Bror G Hillgren

Född:1881-04-28 – Tierps församling, Uppsala län
Död:1955-01-08 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Författare, Målare


Band 19 (1971-1973), sida 79.

Meriter

Hillgren, Bror Gustaf, f 28 april 1881 i Tierp, Upps, d 8[1] jan 1955 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: prokuristen Per Gustaf H o Hilda Olava Hedman. Elev vid Tekn skolan i Sthlm (Högre konstindustriella skolan) 99–01, vid Althins målarskola där 00, vid FrKA 01–03, medarb i skämttidn Puck 01–02, studier i Paris 03–06. Målare, förf. — Artur Hazelius-medaljen i silver 26. — Ogift.

Biografi

Efter sin återkomst från Paris, där han fullbordat sin konstnärliga utbildning 1903–06, framträdde Bror H med en uppmärksammad serie akvareller med motiv från Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och En herrgårdssägen samt senare med illustrationer till några av H C Andersens sagor (senare utg med text av O Mannström, Ur Andersens Sagor, 1918). Han bosatte sig i Delsbo, som blev hans andra hembygd, och därifrån hämtade han oftast motiven både till de bilder ur allmogens liv, som han återgav som målare och författare, och till de landskap han målade. En del av folklivsbilderna publicerade han i Bilder från Delsbo (1908) och i den samman med Ida Gawell-Blumenthal (Delsbostintan) och med text av henne utgivna skriften Delsbo (1918). Han målade också många landskap samt altartavlor i flera kyrkor och en rad porträtt, bl a av ärkebiskop Nathan Söderblom. Han illustrerade med sina teckningar också ett flertal av sina många arbeten om allmogekulturen i Delsbo. Stilen i hans målarkonst är genomgående dekorativ och har något av allmogekonstens glada färgsättning.

Som författare utgav han dels några samlingar av sagor och berättelser (Sagor 1918, Lill-Per 1919, Den gamla länstolen 1920), dels ett stort antal småskrifter av person-historiskt och genealogiskt innehåll. Men hans viktigaste arbeten gäller livet i Delsbo socken. Han berikade den kulturhistoriska forskningen med fylliga och värdefulla sakuppgifter om gångna tiders allmogeliv, bebyggelse, tro, seder och bruk m m i en rad större och mindre skrifter, varav de viktigaste är Delsbodräkten (1922), En bok om Delsbo, 1–3 (1925–26), samt Från Delsbo (1928), kompletterad med ny samling 1940.

Författare

Manne ErikssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Släktregister. [Rubr.] Sthlm 1913. (3) s. [Anon.] — En delsbo-släkt. [Omsl:] Anteckningar. Landskrona 1917. 16 s. — Släkten Wass. Landskrona 1917. 11 s. — Anteckningar om släkten Hillgren. Landskrona 1917. 12 s. — Rak mödernehärstamning i 10 led för Bror Hillgren. U o o å. 4 s. — Sagor. Sthlm 1918. 64 s. 2. uppl s å. — Lill-Per. Saga. Sthlm 1919. 4:o. 16 s, 7 pl. — Några vallonsläkter och delsbo-släkter, anteckningar ur Ö. Lövsta, Wäss-lands, Tierps och Delsbo kyrkböcker. Sthlm 1919. 30 s. — Klockare i Tierp 1787—1865, utdrag och anteckningar ur Tierps husför-hörslängder, sockenstämmoprotokoll o. s. v. Sthlm 1919. 14 s. — Anteckningar om vallon-släkterna Sporrong-Tillman och Douhan. Sthlm 1920. 23 s. — Den gamla länstolen och andra sagor. Upps (tr Sthlm) 1920. 59 s. — Delsbodräkten, anteckningar. Sthlm 1922. 11 s. — Ur gamla papper från Delsbo. Sthlm 1922. 18 s. — En historia från Hälsingland. Sthlm 1922. 55 s. 2. uppl s å. 67 s. — Min släkts historia. Sthlm 1923. 75 s, 6 pl [även 10 senare tillagda pl]. — Från Tierp. Sthlm 1924. 17 s. — En bok om Delsbo. D 1—3. Sthlm 1925—26 [omsl tr 1927], 1. 1925. 118 s, 1 karta. [Ny tr s å.] 2. 1925. 126 s, 1 karta. 3. 1926. 132 s. — Från Delsbo. Anteckningar om fornminnen, by och gård, husgeråd, målning och dräkt. Sthlm 1928. 50 s. — En ålderdomlig kistdekoration (Fataburen, 1928, Sthlm 1929, s 71—77). — Några anteckningar om vallonerna vid upplandsbruken. Sthlm (tr Landskrona) 1929. 24 s, 1 pl. — Från Delsbo. [Omsl: Ny samling.] Något om hantverk och hantverkare, hemslöjd och annat arbete i äldre tid. Sthlm 194Ö. 86 s, 1 pl. — Spelmannen som kunde trolla och annat trolskt från Delsbo. Sthlm (tr Hudiksvall) 1940. 31 s. — Tingshus och gästgivaregård i Delsbo i mitten av 1800-talet. Hudiksvall 1940. 22 s, 2 pl. — Från flydda tiders Delsbo, storfolk och annat folk. Sthlm 1942. 32 s. — Kring Lyktan, tidsbilder från det Delsbo som gått. Sthlm 1942. 66 s. — Antavla för syskonen Hildur, Carl, Alma, Bror och Ester Hillgren. Sthlm 1945. 4:o. (31) s, 1 tab-bl. — Artiklar, även sign, i Vallonättlingen, 1943—50, Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: B H, Oljemålningar (1942; med företal av G v Post); J Ingelow o I Nilsson, Sv folkförf, 1 (1929); SKL o där anf litt; SMoK.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare felaktig uppgift om dödsdatum, 2018-02-28


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bror G Hillgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13601, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Eriksson), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13601
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bror G Hillgren, urn:sbl:13601, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Eriksson), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se