Bünsow, släktBand 07 (1927), sida 11.

Biografi

Bünsow, släkt, utgörande en i Sverige bosatt gren av en gammal pommersk släkt, av vilken en gren redan i början på 1300-talet tillhörde patricierfamiljerna i Greifswald, medan en annan gren intog samma ställning i Anklam på 1400-talet. En medlem av släkten Jochim H i nr i c h. B. (f. mot slutet av 1500-talet) flyttade i början av 1600-talet från Anklam eller trakten däromkring till Lübeck och är den äldste kände stamfadern för den s. k. Anklam-holsteinska grenen, vilken ännu fortlever i Holstein, Sverige, Estland och Mexiko. En ättling i sjätte led till Jochim Hinrich B. var porträttmålaren och teckningsläraren i Kiel Joachim Johann Friedrich B. (f. 1789, d. 1873), vars son Friedrich Christian Ernestus B. (se nedan 1) flyttade till Sverige och blev fader till v. konsuln Axel Robert B. (se nedan 2).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: R. Bunsow, Beitrag zur Familienchronik des Geschlechtes Bünsow (1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bünsow, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16225, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16225
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bünsow, släkt, urn:sbl:16225, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se