Andreas

Född:1100-talet
Död:1100

Skulptör


Band 01 (1918), sida 763.

Meriter

Andreas, stenmästare, verksam i slutet av 1100-talet.

Biografi

Två dopfuntar, som tillhört Gällsta och Finnekumla kyrkor i Västergötland och som nu förvaras i statens historiska museum och Göteborgs museum, äro i runskrift signerade av en viss Andreas, till vilkens verk även funtarna från Tvärred (Göteborgs museum) och i Alboga i Västergötland, räknas. Hans med rik nordisk flätornamentik m. m. sirade, fyrsidiga eller runda dopkärl höra till den västsvenska romanska stenskulpturens bästa alster. Hans stil är i huvudsak bestämd av den västgötsk-engelska traditionen men visar också gottländska inslag. Av hans levnadsomständigheter är intet bekant.

Författare

J. Roosval.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: A. Fischer, Den västgötske stenmästaren Andreas och hans verk (Tidskr. f. konstvetenskap, 1918, s. 26); J. Roosval, Dopfuntar i statens historiska museum (1917), s. 38, 46; dens., Die Steinmeister Gotlands (1918), s. 215. 218.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Andreas, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5822, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Roosval.), hämtad 2022-01-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5822
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Andreas, urn:sbl:5822, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Roosval.), hämtad 2022-01-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se