Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
75 träffar, sida:  1 2 
Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 16...

Almquist, Gustaf Fridolf, Kommunalpolitiker, Jurist, Generaldirektör, Riksdagsman (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea...

Almquist, Viktor E, Generaldirektör (1860 – 1951)

8. Viktor Emanuel Almquist, son till A. 4, f. 21 sept. 1860 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 24 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; jur. utr. kand. 25 okt. 1884. E. o. notarie i Svea hovrätt 31 okt. 1884; e. o. tjänsteman i fångvårdsstyrelsen 31 juli 1885; tjänstgjorde som lantdomare; v. häradshövding 31 maj 1887;...

Anderson, Frans Albert, Generaldirektör, Riksdagsman (1831 – 1923)

Anderson, Frans Albert, f. 16 nov. 1831 å egendomen Silvik i Askeryds socken. Föräldrar: organisten Per Daniel Anderson och Mariana Åkerström. Åtnjöt skolundervisning i Eksjö och Jönköping; student i Uppsala 17 okt. 1851; avlade kameralexamen 10 dec. 1855. Biträde å Kinda och Ydre härads skrivarkontor jan. 1856; e. o. lands...

Ascheberg, von, Rutger, Fältmarskalk, Generalguvernör (1621 – 1693)

1. Rutger von Ascheberg, f. 2 juni 1621 i Kurland, d 17 apr. 1693. Föräldrar: Vilhelm von Ascheberg och Margareta von der Osten, genannt Säcken. Page hos överste Brink 5 juni 1634, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhards av Weimar armé; deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska a...

Balthasar, von, Jakob Heinrich, Teolog, Generalsuperintendent (1690 – 1763)

1. Jakob Heinrich von Balthasar, f. 19 okt. 1690 i Greifswald, d 2 jan. 1763 därstädes. Föräldrar: dv. professorn vid Greifswalds universitet, sedermera mecklenburgska regeringsrådet och vicedirektorn vid justitiekansliet i Rostock Jakob Balthasar och Anna Katarina Gerdes. Student i Greifswald; fil. magister 1710; besökte 1713 åtskilliga tyska universitet...

Banér, Gustaf Adam (Johansson), Kavalleriofficer, Generalguvernör, Riksstallmästare (1631 – 1681)

13. Gustaf Adam Banér (Johansson), son till B. 10 i hans första gifte, f. 1624, d 1681. Greve på grund av faderns förtjänster 26 mars 1651, med Sordavala till grevskap; dessutom friherre till Gamla Karleby (20 nov. s. å.), herre till Målhammar, Kungs-Norrby, Strömserum, Mörby och Werder. — Överkammarherre hos [a:11773:dro...

Banér, Gustaf (Persson), Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst...

Banér, Johan, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1596 – 1641)

10. Johan Banér till Målhammar, Norrby och Werder, broder till de tre föregående [B. 7, B. 8, B.9], f. 23 juni 1596 på Djursholm, d. 10 maj 1641 i Halberstadt. Volontär under brodern Svante Banér vid Pskovs belägring 1615; kammarjunkare 1617; tjänstgjorde tillika som kornett vid livfanan; kaptenlö...

Bennich, N Axel G:son, Landshövding, Generaltulldirektör, Riksdagsman (1817 – 1904)

Bennich, Nils Axel Gustafsson, f. 31 okt. 1817 på Opphem i Tjärstads församling, d. 23 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: majoren Gustav Bennich och Gustava Henrietta Sabelfelt. Elev via Linköpings skola 1828; student i Uppsala 13 okt. 1835; avlade examen till rättegångsverken 31 maj 1838., Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärs...

Bergenholtz, Fredrik E, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, Kungligt råd, Generalguvernör, Hovman (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående [B.23 o B.24], f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, ...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618—...

Brändström, Pehr, Ämbetsman, Generaldirektör (1803 – 1874)

2. Pehr Brändström, den föregåendes sonson, f. 21 mars 1803 i Göteborg, d. 4 juni 1874 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren i Göteborg Karl Erik Brändström och Johanna Vilhelmina Bratt. Elev i Gävle elementarskola 1815; student i Uppsala 12 okt. 1819; avlade kansliexamen 10 juni 1822 och hovrättsexamen 2 dec. s. å...

Buhre, K Bertil, Läkare, Generaldirektör (1863 – 1930)

Buhre, Karl Bertil, f. 4 mars 1863 i Stockholm. Föräldrar: fabrikören Johan Gustav Buhre och Augusta Meurling. Elev vid Beskowska skolan ht. 1869; avlade mogenhetsexamen därstädes 20 maj 1881; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; med. fil. kand. därstädes 30 jan. 1883; inskriven vid Karolinska institutet 19 febr. 1883; med. kand. 27 nov. 1886; g...

Burenskiöld, Jacob, Generalguvernör, Krigare (1655 – 1738)

Jacob Burenskiöld, friherre till Fyllingarum, herre till Navesta i Mogata socken, och Idingstad, f. 25 dec. 1655 i Stockholm, d. 12 mars 1738 på Fyllingarum i Ringarums församling. Föräldrar: juris professorn, slutligen stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, och Eva Ulfvenklou. Student i Uppsala 14 apr. 1671. Volontär vid bergsregementet 1675; f&a...

Cederschiöld, Staffan F R P, Diplomat, Generaltulldirektör (1847 – 1927)

7. Staffan Fredrik Robert Per Cederschiöld, den föregåendes syssling, f. 28 jan. 1847 i Stockholm, d 9 jan. 1927 därstädes. Föräldrar: kammarrådet Rudolf Uranius Cederschiöld och Louise Gustava Adelheid Quaade från Danmark. Åtnjöt undervisning i Stockholms lyceum; avlade avgångsexamen därstädes 25 maj 1...

Chemnitz, Martin, Diplomat, Generalkrigskommissarie (1596 – 1645)

1. Martin Chemnitz, f. 13 maj 1596 i Rostock, d 24 okt. 1645 i Jägerndorf i Schlesien. Föräldrar: kanslern Martin Chemnitius och Margareta Cameraria. Student i Rostock juni 1607 (ed 1 okt. 1615) och i Tübingen 19 jan. 1618; disp. i Rostock 1617 (Disputatio de foederibus; pres. P. Wasmodius), i Tübingen 1618 och 1619 (Dissertationes III de justitia et jure, quibus jus universum compendiose tr...

Crohnenstern (Cronstierna), Hinrich, Generalkrigskommissarie, Spannmålshandlare (1602 – 1678)

Hinrich Crohnenstern (Cronstierna), före adlandet Struberg eller von Strusberger, friherre till Kroneburg och herre till Jungferhof, f. 1602 i Riga, d. 5 maj 1678 därstädes. Föräldrar: rådsherren i Riga Mårten Struberg och Katarina Weidemeier. Inträdde i svensk tjänst 1633; fältkommissarie i Lifland 22 aug. 1635; adlad 5 aug. 1637; kom...

Cronstedt, Rudolf, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Väg- och vattenbyggnadsofficer, Generaldirektör (1826 – 1903)

10. Rudolf Cronstedt, den föregåendes son, f. 6 dec. 1826 i Stockholm, d. 19 nov. 1903 därstädes. Elev vid Hillska skolan å Barnängen och därefter vid nya elementarskolan i Stockholm, ur vars högsta klass han avgick som primus 1844; student i Uppsala 6 juni 1844; elev vid Motala verkstad 1 maj—14 juli 1845 och vid Strömsholm...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635&n...

De la Gardie, Axel Julius, Riksråd, Generalguvernör, Militär (1637 – 1710)

9. Axel Julius De la Gardie, broder till D. 4, 6, 7 och 8, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Tullgarn, Dagö, Kida och Tarwast, f. 1637 (döpt 12 febr.) i Stockholm, d 17 maj 1710 därstädes. Student i Uppsala 18 maj 1647; bevistade riksdagarna 1654, 1655, 1660 (i Stockholm), 1664, 1668 och 16...

De la Gardie, Magnus Gabriel, Riksråd, Riksmarskalk, Generalguvernör, Riksdrots, Rikskansler (1622 – 1686)

4. Magnus Gabriel De la Gardie, den föregåendes son, f. 15 okt. 1622 i Reval, d. 26 apr. 1686 å Vänngarn, S: t Olovs socken. Greve till Läckö, Arensburg och sedermera Pernau, friherre till Ekholmen, herre till ett större antal egendomar i olika delar av riket (se nedan). Student vid Uppsala universitet 27 maj 1635; rector illustris därst&au...

Ehrenheim, von, Peter, Generalkrigskommissarie (1659 – 1710)

1. Peter von Ehrenheim, före adlandet Paliche, f. 1659 i Stettin, d. 6 juli 1710 i Riga. Fadern var borgmästare i Stettin. Skrivare vid proviantväsendet och krigskammarsysslorna 1676; kammarskrivare vid pommerska generalguvernementskammaren 1680; bokhållare där 1683; inspektor 4 juli 1685; krigskommissarie 23 april 1691 vid de svenska hjälptrupperna i...

Elmquist, Gustaf Henning, Socialpolitiker, Generaldirektör, Socialminister (1871 – 1933)

Gustaf Henning Elmquist, f. 5 dec. 1871 i Eskilstuna, d. 23 aug. 1933 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: rektorn Johan Gustaf Theodor Elmquist och Hilda Elisabeth Palmgren. Elev vid realskolan i Eskilstuna 1879, vid Karolinska högre allm. läroverket i Örebro 1885, mogenhetsex. där 22 maj 1889; student vid Uppsala univ. 13 sept. s. å.; fil. kand. d&au...

Evers, Oscar Hugo, Lantbrukare, Generaldirektör, Riksdagsman (1833 – 1918)

Oscar Hugo Evers, f. 18 april 1833 i Göteborg (Kristine), d. 19 april 1918 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: grosshandlaren Asmus Heinrich Evers och Christina Sophia von Sivers. Elev vid realläroverket i Göteborg; anställd i faderns firma; utexaminerad från Chalmersska institutet 1851; lantbruksstudier bl. a. i Skottland; förvaltade St...

Falkman, Ludvig Berckhan, Lantmätare, Generaldirektör (1808 – 1891)

5. Ludvig Berckhan Falkman, son av F. 3, f. 22 maj 1808 i Malmö (Caroli), d. 3 jan. 1891 i Stockholm (Hedv. El.). Skolundervisning i Malmö 1819–25; student vid Lunds univ. 4 okt. 1825; lantmäterielev 9 juli 1827; lantmäteriex. 18 maj 1829; lantmäteriauskultant s. d.; ex. vid Skogsinstitutet 29 juli s. å.; tf. vikarie för kommissionslantm&au...

Fredenberg, Karl W A, Generaldirektör, Skogsman (1857 – 1936)

Fredenberg, Karl Wilhelm Astley, f 1 maj 1857 på Axholm i Fläckebo (Vm), d 18 okt 1936 i Lindesberg (Ör). Föräldrar: majoren Alfred F o Regina Sophia Mathilda v Ehrenheim. Mogenhetsex i Västerås 19 maj 1875, elev vid skogsinst 1 juni 1876–31 maj 1878, extra jägmästare i n Hälsinglands revir 17 juli 1878, skogsförvaltare vid ...

Fryxell, Karl Axel, Ämbetsman, Generaldirektör (1873 – 1935)

3 Fryxell, Karl Axel, sonson till F 1, f 1 nov 1873 i Karlstad, d 3 juni 1935 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: handlanden Elof F o Johanna (Hanna) Gustafva Groth. Mogenhetsex vid h a l på Södermalm i Sthlm 17 maj 1892, inskr vid Uppsala univ 19 sept s å, fil kand 15 sept 1894, fil lic 27 febr 1899, disp pro gradu 7 maj 1900, fil dr 31 maj s å, jur...

Granholm, Axel M, Järnvägsbyggare, Lantbruksingenjör, Generaldirektör (1872 – 1951)

Granholm, Axel Magnus, f 19 aug 1872 i Smedjebacken (Kopp), d 6 juli 1951 i Sthlm (S:t Göran). Föräldrar: handl Axel G o Clara Mathilda Carlsson. Mogenhetsex i Falun 90, utex från KTH (väg o vatten) vt 94, ingenjörselev somrarna 92—93, ing vid stambanebyggn i övre Norrland våren 94, bitr ing hos lantbruksing i Kopparbergs län 94—maj ...

Grefberg, Gustaf E, Domare, Generaldirektör (1879 – 1964)

Grefberg, Gustaf Ernst, f 27 okt 1879 i Söderköping, d 1 mars 1964 i Danderyd (Sth). Föräldrar: köpmannen, rådmannen o bankdir Gustaf Fredrik Alfred G o Jenny Amalia Linden. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 6 juni 99, inskr vid UU 14 sept s å, jur utr kand 15 sept 04, tingstjänstgöring 04—07, tjänstg i Svea hovrätt fr&arin...

Gyllenstierna, Johan, Riksråd, Lantmarskalk, Generalguvernör, Hovkansler (1635 – 1680)

5 Gyllenstierna, Johan, bror till G 4, f 18 febr 1635 på Älvsjö i Brännkyrka, Sthlm, d 10 juni 1680 i Landskrona, begr i Riddarholmskyrkan i Sthlm 13 maj 88. Inskr vid UU 3 aug 41, kammarherre o eo kanslist i k kansliet 58, kansliråd 27 dec 60, hovkansler 12 juli 66, lantmarskalk vid 1668 års riksdag, riksråd 6 okt (vald 21 aug) 68, tills med ...

Hamilton, H Adolf, Ämbetsman, Generaldirektör (1873 – 1965)

14 Hamilton, Henning Adolf, sonson till H 6, f 19 sept 1873 i Södertälje, d 30 jan 1965 i Uppsala. Föräldrar: kammarherren greve Gustaf Axel H o grev Mariana (Marianne) Wilhelmina Ulrika Charlotta Lewenhaupt. Mogenhetsex vid h a l i Örebro 8 juni 92, inskr vid UU 8 dec 92, jur fil ex 30 maj 93, jur utr kand 14 april 98, eo notarie i Svea hovrätt 1...

Hansson, Sigfrid, Generaldirektör, Tidningsman, Politiker (1884 – 1939)

1 Hansson, Sigfrid, f 12 juni 1884 i Vellinge (Malm), d 25 mars 1939 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: muraren Carl H o Kersti Persdtr. Elev vid tekn yrkesskolan i Malmö 98—02, murarelärling 98—02, muraregesäll 02—05, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, ordf där 05—07, medarb i Ny Tid sept 05—aug 08, i Soc-Demokraten ...

Hastfer, Jacob Johan, Fältmarskalk, Generalguvernör (1647 – 1695)

1 Hastfer, Jacob Johan, f 11 dec 1647 i Reval, d 24 dec 1695 i Riga. Föräldrar: mannrichter Ewold H o Emerentia Veronika v Mengden. Löjtn vid amiralitetet o kommenderad på ett örlogsskepp till Portugal 69, fänrik vid livgardet 6 nov 71, löjtn där 15 juli 72, kapten 13 maj 73, major vid skeppsflottan 11 sept 75, major vid livgardet 3 febr 76, &oum...

Holmdahl, Otto S, Teolog, Generaldirektör, Politiker, Skolman (1881 – 1971)

Holmdahl, Otto Samuel, f 27 aug 1881 i Gbg, Kristine, d 17 juli 1971 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kontraktsprosten Svante Julius Edvard H o Anna Elisabeth Larsson-Laurell. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 6 juni 00, inskr vid Gbg:s högskola 10 sept 00, teol fil ex där 7 sept 01, inskr vid LU 21 sept 01, TK 14 sept 04, prakt teol prov 14 dec 04, Lunds studentkå...

Huss, E Gunnar, Ämbetsman, Generaldirektör (1871 – 1939)

3 Huss, Erik Gunnar, f 21 dec 1871 i Lövånger, Vb, d 6 dec 1939 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kommissionslantmätaren Erik Gustaf H o Amalia Kjellerstedt. Inskr vid UU ht 90, FK 31 maj 93, FL 31 jan 02, eo tjänsteman i kommerskollis statistiska avd 4 febr 02, amanuens i ED:s statistiska avd 22 febr 02—31 dec 06, disp vid UU 28 maj 02, FD där 31 maj 02, ...

Jochnick, af, J G Adolf, Generaldirektör, Försäkringsman (1870 – 1943)

af Jochnick, Johan Gustaf Adolf, f 20 mars 1870 på Kyrkebo, Ledsjö, Skar, d 19 mars 1943 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: lantbrukaren Caspar Fredrik Robert af J o Amalia Wilhelmina (Mimmie) Brandelius. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 88, sergeant vid Skaraborgs reg 1 juni 89, elev vid Krigsskolan 17 juli 89, underlöjtn vid reg 25 sept 91, löjtn i reg 4 okt ...

Johansson, Folke L H, Generaldirektör, Skogsman (1899 – 1972)

2 Johansson, Folke Ludvig Hemming, son till J 1 i hans första g, f 5 febr 1899 i Sthlm, Klara, f 5 april 1972 i Danderyd, Sth. Studentex vid h a reallärov på Norrmalm vt 18, civ:jägmästare vid Skogshögsk i Sthlm 24, anst hos olika skogsbolag o hos riksskogs-taxeringsnämnden 24—26, sekr i Sv skogs-vårdsfören 26—40, bitr...

Juhlin, A Julius, Civilminister, Skolman, Generalpostdirektör (1861 – 1934)

Juhlin, Anders Julius, f 26 juli 1861 i Vårdsberg, Ög, d 10 jan 1934 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Magnus Petersson o Carolina Nilsson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 24 maj 81, inskr vid UU 11 sept 82, FK 28 maj 84, amanuens vid meteorolog institutionen ht 86—vt 91, FL 29 maj 90, disp 13 maj 91, FD 30 maj 91, doc i meteorologi 8 juli 91, allt ...

Kurck, Gustav, Landshövding, Riksråd, Generalguvernör (1624 – 1689)

5 Kurck, Gustav, bror till K 4, f 10 okt 1624 på Klackeborg, Järstad, Ög, d 12 mars 1689 på Ållonö, Östra Stenby, Ög. Inskr vid UU aug 34, vid univ i Leiden 14 febr 43, överste för Åbo läns kavallerireg 29 aug 49, landsh i Östergötlands län våren 58—64, riksråd 25 aug 64—82, hovrättsr&...

Königsmarck, Otto Wilhelm, Fältmarskalk, Generalguvernör (1639 – 1688)

3 Königsmarck, Otto Wilhelm, bror till K 2, f 5 jan 1639 i Minden, Westfalen, d 15 sept 1688 på ett venetianskt amiralsskepp utanför Chalkis (dåv Negroponte), Grekland. Studier vid univ i Leipzig 51—53, i Jena 53— 55, studieresor i Europa 57—60, överkammarherre vid sv hovet 11 dec 60, envoyé till England 17 dec 60, överste o chef f&oum...

Lagerheim, C H T Alfred, Diplomat, Generaldirektör, Utrikesminister (1843 – 1924)

2 Lagerheim, Carl Herman Theodor Alfred, son till L 1, f 4 okt 1843 i Khvn, d 23 maj 1924 i Sthlm, Joh. Inskr vid UU 23 maj 59, kansliex 14 dec 60, eo kanslist i finansdep 24 jan 61, kameralex 23 maj 61, attaché vid beskickn i Paris 15 febr 62, andre sekr i UD 20 okt 65, legationssekr vid beskickn i S:t Petersburg 20 maj 70, tf chef för politiska avd i UD 3 mars 71, expediti...

Larsson, A Samuel (Sam) E, Generaldirektör, Socialminister, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1883 – 1945)

Larsson, Axel Samuel (Sam) Emanuel, f 30 sept 1883 i Uppsala, d 24 dec 1945 i Ulriksdal, Solna. Föräldrar: akademivaktmästaren Carl Axel L o Katarina Vilhelmina Larsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 04, inskr vid UU 2 okt 05, FK där 5 febr 10, amanuens i kommerskoll o statistiska centralbyrån 10, sekr i AK:s tillf utsk 12—18, i skattestatistiska utr...

Lewenhaupt, Karl M, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1620 – 1666)

2 Lewenhaupt (Leijonhufvud), Karl Mauritz, bror till L 1, f 15 maj 1620 på Vinas, Västra Ed, Kalm, d 12 dec 1666 i Sthlm. Inskr vid UU 28 maj 35, vid univ i Leiden 38, ryttmästare o chef för fältmarskalken Gustav Horns livkompani till häst 16 april 44, överste för sv o finska adelsfanan 15 febr 45, dessutom överste för ett tyskt reg till häst vid sv armén i Tyskland 6 okt 46, generalmaj...

Lindeberg, Erik F L, Landshövding, Generaldirektör (1889 – 1967)

Lindeberg, Erik Fredrik Leopold, f 15 aug 1889 i Gävle, d 20 okt 1967 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: stadsbibliotekarien Johan Wilhelm L o Agda Amanda Sjöberg. Mogenhetsex vid  h a l i Gävle 6 juni 08, elev vid Ombergs skogsskola 2 okt 11—31 aug 12, vid Skogsinst 1 okt 12 — 20 dec 14, e jägmästare i Gäfle-Daladistr 1 juli 15, sekr v...

Linroth, Klas M, Generaldirektör, Läkare (hygienmedicinare) (1848 – 1926)

Linroth, Klas Mauritz, f 20 juni 1848 i Övre Ullerud, Värml, d 13 dec 1926 i Danderyd, Sth. Föräldrar: flottningschefen Claes Carl Axel L o Laura Elvira Dahlgren. Inskr vid Karlstads hal 60, mogenhetsex där 2 juni 68, inskr vid UU 17 sept 68, med fil kand 26 maj 69, MK där 30 nov 72, stipendiat i fältläkarkåren 30 dec 72, pensionär där ...

Lönegren, Gustaf W L, Generaltulldirektör, Riksdagsman (1828 – 1907)

1 Lönegren, Gustaf Walter Leopold, f 25 nov 1828 i Landskrona, d 21 febr 1907 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handlanden Carl Anders L o Carolina Borgström. Inskr vid LU 5 febr 46, kameralex där 14 april 47, eo kammarskrivare vid tullkammaren i Landskrona 15 maj 47, vid inkommande sjötullkammaren i Sthlm 3 nov 47, ord kontorsskrivare vid packhusinspektionen dä...

Löwen, Axel, Arméofficer, Riksråd, Generalguvernör (1686 – 1772)

2 Löwen, Axel, f 1 nov 1686, d 25 juli 1772 i Stralsund. Föräldrar: landsh Otto Wilhelm L och Helena Tott. Volontär vid fortifikationen 02, konduktör vid fortifik i Wismar 6 dec 04, löjtn vid fortifik i Reval 17 jan 07, kapten vid fortifik i Kalmar 19 nov 09 (k fullm 30 april 12), generalkvartermästarlöjtn i de tyska provinserna 30 juli 12, &...

Malmberg, O Harald, Lantmätare, Generaldirektör (1883 – 1971)

Malmberg, Oscar Harald, f 4 juni 1883 i Malmö, S:t Petri, d 24 jan 1971 i Sthlm, Osc. Föräldrar: sparbanksvaktmästaren Nils Persson M o Anna Charlotta Jönsson. Mogenhetsex vid h a l i Malmö 1 juni 01, lantmäterielev 13 aug 01, lantmäteriex 3 juni 04, medhjälpare hos lantmätare i Kalmar län 04–08, extra biträde i lantmäter...

75 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se