Tillbaka

Katarina

Start

Katarina

Drottning

Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud), d 7 sept 1450 i Sthlm o begr i Vadstena kloster 17 jan 51. Föräldrar: riksrådet o riddaren Karl Ormsson (Gumsehuvud; bd 17) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Krönt i Uppsala domkyrka till drottning av Sverige 2 juli 48, tituleras 17 mars 50 även drottning av Norge.

G 5 okt 38 på Sthlms slott m sedermera konung Karl Knutsson (Bonde; s 622), f omkr 1 okt 08 el 09, d 15 maj 70 på Sthlms slott, son till riddaren Knut Bonde o Margareta Karlsdtr (Sparre av Tofta) samt tidigare g m Birgitta Turesdtr (Bielke) o senare omg m Kristina Abrahamsdtr (? halvt djur).

Huvudkällan för vad man vet om K är den på Karl Knutssons uppdrag skrivna Karlskrönikan, som betygar, att hon var av god ätt. Där skildras i korthet Karls frieri hos hennes far o — mycket utförligt — deras ståtliga bröllop i okt 38, som skall ha varat i tolv dagar med vin, mjöd, dans o tornerspel. Att — som det står i krönikan — "alle de bäst i Sverige är, voro då mest alle där av biskopar, prelater, riddare o svenner", bestyrkes av det bevarade morgongåvobrevet. Bröllopet tycks ha kombinerats med ett rådsmöte, o senast 17 okt valdes Karl Knutsson till riksföreståndare. Krönikan nämner K även vid några tillfällen under de följande åren. Hon uppges sålunda ha deltagit i dansen i Karl Knutssons läger utanför det belägrade Stegeborg sommaren 39. Kort före familjens avfärd till Finland hösten 41, då Kristofer av Bayern blivit sv konung, skall K på Svartsjö ha fött en dotter, vid vars dop konungen stod fadder.

K kröntes enligt Karlskrönikan o flera annaler tre dagar efter maken av Jöns Bengtsson (Oxenstierna), som invigts till ärkebiskop först två dagar tidigare o alltså ej kunnat vara officiant vid kungakröningen. Om K:s verksamhet som drottning är föga känt. Vadstenadiariet bevarar minnet av ett besök, som hon gjorde i Vadstena kloster 15 jan 50. Efter Karls kröning till norsk konung i Trondheim hösten 49 kallas K även drottning av Norge.

Karlskrönikan talar i hänförda ordalag om K:s skönhet o goda egenskaper. Tydligen har hennes förhållande till maken varit gott. Att Karl hållit henne i största "kärlek och värdighet", vitsordas ett par månader efter hennes död i ett brev från priorn i Sthlms dominikankloster Alf Kruse till Erik av Pommern om Karl Knutssons planer på äktenskap med en pommersk hertigdotter (Carlsson) .

Under sitt knappt tolvåriga äktenskap födde K enligt Karlskrönikan nio barn, fyra söner o fem döttrar, av vilka fyra döttrar levde vid hennes död. Av dessa överlevde endast en sin far, nämligen Ivar Axelssons (Tott) gemål Magdalena, död barnlös 95.

Hans Gillingstam


Svenskt biografiskt lexikon