Visar träff 1-19 av 19

Plats
Församling
Beskrivning

Plats: Boda
Dannäs
Församling: Dannäs
Boda i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By vid sjön Fyllen.
Beskrivning: Boda i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By vid sjön Fyllen.

Plats: Böke
Dannäs
Församling: Dannäs
Böke i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd.
Beskrivning: Böke i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd.

Plats: Dannäs
Dannäs
Församling: Dannäs
Dannäs. Sn i Vestbo hd, Jönköpings län, vid n.ö. sidan af sjön Bolmen. 0,414 qv.-mil, hvaraf land 0,323 eller 7,485 tnld, 15 3/8 mtl, 716 inv., 337,600 kr. fastighetsvärde. Bergig trakt med skog, sjöa...
Beskrivning: Dannäs. Sn i Vestbo hd, Jönköpings län, vid n.ö. sidan af sjön Bolmen. 0,414 qv.-mil, hvaraf land 0,323 eller 7,485 tnld, 15 3/8 mtl, 716 inv., 337,600 kr. fastighetsvärde. Bergig trakt med skog, sjöa...

Plats: Dragaryd
Dannäs
Församling: Dannäs
Dragaryd i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd, vid sjön Fyllen.
Beskrivning: Dragaryd i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd, vid sjön Fyllen.

Plats: Gaflö
Dannäs
Församling: Dannäs
Gaflö. By i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län, vid Bolmen. Herregården Stora Gaflö utgör 1 mtl och är tax. 26,000 kr. samt har qvarn och såg tax. 1,500 kr.
Beskrivning: Gaflö. By i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län, vid Bolmen. Herregården Stora Gaflö utgör 1 mtl och är tax. 26,000 kr. samt har qvarn och såg tax. 1,500 kr.

Plats: Holkhult
Dannäs
Församling: Dannäs
Holkhult i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd.
Beskrivning: Holkhult i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd.

Plats: Ingemarstorp
Dannäs
Församling: Dannäs
Ingemarstorp i Jönköpings län. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, under Dannäs herregård.
Beskrivning: Ingemarstorp i Jönköpings län. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, under Dannäs herregård.

Plats: Jonsbo
Dannäs
Församling: Dannäs
Jonsbo i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By.
Beskrivning: Jonsbo i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By.

Plats: Kuddebo
Dannäs
Församling: Dannäs
Kuddebo. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.
Beskrivning: Kuddebo. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.

Plats: Linnegården
Dannäs
Församling: Dannäs
Linnegården. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.
Beskrivning: Linnegården. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.

Plats: Qvarnagården
Dannäs
Församling: Dannäs
Qvarnagården i Jönköpings län. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd. Qvarn och såg tax. 1,700 kr.
Beskrivning: Qvarnagården i Jönköpings län. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd. Qvarn och såg tax. 1,700 kr.

Plats: Räfvelod
Dannäs
Församling: Dannäs
Räfvelod. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.
Beskrivning: Räfvelod. Gård i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.

Plats: Sjögården
Dannäs
Församling: Dannäs
Sjögården i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By vid sjön Fyllen.
Beskrivning: Sjögården i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By vid sjön Fyllen.

Plats: Skreberg
Dannäs
Församling: Dannäs
Skreberg. By i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län, nära Bolmen.
Beskrivning: Skreberg. By i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län, nära Bolmen.

Plats: Törestorp
Dannäs
Församling: Dannäs
Törestorp i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. Gård i närheten af Bolmen. Lyder under herregården Dannäs.
Beskrivning: Törestorp i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. Gård i närheten af Bolmen. Lyder under herregården Dannäs.

Plats: Törnestorp
Dannäs
Församling: Dannäs
Törnestorp i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd, nära kyrkan. En gård är komministersboställe, 3/8 mantal.
Beskrivning: Törnestorp i Jönköpings län. By i Dannäs sn, Vestbo hd, nära kyrkan. En gård är komministersboställe, 3/8 mantal.

Plats: Väderås
Dannäs
Församling: Dannäs
Väderås. (Värås.) By i Dannäs sn, Vestbo hd, och Hångers sn, Östbo hd, Jönköpings län. Garfveri tax. 1,000 kr. i Dannäs sn.
Beskrivning: Väderås. (Värås.) By i Dannäs sn, Vestbo hd, och Hångers sn, Östbo hd, Jönköpings län. Garfveri tax. 1,000 kr. i Dannäs sn.

Plats: Ystebo
Dannäs
Församling: Dannäs
Ystebo. By i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.
Beskrivning: Ystebo. By i Dannäs sn, Vestbo hd, Jönköpings län.

Plats: Önnabo
Dannäs
Församling: Dannäs
Önnabo i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By.
Beskrivning: Önnabo i Jönköpings län, Vestbo hd, Dannäs sn. By.