Uddevalla-Venersborg-Herrljunga jernvägs aktiebolag

Aktiebolag 1901–1935

Bolagets namn
Bolagets namn Uddevalla-Venersborg-Herrljunga jernvägs aktiebolag
Årtal
Årtal 1912
Postadress
Postadress Vänersborg
Bolagets ändamål
Bolagets ändamål Att anlägga och trafikera järnväg mellan Uddevalla och Vänersborg samt västra stambanan vid Herrljunga..
Senaste bolagsordning
Senaste bolagsordning 1873
Tidigare bolagsordning
Tidigare bolagsordning 1871, 10 april 1863
Verkställande direktör
Verkställande direktör Linnell, N, Borgmästare
Styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmar Posse, C O S, Friherre (ordf)(Uddevalla)
Thorburn, A, Konsul (Uddevalla)
Linnell, N, Borgmästare (vd)(Vänersborg)
Forsell, F W, Kronofogde (Vänersborg)
Husberg, K, Landshöfding (Vänersborg)
Eneström, Oscar, Godsägare (Håkanstorp)
Styrelsesäte
Styrelsesäte Vänersborg
Aktiekapital
Aktiekapital Stam A: 1620000
Stam B: 0
Stam C: 0
Stam D: 0
Stam E: 0
Pref A: 0
Pref B: 0
Pref C: 0
Antal aktier
Antal aktier 162005
Sida i kalender
Sida i kalender 1091
Utdelning
Utdelning 1934: 5 % (Stam A)
1933: 4 % (Stam A)
1932: 3,5 % (Stam A)
1931: 4 % (Stam A)
1930: 5 % (Stam A)
Årets vinst
Årets vinst 132908
Eget kapital
Eget kapital 3423315
Totalt kapital
Totalt kapital 5744491
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation


Kommentera post/rapportera fel