Brevregistret till Donners Affärsarkiv är sökbart igen 

2021-07-28

Registret fanns tidigare på vår hemsida men har av tekniska skäl inte varit åtkomligt under en period. Nu finns det återigen tillgängligt och sökbart i Riksarkivets digitala forskarsal under specialsök. Välj Brevsamling och korrespondens. https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar

Registret till Donners Affärsarkiv innehåller drygt 8 000 poster och omfattar titel, namn, ort och land för avsändare, mottagare och brevförare samt brevens datum. Med brevförare menas den skeppare som tog med sig brevet från Gotland. Registret skapades 1999 av Landsarkivet i Visby i samarbete med Gotlands Genealogiska förening och finansierades med stöd av Stiftelsen Framtidens kultur.

Det Donnerska affärsarkivet efter Handelshuset Donner omfattar 141 volymer för tiden 1746–1845. Volymerna har tillhört de varandra avlösande familjebolagen. Arkivet slutar med konkurshandlingar 1845.

Länk till arkivförteckningen i NAD:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/ovcwfezQgoNTEHOsaMTPyC

Länk till det sökbara registret:
https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar

Foto: Detalj ur Donnerska affärsarkivet.

Detalj ur det Donnerska affärsarkivet 

Tillbaka