Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
9 träffar, sida:  1 
(Banér), Eskil Isaksson, Häradshövding, Riksråd, Slottshövitsman (Omkring 1415 – 1488)

1. Eskil Isaksson (Banér), f. omkr. 1415, d 1488 eller något dessförinnan. Föräldrar: Isak Isaksson och Märeta Siggesdotter Brun (d 1452 eller 1453, bodde under änketiden på Röklinge i Närdinghundra härad).

(Banér), Nils Eskilsson, Riksråd, Slottshövitsman (– 1520)

3. Nils Eskilsson (Banér), den föregåendes halvbror, son till B. 1 i hans senare gifte, f. troligen omkr. 1480, d 16 dec. 1520.

Barnekow, Ravn, Slottshövitsman (– omkring 1379)

Ravn Barnekow, svensk hövitsman under senare hälften av 1300-talet, medföljde Albrekt av Mecklenburg till Sverige såsom en av dennes och hans faders, hertig Albrekts, mest betrodda män. Under åren 1365–75 innehade han å hertig Albrekts vägnar Nyköpings slottslän såsom pant och tidvis även andra delar av Sverige. H...

Bonde, Karl Tordsson, Lagman, Riksråd, Slottshövitsman (– 1443/45)

2. Karl Tordsson Bonde, den föregåendes son, f. troligen på 1390-talet, d mellan 28 jan. 1443 och 16 nov. 1445. Riksråd från 1420-talets början (blev däremot aldrig riddare); hövitsman å Raseborg 1412(?) och aug. 1437—41; lagman i Västmanland 1422 (1417?)—38 och ånyo från 1442. Ägde och bebodde Penningby.

Gift senast 1426 med Cecilia Bosdotter ...

Bonde, Tord Röriksson, Lagman, Riksråd, Riddare, Slottshövitsman (– 1417)
1. Tord Röriksson Bonde, f. i mitten av 1300-talet, d 21 mars 1417, troligen å Viborgs slott. Föräldrar: riddaren Rörik Bonde och Märta Gislesdotter (sparre). Nämnes i bevarade handlingar första gången 8 nov. 1374; drotsen Bo Jonssons fogde i Finland 1378 (Raseborg) och troligen ännu under 1380-talet; riksråd 27 okt. 1389 (A. 1, f. 10 r.—11 r., RA); lagman i Västmanland från 1394; hövitsman å ...
Drake, Knut, Kavalleriofficer, Slottshövitsman (– 1639)

2. Knut Drake, den föregåendes son, d. 21 dec. 1639 på Göberg, Linderås sn (Jönk.). Uppges ha varit hovjunkare hos Karl IX; ryttmästare vid Smålands ryttare 28 dec. 1611; ställd på expektans 1617; ryttmästare vid Adelsfanan 19 jan. 1624; befalld att begiva sig till förhandlingarna vid Ulvsbäck 30 april s. å.; utskrivningskommissarie i Jönköpings län 4...

Sture, Svante, Lagman, Riddare, Marsk, Slottshövitsman (1517 – 1567)

4 Sture, Svante, son till S 3, f 1 maj 1517 på Sthlms slott (Leijonhufvud), d 24 maj 1567 i Uppsala (ibid). Hövitsman på Stegeborg 37, riksråd 40, riddare 47 eller 48, ”överste krigsråd” för trupperna i Finland 56, lagman i Småland 59, marsk 61, greve 61, ståth i Reval (Tallin) 62–64.

G 3 mars 1538 på Nyköpings slott m

9 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se