Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
4 träffar, sida:  1 
Cederström, Bror, Arméofficer, Hovmarskalk, General, Krigskollegiepresident, Lantförsvarsminister (1754 – 1816)

2. Bror Cederström, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1754 i Stockholm, d 8 okt. 1816 i Växjö. Föräldrar: landshövdingen och generalmajoren friherre Bror Olofsson Cederström och Sara Kristina Zedritz. Kadett i artilleriregementet 25 febr. 1766; idkade studier i Frankrike, bl. a. i La Rochelle; återkom 1769; volontär vid livg...

Cronhiort, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Krigskollegiepresident (1694 – 1777)

2. Carl Gustaf Cronhiort, den föregåendes son, f. 15 sept. 1694 i Kalmar, d. 8 juli 1777 på Kläckeberga i likanämnda socken. Musketerare vid tyska livregementet till fot dec. 1708; förare därstädes aug. 1709; fältväbel sept. 1710; fänrik 29 dec. 1710; fänrik vid livgardet 10 nov. 1711 (med konfirmation 1 sept. 1713); l&o...

Cronstedt, Carl, Artilleriofficer, General, Krigskollegiepresident (1672 – 1750)

3. Carl Cronstedt, före adlandet Olderman, de båda föregåendes broder, f. 20 maj 1672 i Stockholm, t 13 dec. 1750 därstädes./Student i Uppsala 3 mars 1679; adopterad av sin styvfader direktören Mårten Cronstedt och adlad 18 mars 1693; överminor vid: artilleriet i Stockholm 15 nov. 1699; regementsadjutant vid fältartilleriet med fänriks lön 7 apr....

Gyllenstierna, Nils, Landshövding, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Krigskollegiepresident (1648 – 1720)

8 Gyllenstierna, Nils, f 13 okt 1648 i Wismar, d 30 mars 1720 trol i Sthlm (begr 7 april s å i Kungsh). Föräldrar: v kommendanten i Wismar överstelöjtn frih Karl G o Sidonia Mannersköld. Inskr vid UU 17 maj 62, fänrik vid Kalmar reg 67, löjtn vid greve Dohnas reg 67, kapten där 68, major vid Ulfsparres reg i holländsk tjänst 73, överstelöjtn där 74, överstelöjtn vid prästdragonerna i Sverige...

4 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se