Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
31 träffar, sida:  1 
Barthelson, C Gustaf, Överjägmästare (1854 – 1934)

Clemens Gustaf Barthelson, f. 8 febr. 1854 i Frötuna församling. Föräldrar: lantbrukaren Klemens Gideon Barthelson och Bernhardina Frisberg. Genomgick Uppsala katedralskola; avlade mogenhetsexamen därstädes 26 maj 1874; elev vid skogsinstitutet 1 juni 1875–31 maj 1877; extra jägmästare i Vadsbo revir 17 aug. 1877; ägnade sig därjäm...

Berg, Fredrik Wilhelm, Överjägmästare (1829 – 1904)
Berg, Fredrik Wilhelm, f. 24 sept. 1829 i Piteå landsförsamling, d 8 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: avvittringslantmätaren, fil. doktor Abraham Berg och Anna Margareta Ottonius. Inskrevs i Norrlands nation i Uppsala 15 sept. 1849; student i Uppsala 27 sept. s. å.; elev vid skogsinstitutet 3 okt. 1850; utexaminerad 4 juni 1853. E. överjägare i Västmanlands län 8 sept. 1854 och i Norrbottens ...
Birckholtz, von, Melcher (Melchior), Överjägmästare, Överhovjägmästare (– 1750)
von Birckholtz (De Berckholtz, De Birckholtz), Melcher (Melchior), d 18 aug. 1750 i Stockholm. Härstammande från Mecklenburg. Vistades 1721 i Sverige; tf. överhovjäg-mästare 11. febr. 1724; överjägmästare i Uppsala och Stockholms län samt på Öland 1725; tjänstgjorde jämväl som överjägmästare i Östergötland och skall 1729 ha varit överjägmästare vid hovjägeri-staten. RSO 1749.
...
Björkenstam, Fredrik Bogislaus, Artilleriofficer, Jägare, Hovjägmästare (1858 – 1913)
Björkenstam, Fredrik Bogislaus, f. 17 aug. 1858 i Simtuna, d 13 apr. 1913. Föräldrar: ryttmästaren Fredrik August Björkenstam och Hedvig Augusta Amalia von Schwerin. Adelsman efter faderns död 17 maj 1872. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 dec. 1878. Volontär vid Vendes artilleriregemente 13 nov; 1876; elev vid Karlberg 14 juli 1879; avlade avgå...
Bohman, Johan Emil, Jägmästare, Skogsskolelärare (1831 – 1907)
Bohman, Johan Emil, f. 20 juni 1831 i Stockholm, d 8 okt. 1907 därstädes. Föräldrar: regementskommissarien Johan Fredrik Bohman och Emilie Sofia Tallberg. Åtnjöt undervisning vid Adolf Fredriks skola och Tyska lyceet; elev vid arkitekturskolan av Akademien för de fria konsterna 1847, vid Brukssocietetens skogsinstitut vid Västsura i Västmanland 19 okt. 1848 —26 apr. 1852 och vid skogsinstitute...
Boije, Erich Gustaf, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Överjägmästare (1702 – 1751)
4. Erich Gustaf Boije, f. 1702, d 19 jan. 1751 på Degerhov i Skällviks socken. Föräldrar: översten Anders Boije och Elsa Kristina von Liewen. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1717; korpral s. å.; kornett 24 juli 1719; äldste kornett 7 sept. s. å.; löjtnant 5 maj 1733; erhöll kornetts indelning vid adelsfanan 22 mars 1737; överjägmästare i Östergötland 12 apr. 1738; hov- och överjägmästa...
Brummer, Magnus Hendric, Arméofficer, Överjägmästare (1735 – 1790)
Magnus Hendric Brummer, f. 1735 på. Trossnäs i Nors socken, d. 8 juli 1790 på Uddaveka i Eftra socken. Föräldrar : överstelöjtnanten Bernt Vilhelm Brummer och Maria Katarina von Nackreij. Student i Uppsala 17 mars 1752. Volontär vid västgöta kavalleriregemente juli 1755 och vid livgardet febr. 1756; rustmästare därstädes 12 aug. s. å.'; sergeant vid Västgöta-Dals regemente sept. s. å.; sek...
Bunge, Mårten, Kavalleriofficer, Kansliråd, Överhovjägmästare (1764 – 1815)

3. Mårten Bunge, den föregåendes son, f. 3 jan. 1764 på Söderby, Österhaninge socken, d. 29 aug. 1815 på Beateberg, Rö socken. Sekundkapten vid Smålands kavalleriregemente 2 apr. 1764; kvartermästare därstädes 2 apr. 1772; kvartermästare vid livregementet till häst 16 dec. 1774; kornett därstädes 10 sept. 1777; löjtnant 17 apr. 1782; legationssekreter...

Cnattingius, Axel T, Tidningsredaktör, Jägmästare, Skogsskoleföreståndare (1839 – 1897)

2. Axel Theodor Cnattingius, den föregåendes kusins 16 maj 1839 i Stockholm, d 17 maj 1897 å Marma i Älvkarleby socken. Föräldrar: källarmästaren Jakob Axel Cnattingius och Hedvig Maria Swahn. Elev vid Norrköpings h. elementarläroverk 1850 och Norrköpings lyceum 1855—ht. 1859; inskriven som student vid Uppsala universitet 26 jan. 1860; elev vid skogsi...

de Broen, A. Gustaf T., Överjägmästare (1830 – 1918)

3. Abraham Gustaf Theodor de Broen, den föregåendes brorson, f. 9 nov. 1830 i Stockholm å Blå porten, Djurgården, d. 7 dec. 1918 i Nyköping. Föräldrar: musikdirektören Karl Gustav de Broen och Anna Gustava Ihrström. Bokhållare vid Rånäs bruk; fri elev vid skogsinstitutet 3 okt. 1851; avlade avgångsexamen därstädes 30 maj 1854; företog med offentl...

Eneroth, Karl Olof, Jägmästare, Skogsteknolog (1886 – 1945)

Eneroth, Karl Olof, f. 2 nov. 1886 i Arboga, d. 12 nov. 1945 på Mörby lasarett. Föräldrar: civilingenjören Carl Olof Eneroth och Eva Helena Rönngren. Mogenhetsex. i Umeå 27 maj 1905; utexaminerad från Ombergs skogsskola 31 aug. 1907; utexaminerad från Skogsinstitutet 20 dec. 1909; fil. kand. vid Stockholms högskola 31 jan. 1935; fil. lic....

Falk, Herman Adolph, Godsägare, Överjägmästare (1785 – 1865)

1. Herman Adolph Falk, f. 15 dec. 1785 på Risäter, Norra Råda sn (Värml.), d. 21 nov. 1865 där. Föräldrar: överjägmästaren Per Adolph Falk och Agneta Maria Geijer. Sergeant vid Närke-Värmlands reg. 7 mars 1808; fänrik 9 april s. å.; deltog i fälttåget i Norge 1808–09; löjtnant 29 juni 180...

Falkenberg, Henrik, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarråd, Riksjägmästare (1637 – 1691)

4. Henrik Falkenberg af Trystorp, son av F. 2, dp 12 juni 1637 i Stockholm (Nik.), d. 2 dec. 1691 i Stockholm (inskr. å kistan; själaringn. i Jakobs förs. 3 dec). Student vid Uppsala univ. 23 dec. 1652; assessor i Kammarkollegium med tjänstgöring i kammarrevisionen 7 april 1661; kammarråd i Kammarkollegium 30 aug. 1664; landshövding i Älvsb...

Fersen, von, Carl Reinhold, Kammarherre, En av rikets herrar, Överhovjägmästare (1716 – 1786)

6. Carl Reinhold von Fersen, son av F. 5, f.7 april 1716 i Stockholm (dp 9 april, Jak.), d. 7 maj 1786 där (Joh.). Kammarherre 23 okt. 1732; student vid Uppsala univ. 8 sept. 1733; auskultant i Svea hovrätt 8 okt. 1735; begärde och fick aug. 1736 pass att resa och gå i utländsk krigstjänst samt anger sig 1741 i 6 år ha varit kapten i fransk tj&a...

Fredenberg, Karl W A, Överjägmästare (1857 – 1936)

Fredenberg, Karl Wilhelm Astley, f 1 maj 1857 på Axholm i Fläckebo (Vm), d 18 okt 1936 i Lindesberg (Ör). Föräldrar: majoren Alfred F o Regina Sophia Mathilda v Ehrenheim. Mogenhetsex i Västerås 19 maj 1875, elev vid skogsinst 1 juni 1876–31 maj 1878, extra jägmästare i n Hälsinglands revir 17 juli 1878, skogsförvaltare vid ...

Hemberg, Eugen P A, Författare, Jägmästare (1845 – 1946)

Hemberg, Eugen Peter Alexander, f 9 nov 1845 i Ystad, d 14 mars 1946 i Växjö. Föräldrar: godsägaren Fritz Eliza H o Glara Åkerblom. Elev vid skogsinst 1 juni 68, utex därifrån 31 maj 69, studieresa till Danmark o Tyskland 69, e överjägare i Arjeplogs revir 1 nov 69, e jägmästare där 3 mars 70, tf jägmästare där 26 juli 71, tf jägmästare i Kalix revir 25 okt 72, tjänstg i skogsstyr 74, s...

Holmgren, Anders H, Kommunalpolitiker, Jägmästare (1874 – 1968)

10 Holmgren, Anders Harald, bror till H 8, f 5 aug 1874 i Sthlm, Ad Fredr, d 31 dec 1968 där, Matt. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 22 maj 95, elev vid Ombergs skogsskola 1 juli 95, utex 15 juni 96, elev vid Skogsinst 1 juli 96, utex 15 juni 98, e jägmästare i Norrbottens distr o assistent i N Piteå revir 15 juni 99, assistent i Älvsby rev...

Johansson, Folke L H, Skogsöverstyrelsedirektör, Jägmästare (1899 – 1972)

2 Johansson, Folke Ludvig Hemming, son till J 1 i hans första g, f 5 febr 1899 i Sthlm, Klara, f 5 april 1972 i Danderyd, Sth. Studentex vid h a reallärov på Norrmalm vt 18, civ:jägmästare vid Skogshögsk i Sthlm 24, anst hos olika skogsbolag o hos riksskogs-taxeringsnämnden 24—26, sekr i Sv skogs-vårdsfören 26—40, bitr sekr i komm ang utnyttjande...

Jonson, Tor W, Jägmästare, Skogsforskare, Föreläsare (1880 – 1949)

Jonson, Tor William, f 13 nov 1880 i Edsvära, Skar, d 14 maj 1949 i Danderyd, Sth. Föräldrar: godsäg Karl Albert J o Emma Göthilda Lagergren. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 99, elev vid Skogsinst 1 juli 01, utex 16 juni 03, skogstaxator o assistent vid Bergvik & Ala ab:s skogsförvaltn i Hälsingland 03—04, extra jägmästare i Domänverket o assistent i V Hälsinglands revir 16 juni 04...

Lovén, Fredrik A, Jägmästare, Skogsforskare, Skogschef (1847 – 1929)

7 Lovén, Fredrik August, kusin till L 4, L 5 o L 6, f 2 maj 1847 i Lund, d 24 nov 1929 i Karlstad. Föräldrar: prof Nils Henrik L o Ulrika Elisabeth Liljewalch. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 7 juni 66, inskr vid LU 27 jan 68, FK där 7 maj 73, skogsvetensk studieresa till Tyskland 73–74, disp vid LU 28 maj 74, FD d&a...

Lundberg, Gustaf, Jägmästare, Skogsteknolog, Skogshögskolerektor (1882 – 1961)

Lundberg, Gustaf, f 29 okt 1882 i Baldringe, Malm, d 12 maj 1961 i Lidingö. Föräldrar: godsförvaltaren Andreas Petter L o Augusta Sofia Pettersson. Mogenhetsex vid h a l i Ystad 5 juni 01, elev vid Ombergs skogsskola 01–02, vid skogsinst 1 juli 02, utex där 15 juni 04, extra jägmästare i östra distr 20 juni–27 dec 05, assistent i Sthlms rev...

Lundqvist, Eric, Författare, Jägmästare (1902 – 1978)

Lundqvist, Eric, f 9 febr 1902 i Västra Ny, Ög, d 21 mars 1978 i Norra Vi, där. Föräldrar: bruksägare Oscar Zadok L o Ingegärd (Inga) Paulina Widegren. Kronojägare i Lappland, studentex som privatist i Sthlm, elev vid skogshögsk 5 juli 24, utex därifrån 5 maj 28, anst vid skogsvårdsstyr i Östergötl 28–30, av holl&a...

Mattsson Mårn, Ludvig H, Jägmästare, Skogsforskare (1892 – 1967)

Mattsson Mårn, Ludvig Harald, f 26 jan 1892 i Sthlm, Maria, d 14 febr 1967 där, Västerled. Föräldrar: övermaskinisten Frans Ludvig Leonard Mattsson o Emma Augusta Maria Carlsson. Mogenhetsex vid h reallärov på Östermalm, Sthlm, 19 maj 10, skogspraktikant i Norrbottens län, vid Elvestorps bruks ab o Laxå bruks ab, Ör, samt vid Gimo bruks ab, Upps, juni 10sept 11, el...

Mörner, Stellan, Riksdagsledamot, Häradshövding, Landshövding, Ståthållare, Överjägmästare (– 1645)

2 Mörner, Stellan, syssling till M 1, d 8 dec 1645, begr i Vreta kloster, Ög. Föräldrar: godsägaren Baltzer v M o Hedvig v Holtzendorf. Kammardräng hos Karl IX senast 16 maj 05, ståth över Västerbotten o Lappmarkerna 11 okt 11, överjägmästare 27 juni 13, k köksmästare 23 juli 16–21 nov 22 (Likv 67), häradsh i T veta, Jönk, 18

Palm, Thure W, Entomolog, Jägmästare (1894 – 1987)

Palm, Thure Wilhelm, f 30 jan 1894 i Sövde, Malm, d 2 maj 1987 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: godsförvaltaren Oscar P o Agnes Marie Louise Hederström. Studentex i Ystad 12, ex från Skogshögskolan 22 mars 18, extra jägmästare i Domänverket 3 april 18, extra skogsingenjör i Nysätra norra skogsvårdsområde 18, assistent vid Skogshögskolan 19, underlär vid Ombergs skogsskola o assistent i skolrev...

Petterson, C Henrik, Jägmästare, Skogsforskare (1879 – 1962)

Petterson, Carl Henrik, f 20 aug 1879 i Sthlm, Nik, d 7 juli 1962 där, Gust Vasa. Föräldrar: dir Carl Fredrik Pettersson o Edla Maria Magdalena Svensson. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 18 maj 98, elev vid Ombergs skogsskola 1 juli 98, ex där 13 juni 99, elev vid Skogsinst 1 juli 99, ex där 18 juni 01, extra jägmästare i Umeå distr 27 juni 02, eo tjänsteman i Domänstyr 9 jan 0...

Ringstrand, Nils G, Kommunalpolitiker, Landshövding, Jägmästare (1863 – 1935)

Ringstrand, Nils Gustaf, f 22 juli 1863 i Strängnäs, d 21 dec 1935 i Sthlm (kbf i Umeå). Föräldrar: lärov:adjunkten FD Nils Petter R o Amelie Fredrika Dorothea Grahl. Mogenhetsex vid h a l i Strängnäs 24 maj 80, elev vid Skogsinst 1 juni 82, utex från Ombergs skogsskola, Ög, 15 juni 82, från Skogsinst 31 maj 84, extra jägmästare i Skellefteå revir 5 juni 84–30 sept 97, inom Västerbottens dis...

Ronge, Eric W, Jägmästare, Skogschef (1889 – 1982)

Ronge, Eric Wilhelm, f 7 juli 1889 i Frykerud, Värml, d 27 maj 1982 i Lidingö. Föräldrar: agenten Per Adolf R o Hilda Christina Öström. Mogenhetsex vid H a l i Karlstad 7 juni 07, elev vid Ombergs skogsskola 1 okt 09, ex där 30 aug 10, elev vid Skogsinst 1 okt 10, jägmästarex där 30 dec 12, anställd vid Kramfors ab:s skogsförvaltn 1 febr 13, skogschef där 24–38, led av styr:erna för Norrland...

Sprengtporten, Jacob Wilhelm, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare, General, Överstekammarjunkare, Överhovjägmästare (1794 – 1875)

3 Sprengtporten, Jacob Wilhelm, brorson till S 1 och S 2, f 9 okt 1794 i Hyltinge, Söd, d 29 sept 1875 där. Föräldrar: ambassadören o generalen, frih Johan Wilhelm S (s 62) o grev Sophia Lovisa Mörner. Inskr vid UU 29 sept 09, ex till rättegå...

Svensson, Johan Ingvar Manfred, Entomolog, Jägmästare (1919 – 2011)

Svensson, Johan Ingvar Manfred, f 29 juli 1919 i Glimåkra, Skå, d 17 febr 2011 i Nosaby, Skå. Föräldrar: åbon Sven Manfred S o Ruth Nilsdotter. Elev vid Helsingborgs samlärov, studentex vid h a l på Östermalm i Sthlm 17 juni 38, fyllnadsprövn vid h a l i Kristianstad 30 jan 39, anställd vid Fiskeby fabriks ab, Simon...

31 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se