John Möller, Foto Ateljé Uggla

John E Möller

Född:1882-12-18 – Ottarps församling, Skåne län
Död:1944-10-29 – Maria Magdalena församling, Stockholms län

Affärsman


Band 26 (1987-1989), sida 251.

Meriter

Möller, John Emil, f 18 dec 1882 i Ottarp, Malm, d 29 okt 1944 i Sthlm, Maria. Föräldrar: mjölnaren Nils Möller Persson o Elin Benedictsson. Genomgick Bröderna Påhlmans handelsinst i Sthlm 01–02, anställd i kolonialvarufirman Julius Burmeister, i ab Karl Tallström, kontorschef där, affärsstudier i Tyskland 08, innehavare av firma Möller & co 3 april 0930 juli 10, av Maggibolagets nederlag 20 aug 10, VD i o led av styr för Möller & co ab från 19, fullm i Sthlms handelskammare från 33, led av tullutsk där 37, av styr för Sv grossistförb 3542, av styr för Sv kolonialvaru-engrossisters riksförb 3544, av ab Sv kolonialgrossisters (ASK) arbetsutsk 3742, av styr för Sv fruktimportörfören 3943, slovakisk konsul från 42, led av styr för Sv importfören för färsk frukt, ordf i styr för Sthlms kaffe- o kolonialvaruimportfören, led av kyrkofullm o kyrkoråd i Maria Magdalena förs, allt i Sthlm.


G 7 juni 1913 i Sthlm, Maria, m Anna (Nanna) Blomdahl, f 9 okt 1890 där, Hedv El, d 20 nov 1985 där, Farsta, dtr till byggmästaren Per August B o Anna Charlotta Carolina Horner.

Biografi

John M grundade 1909 Möller & co, en engrosaffär med försäljning av ägg, ost och honung i en liten butik i Gamla stan i Sthlm. Firman övertogs 1910 av brodern Henning M (se nedan). De första åren var besvärliga, men under första världskriget gavs större möjligheter till affärer och företaget började handla med färsk frukt som kom att bli den dominerande produktgruppen.

Företaget ombildades till ab 1918 och följande år återinträdde M, varefter bägge bröderna fungerade som verkställande direktörer. De följande åren blev företagets genombrottsår och bröderna M började i allt större skala ägna sig åt kolonialvaror, konserver, kaffe och framför allt färsk frukt. Den tidigare blygsamma firman utvecklades till en av de ledande i branschen. Efter krigsslutet återupptogs snabbt förbindelserna med utlandet, och i synnerhet M reste flitigt och knöt kontakter på de italienska, tjeckiska och så småningom även amerikanska och australiensiska fruktmarknaderna. Under 1920-talet startade firman kafferosteri för varumärkena Regina, Drott och senare Möllers lyxmocca. Företaget var även ett av de första som lanserade centraliserade inköp inom livsmedelshandeln genom grossistledda kedjebildningar.

Företagets expansion medförde ideliga lokalbyten. Efter att ha haft olika adresser flyttade det 1925 till Folkungagatan på Södermalm i Sthlm och 1930 inköptes en fastighet på Åsögatan.

M var de elva sista åren av sitt liv fullmäktig i Sthlms handelskammare och från 1937 medlem av dess tullutskott. Han innehade även ledande befattningar inom olika grossistsammanslutningar och var bl a ledamot av styrelsen för Sveriges grossistförbund. Han arbetade hårt, ådrog sig en hjärtsjukdom och avled 1944.

Efter M:s död fortsatte företaget att expandera kraftigt under ledning av brodern Henning Leonard M (1889–1965), som var VD 1918-59, och dennes son Hans M (f 1919, d 2009[1]), VD 1959–73. Företaget flyttade 1955 till ett nytt affärshus i Enskede och blev följande år pionjär i Sverige på s k cash and carry-försäljning. Det ingick i den s k ASK-gruppen, som bestod av fristående grossister inom dagligvarubranschen. För att kunna konkurrera med KF och ICA arbetade firman för att rationalisera distributionen genom att skapa större företagsenheter. Ett flertal kolonialgrossistföretag i Mellansverige införlivades därför under 1940-, 50- och 60-talen i den M:ska koncernen, bl a Handelsab L E Anderson & co (LEA-bolaget) i Uppsala (1944), Kockens ab (1947), Ernst Wahl & co ab i Sthlm (1961), ab Rudhe & co i Västerås (1962), Handels & importab Bröderna Larsson (Handelsbröderna) i Örebro (1963) och ab Bröderna Köhler i Norrköping (1966). Omsättningen, som 1945 var 12,8 milj kr, hade räkenskapsåret 1967–68 stigit till 566,6 milj kr och företaget räknade som kunder omkr 1 000 livsmedelsbutiker och lika många storhushåll och restauranger. Så småningom tillfördes externt kapital till det ursprungligen renodlade familjeföretaget och 1974 införlivades det med Dagab ab.

Det M:ska företaget är representativt för strukturomvandlingen inom dagligvaruhandelns grossistled under 1900-talet. Det lilla familjeföretaget växer kraftigt, köper upp flera konkurrenter för att till sist självt införlivas i det s k tredje blocket.

Författare

Carl Henrik CarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Sv bankfören:s ab:reg, RA; DN:s klipparkiv.

A.S.K. 25 år, 1937-1962 (1963); C Forsstrand, W Swahn o C Magnuson, Sthlms borgerskap (1929); Fri köpenskap 1956, nr 3; Hur fyra decennier burit frukt. Möller & Co 1909-1949 (1949); John M f (Meddel från Sthlms handelskammare, 1944, s 343); Möller & co. ab 50 år (Sv handel 1959, h 13, s 14); Sami av anmälmar till ab:reg ..., div årg; SMoK; Sthlms näringsliv, 3 (1925), s 125; W G Stiernstedt, Ett halvsekel ... Sthlms handelskammare 1902- 1952 (1952); Sv ab o ensk banker, div årg; Väd 1945; G Österdahl, John M t (Sv affärsliv 1944, nr 23, s 358). - Nekr över Henning M i SvD 9 okt 1965.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2015-09-17

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
John E Möller, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8671, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2022-05-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8671
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
John E Möller, urn:sbl:8671, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2022-05-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se