Broocman, släktBand 06 (1926), sida 414.

Biografi

Broocman (Brocman, Brochman), släkt, härstammande från borgmästaren Heinrich B. i Hildesheim på 1500-talet, vars sonson Reinerus B. (f. 1609, d. 1649) var professor i grekiska, vid Revals gymnasium och sedermera kyrkoherde i S: t Katharinen och prost i Wierland i Estland. Han var en av de första, som försökte att i versifierad form återgiva lutherska psalmer på estniska, samt insattes av 1645 års estniska prästmöte i den kommitté, som skulle granska den estniska översättningen av nya testamentet. Son till honom var prosten i Lais i Lifland Reinerus Reineri B. (d. vid pingsttiden 1704), vilken liksom fadern var verksam vid den estniska bibelöversättningen. Han var fader till prosten i Lais, sedermera prosten i Norrköping Reinerus Reineri B. (se nedan 1), bland vars barn märkas handlanden i Örebro och sedermera i Norrköping, tobaksfabrikören Adam Reinhold B. (f. 1706, d. 1734) — fader till bibliotekarien Nils Reinhold Brocman (se nedan 3) — och boktryckaren i Norrköping Carl Fredric B. (se nedan 2). Denne var fader till e. o. kanslisten Carl Gustav Brocman (se nedan 4), till krigskassören och assessorn Fredric Ulric B. (f. 1748, d. 1816) — vars son var pedagogen Carl Ulric B. (se nedan 5) — samt till dottern Katarina Elisabet B. (f. 1738), gift med boktryckaren Johan Edman (f. 1726, d. 1791), vilken först förestod det Broocmanska boktryckeriet i Norrköping och därefter blev akademiboktryckare i Uppsala.

Författare

G. Danell.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Lifländska överkonsistoriets arkiv, RA. — Sv. biogr. lexicon, N. F., 2 (1858—59); Historisch-politisch- und geographische Beschreibung des Königreichs Schweden, 1 (1708); Ch. Kelch, Liefländische Historia (1695), s 560; J K. Napiersky, Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland, 1—2; 1 (1843—52); H. R. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849); J. A. Setterdahl, Östgöta nation i Lund (1913); H. J. Sivers, Die schnelle Flucht des menschlichen Lebens, beij ... Leich-Begängnis der . .. Anna Catharina Broocmannin . .. vorgestellet (1736); G. O. F. Westling,, Förarbetena till den estniska öfversättningen af Nya testamentet 1715 (1892).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Broocman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17023, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Danell.), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17023
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Broocman, släkt, urn:sbl:17023, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Danell.), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se