Brag, släktBand 05 (1925), sida 632.

Biografi

Brag, släkt, som anses leda sitt ursprung från udden Bragenäs i Norge, varav namnet skall vara taget. Äldste kände stamfadern är en Stheno Arfvidsson, som levde under mitten av 1600 talet. Hans son, kyrkoherden i Värö Arvid Sthenonis B. (f. 1668, d 1710), blev far till kyrkoherdarna Jonas B. i Tvååker (f. 1695, d 1766), Wilhelm B. i Romeled (f. 1697, d 1763) och Carl B. i Värö (f. 1706, d 1772), stamfäder för tre släktgrenar, av vilka åtminstone den yngsta ännu fortlever. Son till Jonas B. var kyrkoherden Carl Johan B. (se nedan 1). Carl B. hade tre söner, konsistorienotarien i Göteborg Arfvid Andreas B. (f. 1743, d 1784), häradshövdingen Samuel B. (f. 1745, d 1829 barnlös) och sekreteraren i kammarkollegiet Carl Ulrik B. (f. 1749, d 1818), av vilka den förstnämnde blev fader till professorn Jonas B. (se nedan 2), far till lektorn i Lund Arfvid Vilhelm B. (f. 1818, d 1893) och till Eva B. (f. 1829, d 1913), känd som författarinna av lyriska dikter och reseskildringar; hon räknas som vårt lands första kvinnliga journalist i egentlig mening och var anställd vid Göteborgs handels- och sjöfartstidning, där hon i ett flertal år skötte den litterära kritiken och flera gånger var tf. redaktör. En kusin till henne, rådmannen i Göteborg Ewald Heribert B. (f. 1820, d 1880), var likaledes känd som vitterlekare.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1918.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Brag, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18030, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18030
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Brag, släkt, urn:sbl:18030, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se