Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
29 träffar, sida:  1 
Acrel, Olof, Läkare (kirurg) (1717 – 1806)

1. Olof af Acrel, f. 26 nov. 1717 i Österåker, Uppsala stift, d 28 maj 1806 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Österåker Johan Acrelius och Sara Gahm. Lärling hos fältskärsmästaren i Stockholm Gerhard Boltenhagen 1735; biträde hos överdirektören i kirurgiska societeten, stadskirurgen i Stockholm Salomon Schutzer 1738; antr...

Acrel, af, Johan Gustaf, Läkare (kirurg) (1741 – 1801)

2. Johan Gustaf Acrel, den föregåendes brorson, f. 15 maj 1741 i Stockholm, d 18 febr. 1801. Föräldrar: skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Johan Acrel och Margareta Norman. Erhöll privat undervisning; ämnessven vid serafimerlasarettet 1754 under farbrodern Olof Acrel; lärgosse i kirurgiska societeten 15 maj 1755; åtnjöt under fyra...

Afzelius, Pehr von, Läkare (kirurg) (1760 – 1843)

3. Pehr von Afzelius, de bägge föregåendes broder, f. 14 dec. 1760 i Larvs församling, d 2 dec. 1843. Inskrevs efter undervisning i hemmet 1773 vid Skara gymnasium; student i Uppsala 2 okt. 1777; disp. 30 juni 1781 (In aneurismata femoris observationes, pres. A. Murray) samt 2 juni 1782 (Chemise progressus a medio ssec. VII ad med. sec. XVII, p. I, pres. T. Berg...

Ask, Carl Jacob, Läkare (kirurg) (1825 – 1897)

1. Carl Jacob Ask, f. 16 sept. 1825 på Skarhults gård i Skåne, d. 6 aug. 1897 på sin villa Karlsvik vid Ringsjön. Föräldrar: dåvarande förvaltaren å Karl XIV Johans egendom Skarhults slott och gods John Ask och Jakobina Petronella Modéer. Avlade fullständig studentexamen i Lund 8 juni 1842; disp. 10 dec. s. å. (Bonaven...

Berg, J (John) V, Läkare (kirurg) (1851 – 1931)

3. Johan (John) Vilhelm Berg, den föregåendes broder, f. 2 mars 1851 i Stockholm. Lärjunge vid Maria l. elementarläroverk 1860 och vid Stockholms gymnasium ht. 1865; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. s. å.; med. fil. kand. 30 maj 1870; med. kand. 31 okt. 1874; med. lic. vid karolinska institut...

Bergstrand, Carl H, Läkare (kirurg) (1800 – 1850)

Bergstrand, Carl Henrik, f. 9 febr. 1800 på Sikfors bruk, Hällefors socken, d 8 maj 1850 i Uppsala. Föräldrar: bruksinspektören Samuel Bergstrand och Cici-lia Dahlin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 13 apr. 1813; med. fil. kand. 9 juni 1819; disp. 12 juni s. å. (Octava Iliadis Homericæ Rhapsodia Grasæ et Svethice, p. II; p...

Borelius, Jacques Ludvig, Läkare (kirurg) (1859 – 1921)

2. Jacques Ludvig Borelius, den föregåendes kusins son, f. 11 mars 1859 i Ramnäs, d 16 mars 1921 i Lund. Föräldrar: prosten Karl Jakob Borelius och Matilda Elisabet Lönegren. Genomgick Västerås h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1877; inskrevs vid Uppsala universitet 7 sept. s. å.; med. fil. k...

Bruzelius, Arvid Sture, Läkare (kirurg) (1799 – 1865)

3. Arvid Sture Bruzelius, den föregåendes kusin och broder till B. 1, f. 9 mars 1799 på Tågarp i Västra Tommarps församling, d. 28 jan. 1865 i Lund. Efter skolgång i Lund student därstädes 9 jan. 1816; disp. 5 apr. 1819 (Dissertatio theologica de summo theologicae dogmaticse principio. Specimen examinis pastoralis; pres. M....

Dahlgren, Karl P., Läkare (kirurg) (1864 – 1924)

Dahlgren, Karl Petter, f. 31 maj 1864 i Örs församling, Karlstads stift, d. 21 mars 1924 på rikshospitalet i Köpenhamn. Föräldrar: kvarn- och sågverksägaren Bengt Dahlgren och Maria Pettersson. Elev vid Vänersborgs h. allmänna läroverk ht. 1875; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 juni 1882; student i Uppsala ht. 1882; me...

Ekehorn, Johan Gustaf, Läkare (kirurg) (1857 – 1938)

Ekehorn, Johan Gustaf, f. 22 mars 1857 i Tjureda sn (Kronob.), d. 5 juni 1938 i Stockholm (Bromma). Föräldrar: lantbrukaren Johan Svensson och Johanna Persson. Mogenhetsex. i Växjö 1 juni 1878; student i Uppsala 9 sept. 1878; fil. kand. 21 jan. 1881; med. kand. 28 febr. 1885; med. lic. 26 maj 1888 vid Karolinska institutet; disp. i Uppsala 1890; med. doktor där ...

Engelhart, Carl Diedric, Läkare (kirurg) (1722 – 1812)

1. Carl Diedric Engelhart, f. 2 juli 1722 i Hälsingborg, d. 20 okt. 1812 i Göteborg (Domk.). Föräldrar: director musices Hinrich Christopher Engelhart och Margaretha (Greta) Klynder. Enskild undervisning 1730–39; studerade i Uppsala; kirurg vid amiralitetet 1742; tjänstgjorde i Finland s. å.; följde som kirurg en svensk ambassad till Ryssland 1744; s...

Floderus, Björn G O, Botanist, Läkare (kirurg) (1857 – 1941)

3 Floderus, Björn Gustaf Oskar, son till F 2, f 14 aug 1867 i Uppsala, d. 12 maj 1941 i Sthlm (Matt). Mogenhetsex i Uppsala 19 maj 1885, inskr vid Uppsala univ 12 sept s å, med fil ex 27 maj 1886, med kand 14 sept 1889, med lic 30 nov 1893, disp pro gradu 15 dec 1897, med dr 31 maj 1898, doc i kirurgi vid Uppsala univ 28 dec 1897–21 febr 1899, vid Karol inst 2...

Giertz, K Harald, Läkare (kirurg) (1876 – 1950)

Giertz, Knut Harald, f 26 nov 1876 i Sthlm (Kungsh), d 3 jan 1950 i Botkyrka (Sth). Föräldrar: fabrikören Johan Bernhard G o Augusta Carolina Deyenberg. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 10 juni 95, inskr vid UU 5 sept 95, med fil ex 15 sept 96, MK 14 sept 00, eo amanuens vid Akad sjukhusets kirurg avd 03 o 04–05 o vid dess oftalmiatriska klinik 06, ML 3 sept 04, und...

Hellström, John G L, Läkare (kirurg) (1890 – 1965)

Hellström, John Gustav Leonard, f 25 juni 1890 i St Malm (Söd), d 1 nov 1965 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: ingenjören Gustaf Julius H o Carolina Cecilia Österberg. Studentex vid h a l i Norrköping 12 juni 09, inskr vid UU ht 09, MK vid UU 11 sept 13, ML vid Karol inst 24 nov 17, underläk vid Vänersborgs lasarett 1 jan 18—30 april 21, am...

Hybbinette, O Samuel (Sam), Industriidkare, Läkare (kirurg) (1876 – 1939)

2 Hybbinette, Oscar Samuel (Sam), f 31 jan 1876 i Österåker, Sth, d 12 febr 1939 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: godsägaren Oscar H o Hanna Stenman. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm ht 94, MK vid Karol inst 31 maj 99, e amanuens vid Serafimerlas:s kir klinik 1 juli 01—1 april 02, ML vid Karol inst 30 april 04, amanuens vid Serafimerlas:s kir klinik 05&mda...

Johansson, Sven C, Läkare (kirurg) (1880 – 1959)

Johansson, Sven Christian, f 30 jan 1880 i Karlshamn, d 28 okt 1959 i Gbg, Domk. Föräldrar: handl Peter Johan J o Hilda Charlotta Petersson. Mogenhetsex vid h a l i Karlskrona 8 juni 97, inskr vid LU ht 97, amanuens vid fysiologiska instit 99—02, MK 10 maj 02, amanuens vid bakteriologiska instit i sept 04—31 aug 05, vid kir kliniken 1 juni 05—31 maj 06, ML 31...

Key, Einar S H, Läkare (kirurg) (1872 – 1954)

5 Key, Einar Samuel Henrik, bror till K 4, f 14 dec 1872 i Sthlm, Klara, d 11 aug 1954 där, Kungsh. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 dec 90, inskr vid UU 18 jan 92, med fil ex där 17 dec 92, flertal amanuensförordn vid Serafimerlas o Kl 94—05, MK vid Kl 13 mars 97, ML vid Kl 15 jan 02, underkirurg vid Serafimerlas 1 mars 05—28 febr 06, f&oum...

Lennander, Karl G, Läkare (kirurg) (1857 – 1908)

Lennander, Karl Gustaf, f 20 maj 1857 i Kristianstad, f 15 mars 1908 i Uppsala. Föräldrar: förste konstapeln vid Wendes art:reg Nils August L o Else (Elisabeth) Billing. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 1 juni 75, inskr vid UU 16 sept 75, med fil ex 14 dec 76, amanuens vid farmakolog instit ht 78—ht 80, MK 12 mars 81, andre läk vid kronprinsessan Lovisas v&ar...

Lindh, A A Alrik, Läkare (kirurg) (1844 – 1898)

Lindh, Alfred Axel Alrik, f 14 mars 1844 på Norns bruk, Hedemora, d 29 jan 1898 i Gbg, Domk. Föräldrar: komministern Johan Magnus L o Johanna Ulrika Erelius. Inskr vid UU 11 maj 63, med fil kand där 30 maj 64, MK där 31 maj 67, ML vid Kl 28 maj 70, amanuens vid kirurg avd vid Serafimerlas 20 sept 70, underkirurg där 22 sept 71, tf las.läk i Halmstad 3...

Lundberg, D Vincent, Läkare (kirurg) (1816 – 1891)

Lundberg, Dan Vincent, f 13 april 1816 i Stora Åby, Ög, d 11 aug 1891 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: jägmästaren Per Ludvig L o Anna Margareta Zetzell. Studier vid Linköpings lärov, inskr vid UU vt 34, med fil kand där 14 juni 36, underläk vid Allm garnisonssjukhuset 23 mars (tilltr 1 april)–30 sept 37, stipendiat i fältläkar...

Löfberg, Otto L, Läkare (kirurg) (1881 – 1954)

Löfberg, Otto Lorenz, f 29 okt 1881 i Malmö, Caroli, d 3 dec 1954 där, S:t Petri. Föräldrar: handelsbokhållaren Lorenz Hjalmar L o Kerstin Löfberg. Mogenhetsex vid Malmö h a l 3 juni 99, inskr vid LU 7 sept 99, med fil ex 30 maj 00, eo amanuens vid histolog instit 1 sept 01–31 aug 02 o amanuens 1 sept 02–31 dec 03, MK där 28 nov 03, M...

Naumann, Gustaf, Medicinhistoriker, Läkare (kirurg) (1846 – 1925)

2 Naumann, Gustaf, son till N 1, f 8 mars 1846 i Lund, d 27 febr 1925 i Sthlm, Maria. Elev vid Katedralskolan i Lund, vid Nya elementarskolan i Sthlm, avgångsex där maj 67, inskr vid UU 12 juli 67, med fil ex där 14 sept 69, stipendiat i fältläkarkåren 31 mars 73, MK vid UU 28 maj 73, uppbördsläk bl a på flottans fartyg af Chapman somr...

Olovson, Thore G, Läkare (kirurg) (1904 – 1987)

Olovson, Thore Gudmar, f 20 juli 1904 i Lindesberg, d 13 febr 1987 i Sthlm, Sofia. Föräldrar: pastor Pehr Adolf O o Johanna (Hanna) Brodin. Studentex vid Lunds privata elementarlärov 11 juni 24, MK vid Kl 31 maj 28, eo amanuens vid patolog instit där 30, extra o tf underläk vid S:t Görans sjukhus' i Sthlm kir avd kortare perioder aug 30–aug 33, ML vid Kl o...

Palmer, Ivar, Läkare (kirurg) (1897 – 1985)

Palmer, Ivar, f 18 mars 1897 i Lena, Älvsb (enl fb för Gävle), d 7 aug 1985 i Tyresö, Stil. Föräldrar: kh Johan August P o Hulda Katrina (Karin) Emilia Kling. Studentex vid halt Gävle 15 maj 15, inskr vid UU 1 sept 15,MKdär27janl9,inskrvidKI4decl9, ML där 15 sept 23, bataljonsläk i fältläkarens reserv 21 dec 23, underläk vid la...

Perman, Einar G S, Läkare (kirurg) (1893 – 1976)

2 Perman, Einar Gustaf Samuel, sonsons sonson till P 1, f 6 okt 1893 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 aug 1976 där, Engelbr. Föräldrar: överläkaren MD Emil Samuel P o Elin Thekla Maria Sällberg. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 maj 11, MK vid Kl 12 dec 14, ML där 31 maj 19, innehade olika amanuenstjänster bl a vid Serafimerlasarettet perio...

Romanson, Henrik Wilhelm, Läkare (kirurg) (1776 – 1853)

Romanson, Henrik Wilhelm, f 5 sept 1776 i Puumala, S:t Michels län, d 15 maj 1853 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen Henrik Ro-manus o Maria Helena Mechelin. Studerade vid gymn i Borgå, inskr vid UU 20 okt 97, studier i kirurgi i Sthlm 98, MK vid UU 15 dec 01, ML 17 nov 02, disp pro gradu 18 maj 03, MD 24 maj 04, allt vid UU, amanuens vid Akad sjukhuset i Uppsala 02, anatomi...

Rosenqvist, A Hugo, Läkare (kirurg) (1905 – 1991)

Rosenqvist, Anders Hugo, f 30 nov 1905 i Söderhamn, d 24 dec 1991 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Karl Hjalmar R o Anna Amalia Andersson. Studentex vid H a l i Söderhamn 8 juni 24, MK vid Kl 27 okt 27, ML där 31 maj 32, läk:förordnanden i bl a Sollefteå o Lidköping 29–34, ord underläk vid Lidköpings lasaretts kir avd 1...

Schützercrantz, Herman, Läkare (kirurg) (1714 – 1802)

1 Schützercrantz, Herman (före adl Schützer), dp 27 dec 1714 i Sthlm, Ty, d 3 aug 1802 där, Jak o Joh. Föräldrar: stadskirurgen o överdirektören Salomon Schützer o Christina Magdalena Heidenreich. Elev vid Tyska skolan i Sthlm, inskr vid UU 31 okt 32, underkirurg (vice stadsfältskär) i Sthlm 35, företog studieresor i Europa 38&ndash...

Senning, Åke, Läkare (kirurg) (1915 – 2000)

Senning, Åke, f 14 dec 1915 i Rättvik, Kopp, d 21 juli 2000 i Zurich, Schweiz. Föräldrar: distriktsveterinären John Erik David S o sjuksköterskan Elly Matilda Säfström. Studentex vid Uppsala ensk lärov 1 juni 35, inskr vid UU 22 jan 36, MK där 15 dec 38, inskr vid Kl vt 39, ML där 3 mars 44, innehade kortare underläk:för-ordna...

29 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se