Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
5 träffar, sida:  1 
Birckholtz, von, Melcher (Melchior), Överjägmästare, Överhovjägmästare (– 1750)
von Birckholtz (De Berckholtz, De Birckholtz), Melcher (Melchior), d 18 aug. 1750 i Stockholm. Härstammande från Mecklenburg. Vistades 1721 i Sverige; tf. överhovjäg-mästare 11. febr. 1724; överjägmästare i Uppsala och Stockholms län samt på Öland 1725; tjänstgjorde jämväl som överjägmästare i Östergötland och skall 1729 ha varit överjägmästare vid hovjägeri-staten. RSO 1749.
...
Björkenstam, Fredrik Bogislaus, Artilleriofficer, Jägare, Hovjägmästare (1858 – 1913)
Björkenstam, Fredrik Bogislaus, f. 17 aug. 1858 i Simtuna, d 13 apr. 1913. Föräldrar: ryttmästaren Fredrik August Björkenstam och Hedvig Augusta Amalia von Schwerin. Adelsman efter faderns död 17 maj 1872. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 dec. 1878. Volontär vid Vendes artilleriregemente 13 nov; 1876; elev vid Karlberg 14 juli 1879; avlade avgå...
Bunge, Mårten, Kavalleriofficer, Kansliråd, Överhovjägmästare (1764 – 1815)

3. Mårten Bunge, den föregåendes son, f. 3 jan. 1764 på Söderby, Österhaninge socken, d. 29 aug. 1815 på Beateberg, Rö socken. Sekundkapten vid Smålands kavalleriregemente 2 apr. 1764; kvartermästare därstädes 2 apr. 1772; kvartermästare vid livregementet till häst 16 dec. 1774; kornett därstädes 10 sept. 1777; löjtnant 17 apr. 1782; legationssekreter...

Fersen, von, Carl Reinhold, Kammarherre, En av rikets herrar, Överhovjägmästare (1716 – 1786)

6. Carl Reinhold von Fersen, son av F. 5, f.7 april 1716 i Stockholm (dp 9 april, Jak.), d. 7 maj 1786 där (Joh.). Kammarherre 23 okt. 1732; student vid Uppsala univ. 8 sept. 1733; auskultant i Svea hovrätt 8 okt. 1735; begärde och fick aug. 1736 pass att resa och gå i utländsk krigstjänst samt anger sig 1741 i 6 år ha varit kapten i fransk tjänst; ko...

Sprengtporten, Jacob Wilhelm, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare, General, Överstekammarjunkare, Överhovjägmästare (1794 – 1875)

3 Sprengtporten, Jacob Wilhelm, brorson till S 1 och S 2, f 9 okt 1794 i Hyltinge, Söd, d 29 sept 1875 där. Föräldrar: ambassadören o generalen, frih Johan Wilhelm S (s 62) o grev Sophia Lovisa Mörner. Inskr vid UU 29 sept 09, ex till rättegå...

5 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se