Hama, släktBand 18 (1969-1971), sida 73.

Biografi

Hama (Ama), gren av Folkungaätten (bd 16) härstammande från Birger jarls kusin Folke jarl (d 1210). Dennes sonson riddaren Ulf Holmgersson (levde 1290) var först g m en syster till södermanlandslagmannen Anund Haraldsson (Vingad lilja) o fick 1284 efter hennes död påvlig dispens för äktenskap med en släkting, en systerdotter till Magnus ladulås. Senast 1288 tillhörde han dennes råd. Av hans söner var Harald Ulfsson (d senast 1305) kanik i Linköping o riddaren Holmger Ulfsson, även kallad Holmger H eller Holmger Ama (d 1307 eller 1308), konung Birgers kammarmästare.

En tredje son Laurens Ulfsson (levde 1350) tillhörde 1310 hertig Eriks anhängare o blev riddare omkr 1313. Från 1318 var han i hertiginnorna Ingeborgs råd, o senast 1319 blev han lagman i Södermanland efter konung Birgers anhängare Stefan Röriksson (2 sparrar). Åtminstone från 1322 tillhörde han konung Magnus Erikssons råd. Under hans tid som lagman stadfästes 1327 en revision av Södermannalagen. Hans sätesgård var troligen Ärnäs i Kärnbo (Söd), men han valde gravplats i Alvastra kloster. Släkten förde i vapnet en av stengavlar styckad sköld. Den synes ha utdött på manssidan med Laurens Ulfssons son Holmger Ama eller Holmger H (levde 1359) på Ärnäs.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

DS 6 (1878—1959), nr 4308; H Gillingstam, Ama (ÄSF 1: 2, 1965) o där anf litt; Å Holmbäck o E Wessén, Sv landskapslagar, 3 (1940), s XIV, XXV, XXX; J Rosén, Striden mellan Birger Magnusson o hans bröder (1939); L F Rääf, Saml:ar o anteckn:ar till en beskr öfver Ydre hd i Östergöthland, 1 (1856), s 168; ST 1 (1877).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hama, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12462, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12462
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hama, släkt, urn:sbl:12462, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se