Tillbaka

Frithiof G D Nordström

Start

Frithiof G D Nordström

Entomolog, Tandläkare

1 Nordström, Frithiof Georg Daniel, f 29 aug 1882 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 nov 1971 där, Kungsh. Föräldrar: målarmästaren Daniel Johan N o Charlotta (Lotten) Wilhelmina Jansson. Elev vid Norra latinlärov i Sthlm, studentex vid h a l i Hudiksvall 24 maj 02, inskr vid Tandläkarinst i Sthlm 6 sept 02, tandläkarkand:ex 12 sept 02, utex 3 febr 06, assistent vid avd för tandkirurgi 0607, allt vid Tandläkarinst, privatpraktiserande tandläk i Sthlm 0652, led av styr för Sv tandläkarsällsk 0810, sekr i Sveriges tandläkarförb 0913, tandläk vid Sthlms folkskolor 1315, led av styr för Entomolog fören i Sthlm 1853, för Sthlms tandläkarfören 2023. Entomolog. Fil hedersdr vid UU 30 maj 42, hedersled av Entomolog fören i Sthlm 55.

G 7 dec 1907 i Botkyrka, Sth, m Anna Gerda Vilhelmina v Porat, f 21 nov 1887 i Österåker, Söd, d 5 febr 1981 i Sthlm, Kat, dtr till komministern Carl Gustaf Ulrik Emil v P o Syster Anna Martina Cederholm.

Frithiof N gick i läroverk i Sthlm men tog studenten som privatist i Hudiksvall. Så som han utexaminerades från Tandläkarinstitutet öppnade han praktik i Sthlm, som han drev i drygt 45 år. Han tjänstgjorde även en period som tandläkare vid Sthlms folkskolor. N var en skicklig tandläkare och hade flera förtroendeposter inom yrkets sammanslutningar.

N blev redan under ungdomsåren intresserad av insekter, ett intresse som snart kom att inriktas på storfjärilarna, som han ägnade praktiskt taget all ledig tid intill hög ålder. Av den första större uppsatsen, Lepidopterologiska notiser (Entomologisk tidskr 1916), framgår att N gjorde sina första publiceringsvärda fjärilsfynd redan 1900. Detta bidrag till den sv storfjärilsfaunistiken följdes av många fler de flesta i Entomologisk tidskrift och gjorde att N snabbt blev känd i entomologiska kretsar i Norden. N reviderade också kritiska artgrupper bland de sv storfjärilarna. En del av dessa revisioner publicerades i tyska och österrikiska tidskrifter. Dessutom bearbetade N storfjärilarna i det material som hemfördes av de sv expeditionerna till Kamtjatka (publ 1927, 1929) och nordöstra Kina (1934). Ett exempel på N:s intresseinriktning och arbetssätt är den stora uppsatsen om de lappländska storfjärilarna, Lapplands fjärilar (Entomologisk tidskr 1933). I denna sammanställning av uppgifter från litteraturen och från egna och andras insamlingar behandlas såväl namnfrågor och underartssystematik som de olika arternas levnadssätt och utbredning.

Mycket stor betydelse för sv lepidopterologi fick de fjärilsböcker N författade, och de bidrog också till att göra honom känd utanför landets gränser. Först kom Våra fjärilar, 13 (193443), som under lång tid var populär nybörjarlitteratur, vilket de många upplagorna visar första delen kom ut i sex upplagor. 193541 utgavs standardverket Svenska fjärilar. Medförfattare var Einar Wahlgren och Albert Tullgren, men huvuddelen, som behandlade nattflyn och mätare (ca 70% av texten), stod N för. De utsökta färgplanscherna efter original av David Ljungdahl med alla de sv storfjärilarna avbildade bidrog till att göra detta verk internationellt känt.

Omkring 1920 började N att registrera sv fynduppgifter av storfjärilar. Målet blev så småningom att ge ut en atlas över de ca 1 000 arterna. Under medverkan av specialister från grannländerna publicerades tre delar, De fennoskandiska dagfjärilarnas utbredning (1955), De fennoskandiska svärmarnas och spinnarnas utbredning (1961) och De fennoskandiska och danska nattflynas utbredning (1969). Den fjärde och avslutande delen om mätarna utgavs aldrig.

Under flera årtionden var N centralgestalten inom sv macrolepidopterologi. Därtill bidrog också den hjälpsamhet han visade mot kolleger, inte minst yngre samlare, varom hans korrespondens vittnar. Han var en mycket god fältentomolog även om hans samlaraktivitet från början av 1930-talet hämmades något av ett hjärtfel. N besökte många trakter i Sverige och bemödade sig särskilt att genom larvuppfödning utforska de olika arternas biologi, vilket finns dokumenterat i de noggrant förda dagböckerna.

N var medlem i ett stort antal entomologiska sammanslutningar. För sina insatser inom entomologin kreerades han till hedersdoktor.

Per Douwes


Svenskt biografiskt lexikon