Byström, släktBand 07 (1927), sida 26.

Biografi

Byström, släkt, vilken under namnet Biestrœm lär hava inflyttat från Estland till Antskogs bruk i Finland, varest släktens medlemmar i några led voro mästersmeder. Den ännu fortlevande svenska släktgrenen härstammar från borgaren i Ekenäs, smeden Anders B., fader till grosshandlaren i Stockholm, sedermera borgmästaren i Helsingfors Anders B. (f. 1723, d. 1802), vilkens son överstelöjtnanten Thomas B. (f. 1772, d. 1839), sedan 1808 sekreterare i Krigsakademien, gjorde sig känd genom sina musikaliska intressen; utbildad till pianist och kompositör under J. V. Hässler, som själv var lärjunge av Ph. E. Bach, blev han musiklärare åt kronprins Oskar och uppehöll 1818—33 den enda lärarbefattningen i pianospelning vid Musikaliska akademiens läroverk; några kompositioner av hans hand trycktes i »Musikaliskt tidsfördrif». Söner till honom voro överstelöjtnanten vid flottans mekaniska kår Johan Thomas B. (f. 1810, d. 1870) — far till översten Axel Herman B. (se nedan 2) — samt kaptenen, professor Oscar B. (se nedan 1), av vilka Johan Thomas B. alltsedan 1840-talet tog livlig del i musiklivet i Karlskrona och var den egentlige ledaren av stadens musiksällskap; av trycket utgav han i översättning Alexander Ulibisjevs (Oulibicheffs) arbete »Mozarts lefnad», D. 1—3 (1850—51). Professor Oscar B. blev fader till skådespelerskan Anna B. (f. 1854, d. 1926), gift 1883—1903 med skådespelaren Carl Gustaf Oskar Eugen Sternvall (f. 1852, d. 1928), samt till skådespelaren och kamreraren Oscar B. (f. 1857, d. 1938), gift med skådespelerskan Zelma Constance Vilhelmina Behrens (f. 1868, d. 1952).

Författare

T. NORLIND.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1913, 17; L. M. V. Örnberg, ättartal 1894. — Se i övrigt, ang. T. Th. Byström: MA Handl., 1870 —71, s. 33.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Byström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16229, Svenskt biografiskt lexikon (art av T. NORLIND.), hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16229
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Byström, släkt, urn:sbl:16229, Svenskt biografiskt lexikon (art av T. NORLIND.), hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se