Har du problem att läsa detta nyhetsbrev? Läs nyhetsbrevet på webben

Riksarkivet, SVAR-Svensk arkivinformation

Nyhetsbrev, augusti 2019

Släktforskardagarna i Borås, 24–25 augusti

Riksarkivet finns i monter 2102.

Vi informerar om Riksarkivet, visar Digitala forskarsalen och erbjuder mässpriser på ett antal artiklar. Läs mer om släktforskardagarna på www.sfd2019.se

Grill

Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.

I registret som innehåller uppgifter om boställen, rusthåll, rotar och mycket annat kan du få fram t.ex. i vilket kompani och regemente samt rote en soldat verkade.

Källan är "Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket", ett bokverk som gavs ut 1855–1858 av Claes Lorentz Grill. Det här registret ersätter cd-skivan Grill som utgått ur webbutikens sortiment.

Sök i Grill

Lagfartsregister för Gotlands norra häradsrätts arkiv

Nytt register publicerat i Digitala forskarsalen.

Lagfartsregistret, som är upprättat av Landsarkivet i Visby, innehåller drygt 39 000 poster till uppbud och fastor i Gotlands norra häradsrätts arkiv och täcker åren 1800–1875.

Registret är sökbart på socken, fastighetsnamn, mantal (eller andelar av fastighet), år och ting. Övriga uppgifter är protokollets paragrafnummer, volymens signum och ibland vilket uppslag i volymen protokollet finns samt eventuella anmärkningar.

Sök i Lagfartsregister

Pågående skanning och publicering

Allmänna barnhuset, Frimurarbarnhuset i Stockholm samt Sjömanshuset i Gävle.

I arkivet Allmänna barnhuset har protokoll skannats samt protokoll, rullor och ansökningar för Frimurarbarnhuset i Stockholm.
Till Allmänna barnhuset
Till Frimurarbarnhuset i Stockholm

I Sjömanshuset i Gävle har mönstringsliggare skannats.
Till Sjömanshuset i Gävle

Nytt i webbutiken

Nytt i webbutiken

Demokratin i Sverige firar 100 år under åren 2018–2021. Riksarkivet uppmärksammar demokratijubileet med 16 spännande artiklar i årsboken "Kvinnors röster i arkiven".

I boken träder historiens kvinnor fram. Domböcker, vandringsböcker och andra dokument ger kvinnor från olika samhällsskikt en röst. Du möter rösträttskvinnor, adelsdamer, författare, mjölkpigor, flickscouter och verkstadsarbetare från 1500-talet till 1900-talet genom berättelser ur arkiven.

Till Kvinnors röster i arkiven i webbutiken

I boken Fisken i forskningen beskrivs inte bara samhällets förhållande till fisk som resurs. Här finns också en berättelse om hur fisket och närheten till havet påverkat kulturen och människors identitet i länderna kring Västerhavet.

Till Fisken i forskningen i webbutiken
Detta nyhetsbrev skickas till dig eftersom din e-postadress finns registrerad för nyhetsbrev i Riksarkivets söktjänst, Sök i arkiven. Avbeställ nyhetsbrev