Hammarhjelm, släktBand 18 (1969-1971), sida 155.

Biografi

Hammarhjelm (Hammarhielm), släkt, härstammande från Per Nilsson Hammardahl (1621—89), som deltog i trettioåriga kriget, polska kriget 1655—57 o danska krigen 1643 —45, 1657—60 o 1676—79 samt blev sårad i slaget vid Lund 1676. Han avancerade till ryttmästare vid Västgöta ryttare 1677 o adlades s å med namnet Hammarhielm. Sonsons sonson till honom var hovmarskalken Carl Fredrik H (1787—1845). Carl H tillhörde som ung student i Uppsala den värmländska kretsen kring E G Geijer o var en av de elva »stamgöter» som 1811 bildade Götiska förbundet. 1811—43 ägde han järnbruket Krontorp i Visnum (Värml), där han uppförde en ståtlig herrgård. Han gästades flera gånger av Karl XIV Johan under dennes resor till o från Norge. 1828—29 var H ordf i Värmlands brukssocietet. Som en av de ledande inom Värmlands läns hushållningssällskap höll han 1836 på Krontorp den första plöjningstävlingen i länet. H deltog även i riksdagarna 1815—41 o var 1840 —41 tf landshövding i Värmlands län.

Hans son Carl H (1822—94) på Nynäs i Visnums-Kil (Värml) var ordf i Wermlands hypoteksförening 1851—60, blev disponent för Mölnbackaverken 1857 o var efter bildandet av ab Mölnbacka-Trysil ledamot av dess styrelse 1873—81. Han deltog i stånds- riksdagarna 1853—58 o 1862—66 o var riksdagsman i FK 1867—84, ledamot av Värmlands läns landsting 1864—77 o 1879—84 (vice ordf 1873—76 o ordf 1877 samt 1880 —84), eo fullmäktig i Jernkontoret 1865— 71 o statsrevisor 1886—87.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: RR 1677, f 911, RA; Kors-berga kyrkoarkiv L 1:1, GLA; A Ernvik, Bäckhammars bruk 1682—1962 (ms hos förf, Kristinehamn).

Ab Mölnbacka-Trysil 1873—1948 (1949), s 15 f, 37; Th Andersson, Värmlands k hus-hålln:ssällsk:s hist 1803—1903 (1903), s 23, 95, 107; N Belfrage, K Västgöta reg, 1 (1947); B Boéthius o Å Kromnow, Jernkontorets hist, 2:2 (1968); A Ernvik, Socknen vid Kilsviken (1956); Geijerbrev fynd vid vindsröjning (SvD 12 dec 1938); R Hjärne, Götiska förbundet o dess hufvudmän (1878), s 104; G Lagerström o H Erickson, Fullmäktige i Jernkontoret 1747—1947 (1947); A Lewenhaupt, Sv sjuttiotal (1937); P v Möller, 1867 års FK (1875): A J Roth o C V Bromander, Wermlands hypoteksfören 1850 —1950 (1950), s 9, 13 f, 22, 24, 33, 57; SPG; W G Stiernstedt, Ur Erik Gustaf Gei-jers liv, 1 (1963); O F Strokirk, Kultur- o personhist anteckn:ar (1915); M Ståhl, Ett landstingssekel. Värmlands landsting 1862— 1962 (1962), s 45, 294; G Utterström, Jordbrukets arbetare, 1 (1957), s 463, 469, 621, 623, 640; K Wistrand, Min mormor (Hågk o livsintr, 9, 1928); dens, Hört o .upplevat (1962).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hammarhjelm, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12531, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-01-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12531
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hammarhjelm, släkt, urn:sbl:12531, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-01-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se