Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
16 träffar, sida:  1 
(Leijonhufvud), Märta Eriksdtr, Politisk aktör, Godsägare (1520 – 1584)

4 Märta Eriksdtr, syster till L 3, f 24 dec 1520 på Ekeberg, Lillkyrka, Ör, d 15 jan 1584 på Stegeholm, Västervik.

G 3 mars 38 på Nyköpings slott m riddaren o marsken greve Svante Sture (Natt o Dag), f 1 maj 17 på Sthlms slott, d 24 maj 67 i Uppsala, son till riksföreståndaren Sten Sture d y o Kristina Nilsdtr ...

Arckenholtz, Johan, Historiker, Bibliotekarie, Politisk aktör (1695 – 1777)

Arckenholtz, Johan, f. 9 febr. 1695 i Helsingfors, d 12 juli 1777 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren Johan Arckenholtz och Helena Forssenius. Student i Åbo febr. 1713 och i Uppsala 5 dec. 1716. Inskriven i Svea hovrätt 7 nov. 1718 (ed 10 nov.); företog 1720–32 i vetenskapligt syfte två utrikes resor; e. o. kanslist i kanslikollegiet 28 sept. 1725 ...

Arvid Siggesson, Politisk aktör, Präst (– tidigast 1520)

Arvid Siggesson, folkledare, politiker, var från början skrivare hos Nils Sture på Västerås slott. Efter dennes död 1494 var han knuten vid Västerås domkapitel, där han erhöll prebenda apostolorum 19 maj 1495. Han kvarstod sedan som kanik i Västerås till sin död. Jämsides med kanonikatet innehade han efter v...

Beylon, Jean Francois, Politisk aktör, Kunglig lektör (1717 – 1779)

Beylon, Jean Francois, f. 1717 i Lausanne, Schweiz, d. 12 nov. 1779 i Stockholm. Lektor hos drottning Lovisa Ulrika 1760, hos Gustav III från 1772; medlem i franska reformerta församlingens konsistorium. RNO 1768. — Ogift.

Bultius, Johannes Tidikindi, Kunglig sekreterare, Politisk aktör (omkr 1558 – tidigast 1598)
Bultius, Johannes Tidikindi (Jöns Tidiksson Bult), f. omkr. 1558, d. troligen i Polen. Elev vid kollegiet på Riddarholmen 1576; övergick till katolska läran; reste utrikes juli 1577; elev vid jesuitkollegiet i Dillingen sept. s. å. och vid collegium Germanicum i Rom 24 jan. 1578—7 juli 1584; återvände till Sverige; K. sekreterare (med beställning 1 nov. 1585); följde Sigismund till Polen och på...
Cygnæus, Zachris, Präst, Politisk aktör (1700 – 1774)

1. Zachris Cygnseus, född omkr. 1700, d. 5 jan. 1774 i Mäntyharju i Finland. Föräldrar: kapellanen i Joutseno, sedermera kyrkoherden i Kristina Johannes Martini och Birgitta Svahn. Student i Åbo 5 febr. 1723; prästvigd 18 mars 1724. Nådårspredikant i St. Michel 1724; tf. pastor vid Sayolaks regemente 1726; nådårspredikant i Pälkjärvi 1726;, kapellan därstädes; kyrkoherde i Mäntyharju 13...

de Mornay, Johan, Politisk aktör (1568 – 1605)

2. Johan de Mornay, den föregåendes son, f. 1568, d. aug. 1605. Student i Rostock i juli 1585, i Wittenberg 7 dec. 1586, i Tübingen 29 okt. 1588 och i Heidelberg 2 okt. 1593; medlem av ständerdomstolen i Linköping mars 1600. — D. skrev sig till Helgerum och Erikstad i Småland. G. trol. 1603 eller 1604 m. sin sysslings dotter friherrinna...

Fournier, Jean Antoine, Affärsman, Politisk aktör (1761 – 1824)

Fournier, Jean Antoine, f 1761 i Grenoble, Frankrike, d 1824 i Paris. Fader: jägmästaren Jean Louis F. Handelsexpedit i Gbg på 1780-talet, handl därstädes 1791–1804, Frankrikes v konsul i Gbg 1793–1804, fransk politisk agent i Sverige 1810–12.

G m Adèle, som överlevde honom.

Gyllenstierna, Kristina Nilsdotter, Författare, Politisk aktör (– 1559)

2 Kristina Nilsdotter, enl uppg f 1494 (Rosenhane), d 5 (ej 6) jan 1559 (Leijonhufvud; jfr G1R) på Hörningsholm i Mörkö (Söd). Föräldrar: riksrådet Nils Eriksson (Gyllenstierna) o Sigrid Eskilsdtr (Banér).

G 1) 16 nov 11 (STb) i Sthlm m riksföreståndaren Sten Sture d y, f enl uppg 93 eller i slutet av 92 (HH 1, s 7;...

Hedman, Abraham, Fabrikör, Politisk aktör (1699 – 1766)

Hedman, Abraham, f 9 eller 11 okt 1699, trol i Avesta, d 6 jan 1766 på Kättsta säteri i Haraker (Vm). Föräldrar: kh i Tillberga Christopher H o Maria Börk. Korpral vid livreg till häst 1 okt 24—4 aug 32, arrendator på Kättsta säteri 29 mars 30, anlade Kättsta manufakturverk 38, befullm av manufakturkontoret med dins titel 22...

Hjort, Daniel T, Politisk aktör (1575 omkring – 1615)

Hjort, Daniel Theodori eller Tordsson, adl Hjortvipa, f omkr 1575 i Värend, d 28 maj 1615 i Sthlm. Stud o poeta laureatus Caesareus före 97, inskr vid univ i Leipzig 98, mag före juni 01, anställd i kansliet, ofta sänd i uppdrag till lappmarkerna, sändebud till Moskva 19 juni 06, adl senast 08, sekr hos hertig Karl Filip 13.

G trol i slutet av 08 m Kerstin Jonsdtr (Torskenstierna), d ...

Holste, Gorius, Borgmästare, Politisk aktör (– troligen 1547)

1 Holste, Gorius, d på Tynnelsö slott i Överselö, Söd, något av åren 1543—48, enl obestyrkt uppg (StRR) 47, Nämnes tidigast i maj 04, var en av de båda kvartersmästarna i södra kvarteret i Sthlm 19, borgmästare i Sthlm (mellan 15 okt o 22 nov) 20— 23, hölls fängslad 21—28 dec 33 o åter frå...

Königsmarck, Maria Aurora, Författare, Politisk aktör (1662 – 1728)

4 Königsmarck, Maria Aurora, dtr till K 2, f 28 april 1662 i Stade, Niedersachsen, d 16 febr 1728 i Quedlinburg, Sachsen-Anhalt. Bosatt i Hamburg 74—80, i Sthlm 80-juli 92, i Tyskland från juli 92, koadjutorinna i Quedlinburgs adliga jungfrustift 24 jan 98, prostinna där 14 maj 00. — Ogift.

Lindholm, O G Elmo, Lärare, Politisk aktör, Latinist (1897 – 1978)

Lindholm, Otto Gottfrid Elmo, f 5 juni 1897 i Nosaby, Krist, d 3 okt 1978 i Lund. Föräldrar: folkskollär Anders L o Nilla Olsson. Studentex vid Kristianstads h a l 21 maj 15, inskr vid LU 27 okt 16, FK 15 sept 20, FM där 15 sept 21, extralär vid Eslövs h samskola vt 27-vt 29, FL vid LU 15 sept 27, disp 26 maj 31, FD 30 maj 31, doc i latinska språket o litt:en 16 sept 31—vt 35, allt vid ...

Springer, Christoffer, Köpman, Grosshandlare, Politisk aktör (1704 – 1788)

Springer, Christoffer, f 7 juni 1704 (Bio-graphiskt Lexicon...) trol i Sthlm, d 9 aug 1788 i London, Sv förs. Föräldrar: sekreteraren o hovrättsadvokaten Christoffer S o Anna Sofia Sahlberg. Skrivare hos räntmästaren Daniel Lagersparre (Leffler, bd 22, s 423) omkr 28-30, grosshandlare o borgare i Sthlm 33, av SU dömd till livstids förvaring på Karlstens fästn 25 nov 47, rymde därifrån 17 jun...

16 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se