Avvikande öppettider

Avvikelser kan uppkomma andra dagar under året. Begränsningarna i öppethållandet framgår då av automatisk telefonsvarare.

2019

Januari
1 Nyårsdagen Stängt
April
19 Långfredagen Stängt
22 Annandag påsk Stängt
Maj
1   Stängt
30 Kristi himmelfärds dag Stängt
31   Stängt
Juni
6 Nationaldagen Stängt
7   Stängt
21 Midsommarafton Stängt
November
1 Dag före alla helgons dag Stängt
December
23   Stängt
24 Julafton Stängt
25 Juldagen Stängt
26 Annandag jul Stängt
27   Stängt
30   Stängt
31 Nyårsafton Stängt

Tillbaka