Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, En av rikets herrar, Kavalleriofficer, Hovstallmästare (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, En av rikets herrar, Kuppmakare (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Arméofficer, Teaterdirektör, En av rikets herrar, General, Överstekammarjunkare (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71;...

Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, General (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796; löjtnant i regementet 26 okt. s. å.; prem...

Bonde, Carl, Diplomat, Riksråd, Justitieråd, En av rikets herrar, Riksmarskalk, Bergskollegiepresident (1741 – 1791)

11. Carl Bonde, son av B. 9 i hans andra gifte, f. 11 sept. 1741 på Hässelby, Spånga socken, d 4 aug. 1791 på Sävstaholm. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Kunhult, Sävstaholm och Vibyholm. Student i Uppsala okt. 1754, vistades där till 27 okt. 1756 och ånyo från 15 okt. 1757 till 11 maj 1758. E. o. kanslist vid kanslikolle...

Bonde, Carl J, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, Överstekammarjunkare (1757 – 1840)
12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer hos kronprinsen 24 jan. 1782— 89; stabskapten 31 mars 17...
Bonde, Trolle-, Gustaf, Konstsamlare, En av rikets herrar, Mecenat, Överstekammarjunkare, Godsägare (1773 – 1855)

13. Gustaf Trolle-Bonde, son till B. 11, f. 28 mars 1773 på Vibyholm i Årdala socken, d 3 jan. 1855 i Stockholm. Innehade Sävstaholm, Bordsjö, Katrineholm, Härrestad, Askeryd, Trolleholm, Björnö och Hässelby samt erhöll såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss K. M:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde 16 maj 1809. Student vid Uppsala...

Brahe, Magnus, En av rikets herrar, Kavalleriofficer, General, Riksmarskalk (1790 – 1844)

14. Magnus Brahe, den föregåendes son, f. 2 sept. 1790 på Rydboholm, d 16 sept. 1844 i Stockholm. Student i Uppsala 11 okt. 1805. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 14 apr. 1809; reste som ambassadkavaljer till Frankrike s. å.; kabinettskammarherre 6 aug. s. å.; kornett vid livgardet till häst 20 febr. 1810; löjtnant därstädes.10 apr. s. å.; å...

Brahe, Magnus Fredrik, En av rikets herrar, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Godsägare (1756 – 1826)

13. Magnus Fredrik Brahe, den föregåendes son, f. postumus 15 okt. 1756 i Stockholm, d 12 dec. 1826 därstädes. Livdrabant 1767; förare vid livgardet 28 febr. 1769; kornett vid södra skånska kavalleriregementet 14 aug. 1771; student vid Uppsala universitet 19 apr. 1773; vistades utomlands och befordrades under tiden till löjtnant vid nyssnämnda regemen...

Cederhielm, Germund Ludvig, Diplomat, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Överstekammarjunkare (1755 – 1841)

8. Germund Ludvig Cederhielm, son till C. 6 i hans andra gifte, f. 8 apr. 1755 i Jönköping, d 8 febr. 1841 i Linköping. Student i Uppsala 19 apr. 1768. Livdrabant 27 febr. 1770; företog en utrikes resa 1770; medföljde en ambassad till Danmark 1772 och överste L. F. von Kaulbars' beskickning till Petersburg 1774; kornett vid lätta livdragonerna 20 dec....

Creutz, Gustav Philip, Diplomat, Poet, Riksråd, En av rikets herrar, Kanslipresident, Universitetskansler (1731 – 1785)

8. Gustav Philip Creutz, sonson till C. 4, den föregåendes syssling, f. i maj 1731 på Anjala gård i Finland, d. 30 okt. 1785 i Stockholm. Föräldrar: majoren greve Karl Creutz och Barbro Helena Wrede av Elimä. Erhöll enskild undervisning i hemmet av J. Frosterus och M. Pontin; student i Åbo 1748; erhöll testi-mo...

De Geer, Carl, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Bruksidkare (1781 – 1861)

7. Carl De Geer, son till D. 4, f. 9 maj 1781 i Stockholm, d 30 juli 1861 därstädes. Kornett vid livhusarregementet (från 1798 lätta livdragonregementet och från 1806 livgardet till häst) 21 juli 1794; sekundadjutant därstädes 1797; premiäradjutant 1800; löjtnant 15 febr. 1802; stabsryttmästare ,17 dec. 1804; erhöll avsked 11 okt. 1806; greve 11 maj 1...

De la Gardie, Jacob Gustaf, Diplomat, Riksdagsledamot, Arméofficer, En av rikets herrar, General, Urkundsutgivare (1768 – 1842)

15. Jacob Gustaf De la Gardie, sonson till D. 13, f. 16 juni 1768 i Stockholm, d 26 apr. 1842 därstädes. Föräldrar: generallöjtnanten, en av rikets herrar greve Pontus Fredrik De la Gardie (se D. 14) och hans andra hustru, friherrinnan Hedvig Eva Rålamb. Kvartermästare vid livregementet till häst 28 febr. 1776;...

Essen, von, Hans Henric, Arméofficer, Statsråd, Fältmarskalk, En av rikets herrar, Riksmarskalk (1755 – 1824)

3. Hans Henric von Essen, son av E. 2, f. 26 sept. 1755 på Kavlas i Hömbs sn (Skarab.), d. 28 juli 1824 i Uddevalla. Student vid Uppsala univ. 3 okt. 1766; studerade där och i Göttingen till 1770; fanjunkare vid Mörnerska husarreg:tet 1 jan. 1768; sekundadjutant där 27 sept. s. å.; kornett vid Västgöta kavallerireg. 27 jan. 1773; ...

Fersen, von, Carl Reinhold, Kammarherre, En av rikets herrar, Överhovjägmästare (1716 – 1786)

6. Carl Reinhold von Fersen, son av F. 5, f.7 april 1716 i Stockholm (dp 9 april, Jak.), d. 7 maj 1786 där (Joh.). Kammarherre 23 okt. 1732; student vid Uppsala univ. 8 sept. 1733; auskultant i Svea hovrätt 8 okt. 1735; begärde och fick aug. 1736 pass att resa och gå i utländsk krigstjänst samt anger sig 1741 i 6 år ha varit kapten i fransk tj&a...

Fersen, von, Fabian Reinhold, En av rikets herrar, Överstekammarherre (1762 – 1818)

10. Fabian Reinhold (von) Fersen, bror till F. 8 och F. 9, f. 7 okt. 1762 i Stockholm (Jak.), d 10 mars 1818 där (ibid.). Sergeant vid Östgöta infanterireg. 24 aug. 1767, vid Livgardet 21 dec. 1771; fänrik 7 juli 1774; löjtnant 9 okt. 1778; stabskapten 8 maj 1783; kapten och kompanichef 27 april 1786; överste i armén och kaptenlöj...

Fersen, von, Hans Axel, En av rikets herrar, General, Riksmarskalk (1755 – 1810)

8. Hans Axel (von) Fersen, son av F. 7, f. 4 sept. 1755 i Stockholm (Jak.), massakrerad till döds på dåv. rådhusgården där 20 juni 1810. Korpral vid Livreg. till häst 11 dec. 1770; löjtnant à la suite i franska reg. Royal Bavière s. å.; livdrabant 21 jan. 1771; elev vid krigsskolan Carolinum i Braunschweig, sedan ...

Fleming, Claes Adolph, En av rikets herrar, Lantmarskalk, Riksmarskalk (1771 – 1831)

15 Fleming, Claes Adolph, brorsons son till F 14, f 25 april 1771 på Lydinge, Stavby sn (Upps), d 12 maj 1831 i Sthlm (Hovf). Föräldrar: hovmarskalken frih Johan Casimir F o grev Florentina Henriette Hamilton. Inskr vid Uppsala univ 13 okt 1786, fänrik vid livgardet 8 mars 1782, löjtn där 6 dec 1787, avsked 12 mars 1790, kavaljer hos hertiginnan ...

Gyldenstolpe, Nils, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Kammarherre, En av rikets herrar (1768 – 1844)

4 Gyldenstolpe, Nils, son till G 3, f 31 okt 1768 på Forsby, österåker (Söd), d 28 aug 1844 i Sthlm (Jak). Fänrik vid livreg till fot 21 mars 81, löjtn vid Svea livg 31 mars 86, kammarherre hos drottn 6 aug 91, kapten 16 juli 92, stabskapten 30 maj 94, kompanichef 28 jan 95, hovmarskalk hos drottn 30 juni 98, överste i armén o kaptenlöjtn vid livdraba...

Hamilton, Gustaf David, Arméofficer, Fältmarskalk, En av rikets herrar (1699 – 1788)

3 Hamilton, Gustaf David, son till H 1, f 29 jan 1699 på Forstena, V Tunhem (Älvsb), d 29 dec 1788 på Barsebäck, Barsebäck (Malm). Kornett vid Livdragonreg 9 jan 18, kapten vid reg Royal Suédois 15 mars 20, överstelöjtn i fransk tjänst 25 mars 40, överste för eget reg i sv tjänst 13 juli 41, generalmajor vid infanteriet 29 juni 47, greve 21 nov 5...

Kurck, Arvid Fredrik, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Hovrättspresident, Kammarkollegiepresident (1735 – 1810)

7 Kurck, Arvid Fredrik, sonson till K 6, f 27 maj 1735 i Malmö, d 6 april 1810 på Jordberga, Källstorp, Malm. Föräldrar: kaptenen frih Axel Gustaf K o Margareta Tott. Hovjunkare 28 april 48, auskultant i Göta hovrätt 10 sept 51, notarie där 2 maj 53, v fiskal 7 mars 58, deltog i riksdagarna 60— 89, assessor 29 juni 62, led av tulldir 70—72, generalauditör 30 juli 71, revisionssekr 16 dec 74,...

Lagerheim, Elias, Diplomat, En av rikets herrar, Kammarjunkare, Utrikesminister (1791 – 1864)

1 Lagerheim, Elias, f 18 aug 1791 på Ågesta, Huddinge, Sth, d 17 sept 1864 på Nykvarn, Turinge, Sth. Föräldrar: presidenten frih Olof Elias L o Catharina Apiarie. Inskr vid LU 3 april 07, kansliex 11 dec 09, eo kanslist vid hovkanslersbyrån 28 febr 10, kanslist där 9 nov 10, kammarjunkare 11 dec 10, andre sekr i kab för utrikes brevväxl 2...

Lewenhaupt, Charles Emil, Riksdagsledamot, Arméofficer, En av rikets herrar, Lantmarskalk, General (1721 – 1796)

8 Lewenhaupt, Charles Emil, son till L 7, f 28 april 1721, d 29 mars 1796 på Vinas, Västra Ed, Kalm. Volontär vid Bengt Horns värvade reg 32, inskr vid LU 7 febr 34, underofficer 34, kornett vid Södra skånska kavallerireg 10 mars 37, överadjutant hos sin far 1 sept 41, löjtn vid livdragonreg 12 maj (fullm 19 aug) 42, deltog i samtliga riksdagar 46—89 (bergsdeputationen 51—52, 55—56, 65—...

Löfvenskiöld, Salomon, Riksdagsledamot, Landshövding, En av rikets herrar, Kavalleriofficer (1764 – 1850)

1 Löfvenskiöld, Salomon, f 25 dec 1764 på Öströ, Dagsås, Hall, d 25 febr 1850 i Sthlm, Jak. Föräldrar: överkommissarien i amiralitetet Samuel L o frih Johanna Beata Raab. Volontär vid konungens eget värvade reg 1 jan 78, sergeant där 30 sept 78, fänrik vid Kronobergs läns reg 7 febr 79, andre adjutant vid S sk&...

Meyerfeldt, Johan August, Fältmarskalk, Kammarherre, En av rikets herrar, General (1725 – 1800)

2 Meyerfeldt, Johan August, son till M 1, f 4 maj 1725 i Stralsund, S:t Nikolai, d 21 april 1800 i Sthlm, Klara. Förare vid greve Dohnas reg i Stralsund 4 maj 37, kammarherre 6 juni 39, kapten vid drottningens livreg 13 juni 44, deltog i riksdagarna 51/52, 55/56, 65/66 (led av SU), 69/70, 71/72, 78/79 o 86, major vid Cronhjortska reg 18 ...

Mörner, Adolph G, Riksdagsledamot, Statsråd, Kammarherre, En av rikets herrar (1773 – 1838)

10 Mörner, Adolph Göran, f 27 juli 1773 i Rinkaby, Ör, d 30jan 1838 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hovmarskalken greve Carl Gabriel M o frih Lovisa Ulrika Horn (af Rantzien). Fänrik vid Svea livg 10 maj 82–30 april 96, kammarjunkare hos konungen 26 sept 83, inskr vid UU 29 okt 88, kansliex där 10 juni 91, eo kanslist i kammarexp 12 jun...

Mörner, Carl, Riksdagsledamot, Fältmarskalk, En av rikets herrar, General, Kammarjunkare (1755 – 1821)

6 Mörner, Carl, sonsons sonson till M 3, f 1 dec 1755 i Björkö, Jönk, d 24 juni 1821 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: hovjägmästaren frih Carl Gustav M o Margareta Fredrika Duse. Kadett vid Artillerireg 71, ex i artillerivetenskaperna 18 april 72, underlöjtn vid artilleriet i Finland 12 aug 72, transp till artilleriet i Sthlm 17 febr 73, d...

Mörner, Carl Stellan, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, En av rikets herrar (1761 – 1834)

8 Mörner, Carl Stellan, sonsons son till M 5, bror till M 7, M 9, o M 11, f 9 mars 1761 i Lekaryd, Kron, d 24 juli 1834 i Växjö landsförs. Föräldrar: överstelöjtn greve Carl...

Oxenstierna, Johan Gabriel, Diplomat, Riksdagsledamot, Poet, Kammarherre, En av rikets herrar, Överstemarskalk (1750 – 1818)

10 Oxenstierna, Johan Gabriel, brorsons sonson till O 8, f 19 juli 1750 i V Vingåker, Söd, d 29 juli 1818 i Sthlm, Klara. Föräldrar: generalmajoren greve George (jöran) O o grev Sara Gyllenborg. Inskr vid UU 11 okt 62, hovjunkare 66, kansliex vid UU 67, eo tjänsteman i K kansliet 67, kanslist där 68, kanslijunkare i kansliets presidentskontor jan 69, tf kommissionssekr i Wien sept 70, ord 72...

Posse Arvidsson, Fredric, Riksdagsledamot, Arméofficer, En av rikets herrar (1727 – 1794)

5 Posse Arvidsson, Fredric, kusins sonsons son till P 4, f 5 maj 1727 i Sthlm, Svea livg:s norra bat, dll dec 1794 där, Klara. Föräldrar: riksrådet greve Arfuid P o grev Hedvig Christina Stenbock. Musketerare (volontär) vid Livg 1 juni 35, inskr vid UU 15 okt 36, förare vid Livg juni 39, sergeant där 41, hovjunkare 9 nov 41, fänrik vid L...

Puke, Johan, Sjöofficer, Statsråd, Amiral, En av rikets herrar (1751 – 1816)

Puke, Johan, f 16 febr 1751 i Ronneby, d 21 april 1816 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: kaptenen Johan P o Maria Regina Branting. Skeppsgosse 61, kofferdikarl 65, extra lärstyrman mars 66, arklimästare vid Amiralitetet 18 dec 67, i holländsk kofferditjänst 70–71, i engelsk d:o 7274, konstapel vid Amiralitetet 17 nov 73, officersex 6 juni 76, löjtn vid flottan 23 sept 7...

Reuterholm, Gustaf Adolf, Riksdagsledamot, Kammarherre, Överkammarherre, En av rikets herrar, Kammarrevisionspresident (1756 – 1813)

4 Reuterholm, Gustaf Adolf, son till R 2, f 7 juli 1756 i Sjundeå, Nylands län, d 27 dec 1813 i Schleswig-Friedrichsberg, Tyskland. Inskr vid UU 14 febr 69, volontär vid Västmanlands reg 16 sept 70, sergeant där 15 juni 71, vid Östgöta infanterireg 22 mars 73, fänrik i armén 30 nov 74, placerad till tjänstgöring vid Västmanlands reg 22 m...

Ruuth, Eric, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Lantmarskalk, Ståthållare, Kammarkollegiepresident, Överstemarskalk (1746 – 1820)

Ruuth, Eric, f 24, dp 26 okt 1746 (g st) i Sthlm, Skeppsh, d 25 maj 1820 där, Klara. Föräldrar: amiralen riksrådet Gustav R o frih Ebba Christina Siöblad. Kadett vid Amiralitetskadettkåren i Karlskrona 2 febr 57, ämnessven i VA 17 dec 57, fänrik vid Livgardet till fot 8 mars 64, avsked med kaptens titel 10 mars 68, frih 29 jan 77, deltog i riksdagarna 7809/10 o 12...

Sandels, Johan August, Fältmarskalk, En av rikets herrar, Infanteriofficer, Norsk riksståthållare (1764 – 1831)

1 Sandels, Johan August, f 31 aug 1764 i Sthlm, Klara, d 22 jan 1831 där, ibid. Föräldrar: bruksägaren, bergsrådet Samuel S o Catharina Elisabeth Brandt. Kadett vid Artil-lerireg, Sthlm, 30 sept 75, inskr vid UU 7 juni 76, underlöjtn vid Artillerireg 10 sept 77, adjutant där 82, stabsryttmästare vid finska kompaniet av Adelsfanan 27 sept 85, major vid...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se