Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Alexanderson, Nils E, Riksdagsledamot, Justitieråd, Processrättsjurist (1875 – 1960)

3, Nils Erik Alexanderson, f. 15 apr. 1875 i S:t Olofs församling i ärkestiftet. Föräldrar: överstelöjtnanten Knut Erik Johan Alexanderson och Agnes Matilda Günther. Avlade mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 14 maj 1891; student i Uppsala 15 sept. s. ä.; avlade jur. fil. examen 27 maj 1892; jur. utr. kand. 25 maj 1898; jur. utr. lic. 2...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se