar drygt 1.350 blad, samt digitaliserade kopior av originalhandlingarna har nu gjorts tillgängliga i Riksarkivets digitala forskarsal. I katalogen beskrivs även de ca 850 blad som ursprungligen hört till samma samling men som fördes till Ryssland på 1830-talet, och som nu förvaras på Institutet för historia vid Rysslands Vetenskapsakademi i Sankt Petersburg.

Databasen har upprättas av Elisabeth Löfstrand, Per Ambrosiani och Adrian Selin i samarbete med Riksarkivet och med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Länk till databasen: https://sok.riksarkivet.se/smolensk

Kontakt
Olof Karsvall

Tillbaka