Kastman, släktBand 20 (1973-1975), sida 775.

Biografi

Kastman (Castman), släkt, enl uppg (Rudelius) härstammande från Marholma i Karlstorp, Jönk. Dess äldste kände stamfar var svarvaren Anders Arvidsson (d 1667) i Vimmerby. Dennes son Per Andersson (levde 1718), som först var skattebonde i Häggarp, Karlstorp, o sedan kronobonde i Lavekulla, Järeda, Kalm (nu i Karlstorp), var far till handelsmannen Erik Persson K (1690—1754) i Vimmerby. Denne var farfar till prosten Anders K (1777—1848) i Tjällmo, Ög.

Per Anderssons bror svarvaren o byfogden i Vimmerby Lars Andersson (d omkr 1683) var far till borgarna där Jonas Larsson K (d 1726) o Erik Larsson K (d 1729), vilka var fäder till guldsmederna i Vimmerby Erik Castman (1719—85) resp Lars Castman (1714—91), den senare även rådman. Hans son kh Erik Castman (1745—1815) i Gärdserum, Ög, var far till prosten Nils Lorentz Castman (1786—1857) i Borg, Ög, o farbror till 1:e lantmätaren i Kopparbergs län Carl Gustaf K (1780—1863).

Per o Lars Anderssons bror svarvaren, byfogden o gästgivaren Arvid Andersson (d 1738, enl uppg 104 år gammal) i Vimmerby var far till handlanden Eric K (d 1742) i Kalmar. Son till denne var akademiritmästaren i Lund Alexander K (1723—82). Hans sonson smedmästaren Joseph Samuel K (1821—1908) i Lund var far till ciselören där Johan Arvid K (1848—1927), vars verkstad är bevarad på Kulturen, o till kh Gustaf Alexander K (1867—1947) i Hardeberga, Malm. Son till Gustaf K är kh Eric K (f 1905, d 1983) i Nosaby, Krist.

En annan son till Arvid Andersson, guldsmeden o rådmannen i Vimmerby Anders Arvidsson Castman (d 1740, 62 år gammal), var rdgm 1726—27. Hans son guldsmeden o rådmannen i Eksjö Arvid Castman (1713— 99) var far till guldsmeden o rådmannen dir Anders Castman (1743—1805).

Eric K:s (d 1742) o Anders Arvidsson Castmans bror oxhandlaren o rådmannen i Vimmerby Jonas Arvidsson K (1683—1770) var rdgm 1738—39. Hans son prosten Petrus K (1726—90) i Lönneberga, Kalm, var far till kontraktsprosten Jonas K (1754—1822) i Lönneberga. Dennes son prosten Jonas Otto K (1798—1881) i Tingstad, Ög, var far till kanslirådet Carl Wilhelm K (1832— 1912). Efter verksamhet som rektor för folkskollärarseminariet i Karlstad från 1871 o vid folkskollärarinneseminariet i Sthlm från 1883, som folkskoleinspektör i Linköpings stift 1867—71, i Karlstads stift 1877—83 o i Strängnäs stift 1884—92 var Carl K kansliråd o chef för ED:s folkskolebyrå 1891— 1901. Han var ledamot av flera kommittéer på folkundervisningens område. Till sin läggning var K starkt konservativ o stod främmande för många föreslagna reformer. Han var vid sidan av tjänsten verksam som tidskriftsutgivare o publicerade läro- o läseböcker i modersmålet o historia. 1871—81 utgav han tills med C L Anjou Tidning för folkskolan o 1882—91 dess fortsättning Tidskrift för folkundervisningen. Han var från 1898 ordf i direktionen för Sv missionssällskapet o från 1894 led av Sv kyrkans missionsstyr. Efter pensioneringen skrev K en lång rad populärvetenskapliga arbeten, framför allt biografier över religiöst eller kulturellt betydande sv o utländska personer i den av honom redigerade serien Sv folkbibliotek.

Flera i en mängd upplagor utkomna läseböcker o abc-böcker utgav K tillsammans med brodern Knut Arvid K (1839—1909). Knut K blev adjunkt vid seminariet i Linköping 1864, var folkskoleinspektör i Linköpings stift efter brodern 1872—75 o i Kalmar stift 1876—78 o blev den förste rektorn för det då nyinrättade folkskollärarinneseminariet i Kalmar 1875, kh i Örberga, Ög, 1877 (tilltr 1878), i Törnevalla, Ög, 1880 o i Kuddby, Ög, 1892 (tilltr 1894) samt prost 1891. Carl o Knut K:s brorson extra provinsialläkaren i Hofors, Gävl, Karl Gustaf K (1867—1908), var i äktenskap med en dtr till Carl K far till fd rektorn för Seminariet för huslig utbildning i Sthlm Greta K (f 1901).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Ständernas beslut 1727 o 1739, RA; arkivarie Birgit Bäcks utredning 30 sept 1974 om släkten K:s äldsta led, GL Björkman, Personreg med kortare ant:ar till Vimmerby stads dombok o prot för åren 1614—1725 (stencil 1957), SBL; excerpter o sammanställn:ar om släkten K, Genealog fören :s arkiv, Sthlm; N Rudelius genealog ant:ar (B 8: 1), p 424, LSB; bankdir Gunnar L Björkmans excerpter om medlemmar av släkten K, Kalmar läns museum, Kalmar. — F Vult v Steyerns klippsaml, KB.

P G Berggren, Kalmar stad o dess hist (2 uppl, 1936); NO Bruce, Det sv folkundervisningsväsendet 1900—20 (Sv folkskolans hist, 4, 1940); K Broms, Fridtjuv Bergs pedagogik (1964); SG Dahl, Läroverks-matr för år 1885 (1886); Ekstrand; Hultmark; Linköpings hm, 3 (1919), s 244, 339, 461—65, 773 f, 4:1 (1920), s 40, 4:2 (1925), s 110 f; Lunds hm, 2:4 (1952), s 284 f; Lundstedt; H Lång, Den unge Albert Engström (1959); Millqvist; C E Nygren, Karlstads brand 1865 o stadens senare hist (1915); Oden; K Sahlin, Knut Arvid K (Julhälsn:ar till församharna från präster i Linköpings stift, 6, 1910); Set-terdahl, s 277 ff; C Sjöström, Skånska nationen 1833—89 (1904); dens, Kalmar nation i Lund 1670—1914 (1915); SKL; SLH 3:4, 4: 3 (1897—1933); SMoK; SPG; W Swalin, Bidr till K M:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892); Sv silversmide 1520—1850, 4 (1963); A Sörensen, Växelundervisningssäll-skapets normalskola o folkskolesem i Sthlm 1830—1930 (1930); dens, Det sv folkundervisningsväsendet 1860—1900 (Sv folkskolans hist, 3, 1942); J A Westerlund, De hädan-gångnes minne (Handhar rör prästmötet i Linköping den 20, 21 o 22 aug 1912, 1913), s 35 ff; Ö Tigerstedt, Kavalkad (Fagerstabru-kens hist, 4, 1957); Örnberg, 7 (1891).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kastman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12399, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12399
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kastman, släkt, urn:sbl:12399, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se