Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
160 träffar, sida:  1 2 3 4 
Ahlström, Gustaf, Läkare, Oftalmolog (1862 – 1955)

Ahlström, Gustaf, f. 25 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: ombudsmannen Karl Magnus Ahlström och Jeanna Erika Lundsten. Avlade mogenhetsexamen i Lund 9 juni 1881; student vid Lunds universitet s. å.; avlade med. fil. examen 30 maj 1883; med. kand. 15 nov. 1886; med. lic. 30 okt. 1889; disp. 29 maj 1890; med. doktor 31 maj s. å., allt i Lund; idkade oftalmologiska s...

Alin, Edvard F E, Gynekolog, Obstetriker (1859 – 1935)

2. Edvard Fabian Emanuel Alin, f. 18 apr. 1859 vid Norns bruk i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: bruksinspektören Edvard William Alin och Aurora Sofia Lewin. Genomgick stadspedagogin i Säter, två klasser av Falu h. elementarläroverk och övriga klasser vid h. elementarläroverket i Uppsala; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1878...

Almén, August Theodor, Fysiolog, Kemist (1833 – 1903)

1. August Theodor Almén, f. 24 jan. 1833 i Myckleby prästgård, d 24 nov. 1903. Föräldrar: prosten Johan Andersson och Karolina Elisabet Lignell. Student i Uppsala 24 sept. 1852; avlade med. fil. examen 28 okt. 1854; inskriven i med. fakulteten 19 nov. 1856; med. kand. 27 febr. 1858; med. lic. 14 sept. 1859; disp. 9 maj 1860; med. doktor 1 juni s. å.; fö...

Almkvist, Johan R, Läkare, Syfilidolog (1869 – 1945)

2. Johan Reinhold Almkvist, den föregåendes brorson, f. 3 juli 1869 i Ystad, d. 9 dec 1945 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: professorn Per Vilhelm Almqvist och Laura Matilda Cnattingius. Avlade studentexamen vid h. latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 21 maj 1887; studerade för medicinsk-filosofisk examen vid Stockholms högskola; med. fil...

Almquist, Ernst B, Läkare, Epidemiolog (1852 – 1946)

7. Ernst Bernhard Almquist, den föregåendes broder, f. 10 aug. 1852 i Skogs-Tibble. Student i Uppsala 15 juni 1870; med. fil. kand. 31 maj 1871; med. kand. 28 maj 1875; med. lic. 18 maj 1881; disp. 29 apr. 1882; med. doktor 30 maj s. å.; företog en resa för likenologiska forskningar i Norrland 1873 samt en resa till Frankrike, Tyskland och Danmark 1882&nda...

Amnéus, Axel Johan, Läkare, Rättsmedicinare (1833 – 1881)

Amnéus, Axel Johan, f. i Gudmundrå 14 febr. 1833, d 6 dec. 1881. Föräldrar: dv. adjunkten, sedermera kyrkoherden Anders Johan Amnéus och Anna Lovisa Orstadius. Genomgick trivialskolan på Frösö och övre klasserna av Östersunds h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 nov. 1851; med. fil. kand. 13 dec. 1856; med. kand. 14 dec. 1861...

Anderson, Anders, Poet, Obstetriker (1822 – 1892)

Anderson, Anders, broder till biskopen Johan Andersson (se denne), f. 6 juli 1822 i Ödestugu socken, d 10 sept. 1892 i Östrabo. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Lund 3 okt. 1839; dis...

Seldinger, Sven-Ivar, Läkare, Radiolog (1921 – 1998)

Seldinger (tidigare Svensson), Sven-Ivar, f 19 april 1921 i Mora, Kopp, d 19 febr 1998 där. Föräldrar: kamreraren Anders Ivar Svensson o Signe Vilhelmina Mattson. Studentex vid H a l i Falun 31 maj 39, inskr vid KI 40, MK 5 febr 43, ML där 21 juni 48, underläk vid olika sjukhus 28 juni 48–19 mars 49, vid Karolinska sjukhusets (KS) röntgendiagnostiska avd 1...

Senning, Åke, Läkare, Kirurg (1915 – 2000)

Senning, Åke, f 14 dec 1915 i Rättvik, Kopp, d 21 juli 2000 i Zurich, Schweiz. Föräldrar: distriktsveterinären John Erik David S o sjuksköterskan Elly Matilda Säfström. Studentex vid Uppsala ensk lärov 1 juni 35, inskr vid UU 22 jan 36, MK där 15 dec 38, inskr vid Kl vt 39, ML där 3 mars 44, innehade kortare underläk:för-ordna...

Silfverskiöld, Boris P, Läkare, Neurolog (1912 – 1993)

3 Silfverskiöld, Boris Peter, f 7 sept 1912 i Moskva, d 18 nov 1993 i Sthlm, Osc. Föräldrar: direktören, kapten Per-Olof S o Jekaterina Wassiliewna de Godima. Studentex vid Lidingö kommunala lärov 4 juni 30, MK vid Kl 29 april 33, e o amanuens vid farmakologiska instit 1 jan 37-30 juni 39, disp 28 sept 38, ML 19 jan 39, MD 30 maj 39, allt vid Kl, låk:f&oum...

Sjögren, Tage A U, Läkare, Radiolog (1859 – 1939)

3 Sjögren, Tage Anton Ultimus, bror till S 2, f 26 aug 1859 i Färnebo, Värml, d 10 jan 1939 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Örebro h elementarlärov 6 juni 78, inskr vid LU 15 sept 78, med fil ex där 14 dec 79, MK vid KI 7 febr 83, ML där 12 mars 87, amanuensförordmen vid Allm BB i Sthlm o Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, Sthlm, 16 dec 86-...

Sjögren, K G Torsten, Läkare, Psykiater, Genetiker (1896 – 1974)

1 Sjögren, Karl Gustaf Torsten, f 30 jan 1896 i Södertälje, d 27 juli 1974 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: förste stadsläkaren ML Gustaf Vilhelm S o Ingeborg Gustafson. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 13 maj 14, inskr vid UU vt 15, MK där 5 sept 18, inskr vid KI ht 19, tf amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 1 april 22&n...

Sjöstrand, O Torgny, Läkare, Fysiolog (1907 – 1987)

Sjöstrand, Olof Torgny, f 11 mars 1907 i Sthlm, Kat, d 10 juni 1987 i Östra Hoby, Krist. Föräldrar: bankdirektören FK Nils Johan S o Dagmar Ulrika Louise Hansen. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 11 maj 26, MKvid Kl 13 dec 29, disp 17 maj 35, amanuens i farmakologi 25 maj (tilltr 1 juli) 35–31 dec 36, ML 30 april 36, doc i patologisk fysiologi 28 maj ...

Skoog, Tord G, Läkare, Plastikkirurg (1915 – 1977)

Skoog, Tord Gustav, f 11 dec 1915 i Uppsala (enl fdb för Funbo, Upps), d 23 jan 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: förvaltaren Karl Gustaf Johansson S o Sigrid (Sissa) Persdtr. Studentex vid Uppsala h a l 24 maj 34, inskr vid UU 15 sept 34, amanuens vid histologiska instit 36–38, MK 27 maj 37, ML 14 dec 43, allt vid UU, assist läk vid kirurgiska avd vid Akad sjuk...

Santesson, Carl Gustaf, Läkare, Farmakolog (1862 – 1939)

2 Santesson, Carl Gustaf, brorsons son till S 1, f 5 juli 1862 i Sthlm, Kungsh, d 26 juni 1939 där, ibid. Föräldrar: överkirurgen, professor Carl Gustaf S o Ulrika Lovisa Vilhelmina (Mina) v Düben. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 dec 80, inskr vid UU 31 jan 81, med fil ex där 27 maj 82, inskr vid Kl 23 sept 82, amanuens vid fysiologiska l...

Retzius, Anders A, Anatom, Antropolog (1796 – 1860)

2 Retzius, Anders Adolph, son till R 1, f 13 okt 1796 i Lund, d 18 april 1860 i Sthlm, Kungsh. Inskr vid LU 19 sept 12, med fil kand där 14 juni 14, underläk vid Skånska husarreg 1 mars 15, ord bataljonsläk där 19 dec 1824, MK vid LU 2 april 17, ML där 26 mars 18, kir mag i Sthlm 5 dec 18, disp vid LU 15 maj 19, MD där 8 ju...

Retzius, M Gustaf, Anatom, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Histolog, Antropolog (1842 – 1919)

4 Retzius, Magnus Gustaf, son till R 2 i hans andra g, f 17 okt 1842 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1919 där, Ad Fredr. Inskr vid UU 11 maj 60, med fil kand 30 maj 61, MK 28 febr 66 där, ML vid Kl 19 maj 69, disp vid LU 30 nov 70, doc i anatomi 23 mars 71, MD vid LU 30 maj 71, e o prof i histologi vid Kl 1 juni 77 (tilltr 1 jan 78), tf prof ...

Ribbing, Seved, Läkare, Pediatriker, Medicinare (1845 – 1921)

7 Ribbing, Seved, f 17 febr 1845 i Sthlm, Klara, d 14 febr 1921 i Lund. Föräldrar: expeditionssekreteraren Gustaf Edvard R o Hedvig Maria Ribbing (syster till R 6). Avgångsex från Sthlms gymnasium 28 april 63, studentex vid UU 6 maj 63, inskr 11 maj 63, med fil kand 14 sept 64, MK 25 maj 67, allt vid UU, ML vid Kl 23 okt 69, amanuens vid...

Ribbing, Seved, Läkare, Radiolog (1902 – 1993)

8 Ribbing, Seved, brorson till R 7, f 20 dec 1902 i Uppsala, d 7 nov 1993 i Linköping, S:t Lars. Föräldrar: häradshövdingen Gustaf R o Carolina (Lina) Sofia Meyer. Studentex vid H a l i Uppsala 22 maj 20, inskr vid UU 13 sept 20, MK där 20 okt 24, assistentläk vid Akad sjukhusets i U...

Rietz, A Einar, Läkare, Kommunalpolitiker, Histolog (1891 – 1967)

2 Rietz, Axel Einar, sonson till R 1, f 3 sept 1891 i Ronneby, d 23 jan 1967 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: provinsialläkaren MD Sigurd Valdemar R o Bertha Fredrika Plate. Studentex vid H a l i Växjö 9 juni 09, inskr vid LU ht 09, amanuens i histologi 11 o 12, MK där 30 maj 12, tf underläk periodvis 1418, fartygsläk i Flott...

Roberg, Lars, Anatom, Läkare (1664 – 1742)

Roberg, Lars, f 4 (egen uppg, se Dintler, s 14), dp 10 jan 1664 i Sthlm, Hovförs, d 21 maj (Dintler, s 113 o där ang källor), begr 30 maj 1742 i Helga Tref, Upps. Föräldrar: hovapotekaren Daniel R o Ingrid Meinich. Inskr vid UU 24 sept 75, studieresor till Tyskland, Holland, Frankrike o England 8089 o tidigast 9193, inskr vid univ i Wittenberg 17 maj 81, i Leiden ...

Romanson, Henrik Wilhelm, Läkare, Kirurg (1776 – 1853)

Romanson, Henrik Wilhelm, f 5 sept 1776 i Puumala, S:t Michels län, d 15 maj 1853 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen Henrik Ro-manus o Maria Helena Mechelin. Studerade vid gymn i Borgå, inskr vid UU 20 okt 97, studier i kirurgi i Sthlm 98, MK vid UU 15 dec 01, ML 17 nov 02, disp pro gradu 18 maj 03, MD 24 maj 04, allt vid UU, amanuens vid Akad sjukhuset i Uppsala 02, anatomie prosektor vid UU 13...

Rosén von Rosenstein, Nils, Läkare, Medicinare (1706 – 1773)

1 Rosén von Rosenstein, Nils, före adl Rosén, f 12 febr 1706 trol i Blidsberg, Älvsb (fdb saknas), d 16 juli 1773 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kh Erik Rosenius o Anna Wekander. Elev vid gymnasiet i Gbg sept 19, inskr vid LU 13 aug 23, informator i Sthlm 2528, studerade vid UU 2728, företog studieresor i Europa ...

Rosenqvist, A Hugo, Läkare, Kirurg (1905 – 1991)

Rosenqvist, Anders Hugo, f 30 nov 1905 i Söderhamn, d 24 dec 1991 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Karl Hjalmar R o Anna Amalia Andersson. Studentex vid H a l i Söderhamn 8 juni 24, MK vid Kl 27 okt 27, ML där 31 maj 32, läk:förordnanden i bl a Sollefteå o Lidköping 2934, ord underläk vid Lidköpings lasaretts kir avd 1 juni 34, vid Söderhamns lasarett 1 april 36

Rudbeck, Olof, Läkare, Filolog, Naturforskare, Medicinare (1660 – 1740)

3 Rudbeck, Olof, son till R 2, f 15 mars 1660 i Uppsala (Ihre), d 23 mars 1740 där (Ihre; begr 27 maj där). Inskr vid UU 25 sept 73, disp 17 mars 86, med adjunkt där 87, studerade utomlands 8791, MD vid univ i Utrecht aug 90, prof i survivance i medicin o botanik vid UU från 11 jan 91, adl 10 juli 19, arkiater 39. 

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Läkare, Arkitekt, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 4447, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 6011 jan 91, r...

Perman, Einar G S, Anatom, Kirurg (1893 – 1976)

2 Perman, Einar Gustaf Samuel, sonsons sonson till P 1, f 6 okt 1893 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 aug 1976 där, Engelbr. Föräldrar: överläkaren MD Emil Samuel P o Elin Thekla Maria Sällberg. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 maj 11, MK vid Kl 12 dec 14, ML där 31 maj 19, innehade olika amanuenstjänster bl a vid Serafimerlasarettet...

Pettersson, Alfred, Hygieniker, Bakteriolog (1867 – 1951)

Pettersson, Alfred, f 14 juni 1867 i Graninge, Vnl, d 3 dec 1951 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: folkskollär Per P o Anna Regina Gudmundsdtr. Mogenhetsex vid Hal i Härnösand 4 juni 87, inskr vid UU 17 sept 88, med fil ex 25 maj 89, innehade amanuens- o assistenttjänster vid patologiska instit där periodvis 92–00, MK 31 maj 93, ML 15 dec 97, disp 2 maj 00, MD 31 maj 00, tf laborator i experime...

Quensel, J Ulrik T, Kommunalpolitiker, Föreläsare, Patolog (1863 – 1934)

2 Quensel, Johan Ulrik Theodor, sonsons sonson till Q 1, f 16 juni 1863 i Malmö, S:t Petri, d 13 maj 1934 i Uppsala. Föräldrar: bankdirektören FD Johan Ulrik Q o Hilda Elfrida Teodora Grönvall. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 13 juni 81, inskr vid LU 16 sept 81, med fil ex 20 maj 83, eo amanuens vid patologiska instit 21 dec 85

Ramstedt, Eva J A, Fysiker, Radiolog (1879 – 1974)

2 Ramstedt, Eva Julia Augusta, dtr till R 1, f 15 sept 1879 i Sthlm, Hedv El, d 11 sept 1974 där, Engelbr. Elev vid Åhlinska skolan, Sthlm, vt 94, mogenhetsex där 20 maj 98, inskr vid UU ht 00, FK 30 jan 04, ordf i Uppsala kvinnliga studentfören vt 07vt 08, FL 29 maj 08, disp 26 maj 10, FD 30 maj 10, allt vid UU, arbetade vid Laboratoire de physique générale, Faculté des Scienc...

Ramström, O Martin, Anatom, Läkare (1861 – 1930)

Ramström, Oskar Martin, f 10 nov 1861 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 aug 1930 i Uppsala. Föräldrar: grosshandlaren Frans Oskar R o Matilda Lovisa Ljunggren. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 22 maj 80, inskr vid UU 16 sept 80, FK 29 maj 85, inskr vid medicinska fak 9 april 87, amanuens vid anatomiska instit 1 sept 94–30 nov 95, MK 29 nov 95, tf prosektor 1 sept 97–31 aug 99, ML 13 dec 01, al...

Reenstierna, John L, Hygieniker, Bakteriolog, Venereolog (1882 – 1956)

5 Reenstierna, John Libert, kusinsonsonson till R 4, f 16 okt 1882 i Kristinehamn, d 18 juli 1956 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: verkmästaren Lars Magnus R o Anna Helena Maria Tidander. Mogenhetsex vid H a l i Karlstad 3 juni 01, inskr vid UU 2 sept 01, med fil ex 15 sept 02, MK där 30 nov 06, innehade amanuens- o assistenttjänster vid UU:s o KI:s patolog inst...

Reizenstein, Peter G, Läkare, Hematolog, Strålskyddsläkare (1928 – 1993)

Reizenstein, Peter Georg, f 25 febr 1928 i Nürnberg, Tyskland, d 21 juli 1993 i Danderyd, Sth. Föräldrar: sv konsuln Max Leopold R o Berta Hesslein. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 46, MK vid Kl 21 febr 50, amanuens o assistent vid patologisk anatomiska insdt periodvis 5356, ML 2 sept 54, allt vid Kl, förste underläk vid Serafimerlasarettets med klinik, Sthlm, 1 april

Odenius, M Victor, Anatom, Patolog (1828 – 1913)

Odenius, Maximilian Victor, f 16 mars 1828 i Gbg, Domk, d 28 dec 1913 i Lund. Föräldrar: handl Magnus Gabriel O o Wilhelmina Johanna Jungqvist. Elev vid Gbgs gymn 41–45, inskr vid LU 21 febr 46, disp pro exercitio 6 juni 46, FK 31 maj 53, disp pro gradu 10 juni 53, FD 23 juni 53, eo amanuens vid anatomiska instit 4 okt 56, MK 19 sept 57, ML 1 nov 59, allt vid LU, underlä...

Odin, Martin O, Läkare, Medicinare (1890 – 1960)

Odin, Martin Odin, f 13 juni 1890 i Eslöv, V Sallerup, Malm, d 18 febr 1960 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: handlanden Anders Nilsson o Ohlu Persdtr. Mogenhetsex vid Katedralskolan i Lund 26 maj 08, inskr vid LU 12 sept 08, MK där 28 febr 12, amanuens bl a vid med o pediatr klinikerna i Lund 1 febr 19–31 dec 20, ML vid LU 13 dec 19, underläk vid med kliniken i Lund 1 jan 21–31 dec 23, extra läk o...

Olivecrona, A Herbert, Läkare, Neurokirurg (1891 – 1980)

2 Olivecrona, Axel Herbert, sonson till O 1, f 11 juli 1891 i Visby, d 15 jan 1980 i Sthlm, Osc. Föräldrar: häradsh, JD Knut Axel Gustaf O o grev Ebba Christina Mörner. Studentex vid Uppsala h a l 27 maj 09, inskr vid UU ht 09, MK där 28 nov 12, amanuens vid KI:s patolog inst 16

Overton, C Ernest, Botanist, Farmakolog (1865 – 1933)

Overton, Charles Ernest, f 25 febr 1865 i Stretton, Cheshire, England, d 27 jan 1933 i Lund. Föräldrar: kh Samuel Charlesworth O o Harriet Emma Fox. Elev vid The grammar school i Newport, England, vid Zürichs kantonskola 82, ex där 1 okt 84, inskr vid univ i Zürich 15 okt 84, assistent i botanik 87, FD 4 mars 89, doc i biologi 28 okt 90, allt vid univ i Zürich, ...

Palm, N Erik, Läkare, Oftalmolog (1912 – 1987)

Palm, Nils Erik, f 18 jan 1912 i Lund (enl fb för Helsingborgs stadsförs), d 14 juli 1987 där, Allhelgona. Föräldrar: rektorn Svante Julius P o Anna Ingeborg Wingren. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 30, inskr vid LU 10 okt 30, MK 1 sept 33, ML där 30 maj 38, amanuens vid Lunds lasaretts ögonklinik 43—44, underläk där 1 jan 45, disp vid LU 14 maj 48, MD 31 maj 48, doc i oftalmiatrik ...

Nilsson-Ehle, N Herman, Botanist, Växtförädlare, Genetiker (1873 – 1949)

1 Nilsson-Ehle, Nils Herman, f 12 febr 1873 i Skurup, Malm, d 29 dec 1949 i Lund, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Nils Nilsson o Elina Nilsson. Mogenhetsex vid Malmö h a l 23 maj 91, inskr vid LU 26 aug 91, FK där 30 maj 94, tjänsteman o ledare för vete- o havreförädl vid Sveriges utsädesfören i Svalöv jan 00–juni 15, FL vid LU 14 sept 01, disp 7 april 09, doc i botanik 23 april 09, FD 28 maj ...

Nordenson, Erik V, Oftalmolog (1847 – 1919)

1 Nordenson, Erik Vilhelm, f 2 maj 1847 i Lovö, Sth, d 7 febr 1919 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kontraktsprosten TD Erik Jonas N o Karolina Vilhelmina Samuelsson. Inskr vid UU 4 dec 63, med filos ex där 31 jan 67, MK där 16 maj 74, inskr vid LU 25 jan 75, tf prosektor i anatomi vid UU sept 77juni 78, M...

Nordenson, J Wilhelm, Oftalmolog (1883 – 1965)

2 Nordenson, Johan Wilhelm, son till N 1, f 18 febr 1883 i Paris, d 12 mars 1965 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 01, inskr vid UU 23 sept 02, FK där 15 sept 04, MK vid Kl 11 rnaj 07, FL vid UU 15 sept 08, ML vid Kl 9 sept 11, disp vid UU 30 nov 12, MD där 31 maj 13, amanuens vid oftalmiatr kliniken i Upps...

Norlander, Olof P, Läkare, Fysiolog, Anestesiolog (1925 – 1988)

2 Norlander, Olof Porat, sonson till N 1, f 23 jan 1925 i Sthlm, Skeppsh, d 24 febr 1988 i Täby, Sth. Föräldrar: kommendörkaptenen Axel Porat N o Kerstin Hildegard Ahlberg. Studentex vid Bromma h a l 25 maj 43, inskr vid Kl 24 jan 44, amanuens o assistent vid fysiolog instit mar...

Nygren, Axel, Botanist, Genetiker (1912 – 1987)

2 Nygren, Axel, brorson till N 1, f 25 maj 1912 i Sthlm (enl fb för Sunne, Värml), d 10 maj 1987 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: tandläk Axel Olof N o Edith Wanda Vilhelmina Hammarberg. Studentex vid h a l i Karlstad 31 maj 32, inskr vid UU 1 sept 32, FM där 15 sept 37, vik lektor vid h a l i Gävle vt 38, extra lär vid Svalövs komm mella...

Nylin, K Gustav V, Läkare, Medicinare (1892 – 1961)

Nylin, Karl Gustav Vilhelm, f 18 dec 1892 i London, d 6 aug 1961 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: skomakarmästaren Fritiof N o Alma Pauline Åberg. Studentex vid Uppsala h a l 29 maj 13, inskr vid UU ht 13, MK 29 maj 17, innehade ett flertal kortare läk:förordnanden juni 18okt 22, ML vid UU 29 maj 22, kommunalläk i Spånga, Sth, nov 22

Munck af Rosenschöld, Eberhard Z, Läkare, Riksdagsledamot, Medicinare (1775 – 1840)

2 Munck af Rosenschöld, Eberhard Zacharias, före adl Munck, son till M 1 i hans andra g, f 3 aug 1775 i Lund, d 17 maj 1840 i Khvn (enl db för Lund). Inskr vid LU 22 jan 76, ex theologicum 89, ex stili pro gradu vt 91, ex philosophicum ht 91, allt vid LU, studier vid Det Kgl Frederiks hospital o vid univ i Khvn aug 92–april 93, disp pro gradu vid LU 5 juni 93, m...

Murray, Adolph, Anatom, Kirurg (1751 – 1803)

3 Murray, Adolph, bror till M 1 o M 2, dp 4 febr 1751 i Sthlm, Ty, d 6 maj 1803 i Uppsala. Inskr vid UU 20 juni 64, ämnessven i VA 13 maj 67, tf prosektor i anatomi i Sthlm 70, filos ex vid UU 7 juni 71, MK 29 juni 71, ML 26 nov 71, disp pro gradu 25 maj 72, MD 15 juni 72, allt vid U...

Murray, Johann A, Botanist, Medicinare (1740 – 1791)

1 Murray, Johann Andreas, dp 29 jan 1740 i Sthlm, Ty, d 22 maj 1791 i Göttingen, Tyskland. Föräldrar: pastor primarius TD Andreas M o Johanna Christiana Golitz. Inskr vid UU 30 april 56, vid univ i Göttingen 20 aug 60, disp pro gradu o MD 20 aug 63, eo prof i medicin 21 april 64, tf förest för botan trädgården 64, prom fil mag 4 juli 68, prof vid fil fak 12 april 69, prof i medicin o botanik...

Müller, Erik G, Anatom, Histolog (1866 – 1923)

Müller, Erik Gottlieb, f 5 aug 1866 i Helsingborgs stadsfors, d 15 juli 1923 där, ibid (skriven i Kungsh, Sthlm). Föräldrar: hamnkassören Frans M o Maria Elisabeth Forsberg. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 23 maj 84, inskr vid LU 12 sept 84, med fil ex 30 maj 85, amanuens vid anatom o histolog instit:erna febr 86-febr 89, MK 23 febr 89, allt vid LU, inskr vid Kl 3 febr 90, tf lär i histo...

Müntzing, Arne, Botanist, Genetiker (1903 – 1984)

2 Müntzing, Arne, brorson till M 1, f 2 mars 1903 i Gbg, Haga, d 7 jan 1984 i Lund, Allhelgonaförs. Föräldrar: ingenjören Natanael M och Elin Esselius. Studentex vid Gbgs h samskola 24 maj 22, inskr vid LU 8 okt 23, eo amanuens vid instit för ärftlighetsforskn 24 okt 25-28 febr 27, FK 31 maj 26, amanuens vid instit för ärftlighetsforskn 1...

Möller (Essen-), G Elis, Läkare, Obstetriker, Gynekolog (1870 – 1956)

3 Möller, Gustaf Elis Essen-, brorson till M 2, f 17 febr 1870 i Jönköpings Västra förs, d 24 nov 1956 i Lund, Domk. Föräldrar: tullförvaltaren Tage Magnus Peter Möller o Ida Antoinette v Essen. Elev vid hal i Jönköping och Härnösand, vid Gbgs h latinlärov ht 86, mogenhetsex där 25 maj 88, inskr vid LU 11 sept 88, FK 31 maj 90, eo amanue...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se