Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Anderson, Oscar L, Historiemålare, Genremålare (1836 – 1868)

Anderson, Oscar Leonard, f. 6 dec. 1836 i Stockholm, d 26 juni 1868 därstädes. Föräldrar: gardisten vid Göta livgarde Johan Anderson och Brita Charlotta Langevall. Litografisk arbetare 1849–53, därefter elev vid konstakademins läroverk, varest han vid flera tillfällen erhöll lovord och mindre belöningar samt 1864 K. medaljen för en...

Andersson, Nils, Historiemålare, Genremålare (1817 – 1865)

Andersson, Nils, f. 18 dec. 1817 i Kättilstad, d 19 juni 1865 i Vaxholm. Föräldrar: frälsebonden. Anders Jonsson och Maja Jonsdotter. Kom i lära hos lantmålaren Bäckström i Kättilstad och arbetade sedan själv i yrket; fönsterjalusimålare vid Gusums mässingsfabrik 1835–40; elev vid konstakademins läroverk 1840&ndash...

Aureller, Johan, Historiemålare (1626 – 1696)

Aureller, Johan d. ä., f. 1626 i Stockholm, d. 1696 i Medelplana. Föräldrar: sekreteraren hos drottning Maria Eleonora Johannes Mattias Aureller och Katarina Aurelia. Lärde målarkonsten i Stockholm under inflytande ar den Ehrenstrahlska skolan, och utförde sedan företrädesvis altartavlor och porträtt. — Gift.

Berggren, Pehr, Historiemålare (1792 – 1848)
Pehr Berggren, f. 8 nov. 1792 å Lervik i Färnebo församling, d 14 juli 1848 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Petter Berggren och Maria Katarina Bergroth. Åtnjöt konstundervisning av P. E. Limnell; elev vid Konstakademien 1814; innehade akademiens större målningsstipendium 1821—22; biträdande lärare i akademiens principskola 1838. AgréFrKA 1825. — Ogift.
Blackstadius, Johan Zacharias, Historiemålare, Restaurator (1816 – 1898)

Blackstadius, Johan Zacharias, f. 14 mars 1816 i Falkenberg, d 26 febr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: sjökaptenen Adolf Fredrik Blackstadius och Anna Fredrika Stenbäck. Medföljde 1823–29 fadern på dennes sjöresor; åtnjöt undervisning i de hamnar, fartyget besökte; upptogs 1829 av moderns halvbroder, litografen K. Schultén i...

Blommér, Nils Jakob Olsson, Historiemålare (1816 – 1853)
Blommér, Nils Jakob Olsson, f. 12 juni 1816 å Blommeröd i Öveds socken, d 1 febr. 1853 i Rom. Föräldrar: läraren vid Öveds lancasterskola Anders Olsson och Elna Jakobsdotter. Lärling hos hantverksmålare i Kristianstad och Ystad; stod i »förbund» med målarmästaren Sven Bremberg i Lund; gick i »kompani», med målarmästaren Sven Olsson därstädes; erhöll undervisning i teckning av akademiritmästare...
Boklund, Johan Christoffer, Historiemålare, Porträttmålare (1817 – 1880)

Boklund, Johan Christoffer, f. 15 juli 1817 på Kulla-Gunnarstorp, d 9 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren Johannes Kristoffer Boklund och Ingrid Agneta Fernström. Erhöll undervisning i litografi av ritläraren i Lund M. Körner 1832—36 samt biträdde denne vid hans arbeten; studerade vid Konstakadei-mien i Köpenhamn och på J. L. Lunds ateljé därstädes 1836—37; elev vid Konstakademiens...

Bourdon, Sébastien, Historiemålare, Porträttmålare (1616 – 1671)
Bourdon, Sébastien, f. 1616 i Montpellier, d 1671 i Paris. Son till en medelmåttig glasmålare. Lärling hos målaren Jean Barthélémy i Paris 1623; reste till Bordeaux 1630; flyttade till Toulouse, där han lät inskriva sig som soldat; begav sig därefter till Rom och kom där i beröring med Claude Lorrain; återkom till Paris 1643; deltog i stiftandet av Konstakademien därstädes; inflyttade till Sve...
Cederström, Gustaf Olof, Historiemålare (1845 – 1933)

12. Gustaf Olof Cederström, sonson till C. 4, den föregåendes kusin, f. 12 apr. 1845 i Stockholm. Föräldrar: premiärlöjtnanten Karl Emanuel Cederström och Karolina Fredrika Teresia af Ugglas. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 30 apr. 1863; avlade studentexamen i Uppsala 7 maj 1863; inskriven vid universitetet 11...

Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, Historiemålare, Porträttmålare, Teckningslärare (1734 – 1812)
Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, f. 1734 (döpt 7 sept.) i Stockholm, d 21 jan. 1812 i Lyon. Föräldrar: apotekaren å apoteket Kronan i Stockholm August Kristian Cogell och Birgitta Eleonora Ziervogel. Studerade teckning i K. ritarakademien; erhöll av slottsbyggnadsdeputationen (på grund av sekreta utskottets skrivelse till K. M:t 20 juni 1762) för utrikes studier 4,000 dir kmt under två år 6 juli...
Eckstein, Carl Gustaf, Lärare, Historiemålare, Gravör (1766 – 1838)

Carl Gustaf Eckstein, f. 20 nov. 1766 i Stockholm (Tysk.), d. 6 maj 1838 där (Johannes). Föräldrar: snickarmästaren Carl Gustaf Eckstein och Anna Rosina Kelch. Gick först i målarlära; elev från mars 1779 vid Konstakademien, där han erhöll mindre belöningar för kompositioner över prisämnena 1787 och 1788 samt f&...

Ehrenstrahl, David Klöker (Klöcker), Historiemålare, Porträttmålare (1628 – 1698)

1. David Klöker (Klöcker), adlad Ehrenstrahl, dp 27 april 1628 i Hamburg (St. Nikolai), d. 27 okt. (gravsten i Storkyrkan, Stockholm; själaringning 28 okt.) 1698 i Stockholm (Nik.). Skrivare vid svenska kansliet i Osnabriück under förhandlingarna före Westfaliska freden; ägnade sig samtidigt åt teckning och målning; studieresa i Nederländer...

Falkman, Severin Gabriel, Historiemålare, Genremålare (1831 – 1889)

1. Severin Gabriel Falkman, f. 25 april 1831 i Stockholm (Nik.), d. 9 juli 1889 i Helsingfors. Föräldrar: hovdestillatören Hans Johan Falkman och Sofia Holmberg. Flyttningsbetyg från Nikolai förs. i Stockholm 29 nov. 1844 (inl. i Helsingfors 4 sept. 1845); elev vid Helsingfors privatlyceum t. o. m. vt. 1849; studier vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors nov. 1848—vt. 1849; stude...

Hellqvist, Carl Gustaf, Historiemålare, Genremålare (1851 – 1890)

Hellqvist, Carl Gustaf, f 15 dec 1851 i Kung Karls förs (Vm), d 19 nov 1890 i München. Föräldrar: skomakaren Carl Gustaf H o Maja Stina Wennerström. Lärling hos Fritz Ahlgrensson vid K teaterns dekorationsateljé 63, elev vid FrKA:s principskola 64, vid antikskolan 3 april 67, vid modell- o kompositionsskolan 18 mars 69, skämttecknare i Kasper 69, studier vid FrKA:s målarskola o h antiks...

Höckert, J Janne F, Historiemålare, Genremålare (1826 – 1866)

Höckert, Johan (Janne) Fredrik, f 26 aug 1826 i Jönköping, d 16 sept 1866 i Gbg (enl db för Jak, Sthlm). Föräldrar: godsägaren Gustaf Adolph H o Sophie Elisabeth Melin. Studier vid Hillska internatskolan vid Barnängen, Sthlm, ht 40-nov 44, elev vid FrKA:s lägre aritikskola nov 44-vt 45; studier i antikklassen vid den bayerska konstakad 25 april 47-vt 48, studerade för den danske målaren F L ...

Krafft, Per, Historiemålare, Porträttmålare (1777 – 1863)
2 Krafft, Per, son till K 1, f 11 febr 1777 i Sthlm, Klara, f 11 dec 1863 där, Jak. Elev vid FrKA:s principskola 84, vid modellskolan där 91, inskr vid J L Davids ateljé i Paris 6 okt 96, åter i Sthlm 05, hovmålare 9 nov 05, v prof vid FrKA 30 sept 08, erhöll porträttmålararvode 14 okt 12, ord prof i teckn vid FrKA 5 maj 19—18 april 56. — LFrKA 05.
G 12 dec 08 i Sthlm, Maria, m Brita Sofia Rob...
Kronberg, J Julius F, Målare, Historiemålare (1850 – 1921)

Kronberg, Johan Julius Ferdinand, f 11 dec 1850 i Karlskrona, d 17 okt 1921 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: instrumentmakaren Gustav Oskar Ferdinand K o Augusta Fredrika Grönberg. Elev vid FrKA 64–70, erhöll statens resestipendium 72, studieresa till Khvn, Düsseldorf, Paris o München 73–74, bosatt i München 74–77, i Rom 77–89, v pr...

Lauréus, Alexander, Historiemålare, Genremålare (1783 – 1823)

Lauréus, Alexander, f 4 jan 1783 i Åbo, d 21 okt 1823 i Rom. Föräldrar: kontraktsprosten TD Alexander Lauraeus o Ulrika Lovisa Simolin. Elev vid FrKA 02—06, agré där 24 jan 09, k hovmålare 11, erhöll FrKA:s resestip 24 april 16, verksam i Paris okt 17—20 (elev hos P Guérin), i Rom från maj 20. — FrKA:s stora GM 05, LFrKA 12.

Ogift men sammanboende från 10 m Margareta Charlotta Th...

Masreliez, Louis A, Tecknare, Historiemålare, Inredningsarkitekt, Akademirektor (1748 – 1810)

2 Masreliez, Louis Adrien, son till M 1, f i början av 1748 i Paris, d 19 mars 1810 i Sthlm, S:t Eugenia katolska förs. Elev i faderns verkstad, vid Ritarakad 58, resa till Paris 69, studier i Italien 7082, prof vid Målar- o bildhuggarakad 18 april 84

Sandberg, Johan Gustaf, Historiemålare, Porträttmålare (1782 – 1854)

Sandberg, Johan Gustaf, f 14 maj 1782 i Sthlm, Hovf, d 26juni 1854 där, Klara. Föräldrar: k lakejen Anders S o Catharina Maria Högberg. Elev vid Målar- o bildhuggarakad (från 1810 FrKA) 94–10, v prof där febr 23, tillika skattmästare 27, prof i teckning 9 juni (k fullm 13 aug) 28–27 maj 53, dir 45-53, allt vid FrKA, led av styr för K...

Schröder, Georg Engelhardt, Historiemålare, Porträttmålare (1684 – 1750)

Schröder, Georg Engelhard, f 30 maj, dp 4 juni 1684 i Sthlm, Ty, d 16 maj 1750 där, Klara. Föräldrar: guldsmeden Veit Engelhard S o Lucia Lindemejer. Elev hos hovmålaren David v Krafft (bd 21) i Sthlm ca 00–05, gesäll hos v Krafft 05, utrikes studier i Braunschweig 09, i Venedig 10–15, i Rom o Florens 15–16, i München 17, i Lond...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se