Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
7 träffar, sida:  1 
Andersson, J Theofil, Statsvetare, Aktuarie (1869 – 1943)

Andersson, Jakob Theofil, f. 27 sept. 1869 i Ystad. Föräldrar: kopparslagarea Karl Johan Peter Andersson och Elisa Maria Gunnarson. Avlade mogenhetsexamen vid Malmö h. allmänna läroverk 1 juni 1888; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1890; fil. lic. 31 maj 1895; disp. 20 maj 1897; fil. doktor 31 maj s. å. Docent i statistik och statskunskap vid ...

Phragmén, L Edward, Kommunalpolitiker, Matematiker, Aktuarie (1863 – 1937)

Phragmén, Lars Edvard, f 2 okt 1863 i Örebro, d 13 mars 1937 i Djursholm. Föräldrar: rektorn Lars Jacob P o Hedvig Amalia Fernander. Mogenhetsex vid Örebro allm lärov 15 juni 82, inskr vid UU 11 sept 82, vid StH 83, amanuens i matematik där jan 86, FK vid UU 28 jan 86, medred av Acta Mathematica 88, FL vid UU 2 dec 89, doc i matematik o mekanik samt tf lär i mekanik vid StH 20 febr 90, prof ...

Posse, Johan August, Riksdagsledamot, Häradshövding, Aktuarie (1815 – 1865)

8 Posse, Johan August, kusins son till P 6, f 18 mars 1815 i Sparlösa, Skar, d 5 juni 1865 i Sthlm, Nik. Föräldrar: majoren frih Carl Henrik P o Sofia Augusta Ribben. Elev vid Skara lärov, inskr vid UU 13 juni 32, jur-fil ex där 13 juni 35, eo kanslist vid handels- o finansexp 28 dec 35, eo amanuens i RA 6 febr 38, jur utr kand vid UU 21...

Palmskiöld, Elias, Arkivarie, Aktuarie (1667 – 1719)

2 Palmskiöld, Elias, före adl Runell, son till P 1, f 18 juli, dp 22 juli 1667 i Sthlm, Nik, d 7 april 1719 där (själaringn i Nik). Inskr vid UU 14 maj 79, adl tills med föräldrarna 13 april 81, kanslist i RA 5 febr 85–dec 86, auskultant i Svea hovrätt 5 febr 90, i lagkommissionen 7 mars 90, sekr:s i RA biträde 9 mars 91, aktuarie i RA 1...

Löwegren, A Gunnar H, Kommunalpolitiker, Journalist, Aktuarie (1881 – 1958)

2 Löwegren, Anders Gunnar Hilding, brorsons son till L 1, f 24 sept 1881 i Malmö, S:t Petri, d 2 aug 1958 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: drätselkamreraren Hilding Washington L o Ingeborg Petronella Elisabet Pettersson. Mogenhetsex vid h a l i Malmö 3 juni 99, inskr vid LU 7 sept 99, FK där 31 jan 01, studier i München, Oxford o...

Liedstrand, K Emil L, Aktuarie, Pensionpolitiker (1889 – 1978)

Liedstrand, Karl Emil Leonard, f 24 aug 1889 i Sthlm, Kat, d 23 mars 1978 i Täby, Sth. Son till Beda Viktoria L. Mogenhetsex vid Södermalms h a l i Sthlm vt 06, inskr vid UU ht 06, FK där 29 maj 08, amanuens vid kommerskoll 08—09, i Sthlms stads statistiska kontor 08—13, inskr vid StH ht 08, FL där 28 sept 12, tjänsteman i pensionsstyr 13, aktuarie där 14—16, i riksförsäkringsanstalten ...

Brunjeansson, C J Jan
Carl Johan (Jan) Brunjeansson, f. 31 juli 1739 i Göteborg, d. 31 aug. 1785 i Uddevalla. Föräldrar: lagmannen Niklas Brunjeansson och Katarina Cecilia Schiller. Student i Uppsala 13 okt. 1756; idkade juridiska studier; erhöll testimonium 3 juni 1761. Notarie vid rådsturätten i Göteborg; e. o. notarie i Göta hovrätt; auskultant i Svea hovrätt 1761 (ed 20 aug.), och i Göta hovrätt 29 aug. s. ...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se