Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
319 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Adelcrantz, Carl Fredric, Arkitekt, Riksdagsledamot, Teaterdirektör, Hovjunkare, Underceremonimästare (1716 – 1796)

2. Carl Fredric Adelcrantz, den föregåendes son, f. 30 jan. 1716, d 1 mars 1796. Student i Uppsala 22 febr. 1734 (samt ånyo 12 okt. 1738?); auskultant i kammarrevisionen 10 mars 1735; deltog i ritarakademins undervisning på slottet från 1735; ägnade sig efter faderns död, 1739, helt åt arkitekturstudier och företog i sådant syf...

Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, En av rikets herrar, Kavalleriofficer, Hovstallmästare (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Adelswärd, Georg (Georges) N, Diplomat, Kammarherre (1810 – 1878)

4. Georg Nicolaus Adelswärd, f. 31 aug. 1810 i Stralsund, d 26 nov. 1878 i Paris. Föräldrar: hovmarskalken Göran Axel Adelswärd och Anne-Catherine-Honorine Bernard. Student i Paris 19 aug. 1829, i Uppsala 9 okt. 1832; avlade kansliexamen i Uppsala 15 dec. 1834. E. o. kanslist i kammarexpeditionen 19 febr. 1835; attaché i Petersburg 20 nov. 1837; kammarjunkare ...

Adlerfelt, Carl Maximilian Emanuel Johan, Kammarjunkare (1706 – 1747)

3. Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt, son till A. 1, f. 11 febr. 1706 i Wismar, d 1747 i Kiel. Assessor i holsteinska justitiekansliet 10 (21) aug. 1724; kammar-junkare 1731; sedermera guvernör för hertig Karl Peter Ulrik, kejsare i Ryssland under namn av Peter III.

Gift med Sofia Hedvig Thiese, f. 21 febr. 1718, d 22 apr. 1746, dotter till en kryddkrämar...

Adlerfelt, Gustaf, Hovjunkare (1671 – 1709)
1. Gustaf Adlerfelt, f. 1671, † 28 juni 1709. Föräldrar: hovkamreraren Karl Johansson, adlad Adlerfelt, och Rebecka Hager. Student i Uppsala 28 febr. 1684; höll där år 1693 en latinsk oration med anledning av dv. kronprinsens födelsedag; disp. i juni 1696 (Equites sive de ordinibus equestribus disquisitio, pres. P. Lagerlöf); företog åren 1696—1700 utländska resor, under vilka han besökte Danma...
Adlersparre, Carl August, Arméofficer, Kammarherre (1810 – 1862)

5. Carl August Adlersparre, f. 7 juni 1810 i Kristinehamn, d 5 maj 1862 i Stockholm. Föräldrar: se Adlersparre 2. Kadett vid Karlberg 17 febr. .1823; fänrik vid Svea livgarde 13 dec. 1828; avlade officersexamen vid samma regemente 25 dec. s. å.; underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 30 mars 1833; greve vid faderns död, 23 sept. ...

Adlerstedt, Lorens Jacob, Kammarherre, Kammarråd, Hovjunkare (1699 – 1756)

1. Lorens Jacob Adlerstedt, f. 14 aug. 1699, d 25 nov. 1756. Föräldrar: kommerserådet Karl Adlerstedt och hans första hustru, Katarina Bång. Auskultant i kommerskollegiet 22 aug. 1716; v. notarie 1717; nödgades 1718 av Karl XII att avstå från en tillämnad resa till England och tjänstgöra som fältkommissarie vid armén i No...

Adolf Johan, Pfalzgreve, Riksmarsk, Riksmarskalk, Generalissimus (1629 – 1689)

Adolf Johan, pfalzgreve vid Rhen, (titulär) hertig i Bayern, till Julich, Kleve och Rerg, f. 11 okt. 1629 på Stegeborg, d där 14 okt. 1689. Föräldrar: Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina. Åtnjöt en vårdad uppfostran, fullbordad genom resor till Paris 1646 med M. G. De la Gardies franska ambassad ...

Almlöf, C A Knut, Skådespelare, Hovintendent (1829 – 1899)

3. Carl AndersKnut Almlöf, son till A. 1 i dennes första gifte, f. 9 febr. 1829 i Stockholm, d. 3 jan. 1899 på sin villa Almnäs vid Gripsholm. Genomgick Klara trivialskola och Stockholms gymnasium; student i Uppsala 10 juni 1848. Anställd vid Pierre Delands sällskap 1851–52, vid K. teatern 1852–53, hos Deland 1853–61, vid Mi...

Siegroth, von, Gustaf Adolf, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarherre, General (1725 – 1802)

2 von Siegroth, Gustaf Adolf, sonsons sonson till S 1, f 11 jan 1725 i Irsta, Vm, d 9 sept 1802 i Lid, Söd. Föräldrar: överste Conrad Gustaf v S o frih Christina Gustaviana Fägerskiöld. Volontär vid Livreg till häst 34–febr 38, hovjunkare 8 maj 38, inskr vid UU 6 okt 40, e o kanslist i Kanslikoll 11 jan 44, volontär vid Fortifikatio...

Silverstolpe, Axel Gabriel, Riksdagsledamot, Poet, Kammarherre (1762 – 1816)

1 Silverstolpe, Axel Gabriel, f 10 aug 1762 i Sthlm, Klara, d 5 sept 1816 där, Nik. Föräldrar: bankokommissarien Fredrik S o frih Katarina Eleonora LeijonhufVud. Inskr vid UU 1 maj 69, extra riddarhuskanslist 78, andre riddarhuskanslist 10 febr 79, kansliex vid UU 12 dec 80, e o kanslist i krigsexpeditionen 19 jan 81, kopist där 4 sept 82–9 juni 89, förste kans...

Slots, Margareta, Mätress (– 1669)

Slöts, Margareta, d 1669, begr i Vada, Sth (Henschen o Tuulse, s 75). Föräldrar: köpmannen Abraham Cabiljau (bd 7) o Maria van Leest.

G 1) m fortifikationsingenjören Andries Sersanders, f i Holland, d senast i okt 1615 vid Pskov, Ryssland; 2) omkr 1619 m överfyrverkaren Jakob Trello, f i Holland, d 17 jan 1632, begr i Vada (Henschen o Tuulse, s ...

Slottsberg, Charlotta G, Dansare, Mätress (1761omkr – 1800)

Slottsberg, Charlotta Gustafva, f omkr 1761 trol i Sthlm (ej återf i fdb), d 29 maj 1800 där, Jak o Joh. Föräldrar: perukmakaren Anders S o dansaren Lovisa Charlotta Schubart. Engagerad vid K teaterns balettkår 73, premiärdansös 86 eller 87.

G 28 mars 1799 i Sthlm, Jak o Joh, m kaptenen vid Arméns flotta Adolph Ludvig Granholm, f 6 okt 1769 ...

Soop, Gustaf, Riksdagsledamot, Lagman, Landshövding, Riksråd, Rikskammarråd, Kammarjunkare (1624 – 1679)

Soop, Gustaf, f 24 febr 1624 i Ytterselö, Söd (egen uppg i Genealogica 61, RA), d 30 nov 1679 i Sthlm (vapensköld i Askersunds lfs kyrka, se Söderstéen, s 14; bet för själaringn 1 dec i Sthlm, Jak o Joh). Föräldrar: riksrådet och lagmannen, frih Matthias S o frih Anna Gyllenstierna. Inskr vid UU 4 febr 36, studier i bl a Groningen 41 o Lei...

Sotberg, af, Eric, Språkforskare, Litteraturhistoriker, Kunglig informator (1724 – 1781)

af Sotberg, Eric, före adl Sotberg, f 26 maj (g st) 1724 i Vadstena, d 30 dec 1781, begr 7 jan 1782 i Sthlm, Jak ojoh. Föräldrar: handlanden o rådmannen Gustaf Sotberg o Christina Göthe. Elev vid Linköpings gymn 38, inskr vid UU 3 febr 44, mag 55, doc i litt:hist 58–61, allt vid UU, lektor vid Amiralitetskadettskolan i Karlskrona 61 (Amiralitetskoll:s ful...

Sparre, Fredric, Riksdagsledamot, Riksråd, Guvernör, Hovkansler, Överstemarskalk, Rikskansler (1731 – 1803)

6 Sparre, Fredric, halvbror till S 5, f 2, dp 3 febr 1731 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 30 jan 1803 i Bettna, Söd. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o grev Ulrica Maria Tessin. Inskr vid UU 4 dec 45, e o kanslist i K kansliet 45, extra kanslijunkare i presidentskontoret där 47, hovint...

Sparre, N Gustaf A, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kavalleriofficer, Talman, Godsägare (1834 – 1914)

11 Sparre, Nils Gustaf Alexander, kusins sonson till S 7, f 31 maj 1834 i N Fågelås, Skar, d 4 sept 1914 i Ova, där. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Johan Alexander Artemis S o Sofia Adelaide Rosalie Anker. Kadett vid krigsakad på Karlberg 27 sept 47, officersex där 1 dec 52, underlöjtn vid Livg till häst 12 april 53, l&oum...

Sparre Larsson, Per, Diplomat, Riksdagsledamot, Kammarherre, General, Guvernör, Generaltygmästare (1628 – 1692)

2 Sparre Larsson, Per, sonson till S 1, f 28 juni 1628 (inskr på kista o huvudbanér, se Sveriges kyrkor, Sthlm, 2, 1937, s 572), d 4 april 1692 i Sthlm (Karl XI:s almanacksant:ar, utg av S Hildebrand, 1918, s 229; bet för själaringn s d i Sthlm, Nik). Föräldrar: riksrådet Lars S (s 703) o Märta Baner. Inskr vid UU 3 april 36, frih 6 mars 4...

Ryning, Erik, Diplomat, Sjöofficer, Riksråd, Generalguvernör, Kammarjunkare, Jurist (1592 – 1654)

Ryning, Erik, f 1 nov 1592 i Juli ta, Söd (Epitaphium, se Hallman, s 64), d 6 dec 1654 i Sthlm (anf källa; bet för själaringn 13 dec bl a i Jak o Joh). Föräldrar: ståthållaren Erik R o Anna Månsdtr (Lilliehöök). I nederländsk krigstjänst, fänrik vid Hovreg 18, kammarjunkare hos konungen 20, kapten vid Arvid Hands (bd 18, s 235) östgötsk...

Scheele, von, Frans A, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Hovjunkare, Kammarjunkare (1795 – 1863)

2 von Scheele, Frans Adolf, sysslings son till S 1 (Hildebrand), f 21 okt 1795 i Byarum, Jönk, d 20 juli 1863 i Filipstad. Föräldrar: bruks- o godsägaren Adolf Fredrik v S o Henrika Christina v Knorring. Inskr vid LU 28 okt 09, kameralex 12 juni 11, bergsex där 6 juni 12, auskultant i Göta hovrätt 12, i Bergskoll 23 mars 14, geschworners titel 8 de...

Scheffer, Carl Fredrik, Riksråd, Kammarherre (1715 – 1786)

2 Scheffer, Carl Fredrik, sonson till S 1, f 28 mars 1715 (självbiogr i VA) i Nyköping (Schönberg, s 7, fdb saknas), d 27 aug 1786 i Torrlösa, Skåne. Föräldrar: presidenten frih Peter S o Helena Maria Ehrenstierna. Inskr vid UU 1 febr 28, e o kanslist i K M:ts kansli 15 febr 32, utrikes studieresor 34–37, kammarherre 15 sept 41, envoyé...

Schlippenbach, Christoph Carl, Diplomat, Hovmarskalk, Överkammarherre, Kavalleriofficer (1624 – 1660)

Schlippenbach, Christoph Carl, f 1 jan 1624 i Salingen, Kurland, d 23 nov 1660 vid Gunnarstenarna, Ösmo, Sth. Föräldrar: löjtnanten Christoph v S o Anna Maria v Manteuffel, genannt Zöge. Hovjunkare hos generalguvernören Bengt Oxenstierna (bd 28, s 476) 42–43, löjtn vid Hovreg (Livgardet till fot) 44, kapten där 45–46, adjutant...

Reuterholm, E Christian, Riksdagsledamot, Landshövding, Rådman, Riksråd, Kammarherre (1710 – 1773)

2 Reuterholm, Esbjörn Christian, son till R 1, dp 12 mars 1710 i Sthlm, Kat, d 20 jan 1773 i Sjundeå, Nylands län. E o kanslist vid Krigskoll:s generalförrådskassakontor 28, i Justitierev 29, deltog i riksdagarna 31, 34, 4041, 4243 urt o 5572 (led bl a av sekreta deput o stora särsk deput 60

Reuterholm, Gustaf Adolf, Riksdagsledamot, Kammarherre, Överkammarherre, En av rikets herrar, Kammarrevisionspresident (1756 – 1813)

4 Reuterholm, Gustaf Adolf, son till R 2, f 7 juli 1756 i Sjundeå, Nylands län, d 27 dec 1813 i Schleswig-Friedrichsberg, Tyskland. Inskr vid UU 14 febr 69, volontär vid Västmanlands reg 16 sept 70, sergeant där 15 juni 71, vid Östgöta infanterireg 22 mars 73, fänrik i armén 30 nov 74, placerad till tjänstgöring vid Västmanlands reg 22 m...

Ribbing, Fridrich, Riksdagsledamot, Riksråd, Fortifikationsofficer, Överstemarskalk (1721 – 1783)

4 Ribbing, Fridrich, f 23 april 1721 i Gbg (Originalgeneal:er, RHA; fdb saknas), till okt 1783 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: generalmajoren o landshövdingen frih Bengt R o grev Ulrika Eleonora Piper. Volontär vid Fortifikationen 33, inskr vid LU 11 okt 35, kommenderad till Fortifikationen 26 mars 40, konduktör där 26 maj 41, genom trans...

Ribbing, Seved, Häradshövding, Hovmarskalk, Lagman, Riksråd (1552 – 1613)

1 Ribbing, Seved, f 6 mars 1552 i Finnekumla, Älvsb (faderns uppg i Biographica, RA), d 26 sept (Åkersteins geneal, RHA) 1613 i Sthlm (Marks v Würtenbergs geneal, RHA). Föräldrar: häradshövdingen Sven R o Anna Bengtsdtr (Gylta). I hovtjänst 71, hovjunkare 75, häradsh i Åkerbo, Öland, 76senast 82, i Västra hd, Småland, från ...

Ridderstolpe, Carl Johan, Riksdagsledamot, Riksråd, Kammarherre, Hovjunkare (1718 – 1785)

Ridderstolpe, Carl Johan, dp 30 sept 1718 i Sthlm, Skeppsh, d 29 jan 1785 där, Jak o Joh. Föräldrar: viceamiralen o presidenten, frih Carl R o Margareta Gyllenkrok. Volontär vid Sthlms eskader 28, arklimästare 28 jan 29, konstapel där 15 juni 33, inskr vid UU 21 febr 34, auskultant i Sthlms rådhus- o kämnärsrätter 21 mars 37, i Svea hovr&aum...

Rosen, von, C Clarence, Idrottsledare, Kavalleriofficer, Hovstallmästare (1867 – 1955)

5 von Rosen, Carl Clarence, kusins son till R 4, f 12 maj 1867 i Sthlm (kbf i Karlskrona, Amiralitetsförs), d 19 aug 1955 i Tjärnö, Göt (kbf i Danderyd, Sth). Föräldrar: kommendören greve Carl Gustaf v R o Ella Carlton Moore. Volontär vid Livreg:s husarkår 23 jan 84, mogenhetsex vid ...

Rosen, von, Fredric Ulric, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Riksråd, Överhovstallmästare (1731 – 1793)

2 von Rosen, Fredric Ulric, son till R 1 i hans andra gifte, dp 16 april 1731 i Sthlm, Hovf, d 23 april 1793 där, Klara. Underofficer vid Livg, fänrik vid Hamiltonska reg (senare Prins Fredrik Adolfs reg) 21 aug 47, tjänstg vid franska reg Royal Suédois, löjtn vid Hamiltonska reg 26 sept 49, reg:kvartermästare 9 nov 54, stabskapten 4 okt...

Rosen, von, J Georg O, Målare, Tecknare, Kammarherre (1843 – 1923)

4 von Rosen, Johan Georg Otto, son till R 3, f 13 febr 1843 i Paris, d 3 mars 1923 i Sthlm, Klara. Elev vid FrKA:s lärov 22 febr 5461, v prof i teckn vid FrKA 74, kammarherre 1 dec 79, prof i figurteckn o måln vid FrKA 18 nov (k fullm 23 dec) 8031 okt 08, FrKA:s dir 28 maj 8187 o 93...

Rosenblad, Mathias, Riksmarskalk, Generaltulldirektör, Justitiestatsminister (1758 – 1847)

1 Rosenblad (till 1770 Rosén), Mathias, f 23 juni 1758 i Lund, d 4 sept 1847 i Ekerö, Sth. Föräldrar: professorn Eberhard R o Ulrika Eleonora v Hermansson. Inskr vid LU 26 jan 64, jur ex där 21 maj 75, e o kanslist i Justitierevisionen 31 okt 75, kopist där 13 aug 76, kanslist vid Generalauditörsexp 7 maj 77, deltog i riksdagarna 78–89 o 00...

Rosenhane, Johan, Riksdagsledamot, Landshövding, Riksråd, Hovmästare (1611 – 1661)

2 Rosenhane, Johan, bror till R 1, f 16 febr 1611 i Husby-Oppunda, Söd (Brasck), d 3 juli 1661 (Brasck) i S:t Lars, Ög. Skolstudier i Strängnäs 20, i Nyköping 23, inskr vid UU 12 febr 25, studier där 25–30, studieresa till Holland, Frankrike, England o Tyskland sommaren 31–våren 36, hovmästare hos hertig Karl (X) Gustav bl a under hans utr...

Rosenhane, Schering, Kammarjunkare, Revisor, Historisk författare (1754 – 1812)

4 Rosenhane, Schering, sonsons sonson till R 1, f 6 jan 1754 i Husby-Oppunda, Söd, d 6 nov 1812 där. Föräldrar: kammarherren Fredrik Bengt R o grev Eva Sofia Stenbock. Inskr vid UU 6 juni 62, teol ex där 70, e o kanslist i Kanslikoll 8 nov 72, kopist 30 nov 73, kanslist där 10 maj 75, deltog i riksdagarna 78–89 o 00–12, andre sekr i Presiden...

Rosenstein, von, Nils, Riksdagsledamot, Filosof, Landshövding, Kunglig informator (1752 – 1824)

4 von Rosenstein, Nils, son till R 1, f 1 dec (g st) 1752 i Uppsala, d 7 aug 1824 i Sthlm, Klara. Inskr vid UU 14 dec 53, testimonium academicum där 6 dec 71, hovjunkare 4 april 69, e o kanslist i Kanslikoll:exp 17 dec 71, kopist 2 mars 73, kanslist 25 febr 74–10 maj 75, registrator 7 nov 75, allt i Kanslikoll:exp, andre sekr i Kanslipre...

Rosensvärd, J Henrik, Riksdagsledamot, Landshövding, Kabinettskammarherre, General, Generalstabsofficer, Försvarsminister (1816 – 1890)

Rosensvärd, Johan Henrik, f 13 okt 1816 på S:t Barthélemy, Västindien, d 13 nov 1890 i Grums, Värml. Föräldrar: överstelöjtnanten o guvernören Johan Samuel R o Christina Sofia Appelquist. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 1 juli 31, officersex där 18 mars 36, underlöjtn vid Södermanlands reg 23 april 36, elev vid H arti...

Rossi, F Josef A, Läkare, Livmedikus (1774 – 1854)

Rossi, Frans Josef Anton, f 26 april 1774 i Sthlm, Katolska, Österrikiska kapellet, d 9 juli 1854 i Schwerin, S:t Nikolai, Tyskland. Föräldrar: barometerfabrikanten Joseph R o Brita Lychou. Inskr vid Kir societeten, Sthlm, juni 87, kir mag där 27 febr 95, fältskärsgesäll 1 juni 89, deltog som fältskär i kriget mot Ryssland juni 89sept 90, inskr vid UU 31 jan 94, led av Collegiu...

Rudenschöld, Magdalena C, Hovfröken (1766 – 1823)

3 Rudenschöld, Magdalena Charlotta, dtr till R 2, f 3 jan 1766 i Sthlm, Jak o Joh, d 5 mars 1823 där, ibid. Hovfröken hos prinsessan Sophia Albertina 8393.  Ogift.

Ruuth, Eric, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Lantmarskalk, Ståthållare, Kammarkollegiepresident, Överstemarskalk (1746 – 1820)

Ruuth, Eric, f 24, dp 26 okt 1746 (g st) i Sthlm, Skeppsh, d 25 maj 1820 där, Klara. Föräldrar: amiralen riksrådet Gustav R o frih Ebba Christina Siöblad. Kadett vid Amiralitetskadettkåren i Karlskrona 2 febr 57, ämnessven i VA 17 dec 57, fänrik vid Livgardet till fot 8 mars 64, avsked med kaptens titel 10 mars 68, frih 29 jan 77, deltog i riksdagarna 7809/10 o 12...

Piper, Carl, Statsråd, Kungligt råd, Överstemarskalk (1647 – 1716)

1 Piper, Carl, f 29 juli 1647 i Sthlm (Åkersteins o Marks v Würtenbergs geneal:er, RHA), d 29 maj 1716 på fästningen Schlüsselburg (Nöteborg) i Ingermanland. Föräldrar: kamreraren Carl P o Ingrid Ekenbom. Inskr vid UU okt 60, kopist vid K kansliet 27 maj 68, kanslist vid Gustaf Oxenstier...

Plommenfelt, Carl Anders, Ceremonimästare, Mystiker (1750 – tidigast 1785)

Plommenfelt, Carl Anders (före adl Plomgren), f 7 mars 1750 i Sthlm, Nik, d tidigast 1785 trol i USA. Föräldrar: grosshandlaren Anders Plomgren (se ovan) o Margaretha Biörckman. Inskr vid UU 2 juni 67, auskultant i Bergskoll 2 aug 69, adl 23 jan 70, eo notarie i Bergskoll 4 dec 71, företog en resa i Europa 7276, vice...

Polus, Thomas, Statsråd, Kungligt råd, Hovråd (1634 – 1708)

Polus, Thomas, f 1634 i Reval, d 24 (Pfeiff), begr 29 mars 1708 i Sthlm, Riddarh. Föräldrar: professor poesis Timoteus P o Elisabeth v Wehren. Skolgång i Västerås, inskr vid univ i Greifswald 28 juli 53, sekr hos hertig Adolf Johan (bd 1) 64, registrator i K kansliet 18 dec 64, referendarie där 19 febr 66, legationssekr vid sv beskickn t...

Pontin, af, M E Constans, Författare, Kammarherre (1819 – 1852)

2 Pontin, Magnus Erik Constans, son till P 1, f 23 april 1819 i Sthlm, Klara, d 30 sept 1852 i Kalmar. Inskr vid UU 10 juni 36, jur fil ex där 11 dec 38, eo kanslist i hovkanslersexp o UD, kammarjunkare 7 jan 40, auskultant i Svea hovrätt 11 jan 43, v notarie i Sthlms kämnärsrätt 7 april 43, sekr i Bildnings-Cirkeln i Sthlm från 30 sept ...

Posse, Arvid M A, Riksdagsledamot, Häradshövding, Riksmarskalk, Justitiestatsminister (1792 – 1850)

7 Posse, Arvid Mauritz Arvidsson, sonson till P 5, f 5 jan 1792 i Bergunda, Kron, d 22 juli 1850 i Gbg. Föräldrar: hovrättspresidenten greve Arvid P o frih Catharina Charlotta v Otter. Inskr vid LU 7 okt 07, jur ex där 10 dec 08, auskultant i Göta hovrätt jan 09, eo kanslist i justitierevisionsexp 19 maj 09, kanslist i Göta hovrätt 1 april 13,...

Posse, Mauritz, Riksdagsledamot, Häradshövding, Landshövding, Kammarjunkare (1632 – 1702)

4 Posse, Mauritz, kusins sonson till P 2, f 1632 i Sthlm (inskrift på likkistplåt, se Klingspor), d 4 febr 1702 där (inskrift på likkistplåt, se Klingspor; bet för själaringn 5 febr i Nik o Ty). Föräldrar: kaptenen Nils P o Anna Stake. Inskr vid UU 11 nov 46, kammarjunkare 54, deltog i riksdagarna 64, 68, 72, 78, 80, 82

Posse Knutsson, Jöran, Häradshövding, Riksråd, Kavalleriofficer, Hovjunkare (1556 – 1616)

2 Posse Knutsson, Jöran, brorsons sonson till P 1, f 14 jan 1556 i Tun, Skar (Loenbom), d 8 mars 1616 i Danzig (Ericsbergsarkivet, autografsaml). Föräldrar: riks...

Preis, Joachim Fredrik, Diplomat, Kansliråd, Hovråd (1667 – 1759)

Preis, Joachim Fredrik, f omkr 1667 i Dorpat, d 22 dec, begr 28 dec 1759 i Haag. Föräldrar: superintendenten Georg Preisius o Hedvig Schultz. Inskr vid lyceet i Riga 89, tjänstg vid k kansliet, sekr hos Johan Palmquist (bd 28) i Paris 95, kommissionssekr i Haag 9 febr 03 (Likv), resident hos Generalstaterna 16 april 1925, a...

Raab, Adam C, Riksdagsledamot, Arméofficer, Kammarherre (1801 – 1872)

1 Raab, Adam Christian, fil aug 1801 i Nättraby, Blek, d 8 juni 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: landshövdingen frih Claes Jacob R o Anna Beata Ehrenborg. Inskr vid UU 7 febr 15, sergeant vid Kalmar reg 15, fanjunkare 8 dec 15, fänrik 17 sept 16, officersex 16, fänriks lön 7 dec 19, förste adjutant 3 dec 23, allt vid Kalmar reg, hovjunkar...

Olthoff, von, Christian E, Kunglig kanslist, Kammarherre, Teaterledare (1697 – 1759)

von Olthoff, Christian Ehrenfried, före adl Charisius, f 14 mars, dp 16 mars 1697 i Stralsund, S:t Nikolai, d 2 jan, begr 5 jan 1759 där, ibid. Föräldrar: borgmästaren o lantrådet Christian Ehrenfried Charisius o Juliana Catharina Cock. Adl 4 maj 07, inträdde i sv militärtjänst 18, kopist i kansliets utrikesexp 8 juli 19, kanslist dä...

Oxenstierna, Johan Gabriel, Diplomat, Riksdagsledamot, Poet, Kammarherre, En av rikets herrar, Överstemarskalk (1750 – 1818)

10 Oxenstierna, Johan Gabriel, brorsons sonson till O 8, f 19 juli 1750 i V Vingåker, Söd, d 29 juli 1818 i Sthlm, Klara. Föräldrar: generalmajoren greve George (jöran) O o grev Sara Gyllenborg. Inskr vid UU 11 okt 62, hovjunkare 66, kansliex vid UU 67, eo tjänsteman i K kansliet 67, kanslist där 68, kanslijunkare i kansliets presidentskontor jan 69, tf kommissionssekr i Wien sept 70, ord 72...

Oxenstierna Axelsson, Erik, Riksdagsledamot, Lagman, Riksråd, Överkammarherre, Generalguvernör, Rikskansler (1624 – 1656)

9 Oxenstierna, Erik, Axelsson, son till O 6, f 13 febr 1624 i Jäder, Söd, d 23 okt 1656 i Frauenburg, (Ost)Preussen (nu Frombork, Polen). Inskr vid UU mars 33 — febr 43, resa till Tyskland, Nederländerna, Frankrike o Italien juli 43 —okt 45, överkammarherre hos drottning Kristina senast jan 46, guvernör i Estland 23 juli 46, deltog i riksdagarna 50 o 55, generaldirektor o chef för Kommerskol...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se