Belfrage, släktBand 03 (1922), sida 88.

Biografi

Belfrage, släkt, härstammande från borgmästaren i Vänersborg Hans Befritz (f. antagligen 1612, d 1688), vilken tillhörde en enligt uppgift adlig skotsk släkt och 1624 inkom i riket samt 3 dec. 1666 erhöll förnyelse å adelskapet med namnet Belfrage. Sonsons sonson till honom var generalmajoren. Johan Leonhard B. (se nedan), vilkens sonson Gustaf Vilhelm B. (f. 1834, d 1882 i Clinton i Texas) utvandrade till Amerikas förenta stater och bosatte sig i Texas; han var en ivrig entomolog och hemsände till Vetenskapsakademien därstädes alltjämt förvarade entomologiska samlingar av värde. Av den vittförgrenade släktens medlemmar ha flera ägnat sig åt läkaryrket, däribland f. stadsdistriktsläkaren i Göteborg Fredrik August Oskar B. (f. 1841, d. 1925), med. hedersdoktor vid jubelfesten i Uppsala 1893, samt dennes halvbror f. d. extra provinsialläkaren i Fässberg Knut Arkadius B. (f. 1851, d. 1934), 1886—1917 föreståndare för Mölndals sjukhus, vilka båda intagit ett framskjutet rum bland Göteborgs praktiserande läkare. Juris utriusque kandidaten Johan Kurt Edvard B. (f. 1878, d. 1951), sedan 1916 direktör och chef för Stockholms fondbörs, har av trycket utgivit romanen »Lilla syster» (1904), ett flertal populariserande skrifter av juridiskt och nationalekonomiskt innehåll och en redogörelse för »Stockholms fondbörs 1862—1917» (1917) med fortsättning samt har därjämte varit flitigt verksam som föreläsare i litteraturhistoriska och nationalekonomiska ämnen. Såsom litteraturhistorisk och filologisk författare har medarbetaren i redaktionen för Svenska akademiens ordbok fil. doktor Sixten Esbjörn Mauritz B. (f. 1883, d. 1976) framträtt.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Belfrage, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18430, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18430
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Belfrage, släkt, urn:sbl:18430, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se