Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
125 träffar, sida:  1 2 3 
Adelheim, Johan Fredric, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1777 – 1806)

Johan Fredric Adelheim, f. 15 apr. 1777, d 27 dec. 1806. Föräldrar: hovjunkaren Erik Adolf Adelheim och Fredrika Lovisa Hamilton. Fänrik vid Västmanlands regemente 20 apr. 1785; student i Uppsala 24 febr. 1792; avlade juridisk examen 10 juni 1793 och bergsexamen 10 dec. 1795. Auskultant i bergskollegiet 17 dec. s. å.; avreste i maj 1798 till Tyskland i sällskap...

Adelswärd, Johan, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Bruksidkare (1718 – 1785)

1. Johan Adelswärd, f. 20 maj 1718, d 27 juni 1785. Föräldrar: ryttmästaren Johan Hultman, adlad Adelswärd, och Altéa Silfverström. Auskultant i Svea hovrätt 8 febr. 1738 ; inskrevs vid livgardet mars. 1741; livdrabant 25 juni s. å.; löjtnant vid adelsfanan 11 nov. 1746; kaptenlöjtnant och regements-kvartermästare 20 juni .1749; ...

Adelswärd, A Theodor, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Finansminister (1860 – 1929)

6. Axel Theodor Adelswärd, f. 13 okt. 1860 i Hyltinge församling. Föräldrar: godsägaren Axel Reinhold August Adelswärd och Augusta Charlotta Teodora Berg. Avlade studentexamen som privatist vid nya elementarläroverket i Stockholm vt. 1878; ordinarie elev vid tekniska högskolan 13 sept. 1878–80 och extra elev 1880–81. Disponent för baro...

Adlercrona, Johan, Bruksidkare, Krigsfinansiär (– 1687)

Adlercrona, Johan, före adlandet de Flon, d 1687, var son till bruksägaren Gillis de Flon, av fransk släkt, som invandrat till Sverige och anlagt Lotorps stångjärnshammare i Risinge socken i Östergötland. Av fransk börd var enligt namnets vittnesbörd även A: s hustru, Maria de' S: t Jullien. Johan eller Jean de Flon, som han från b&oum...

Alexanderson, Carl A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1845 – 1932)

2. Carl Abraham Alexanderson, f. 10 febr. 1845 i Stockholm. Föräldrar: justitierådet Adolf Martin Joakim Alexanderson och Sofia Katarina Louise Zethelius. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1854–63; student i Uppsala 26 nov. 1863; avlade hovrättsexamen 14 sept. 1867; hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut ht. 1871–ht. 1872. E. o. notarie i Svea hovr&aum...

Anckarström, Klas Klasson, Bruksidkare, Bergmästare (– 1702)

1. Klas Klasson Anckarström, före adlandet Depken, d 1702. Föräldrar: borgaren i Västerås Klas Depken och Elisabet Kristoffersdotter. Handsekreterare hos landshövdingen i Falun 1650; gruvskrivare vid Stora Kopparberg 1653; konststatsinspektor därstädes 25 nov. 1656 genom bergskollegiets fullmakt, men förlorade 3 apr. 1657 sysslan, då K...

Anders Persson, Bruksidkare (– 1534)

Anders Persson på Rankhyttan, d 1534. Son till Peder Olsson på Rankhyttan, som levde i slutet av 1400-talet.

Angerstein, Anders, Bruksidkare (1614 – 1659)

1. Anders Angerstein, f. 7 okt. 1614 i Benneckenstein vid foten av Harz, d 12 sept. 1659 på Turbo bruk. Fader: Andræ von Angerstein. Invandrade, efter att ha innehaft tjänst hos furstl. luneburgske hytteförvaltaren Kristian Sieferdt på Altenbrocka samt en kortare tid vistats i Nederländerna, till Sverige 1639; tog tjänst hos myntmästaren [a:15714:Ma...

Angerstein, Johan, Bruksidkare (1646 – 1716)

2. Johan Angerstein, den föregåendes son i hans andra gifte, f. 25 sept. 1646 på Turbo, d 23 maj 1716 därstädes.

Gift 16 okt. 1670 med Elisabet Hentzel, f. 23 jan. 1652, d 1 sept. 1728, dotter till åldermannen Henrik Hentzel, ägare av Vikmanshyttan.

Angerstein, Johan, Bergsman (1672 – 1720)

3. Johan Angerstein, den föregåendes son, f. 20 jan. 1672, d 25 juni 1720. Student i Uppsala 3 nov. 1683. Biträde hos bergmästaren Odhelius 1693–95; auskultant i bergskollegium 18 apr. 1695; stipendiat i kemin 12 juni 1700; advokat-fiskal 16 febr. 1705; assessor 5 juni 1708; tf. direktör vid Avesta 1713; förordnad att tills bergmästare utset...

Angerstein, Reinhold Rüdker, Metallurg, Bergsman (1718 – 1760)

4. Reinhold Riidker Angerstein, den föregåendes brorson, f. 25 okt. 1718 på Vikmanshyttan, d 3 jan. 1760. Föräldrar: brukspatronen Gustav Angerstein och Anna Rücker. Student i Uppsala 17 febr. 1727. Auskultant i bergskollegiet 2 juni 1738; e. o. notarie 18 dec. 1744; kanslist vid fiskalskontoret 11 juni 1747 (bergskollegiets protokoll); v. fiskal 5 no...

Siegroth, von, David Friederich, Riksdagsledamot, Artilleriofficer, Bruksidkare, Generalbergshauptman (– 1647)

1 von Siegroth, David Friederich, d på hösten, före 15 nov, 1647 på resa i Tyskland (Hammarskiöld 1935, s 17). Föräldrar: översten Hans Heinrich v S o Barbara v Falckenhan. Elev vid hovskolan i Kassel, Tyskland, 12, kapten o chef för ett art:kompani i Sthlm sept 23–nov 25, tjänstgjorde som vardein (myntproberare) 26, bergsöverste...

Scheele, von, Frans A, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1795 – 1863)

2 von Scheele, Frans Adolf, sysslings son till S 1 (Hildebrand), f 21 okt 1795 i Byarum, Jönk, d 20 juli 1863 i Filipstad. Föräldrar: bruks- o godsägaren Adolf Fredrik v S o Henrika Christina v Knorring. Inskr vid LU 28 okt 09, kameralex 12 juni 11, bergsex där 6 juni 12, auskultant i Göta hovrätt 12, i Bergskoll 23 mars 14, geschworners titel 8 de...

Schröderstierna, Samuel, Bruksidkare, Bergsråd (1720 – 1796)

Schröderstierna, Samuel (före adl Schröder), f 10, dp 12 juni 1720 i Sthlm, Nik, d 8 jan 1779 där, Klara. Föräldrar: grosshandlaren Henrik Schröder o Juliana Roland. Inskr vid UU 9 mars 36, auskultant i Bergskoll 19 juli 38, e o notarie där 9 mars 44, aktuarie där 19 nov 47, ämnessven vid VA 3 okt 47, gjorde utrikes resor 48–51, dir &ou...

Reuterswärd, Patric O, Riksdagsledamot, Överståthållare, Bruksidkare (1820 – 1907)

1 Reuterswärd, Patric Oskar, f 22 nov 1820 i Norra Vi, Ög, d 23 aug 1907 i Skinnskatteberg, Vm. Föräldrar: överstelöjtnanten Fredric Anders Reutersvärd o Hebbla Carolina Ridderborg. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 37, underlöjtn i Första livgrenadjärreg 22 mars 39, deltog i riksdagarna 4766 (led av bevilln:utsk periodvis under riksdagarna 5366), led av FK 67

Ridderstad, Carl Fredrik, Författare, Riksdagsledamot, Tidningsägare, Bruksidkare (1807 – 1886)

Ridderstad, Carl Fredrik, f 18 okt 1807 i Rådmansö, Sth, d 12 aug 1886 i Linköping, Domk. Föräldrar: understallmästaren o fideikommissinnehavaren Carl Fredrik R o Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 26 sept 21, medarb i Aftonbladet 30–47, officersex 30 maj 32, fänrik vid Hälsinge reg 7 juli 32, ...

Petré, J Theodor (Thore), Riksdagsledamot, Bruksägare (1793 – 1853)

Petré, Johan Theodor (Thore), f 23 sept 1793 i Torsåker, Gävl, d 6 dec 1853 i Ovansjö, Gävl. Föräldrar: brukspatronen o bergsrådet Robert Fredric P o Christina Elisabeth Nordenadler. Inskr vid UU 12 juni 04, ex till rättegångsverken 09, tingstjänstg, auskultant vid Svea hovrätt 20 mars 11, prot:förare vid Kommerskoll, vid ...

Polack, Jacob, Riksdagsledamot, Köpman, Rådman, Bruksidkare (1683 – 1750)

Polack, Jacob, f 13 jan 1683 i Frösö, Jämtl (C J G; fb saknas), d 15 nov 1750 (C J G) sannolikt i Sundsvall (db saknas). Son till länsmannen o fängelsevaktmästaren Alexander P. Skolgång i Frösö o Härnösand 96, handelsbetjänt i Sundsvall 00, mönsterskrivare o fänrik vid borgarkompaniet 00, erhöll burskap som handelsman 5 okt 01, led av kyrkorådet, allt i Sundsvall, deltog i riksdagarna 19, 23...

Reenstierna, Abraham, Industriledare, Grosshandlare, Bruksidkare (1623 – 1690)

1 Reenstierna, Abraham, före adl Momma, f 21 maj 1623 i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland (enl R:s huvudbanér i Solna kyrka; jfr Sveriges kyrkor. Uppland, 1, s 264), d 10 juli 1690 i Osnabrück, Niedersachsen (enl huvudbaneret). Föräldrar: kopparmästaren Willem Momma (bd 25, s 664) o Maria Baur. Inflyttade från Holland till Sverig...

Reenstierna, Jacob, Industriledare, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1625omkr – 1678)

2 Reenstierna, Jacob, före adl Momma, bror till R 1, f omkr 1625 trol i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, d 27 mars 1678 (enl brev från R:s bokhållare Jean de l'Homel till K M:t 30 juni 1682, E 2583, RA), begr 28 dec 1679 i Norrköping, Hedvig. Inflyttade från Holland till Sthlm 47, burskap som grosshandlare där 10 febr 49, dir i...

Reenstierna, Jacob, Landshövding, Bruksidkare, Kungligt råd, Kollegiepresident (1659 – 1716)

3 Reenstierna, Jacob, son till R 2, f 30 april (G Anrep, Sv adelns ättartaflor ...), dp 6 maj 1659 i Sthlm, Ty, d 29 febr 1716 (En ringa dicht öfwer ... R1716), bet för själaringn 1 mars 1716 där, ibid. Inskr vid UU 28 sept 72, sekr i Bergskoll 14 febr 83, assessor i Svea hovrätt 5 juni 83, lagman i Halland 24 maj 92, landsh i Kopparbergs län 21 ma...

Nisser, S Martin, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1840 – 1913)

1 Nisser, Samuel Martin, f 28 aug 1840 i Sthlm, Ty, d 12 nov 1913 där, Engelbr. Föräldrar: krigsrådet Samuel Conrad N o Johanna Wilhelmina Netzel. Studentex vid UU 25 maj 58, inskr där ht 58, bergsex där 14 sept 63, extra elev vid bergsskolan i Falun 63, auskultant i kommerskoll:s bergsavd 2 okt 63, tekn biträde vid bergverk i Dalarna o ...

Norberg, Samuel, Boktryckare, Förläggare, Bruksidkare (1752 – 1843)

Norberg, Samuel, f 15 juli 1752 i Hubbo, Vm, d 10 febr 1843 i Gbg, Domk. Föräldrar: prosten Olof N o Christina Petræa. Skeppsskrivare vid Ostindiska kompaniet i Gbg, anställd på kompaniets fartyg åtminstone 75

Nordin, af, Carl Johan, Riksdagsledamot, Statsråd, Bruksidkare, Kollegiepresident (1785 – 1850)

3 af Nordin, Carl Johan, son till N 1, f 6 aug 1785 i Valbo, Gävl, d 8 juni 1850 där. Kornett vid lätta dragonreg 15 febr 02, löjtn vid livg till häst 27 nov 06, ryttmästare där 19 sept 09, överstelöjtn:s avsked 14 nov 09, deltog i riksdagarna 09/10–40/41 (led av statsutsk 15U, 17/18U o 23, i bankoutsk 34/35–40/41), disponent ...

Nordström, B Gunnar O, Bruksidkare, Överingenjör (1901 – 1975)

Nordström, Bengt Gunnar Oscar, f 30 maj 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 7 dec 1975 i Hed, Vm. Föräldrar: rektorn Albin Knut N o Signe Caroline Hultgren. Studentex vid Malmö h a l 30 maj 19, ord elev vid KTH 3 sept 21, utex från fackavd för bergsvetenskap där 1 aug 27, laboratorieingenjör vid Hellefors bruks ab 27, driftsingenjör vid Bultfabriks ab, Hallstahammar, Vm, 28, överingenjör där 37

Munktell, Henrik, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1841 – 1906)

4 Munktell, Henrik, son till M 2, f 20 aug 1841 i Stora Kopparberg, Kopp, d 21 febr 1906 där. Lärov.studier i Falun 53—60, inskr vid UU vt 61—ht 67, deläg i Harmsarvs gruva 64, anställd vid Sågmyra nickelbruk 65, förest för gruvorna o tillverkn 69—72, hytting vid Falu kopparverk 72, hyttförest där 74— 87, led av stadsfullm i Falun 85—88,...

Munktell, J Henrik, Industriidkare, Pianist, Bruksidkare (1804 – 1861)

2 Munktell, Johan Henrik, brorsons son till M 1, f 9 okt 1804 i Grycksbo, Stora Kopparberg, Kopp (enl hfl för Kristine, Falun), d 8 april 1861 i Falun, Kopparberg. Föräldrar: bergsrådet Johan Jacob M o Eva Gahn. Inskr vid UU 21 okt 16, kansliex 24, tjänstg i k kansliet 25, studieresor i Europa 28—30, del-äg av o ledare för Grycksbo bruk ...

Myhrman, Christoffer, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1712 – 1775)

1 Myhrman, Christoffer, f 5 sept 1712 i Filipstad, d 16 sept 1775 i Gåsborn, Värml. Föräldrar: handlanden o vågmästaren Johan M o Elisabeth Fernell. Elev vid Karlstads gymnasium, inskr vid UU 7 mars 29, erhöll akad testimonium därifrån 7 april 33, auskultant i bergskoll 21 april 33, deltog i riksdagen 46. Bruksägare. G 30 nov 1738 på Rottneros, Sunne, Värml (enl Bratt), m Eva Christina (Stin...

Myhrman, Christoffer, Bruksidkare (1751 – 1811)

2 Myhnnan, Christoffer, son till M 1, f 2 dec 1751 i Filipstad, d 19 juni 1811 i Rämmen, Värml. Auskultant i bergskoll 23 okt 71, bergsråds titel 3 dec 10. Bruksägare.

G 30 jan 1777 i Filipstad m Anna Maria Tingberg, f 10 sept 1757 i Karlstads stadsförs, d 3 maj 1847 i Rämmen, dtr till prosten mag Bengt Didrik T o Anna Maria Simon...

Matts Israelsson, Gruvarbetare (– 1676/77)

Matts Israelsson (Fet-Matts), f i Boda, Svärdsjö, Kopp, d 1676 eller 1677 i Falun. Gruvdräng. — Ogift.

Mitander, Nils, Rådman, Bruksidkare, Handelsman, Kronolänsman (1767 – 1841)

Mitander, Nils, f 8 febr 1767 i Filipstad, d 15 mars 1841 i Bjurtjärn, Or (enl bouppt; db saknas). Föräldrar: handl o rådmannen Jonas M o Anna Elisabeth Lekberg. Lärling vid brukskontoren på Hennickehammar i Färnebo, Åras i S Råda o bruket i Älvsbacka, alla i Värml, 83

Momma, Peter, Boktryckare, Bruksidkare, Tidningsutgivare (1711 – 1772)

4 Momma, Peter, sonsons son till M 1, f 21 april 1711 (Marks v Würtemberg), sannolikt i Myra, Helgona, Söd (Wollin, Industrierna s 112), d 17 mars 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: notarien Rotof M o Elsa Dorothea Kraak. I tjänst hos stadssekr K Enroth, Nyköping, utförde undersökn:ar rör holländska flottan o studerade boktryckeri o stilgju...

Momma, Willem (Welam), Köpman, Bruksidkare (1601omkr – 1681)

1 Momma, Willem (Welam), f omkr 1601 trol i Aachen, d 1681 (själaringn omkr 7 april i Nyköpings västra förs). Föräldrar: kopparmästaren Willem M o Sara v Thenen. Köpman, bruksägare.

G 14 okt 1631 i Amsterdam, Nieuwe Kerk, m Maria Bruin från Aachen, f omkr 1609, d 1670 (själaringn omkr 24 aug i Nyköpings västra förs), dtr till Will...

Montgomery, H Edvard, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Bergsingenjör (1852 – 1911)

5 Montgomery, Hampus Edvard, f 12 maj 1852 i Boo, Sth, d 5 nov 1911 på Rottneros, Sunne, Värml. Föräldrar: kaptenen Carl Hampus M o Sofia Carolina Dahlqvist. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Örebro 5 juni 73, elev vid Linderoths mek verkstad i Sthlm 7374, vid Teknolog inst 15 sept 74, vid Motala ...

Lundbohm, J O Hjalmar, Geolog, Konstsamlare, Industriledare (1855 – 1926)

1 Lundbohm, Johan Olof Hjalmar, f 25 april 1855 i Ödeborg, Älvsb, d 4 april 1926 i Fritsla, Älvsb. Föräldrar: kronolänsmannen August Ferdinand L o Augusta Hammarin. Elev vid Vänersborgs h elementarlärov ht 66-vt 73, inskr vid Chalmersska slöjdskolan sept 73, ex där 15 juni 77, bitr vid vägbyggnad i bl a Bohuslän 77–79, extra g...

Lundeberg, Christian, Riksdagsledamot, Industriledare, Talman, Statsminister, Bruksidkare (1842 – 1911)

Lundeberg, Christian, f 14 juli 1842 på Forsbacka bruk, Valbo, Gävl, d 10 nov 1911 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksägaren Johan Ulrik August L o Maria Benjamina Eckman. Elev vid Gävle h elementarlärov 51–58, kadett vid krigsskolan på Karlberg 4 okt 58, utex där 14 dec 61, underlöjtn vid Dalreg 28 dec 61, extra elev vid Ultuna l...

Lundin, J Fredrik, Uppfinnare, Bruksidkare (1826 – 1868)

Lundin, Johan (i fdb Jonas) Fredrik, f 17 april 1826 i Härlunda, Skar, d 7 juli 1868 på Munkfors, Ransäter, Värml. Föräldrar: sergeanten Jonas Eric L o Christina Lundqvist. Elev vid Skara lägre apologistskola 37–41, bruksbokhållare på Stjärnfors bruk, Värml, 42–47, elev vid Teknol inst 31 jan 48, utex där 3 juni 50, m...

Malmros, Carl Johan M, Kommunalpolitiker, Industriledare, Bruksidkare (1874 – 1947)

Malmros, Carl Johan Martin, f 23 dec 1874 i Östra Sönnarslöv, Krist, d 26 okt 1947 i Klippan, Krist. Föräldrar: lantbrukaren Carl Johan M o Bengta Månsdtr. Lärov:studier i Malmö, affärsbitr i Kristianstad 90, startade egen rörelse för järn- o cementvaror o för kolimport i Malmö 97, kontorschef vid Sv kalkförsälj...

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Donator, Bruksidkare (1837 – 1909)

4 Liljevalch, Carl Fredrik, bror till L 3, f 31 juli 1837 i Sthlm, Kat, d 24 april 1909 på Saltskog, Södertälje (enl db för Klara, Sthlm). Anställd vid L J Hiertas kontor i Sthlm, affärsstudier i London, anställd vid Bergviks sågverk (88 Bergvik o Ala nya ab) 59, disponent där 68-97, VD för Klotens ab 76—96, för Grängesbergs grufveab 83...

Lind, Albin, Journalist, Gruvarbetare, Fackföreningsman (1901 – 1964)

Lind, Albin, f 13 sept 1901 i Skinnskatte-berg, Vm, d 12 jan 1964 i Spånga, Sth. Föräldrar: gruvarbetaren o guldgrävaren August E:son Honk (L:s uppgift i bl a Väd; ej i fdb) o Hedvig Vilhelmina Lind. Bl a gruv-, smides- o byggnadsarbetare 13 — 27, studier vid Brunnsviks folkhögskola 21—22, studieledare i Metallindustriarbetareför...

Lindberg, Lars R Uno, Industriledare, Bruksidkare, Bergsingenjör (1857 – 1933)

Lindberg, Lars Reinhold Uno, f 14 juni 1857 på Kolsva bruk, Bro-Malma (nu Kolsva), Vm, t 29 april 1933 i Sthlm, Jak. Föräldrar: bruksägaren Lars L o Carolina Catharina Cederborgh. Elev vid Dalkarls-hytte bruk, Lindesbergs landsförs, Or, 78, ing vid Kolsva bruk 79, disponentassistent där 80-85, disponent 1 jan 86-14, VD o ordf i styr för Kohlswa jernverks ab 10 dec 92— 17, disponent för Dalka...

Lagercrantz, Herman L F, Diplomat, Frälsningsofficer, Bruksägare (1859 – 1945)

2 Lagercrantz, Herman Ludvig Fabian, f 29 juli 1859 på Barkarby, Lovö, Sth, d 27 sept 1945 i Ramnäs, Vm. Föräldrar: landshövd o statsrådet Carl Gustaf L o Augusta Emerentia Carolina Zethelius. Volontär vid Svea artillerireg 20 nov 77, mogenhetsex vid Sthlms gymn 13 dec 79, elev vid krigsskolan 14 juli 80—31 okt 81, underlöjtn vid Svea...

Lagerhjelm, Pehr, Industriidkare, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Bergsvetenskapsman (1787 – 1856)

1 Lagerhjelm, Pehr, f 13 febr 1787 på Falkenå, Kräcklinge, Ör, d 18 juli 1856 på Bofors bruk, Karlskoga. Föräldrar: majoren Gustaf L o Ulrika Charlotta Lagerhielm. Inskr vid UU 17 mars 97, jur ex 04, bergsex 07, ausk i bergskoll 18 dec 07, elev vid masmästeriet 08, v notarie i bergskoll 22 mars 08, deltog i samtliga riksdagar 12—54, (led ...

Lagerhjelm, Pehr E, Industriidkare, Bruksidkare (1829 – 1890)
2 Lagerhjelm, Pehr Erland, son till L 1 i hans andra g, f 28 maj 1829 på Bofors bruk, Karlskoga, f 10 dec 1890 i Sthlm (enl db för Nora, Ör). Inskr vid UU ht 47, furir vid Svea livg 26 sept 49, officersex 50, under-löjtn vid Närkes reg 11 juli 51, brukspatron på Bofors 53, avsked från krigstjänsten 26 april 55, ensam ägare av Bofors bruk 18 juli 56—73, ordf i styr för Vikern-Möckelns jernvägs ...
Larson, Ernst H, Kommunalpolitiker, Bruksidkare, Bergsingenjör (1885 – 1941)

3 Larson, Ernst Henrik, bror till L 1 o L 2, f 21 sept 1885 på Brevens bruk, Asker, Ör, d 5 april 1941 på Björneborg, Visnum, Värml. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 03, elev vid bergsskolan i Filipstad 04—05, ing vid Hallstahammars ab 05—08, elev vid Technische Hochschule und Bergakademie, Berlin, diploming:ex där 12, ing vid A Borsig, Berg- und Hüttenverwaltung (Borsig-werk), Obersc...

Larsson, Joel, Industriidkare, Bruksidkare, Bergsingenjör (1895 – 1970)

Larsson, Joel, f 10 dec 1895 i Jumkil, Upps, d 12 okt 1970 i Gbg, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Johan L o Edla Matilda Thörnlund. Studentex vid h a l i Uppsala 25 maj 14, elev vid KTH 7 sept 14, avgångsex från dess fackavd för bergsvetenskap 31 maj 20, anställd vid ab Mangano-Silicium, Trollhättan, 20, driftsing:assistent vid Sthlms gasverk 21—22, övering:assistent vid Jernkontoret 22—2...

Lemmens, Hinrich, Köpman, Bruksidkare (1590 – 1657)

Lemmens, Hinrich, f 10 maj 1590 i Neu-stadt, Mecklenburg, d 8 sept 1657 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren Hans L o Margreta Fräseken (llkpred). Kompanjon med köpmannen Peter Kruse, bokhållare i kopparkomp 20, köpman i Sthlm 23, burskap där 4 dec 24, bruksidkare i Uppland, förest i Tyska förs, Sthlm, 34—35.

G 5 dec 19 m Margreta H...

Kjellgren, Josua H, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1838 – 1901)

Kjellgren, Josua Hesekiel, f 29 aug 1838 på Ottersjö, Dagsås, Hall, d 26 febr 1901 i Sthlm, Hedv El (enl db för Skedevi, Ög). Föräldrar: godsäg Håkan K o Johanna Maria Johnsson. Avgångsex från Chalmersska slöjdskolan, Gbg, 57, ing vid Limmareds glasbruk, S Åsarp, Älvsb, 57—62, förvaltare vid Skönviks glasbruk, Skön, Vnl, 62—63, disponent för Sandö glasbruk, Bjärtrå, Vnl, 63—68, för Reijmyre ...

Jansson, Gustaf, Riksdagsledamot, Gruvarbetare (1839 – 1926)

Jansson, Gustaf, f 25 dec 1839 i Nora landsförs, d 3 febr 1926 i Falun (enl db för Ny ed). Föräldrar: gjutaren Jan Jansson o Maja Cajsa Ersdtr. Gruvarbetare, hemmansäg i Krakerud, Nyed, Värml, från 80, led av AK för Älvdals o Nyeds domsaga 84—10 (led i bevilln:utsk 91—09, i jord-bruksutsk 10), landstingsman 87—88, 94— 03 o 10—13, led av maltdryckskomm 7 okt 98—23 maj 00.

G 6 aug ...

Herlenius, August, Industriidkare, Artilleriofficer, Bruksidkare (1861 – 1930)

2 Herlenius, August, son till H 1, f 22 dec 1861 i Nor (Värml), d 28 febr 1930 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex i Karlstad 80, off:ex 81, underlöjtn vid Göta art:reg 30 dec 81, ex från art- o ingenjörshögsk 87, e elev vid KTH:s avd för bergsmekanik 88—89, löjtn 1 febr 89, kontrollofficer vid Finspång 89, vid Bofors 90—93...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se