Elisabeth M Beskow

Född:1870-11-19 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1928 – Åre församling, Jämtlands län

Författare


Band 04 (1924), sida 88.

Meriter

4. Elisabeth Maria Beskow, den föregåendes kusin, dotter till B. 2, f. 19 nov. 1870 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i Beskowska skolan ht. 1877–vt. 1880 samt privat undervisning ht. 1880–vt. 1884; studerade vid Ateneum för flickor ht. 1884–vt. 1888; genomgick elevkurs i sjukvård vid Sabbatsberg 1 nov. 1892–30 apr. 1893; elev vid Sofiahemmmet 1 nov. 1893–okt. 1894, då hon på grund av sjukdom måste avbryta kursen; har företagit upprepade utländska resor.

Biografi

År 1895 utgav E. B. under signaturen Runa sin första bok, »Allt eller intet», som tillkommit mindre av författarinnans bestämda avsikt att ägna sig åt diktning än av önskan att i fantasien dröja kvar i den miljö, som hon tvingats att lämna och mycket saknade. Huvudpersonen är en ung sjuksköterska, som ställes inför valet att försaka sin kärlek eller pruta med sina religiösa, ideal. Sedermera har E. B. under samma signatur utgivit ett stort antal böcker, huvudsakligast romaner, som alla äro genomträngda av en bestämt kristlig livsuppfattning. De ha alla vunnit en stor och tacksam publik, övervägande rekryterad ur sådana kretsar, inom vilka man ej gärna läser profan skönlitteratur, och ha med få undantag utgått i två eller flera upplagor. Samtliga äro utkomna i tysk och holländsk översättning, några även i dansk, finsk, fransk och engelsk.

Författare

Jeanna Oterdahl.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Ang. E. B.:s tryckta arbeten se Sv. bokkatalog 1886—1915 samt bokhandelns årskatalog 1916 o. följ.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elisabeth M Beskow, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18131, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:7843:Jeanna Oterdahl.]), hämtad 2022-05-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18131
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elisabeth M Beskow, urn:sbl:18131, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:7843:Jeanna Oterdahl.]), hämtad 2022-05-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se