Carl Henric Flintberg

Född:1745 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län
Död:1782-01-20 – Katarina församling, Stockholms län

Skriftställare


Band 16 (1964-1966), sida 183.

Meriter

1 Flintberg, Carl Henric, dp 22 sept 1745 i Sthlm (Ty), d 20 jan 1782 där (Kat). Föräldrar: överdir vid kontrollverket Carl Magnus F o Ingrid Margareta Bauman. In-skr vid Uppsala univ 24 mars 1760, jur ex 1761, disp pro exercitio 19 dec s å, auskul-tant i bergskoll 18 jan 1762, amanuens i advokatfiskalskontoret där 29 febr 1764, entledigad 20 mars 1765. Skriftställare. — Ogift.

Biografi

F studerade juridik i Uppsala liksom bergsvetenskap och utgav en dissertation om guld- och silverskedning. Han försökte sig sedan på ämbetsmannabanan, men hann ej längre än till amanuens i bergskollegium, då han entledigades för »bristande flit» 1765. Han försökte sig sedan på olika sätt som skriftställare. När Gustav III:s födelsedag firades 24 jan 1774, lät änkedrottningen å rikssalen uppföra den av E af Sotberg översatta Voltaires »Zaire», varvid som efterspel gavs ett svenskt original, ett »proverbe dramatique»: »Solen lyser för hela verl-den». Dess författare var F. Konungen blev överförtjust, Sotberg fick en briljantring och F en pension av 1 800 dlr och fria husrum i Ekebladska huset. »Detta senare var ganska nödigt: ty förut bodde han tidtals på gäld-stugan» (Gjörwell, s 120). F:s pjäs spelades sedan åter två gånger, varvid särskilt språket granskades och vann bifall.

Att F:s ekonomi var klen kan man se av ett annat Gjörwells brev (30 juli 1775), där sidenfabrikören Meurman omtalas ha lånat pengar till »Fischerström, Kexél, Flintberg, Schildt» med tillägget, »att låna penningar åt dylika beaux-esprits har än aldrig varit hälsosamt för en sidenfabrik» Att Gjörwell såg med kritik på honom framgår av ett brev 1776, där han ironiskt nämner »snillen» som »Simmingsköldar och Flintbergar». Nyårsafton 1776 skriver Gjörwell, att »hovskalden Flintberg är ännu som oftast bysatt». Nyåret 1778 kan Gjörwell meddela Warmholtz, att »Hovskalden hr Flintberg förl år fått 6 000 dal årl apointement, dock så till förståendes, 400 plåtar för det han lever, och 300 plåtar för varje ny piece de theatre han skriver: men 2 bör han skriva om året». Detta år blev dock mindre lyckligt för F. Till konungens födelsedag i jan tryckte han ett »Ode til fädernes-landet». I Dagligt Allehanda uppträdde nu Kellgren anonymt (nr 44, fortsatt i nr 84—85) med en salt kritik över »rimkräkena» — det gällde bl a just F:s nämnda ode. Kellgren skrev här: »Slå Flintberg, slå i kras din lyra, Emot ett flint-hårt hälleberg, Vet, dina fingrar sakna märg att slagen till en ode styra» etc.

Bland F:s övriga arbeten omtalas en operabalett och hans, som Kellgren ansåg, dåliga översättning av Voltaires »Gengis Chan». När Kellgren nyåret 1780 fick på sig överflyttat det anslag för teaterförfattarskap, som C H F tidigare haft, men som indragits på grund av hans »oordentliga hushållning» (Ek, s 242), larmades bröderna F. Den yngre, J A F (F 2), gick nu anonymt i elden med ett starkt personligt men föga framgångsrikt angrepp på Kellgren. G H F dog redan två år senare 36 år gammal.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kort afhandling om guld-och silfverskedning. . . d. 19 decemb. år 1761 . . . [Akad. avh., preses J. G. Wallerius.] Upsala u. å. 18 s. — Nya små-saker, til nöje och tidsfördrif. D. 1—2. Sthlm 1768. 64; 64 s. [Anon.; även tillskr. M. Pihlgren.] 2. uppl. 1798. 119 s. — Försök till en Adolphiade. Sthlm 1769. 16 s. [Anon.] — öfver den 25 augusti 1773. Sthlm u. å. (4) s. — Solen lyser för hela verlden. Proverbe dramatique. Imitation ifrån fransyskan. Skrefven på Hans Kongl. Höghet Prins Carls befalning. Sthlm [1774]. 32 s. [Senare uppl. s. å.:] 24 s. (Omtr.: Kongl. sv. theatren, 2, Sthlm 1778, s. 221—224). — Goupletter, hörande til en comique-ballet, upförd på Kongl Theatren den 14 april 1777. Sthlm 1777. 4:o. (4) s. [Anon.; av Klemming alternativt tillskr. C. Manderström.] (Omtr.: Kongl. sv. theatren, 3, Sthlm 1778, s. 263—266). — Ode, til fädernes-landet på Konungens födelse-dag. Sthlm 1778. (15) s.

översatt: A. L. Thomas, Borgerliga skyldigheter. Ode. Sthlm 1768. 8 s. — P. J. J. Bernard, Adonis, opera-ballet uti en act. Sthlm 1776. (8), 19 s. — F. M. A. Voltaire, Gengis Chan, tragedie uti fem acter. Sthlm 1777. (8), 42 s. [Liksom den föreg. omtr. i Kongl. sv. theatren.]

Källor och litteratur

Källor o litt: J A Almquist, Bergskoll (1909); S Ek, Skämtare o allvarsmän i Stockholms Postens första årgångar (1952), s 170 —73, 243, 250, 280, 286 f; [G C Gjörwell,] En Stockholmskrönika ur C C Gjörwells brev 1757—78, utg av O Sylwan (1920), s 103, 120, 138, 175, 180, 199, 217; L Hammarsköld, Sv vitterheten (2:a uppl, 1833); G Ljunggren, Sv vitterhetens häfder, 1 (1873), s 168 f; H Schiick & K Warburg, 111 sv litt: hist, 4 (3:e uppl, 1928); Sv författare IX. Saml skrifter av Johan Henrik Kellgren, 1 (1937), s 247—51, 6 (1923), s 83, 93, 243, 7: 1 (1938—60), s 126—134, 9 (1935).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Henric Flintberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14238, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14238
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Henric Flintberg, urn:sbl:14238, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se