Tillbaka

A Alarik Behm

Start

A Alarik Behm

Zoolog

2. Axel Alarik Behm, f. 17 juli 1871 i Örikens församling. Föräldrar: kommissionslantmätaren Johan Erik Florentin Behm och Beda Margareta Susanna Åström. Åtnjöt skolundervisning vid Östersunds h. allmänna läroverk. Biträde vid lantmäteriförrättningar, skogsstämplingar och skogstaxeringar i Jämtland och Härjedalen somrarna 1883–91; tjänstgjorde som konservator och biträde vid fiskbestämningar och liknande göromål vid riksmuseets vertebratavdelning aug. 1892–apr. 1897; e. o. amanuens vid nordiska museet maj 1897; amanuens 28 dec. 1900; biträdande föreståndare för de naturvetenskapliga avdelningarna på Skansen 15 juni 1901; tf. föreståndare för Skansen 5 mars 1906–10 juni 1907; intendent vid nordiska museet 27 dec. 1906.

Gift 12 maj 1904 med amanuensen på Skansen Sigrid Augusta Elisabet Millrath, f. 26 juni 1872, dotter till löjtnanten Karl Gustav Millrath.

Född och uppfostrad i fjällbygden och under uppväxtåren i arbete under somrarna som biträde vid lantmäterigöromål och forstliga förrättningar, fick B. redan tidigt ett livligt intresse för allt, som lever och rör sig i naturen, ett naturforskarintresse, som snart medförde anställning vid riksmuseet. Under Stockholmsvistelsen kom hans natursinne att föra honom i förbindelse med Skansen, och efter hans anställning som tjänsteman vid nordiska museet 1897 har han främst ägnat sin tid åt Skansens zoologiska trädgård, för vilken han gjort en från många håll högt uppskattad insats, samt åt zoologisk forsknings- och författarverksamhet. Genom sina studieresor till kontinentens och Englands zoologiska trädgårdar (1903, 1907 och 1908) har han förvärvat vittomfattande erfarenheter och förbindelser, som varit av betydelse för den vidare utvecklingen av Skansens zoologiska trädgård. B. har jämväl i zoologiskt eller botaniskt syfte berest skilda delar av Sverige, Danmark och Tyskland samt har företagit en naturvetenskaplig forskningsresa till Spetsbergen, Beeren-eiland och norska Finnmarken år 1900.

S. Bock.


Svenskt biografiskt lexikon