Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
6 träffar, sida:  1 
Billbergh, af, Johan Peter, Kammarrättspresident, Generaltulldirektionsledamot (1776 – 1850)

2. Johan Peter af Billbergh (före adlandet Billberg), den föregåendes broder, f. 1 maj 1776 i Bunkeflo församling, d 9 apr. 1850 å Hinderstorp i Västergötland. Fältkammarskrivare vid generalkrigskommissariatet i Karlskrona 14 juni 1792; skeppsskrivare på kutterbriggen Dragon 6 maj 1793; e. o. kammarskrivare i krigskollegiet och kammarrevisionen samt e...

Hartmansdorff, von, J August, Riksdagsledamot, Kammarrättspresident (1792 – 1856)

von Hartmansdorff, Jacob August, f 12 mars 1792 i N Liarp, Adelöv (Jönk), d 21 dec 1856 i Sthlm (Nik). Föräldrar: regementskvartermästaren Jacob Baltzar v H o Fredrika Grönhagen. Inskr vid UU 14 mars 06, ex till rättegångsverken 07, kansliex 08, eo kanslist i krigsexp 22 febr 09, kopist vid pommerska exp 22 juni 10, kanslist o v notarie i Sundhetskoll 17 juni 11, kanslist i dep för kolo...

Lagerbjelke, Johan Gustaf, Sjöofficer, Amiral, Kammarrättspresident (1745 – 1812)

1 Lagerbjelke, Johan Gustaf, f 22 maj 1745 i Karlskrona, d 16 okt 1812 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: riksrådet frih Axel Lagerbielke o frih Sophia Maria v Psilander. Kadett vid örlogsflottan i Karlskrona jan 57—61, löjtn vid amiralitetet 13 sept 62, sjöartillerilöjtn 31 jan 70, deltog i riksdagarna 71—72, 78—79, 86, 89, 00 o 09—10 (lagutsk 10), major vid sjöartilleribataljonen 20 juni 74...

Lovén, J Henric, Statsråd, Vice häradshövding, Jurist, Kammarrättspresident (1827 – 1908)

4 Lovén, Johan Henric, brorsons son till L 1, f 19 sept 1827 i Sthlm, Klara, d 26 jan 1908 där, ibid. Föräldrar: byråchefen Lars Johan L o Karolina Dorotea Ekström. Inskr vid UU 10 juni 45, FK 12 dec 50, disp 31 maj 51, mag 16 juni 51, jur utr kand 13 dec 56, allt vid UU, eo kanslist i justitierevisionsexp 14 jan 57, auskultant i Svea hovrätt 19...

Låstbom, af, Herman, Lagman, Landshövding, Kammarrättspresident (1742 – 1811)

af Låstbom, Herman (före adl Låstbom), f 2 nov 1742 i Kristinehamn, d 16 maj 1811 där (enl db för Varnum, Värml). Föräldrar: brukspatronen Anders Låstbohm o Anna Elisabet Kolthoff. Inskr vid UU 30 jan 56, auskultant i Svea hovrätt 15 dec 59, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 jan 60, ord kanslist i generalauditörsexp 6 ok...

Quensel, Nils J E, Statsråd, Kammarrättspresident, Hovrättsråd (1894 – 1971)

4 Quensel, Nils Jacob Eberhard, syssling till Q 3, f 22 okt 1894 i Sthlm, Ad Fredr, d 8 nov 1971 där, ibid. Föräldrar: justitierådet Olof Eberhard Carl Q o Anna Jönsson. Studentex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 12, inskr vid UU 30 aug 12, FK 29 maj 15, JK där 16 april 20,...

6 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se