Appelbom, släktBand 02 (1920), sida 89.

Biografi

Appelbom, en av de många släkter, vilka genom biskop Magnus Haraldssons broder Bengt Haraldsson till Stora Vånga leda sitt ursprung från den bekanta Vångasläkten. Bengt Haraldsson, som efter västgötaherrarnas misslyckade upprorsförsök 1529 jämte brodern gick i landsflykt, kvarlämnade i riket två söner, som där i ett ringare stånd funno sin utkomst. Från den ene av dessa, kyrkoherden i Fägre Johannes Benedicti (f. 1519, d 1586), härstamma släkterna Fegræus, Strömfelt, Fägerstierna och Fägerborg; den andre, Harald Bengtsson, konungens köpman i Lödöse och sekreterare på Älvsborgs slott, blev far till häradshövdingen Anders Haraldsson (f. 1576, d 1649), adlad Appelbom 28 juli 1645, samt farfar till kammarassistentrådet vid lifländska generalguvernementet Harald Bengtsson, adlad Igelström 7 febr. 1645. Anders Haraldsson, vilken gjorde sin karriär i den kamerala förvaltningen och ofta betroddes med viktiga särskilda uppdrag, hade bl. a. sönerna: a) envoyén hovrådet Harald A. (se nedan 1); b) majoren Johan A., far till amiralen Anders A. (f. 1652, d 1721), vilken 18 juni 1719 upphöjdes i friherrligt stånd men själv slöt sin ättegren, och till överstelöjtnanten Johan A. (se nedan 2) samt c) ryttmästaren Samuel A. (d 1655), stamfader för den ännu fortlevande släktgrenen.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Likpredikan över Anders Haraldsson Appelbom Laurelius (1650); G. Anrep, Sv. slägtboken-, 1 (1871), s. 234; O. F. Person- och kulturhist. anteckningar (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Appelbom, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18748, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-10-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18748
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Appelbom, släkt, urn:sbl:18748, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-10-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se