Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
175 träffar, sida:  1 2 3 4 
Adils, Kung (500-talet – 500)

Adils, Ottars son och Angantyrs sonson, svensk konung av ynglingaätten, omtalas dels av norrmannen Tjodolf (i Ynglingatal från slutet av 800-talet) och av Snorre m. fl. islänningar, dels i det fornengelska Beowulfskvädet (från omkr. år 700). Enligt sistnämnda källa, vars uppgifter om de svenska fornkonungarna ofta, ehuru gärna...

Adolf Fredrik, Kung, Generalissimus (1710 – 1771)

Adolf Fredrik (Adolph Friedrich), f. 14 maj (n. st.) 1710, d 12 febr. 1771. Föräldrar: furstbiskopen av Lybeck Kristian August, yngre broder till hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp och administratör av hertigdömena under brorsonen hertig Karl Fredriks minderårighet, d 1726, och hans maka Albertine Friedrike av Baden-Durlach, dottersons dotter av konung Karl IX, d...

Adolf Johan, Pfalzgreve, Riksmarsk, Riksmarskalk, Generalissimus (1629 – 1689)

Adolf Johan, pfalzgreve vid Rhen, (titulär) hertig i Bayern, till Julich, Kleve och Rerg, f. 11 okt. 1629 på Stegeborg, d där 14 okt. 1689. Föräldrar: Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina. Åtnjöt en vårdad uppfostran, fullbordad genom resor till Paris 1646 med M. G. De la Gardies franska ambassad ...

Adolf Johan, Arméofficer, Pfalzgreve (1666 – 1701)

Adolf Johan (d. y.), den föregåendes son i hans andra gifte, pfalzgreve vid Rhen etc, f. 13 aug. 1666, d 25 febr. 1701 i Lais i Lifland. — Ogift.

Albrekt, Kung (1340omkr – 1412)

Albrekt av Mecklenburg, f. omkring 1340, d 1412. Föräldrar: hertig Albrekt II av Mecklenburg och hans gemål, den svenska prinsessan Eufemia, konung Magnus Erikssons syster. Konung av Sverige 1364—89; tillika regerande hertig av Mecklenburg 1384 (1388); drog sig efter avsättningen i Sverige tillbaka till sitt hertigdöme; begraven i klostret ...

Ale, Kung (500-talet – 500)

Ale, Adils' farbroder (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten, omtalas i Beowulfskvädet som »den frejdade fursten och den ypperste av de sjökonungar, som i Svearike utdelade skatter». Segerherre över götarna, blev han själv till slut (vid 500-talets mitt) fördriven från makten av Adils med dessas hjälp. Minnet av A. har i ...

Angantyr, Kung (500-talet – 500)

Angantyr, Adils' farfader (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten. »Beowulfskvädet», som ofta nämner A. som en väldig, grånad kämpe, har bevarat en livfull skildring av hans sista strider.

Sibylla C M A B F, Prinsessa (1908 – 1972)

Sibylla (Sibylle) Calma Marie Alice Bathildis Feodora, f 18 jan 1908 i Gotha, Thuringen, Tyskland, d 28 nov 1972 i Sthlm, Hovförs. Föräldrar: hertigen Leopold Carl Eduard Georg Albert (Carl Eduard) av Sachsen-Coburg o Gotha o Victoria Adelheid av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucks-burg. Ex från Alexandrinenschule, Coburg, Bayern, elev vid Kunstgewerbeschu-le, Weimar, T...

Sigismund, Kung (1566 – 1632)

Sigismund (i Polen Zygmunt), f 20 juni 1566 på Gripsholms slott, Mariefred, d 19 (30 n st) april 1632 i Warszawa. Föräldrar: konung Johan III o Katarina Jagellonica av Polen-Litauen. Vald till konung av Polen-Litauen 19 aug 87 (n st), krönt i Kraków 27 dec 87 (n st), konung av Sverige 17 nov 92, krönt i Uppsala 19 febr 94, avsatt ...

Sigrid storråda, Drottning

Sigrid storråda, apokryfisk nordisk drottning omkr år 1000.

Sofia W M H, Drottning (1836 – 1913)

Sofia (Sophie) Wilhelmina Mariana Henrietta, f 9 juli 1836 i Biebrich, Nassau, Tyskland, d 30 dec 1913 på Sthlms slott. Föräldrar: hertig Georg Wilhelm August Heinrich Belgicus av Nassau o prinsessan Pauline Friederike Marie av Wurttemberg. Hertiginna av Östergötland 6 juni 57, ordf i Allm skyddsfören i Sthlm från 66, Sveriges o Norges drottning 18 sept 7...

Sophia, Drottning (– 1286)

Sophia, f trol tidigast 1240 i Danmark, d 1286 där. Föräldrar: kung Erik "Plogpenning" av Danmark o prinsessan Jutta av Sachsen. Drottning av Sverige 1260-75.

G 1260 i Ymninge (Öninge?, Ödeshögs sn, Östergötiand) m kung Valdemar av Sverige, f tidigast ca 1235, d 26 dec 1302 i Sthlm, son till Birger jarl (bd 4) o Ingeborg (bd 18) av Sve...

Sophia Albertina, Prinsessa (1753 – 1829)

Sophia Albertina, prinsessa av Sverige, f 8 okt 1753 i Kungshuset, Sthlm, d 17 mars 1829 i Arvfurstens palats, där. Föräldrar: konung Adolf Fredrik o Lovisa Ulrika av Preussen. Coadjutrice i jungfrustiftet Quedlinburg, Tyskland, 20 sept 67, regerande abbedissa där 30 mars (tilltr 16 okt) 87–03.  – Ogift.

Sophia Magdalena, Drottning (1746 – 1813)

Sophia Magdalena (Sophie Magdalene), f 3 juli 1746 på Charlottenborgs slott, Khvn, d 21 aug 1813 på Ulriksdals slott, Solna, Sth. Föräldrar: konung Fredrik V av Danmark o Louise av England. Sveriges kronprinsessa 1 okt 66, Sveriges drottning 12 febr 71, krönt i Storkyrkan i Sthlm 29 maj 72.

G 1 okt 1766 i Christiansborgs slottskyrka, Khvn, par procuration, v...

Ricardis, Drottning (– 1377)

Ricardis, d 1377 (Messenius). Föräldrar: greve Otto av Schwerin o Mechtild av Werle. Sveriges drottning 1365.

G 1365 (Messenius) m kung Albrekt av Sverige, d 31 mars 1412, son till hertig Albrecht II av Mecklenburg o Eufemia (bd 14) av Sverige samt omgift febr 1396 m Agnes av...

Rikissa, Drottning (1116 – tidigast 1156)

1 Rikissa, f 12 april 1116 (obestyrkt uppgift i Stammtafeln ...), d tidigast 1156. Föräldrar: hertig Boleslaw III "den snedmynte" av Polen o Salomea av Berg (Gallén, s 274, not 4).

G 1) i Ribe trol 1128 m Magnus Nilsson (bd 24), f omkr 1107, d 4 juni 1134 i slaget vid Foteviken i Stora Hammar, Skåne, son till kung Nils Svensson av Danmark o Margareta "fredkulla" (bd 25) av Sverige; 2)...

Rikissa, Drottning (– 1220)

2 Rikissa, den föregåendes dotterdotter, d 8 maj 1220. Föräldrar: kung Valdemar "den store" av Danmark o Sofia av Minsk.

G 1210 m kung Erik (Knutsson) av Sverige (bd 14), d 10 april 1216 på Visingsö, son till kung Knut (Eriksson) av Sverige.

Ragnvald, Kung (omkring 1100 – omkring 1130)

Ragnvald, sv kung, sannolikt på 1120-talet.

R är känd genom den äldre västgötalagens kungakrönika, som daterats till 1240-talet. Där uppges att han var kung mellan Inge d y (bd 19) och Sverker d ä, var djärv ("baldaer") och högmodig ("huxstor"), utan gisslan red till "Karllaepitt" och blev dödad för att han därmed förolämpat väst...

Olof, Kung (– 800)

Olof, sveakonung i Birka åtminstone omkring 850.

Olof, Kung (900-talet – 900)

Olof, dansk konung, kommen från Sverige omkr 900.

Olof, Kung (900-talet – 900)

Olof, enligt sena och obestyrkta uppgifter sveakonung under 900-talets senare hälft tillsammans med sin bror Erik "segersäll" (bd 14).

Uppges ha varit g m Ingeborg, dtr till en i övrigt okänd Thrond Sulujarl.

Olof "skötkonung", Kung (– troligen 1021/1022)

Olof "skötkonung", f senast i början av 980-talet (S Carlsson 1973, s 276), d trol vintern 1021-1022 (Axelson 1955, s 48; annorlunda Moberg 1941, s 144). Föräldrar: konung Erik "segersäll" (bd 14) av Sverige o Sigrid "storråda" (G Carlsson, Sigrid Storråda; S Carlsson 1973, s 276; a...

Olof "trätälja", Kung (– 0)

Olof "trätälja", enligt sena obestyrkta isländska uppgifter son till sveakonungen Ingjald "illråde" (bd 20) o Göthild av Västergötland.

Uppges ha varit g m Solveg eller Solva, dtr till konung Halvdan "guldtand" av Solör i östra Norge.

Oscar I, Kung (1799 – 1859)

Oscar I (Francois Joseph Oscar Bernadotte), f 4 juli (6 juli enl Girod de l'Ain, s 90 o not 16) 1799 i Paris, d 8 juli 1859 på Sthlms slott. Föräldrar: konung Karl XIV Johan o Eugénie Bernardine Désirée Clary (Desideria, bd 11). Sveriges arvfurste 21 aug 10, hertig av Södermanland 26 jan 11, överstelöjtn i Svea livg o An...

Oscar II, Kung (1829 – 1907)

Oscar II (Oscar Fredrik), f 21 jan 1829 på Sthlms slott, d 8 dec 1907 där. Föräldrar: konung Oscar I o Josefina av Leuchtenberg. Erhöll vid födseln titeln hertig av Östergötland, sjöofficersex 19 juni 45, kapten i flottan 1 febr 50, kommendörkapten 19 april 53, led av komm ang sjökrigsundervisn dec 53–mars 54, ko...

Ottar "vendelkråka", Kung (500-talet – 500)

Ottar "vendelkråka", levde möjligen på 500-talet. Fader: en sveakonung vid namn Angantyr (bd 1; enl Beowulfskvädet) eller Egil (enl isländska uppgifter). Sveakonung.

Märta, Drottning (1277/82trol – 1341)

Märta (Margareta), f sannolikt mellan 1277 o 1282, d 3 okt (2 mars enl trol mindre pålitlig uppg) 1341, trol i S:t Peders kloster i Nästved på Själland. Föräldrar: konung Erik "klipping" av Danmark o Agnes av Brandenburg. Krönt till Sveriges drottning i Söderköping 2 dec 02, landsflyktig i Danmark 18-26, i Tyskland 26—29, därefter åter i Danmark, åtminstone de sista åren som nunna i S:t Pede...

Margareta, Prinsessa (– senast 1130)

Margareta "fredkulla", d 4 nov (Necr Lund), enl obestyrkt uppg (Annales Danici) 1117, möjl senare, dock senast 1130. Föräldrar: konung Inge d ä (bd 19) av Sverige o Helena (bd 18).

G 1) omkr 1100 (Bugge) m konung Magnus "barfot" av Norge, f omkr 1073, d 24 aug 1103 i Ulster ...

Margareta, Prinsessa (– 1209)

Margareta, d 1209 i Oslo. Föräldrar: konung Erik "den helige" (bd 14) av Sverige o Kristina (bd 21) av Danmark.

G 1185 m konung Sverre av Norge, som kallade sig Sverre Magnus, d 9 mars 1202 i Bergen, son till Unas kammakares hustru Gunhild, enligt obestyrkt uppgift i en förb...

Margareta, Drottning (1353 – 1412)

Margareta, f 1353, d 28 okt 1412 i Flensburg. Föräldrar: konung Valdemar "atterdag" av Danmark o Heilwig av Slesvig.

G 9 april 1363 i Khvn m konung Håkan (bd 19) av Norge o Sverige, f trol mellan 8 o 17 aug 1340, d i aug eller sept (möjl 10 eller 11 sept) 1380 i Oslo, son till konung Magnus (Eriksson) (bd 24) o [a:18364:Blanche (Blanka) av Namu...

Margareta, Drottning (– 1551)

Margareta, f trol vid årsskiftet 1515/16, d sannolikt 25 (Lars Siggesson) aug 1551 på Tynnelsö, Överselö, Söd. Föräldrar: riksrådet Erik Abrahamsson (Leijonhufvud; bd 22) o Ebba Eriksdtr (Vasa). Krönt i Uppsala 2 okt 36.

G 1 okt 1536 i Uppsala med moderns syssling konung Gustav I av Sverige (bd 17) i dennes andra...

Margareta, Kronprinsessa (1882 – 1920)

Margareta (Margaret) Victoria Augusta Charlotte Norah, f 15 jan 1882 på slottet Bagshot Park, England, d 1 maj 1920 i Sthlm. Föräldrar: hertig Arthur William Patrick Albert av Connaught, prins av Storbritannien, o prinsessan Luise Margarete av Preussen. Prinsessa av Sverige o hertiginna av Skåne 15 juni 05, kronprinsessa 8 dec 07.

G 15 juni 1905 i S:t George's Chapel, Windsor Castle, ...

Margaretha, Prinsessa (1899 – 1977)

Margaretha Sofia Lovisa Ingeborg, f 25 juni 1899 i Sthlm, d 4 jan 1977 på Tranemosegård, K

Maria, Hertiginna (1561 – 1589)

Maria, f 24 juli 1561 i Heidelberg, Rhenpfalz, Tyskland, d 29 juli 1589 på Eskilstuna slott. Föräldrar: kurfursten Ludwig VI av Pfalz o Elisabet av Hessen.

G 11 maj 1579 i Heidelberg m dåv hertig Karl, senare konung Karl IX (bd 20), f 4 okt 1550 på Sthlms slott, d 30 okt 1611 på Nyköpings slott, son till konung Gustav I o [a:9...

Maria Eleonora, Drottning (1599 – 1655)

Maria Eleonora, f 11 nov 1599 i Königsberg, Preussen, d 18 mars 1655 i Sthlm, begr i Riddarholmskyrkan 13 maj s å. Föräldrar: kurfursten Johan Sigismund av Brandenburg o Anna av Preussen. Krönt i Storkyrkan i Sthlm 28 nov 1620.

G 25 nov 1620 i Sthlm m konung Gustav II Adolf (bd 17) av Sverige, f 9 dec 1594 på Sthlms slott, d 6 nov 1632 i slage...

Maria Elisabet, Prinsessa (1596 – 1618)

Maria Elisabet, f 10 mars 1596 trol i Örebro (Karl IX), d 7 aug 1618 på Bråborgs slott, Dagsberg, Ög (Holmquist, s 85). Föräldrar: konung Karl IX av Sverige o Kristina av Holstein-Gottorp.

G 29 nov 1612 i Sthlm m sin kusin hertig

Maria Pavlovna, Prinsessa, Hertiginna (1890 – 1958)

Maria Pavlovna, f 19 april 1890 i S:t Petersburg, Ryssland, d 13 dec 1958 i Konstanz, Västtyskland. Föräldrar: storfursten Paul Alexandrovitj av Ryssland o Alexandra Georgievna av Grekland.

G 1) 3 maj 1908 (mars 14) i S:t Petersburg, Tsarskoe Selo, m prins Carl Wilhelm Ludvig, herti...

Louise, Drottning (1889 – 1965)

Louise Alexandra Marie Irene, f 13 juli 1889 på slottet Heiligenberg i Hessen, Tyskland, d 7 mars 1965 i Sthlm. Föräldrar: prins Ludwig (Louis) Alexander av Battenberg, från 1917 Mountbatten, markis av Milford Haven, o prinsessan Victoria Elisabeth Mathilde Alberte Marie av Hessen. Kronprinsessa av Sverige o hertiginna av Skåne 3 nov 23, drottning av Sverige 29 ok...

Lovisa, Drottning (1828 – 1871)

Lovisa (Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Louise), f 5 aug 1828 i Haag, d 30 mars 1871 på Sthlms slott, dtr till prins Fredrik (Wilhelm Fredrik Karl) av Nederländerna o Louise (Augusta Wilhelmina Amalia) av Preussen. Sveriges o Norges kronprinsessa 50, Sveriges o Norges drottning 8 juli 59, krönt i Sthlm 3 maj 60 o i Trondheim 5 aug 60.

G 19 juni 1850 i Sthlms storkyr...

Lovisa (Louise), Prinsessa (1851 – 1926)

Lovisa (Louise) Josephina Eugenia, f 31 okt 1851 på Sthlms slott, d 20 mars 1926 på Amalienborgs slott, Khvn. Föräldrar: konung Karl XV o Lovisa av Nederländerna (se ovan). Danmarks kronprinsessa 1869, Danmarks drottning 29 jan 1906.

G 28 juli 1869 i Slottskapellet i Sthlm m danske kronprinsen Christian Frederik Vilhelm Carl, senare konung...

Lovisa Ulrika, Drottning (1720 – 1782)

Lovisa Ulrika, f 24 juli (n st) 1720 i Berlin, d 16 juli 1782 på Svartsjö slott, Sånga, Sth. Föräldrar: konung Fredrik Wilhelm I av Preussen o Sofia Dorothea av Hannover. Sveriges drottning 25 mars 1751, krönt i Sthlm 26 nov 1751.

G 6/17 juli 1744 par procuration i Berlin m dåv sv tronföljaren Adolf Fredrik (bd 1) av Holstein-Gottorp...

Magnus, Prins (1300 – 1320)

Magnus, f i sept 1300 på Sthlms slott, halshuggen 1 juni 1320 på Helgeandsholmen i Sthlm. Föräldrar: konung Birger (bd 4) av Sverige o Märta av Danmark. Vald till tronföljare med kungatitel sommaren 04. – Ogift.

Magnus, Arvfurste (1542 – 1595)

Magnus, f 25 juli 1542 på Sthlms slott, d 20 juni 1595 på Kungsbro, Vreta klosters sn, Ög. Föräldrar: konung Gustav I och Margareta Eriksdtr (Leijonhufvud). Arvfurste genom Västerås arvfören 13 jan 44, förlänades genom Gustav I:s testamente med Aska, Dals, Vifolka, Göstrings, Lysings, Bobergs, Gullbergs, Memmings o ...

Magnus Birgersson, Kung (– 1290)

Magnus Birgersson ("ladulås"), d 18 dec 1290 på Visingsö, Jönk. Föräldrar: Birger jarl (bd 4) o Ingeborg (bd 20), dtr till konung Erik Knutsson (bd 14) o Rikissa av Danmark. Sveahertig vid faderns död 66, tagen till konung vid Mora sten 22 juli 75, krönt i Uppsala domkyrka 24 maj 76.

G 11 nov 1276 i Kalma...

Magnus Eriksson, Kung (trol 1316 – 1374)

Magnus Eriksson, sonson till föregående, f trol i senare delen av 1316, d 1 dec 1374 i Norge. Föräldrar: hertig Erik Magnusson (bd 14) o Ingeborg av Norge (bd 20). Konung i Norge efter morfaderns död 8 maj 19, vald o hyllad som Sveriges konung på Mora ting vid Uppsala 8 juli 19, myndigförklarad i Sverige sann...

Magnus Henriksson, Kung (– 1161)

Magnus Henriksson, d 1161 efter 4 febr vid Örebro. Föräldrar: den danske kungaättlingen Henrik "skatelar" (i isländska källor kallad Henrik halte) o Ingrid av Sverige. Konung av Sverige omkr 1160.

G m sin styvsyster Brigida (bd 6), utomäktenskaplig dtr till konung Harald "gille" av Norge, änka efter jarlen Karl Sunesson (bd 20) o omg med jarlen ...

Magnus Nilsson, Tronpretendent (1107 trol omkr – 1134)

Magnus Nilsson, trol f omkr 1107 (Suhm), d 4 juni 1134 i slaget vid Foteviken i Stora Hammar, Malm. Föräldrar: konung Nils Svensson av Danmark o Margareta "fredkulla" av Sverige. Uppges ha blivit vald till konung av götarna på 1120-talet.

G trol 1128 (Dlugosz) i Ribe m Rikiza, f efter 1110 (Balzer, s 123), dtr till hertig Boleslaw III "den snedmynte" av Polen o Sa...

Katarina, Prinsessa (1539 – 1610)

Katarina, f 6 juni 1539 i Sthlm, d 21 dec 1610 på slottet Berum i Ostfriesland. Föräldrar: konung Gustav I o Margareta Eriksdtr (Leijonhufvud).

G 1 okt 59 i Sthlm m greve Edzard II av Ostfriesland, f 24 juni 32, d 1 mars 99, son till greve Enno II av Ostfriesland o Anna av Oldenburg.

Katarina, Prinsessa (1584 – 1638)

Katarina, f natten mellan 9 o 10 nov 1584 i Nyköping, d 13 dec 1638 i Västerås o begr 5 febr 1639 i Strängnäs domkyrka. Föräldrar: konung Karl IX av Sverige o Maria av Pfalz.

G 11 juni 15 i Sthlm m pfalzgreven Johan Kasimir av Zweibrücken (s 204—210), f 12 april 89 i Zweibrücken, Rhenpfalz, Tyskland, d 8 ...

Knut Eriksson, Kung (– 1195/96)

Knut Eriksson, f senast på 1140-talet, d hösten 1195 eller 8 april 1196. Föräldrar: konung Erik "den helige" av Sverige (bd 14) o Kristina av Danmark (Beckman 1921; Westman 1954). Konung över hela Sverige senast från 72 eller 73.

G m en till namnet okänd sv kvinna av hög börd, vilken levde ännu våren 93 ...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se