Nils Hydén

Född:1870-07-16 – Motala församling, Östergötlands län
Död:1943-11-25 – Sollentuna församling, Stockholms län

Författare, Journalist


Band 19 (1971-1973), sida 529.

Meriter

Hydén, Nils, f 16 juli 1870 i Motala, d 25 nov 1943 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: grosshandl Albert Teodor Eugen H o Anna Sofia Hydén. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 23 maj 88, inskr vid UU 21 sept 88, med-fil ex 31 jan 93, medarb i Motala Tidn o i Malmö-Tidn på 90-talet samt i Sthlms Dagbl, resesekr i Evangeliska fosterlandsstiftelsens ungdomsorganisation De ungas förb 15—23. — Förf.

G 23 juni 21 i Sthlm, Matt, m Laura Johanna (Jane) Dammberg, f 24 okt 76 i Sthlm, Nik, d 8 juli 56 i Sollentuna, dtr till källarmästaren Johan Olof D o Vilhelmina Norberg.

Biografi

När H framträdde med sitt omfångsrika förstlingsverk Gula brigadens hjältar (1899 —1900), som skulle visa sig vara hans stora lyckokast, skedde det i tecknet av nittiotalismens nationella historieromantik. Boken har kallats en "topeliad" (Eva von Zweigbergk), och linjen bakåt i litteraturen går över Fältskärns berättelser till Walter Scott, men även De tre musketörerna har haft betydelse som inspirationskälla. Från Scott och Dumas har H övertagit berättargreppet att låta sina diktade gestalter agera i en sakligt dokumenterad miljö och där ingripa i händelseförloppet och i kända historiska personers öden. Kring de båda stridsglada kumpanerna Claus Hesekiel von Drake, Överste Benrangel kallad, och det frodiga matvraket kapten Lars Berg rullas händelsekedjan upp med ständigt nya länkar: bullrande värdshusscener, flyktförsök genom lönngångar och över höga murar, enleveringar ur slottsgemak och klosterceller, förföljelseritter, bakhållsfäktningar och slagfältsbataljer. Allt sker i vinande fart; huggsabeln sitter lika lös i baljan som pistolen i hölstret, och blodet forsar lika lätt ur såren som vinet rinner ner i törstiga strupar. Berättarflödet hejdas dock störande ofta av omständliga återblickar. Människoskildringen går närmast i svart-vitt. Stilen är ledig på gränsen till pratighet men utan uppstyltad arkaisering. Originaltextens massiva tyngd har i några fall lättats upp genom strykningar och sammandragningar vid omarbetningar för nya upplagor.

H:s historiska berättelser rör sig ofta i sv stormaktstid men har i hög grad inspirerats även av napoleontidens dramatiska händelser liksom av finska kriget 1808—09. Till hundraårsminnet av detta skrev han romanen Under sönderskjutna fanor, där Runebergs "fänrikar" figurerar. Även aktuella ämnen lockade honom. I boken Under tsarens knutpiska tecknar han avgjort sympatiskt den första revolutionsvågen mot tsardömet i Ryssland 1905, medan han i Kampen om dollars skildrar emigranternas hårda öden i USA med en klart negativ tendens. Mr Swanson, Wexelgren & Co är en tidstypisk förskingringshistoria med personlighetsklyvning som bärande intrig och motsvarar knappast undertiteln "detektivroman". Efter en religiös omvändelse verkade H som resesekreterare inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1915—23. Då han därefter återupptog sitt författarskap hade detta delvis ändrat karaktär. Visserligen producerade han fortfarande äventyrsberättelser, men huvudsakligen ägnade han sig åt populära levnadsteckningar över en rad religiösa personligheter ur såväl den äldre kyrkohistorien som de sentida väckelserörelserna. Tack vare kravet att söka förklara omvändelseförloppet får hans framställning här en psykologisk fördjupning. H anslöt sig 1929 till pingströrelsen. Den postumt utgivna betraktelsesamlingen Den som vill älska livet innehåller bl a H:s hågkomster från tidningsmannaåren i Malmö, då han ofta fick spela piano för August Strindberg för att skingra dennes oroliga tankar.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från H till S Lidman, KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Gula brigadens hjältar, roman från Sveriges storhetstid. Sthlm 1899 [—1900]. 1035 s. [Omtr] 1906. 2. uppl 1924 [—25]. 927 s. Ny förk uppl: . . . Äventyrsroman från trettioåriga krigets tid. Sthlm (tr Hfors) 1938. 397 s. [Nya uppl] 1941, 1950. Ny bearbetad uppl Sthlm 1944. 128 s. (Pojkarnas julbok [30,] 1944.) [Ny uppl] Bearb: S Andra:. 1—2. Sthlm 1959. (Saga 368— 369.) 1. Till Magdeburg. 153 s. 2. Svensk lösen. 144 s. Ny förk uppl: . . . Äventyrsberättelse från ... Sthlm 1971. 320 s. — Kungens blå gossar, roman från Karl XII:s sista år. Sthlm 1900[—01]. 843 s. — Med vapen i hand. Romantiserad skildring af vårt kommande krig af Erik Drake. Sthlm 19[01—] 02. 879 s. [Pseud.] — Under tsarens knutpiska, skildring från det moderna revolutionära Ryssland af Nicolai Heiden. Sthlm 1904 [—05], 544 s. [Pseud.] — I kamp för frihet och rätt. Roman från våra dagars Ryssland af Erik Drake. Sthlm 1905. 302 s. [Pseud.] — Öfverste Benrangel. Roman från Sveriges storhetstid. Sthlm 1905[—06]. 782 s. 2. uppl: överste Benrangel, roman från Drottning Kristinas tid. 1925. 733 s. [Ny uppl:] Överste Benrangel och kapten Lars. Bearb: S Andrae. 1960. 230 s. (Saga 393.) — Mr Swanson, Wexelgren & C°. Detektivroman från Stockholm af Ralf Heinitz. Sthlm (tr Norrköping) 1907. 226 s. [Pseud.] — Fem kavaljerer, roman från Karl X Gustafs tid. Original för Hela världen. Sthlm 1906 [titel o ark 1 omtr 1907]. 344 s. — Under sönderskjutna fanor, romantiserade skildringar från Finlands sista strid. Sthlm 1908[—09]. 896 s. — Kampen om dollars, skildringar ur nutida amerikaliv av Einar Lind. Sthlm 1909. IV, 478 s. [Pseud.] — Kapten Lars och hans sköna. En historia från "Gula brigadens" tid. Sthlm 1909. 64 s. ([Omsl:] Riddersmän och galgfoglar. En serie skildringar från olika tider, 1.) — Den döda staden, episod från trettioåriga kriget. Sthlm 1909. 64 s. (Ibid, 2.) — Härtigens syn, episod från slaget vid Nördlingen. Sthlm 1909. 47 s. (Ibid, 3.) — Tjocke kaptenens missöden, en historia från trettioåriga kriget. Sthlm 1909. 47 s. (Ibid, 4.) — Under Napoleons örnar, romantiserade skildringar från Napoleons tid. Sthlm 19[10 —]11. 619 s jämte pl. 2. uppl: Under Napoleons örnar, historisk roman från . . . Sthlm (tr Hfors) 1942. 319 s. — Sten Hane och hans äventyr till lands och sjöss. Berättelse för ungdom. Sthlm 1926. 153 s. (B. Wahlströms ungdomsböcker, 88.) — Stormnatten, äventyrsroman från Maria Stuarts tid. D 1 —2. Sthlm (tr Uddevalla) 1926. 304 s. [Ny uppl] Sthlm 1944. 192 s. ([Omsl:] Nya folkbiblioteket, 9.) — Kapten Lars och Överste Benrangel och deras äventyr i Polen, roman från Karl X Gustavs tid. Sthlm 1926. 575 s. —¦ Barbarerna från Birka. Uppsala (tr Mariestad) 1930. 214 s. — I flygmaskin och på expresståg. Äventyrsberättelse för pojkar. Sthlm 1931. 95 s. — Så handlade de --- Gestalter genom tiderna. Sthlm 1933. 147 s. — Mannen som hatades. En berättelse från sextonhundratalets England. Sthlm 1933. 164 s. (Guldböckerna [omsl].) — För sin tros skull, berättelse från hugenottförföljelsernas tid. Sthlm 1933. 160 s. (Ibid.) — Flyktingen, en historia från gångna tider. Sthlm 1934, 46 s. (Lindqvists pojkböcker, n:r 3.) [Ny uppl] 1942. — Den siste vikingen, drag ur Fridtjof Nansens bragder och liv. Sthlm 1934. 45 s. [Ibid, 5.] — I de levandes land, roman från Frälsningsarméns början. Upps 1934. 304 s. — Vad slottsgraven gömde. En historia om två duktiga pojkar. Äventyrsberättelse. Sthlm 1935. 184 s. (Lindqvists ungdomsböcker [:225].) — På unge kungens tid. Berättelse från Gustav II Adolfs dagar. Sthlm 1935. 186 s. — Elden, en bok om tro. Några drag från Frälsningsarméns början i Sverige. Sthlm (tr Motala) 1936. 311 s. 2. uppl så. — I sjörövarnas våld. För ungdomen. Äventyrsroman från Erik XIV:s tid. Sthlm (tr Hfors) 1936. 186 s. (Lindqvists ungdomsböcker [:232].) — Albatrossen, en historia om två pojkar och en flygmaskin. Sthlm (tr Hfors) 1937. 155 s. (Lindqvists ungdomsböcker, 246.) — Kommendör Johan Ögrim, en Herrens tjänare och stridsman. Några drag ur hans liv. Sthlm 1939. 175 s, 9 pl-bl. — Herman Martinsson. Skådespelaren och skämttidningsredaktören, som blev ett Jesu Kristi vittne [omsl: H M. Skådespelare, skämttidningsredaktör, frälsningsofficer]. En levnadsteckning. Sthlm 1939. 96 s, 5 pl. — Avsatt och utvisad. Några drag ur stockholmsprästen Anders Carl Rutströms liv. Sthlm 1939. 64 s. — Mannen som vågade --- en historia från 1700-talets Stockholm. Sthlm (tr Jönköping, omsl tr L[i]dk[ö]p[ing]) 1939. 238 s. — Segraren vid Arcole. Historisk roman från Napoleon Bonapartes tid. Sthlm 1940. 255 s. — Lewi Pethrus, en ropande röst i tiden. Mannen och verket. Sthlm 1940. 240 s, 9 pl-bl. —¦ Tatarernas gästabud. En historia från Karl X Gustavs dagar. Sthlm (tr Hfors) 1940. 147 s. ([Pärm:] Lindqvists ungdomsböcker [:275].) — Den modige Skepps-holmsprästen. Några drag ur Eric Tolstadius' liv. Sthlm 1940. 92 s. — Nattens präster och dagens tjänarinnor. Skildringar från Frälsningsarméns kvinnliga sociala verksamhet. Sthlm 1941. 188 s. — En pojke med tur, äventyrsberättelse. Sthlm (tr Hfors) 1941. 147 s. [Ny uppl] 1944. 127 s. (Kronbibliote-ket, 23.) — Guds underman. Ur Eric Tolstadius liv. Sthlm 1942. 167 s. — Mannen som gick rakt fram. Sthlm (tr Motala) 1942. 89 s. (Bragd och hjältedåd, 1.) 2. uppl: ... En berättelse om David Livingstone . . . 1943. 91 s. 3. uppl 1949. 159 s. [Ej i serien; en sammanställning av detta nr och dess nr 13.] — Fängelset i djungeln. [Om A Judson.] Sthlm 1942. 93 s. ([Omsl:] Bragd och hjältedåd, 3.) [Dansk övers:] Fasngslet i junglen. Khvn [1946]. 100 s. (Vovemod og Heltedaad, nr 2.) — Polarnattens apostel. [Hans Egede.] Sthlm 1942. 95 s. (Ibid, 5.) [2. uppl] Sthlm (tr Motala) 1944. — Flyktingen, en historia från gångna tider. Sthlm 1942. 32 s. (Ungdomsbiblioteket, 11.) — Afrikas store hjälte. Från Livingstones sista vandringsår. Sthlm (tr Motala) 1943 . 91 s. (Bragd och hjältedåd, 13.) — Nybyggarpojken som blev president. Ur Abraham Lincolns liv. Sthlm (tr Motala) 1943. 88 s. (Ibid, 18.) [Dansk övers:] Nybyggerdrengen . . . Khvn 1949. 63 s. (Liv og Daad, nr 9.) — Den mörkhyade munken. En berättelse om Martin Luther. . . Sthlm (tr Motala) 1943. 89 s. (Ibid, 20.) [Dansk övers:] Broder Martin. Khvn 1950. 64 s. (Liv og Daad, nr 17.) — Pantbanksbiträdet som blev general. Ur William Booths liv. Sthlm (tr Jönköping) 1943. 92 s. (Ibid, 22.) — Mannen som väckte ett folk. [J Wesley.] Sthlm 1943. 276 s. — Den som vill älska livet. Sthlm (tr Motala) 1944. 159 s. — En kvinnas bragd. Ur Hanna Ouchterlonys liv. Sthlm (tr Jönköping, omsl tr Lidköping) 1944. 95 s. (Bragd och hjältedåd [:32].) — Vallpojken som blev hela Sveriges präst. Ur Peter Fjellstedts märkliga liv. Sthlm (tr Jönköping .. .) 1944. 92 s. (Ibid, 33.) — Olle trumpetare och hans äventyr under Karl XII:s fälttåg. Sthlm 1949. 179 s. [Ny uppl] 1958. 124 s. [Wennerbergs ungdomsserie, 7.] — På liv och död. En historia från trettioåriga krigets dagar. Sthlm 1950. 180 s. [Ny uppl] 1958. 125 s. [Ibid, 8.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Biogr anteckn:ar om släkten H hos revisor Henning Axfors, Motala.

V Stybe, Från Snövit till Snobben (1970), s 89 ff; E v Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750—1950 (1965), s 429 f.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Hydén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13919, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2019-08-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13919
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Hydén, urn:sbl:13919, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2019-08-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se