Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
121 träffar, sida:  1 2 3 
Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Adlerfelt, Carl Maximilian Emanuel Johan, Hovman (1706 – 1747)

3. Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt, son till A. 1, f. 11 febr. 1706 i Wismar, d 1747 i Kiel. Assessor i holsteinska justitiekansliet 10 (21) aug. 1724; kammar-junkare 1731; sedermera guvernör för hertig Karl Peter Ulrik, kejsare i Ryssland under namn av Peter III.

Gift med Sofia Hedvig Thiese, f. 21 febr. 1718, d 22 apr. 1746, dotter till en kryddkrämar...

Adlerfelt, Gustaf, Hovman (1671 – 1709)

1. Gustaf Adlerfelt, f. 1671, † 28 juni 1709. Föräldrar: hovkamreraren Karl Johansson, adlad Adlerfelt, och Rebecka Hager. Student i Uppsala 28 febr. 1684; höll där år 1693 en latinsk oration med anledning av dv. kronprinsens födelsedag; disp. i juni 1696 (Equites sive de ordinibus equestribus disquisitio, pres. P. Lagerlöf); företog åren...

Adolf Johan, Pfalzgreve, Riksmarsk, Riksmarskalk, Generalissimus (1629 – 1689)

Adolf Johan, pfalzgreve vid Rhen, (titulär) hertig i Bayern, till Julich, Kleve och Rerg, f. 11 okt. 1629 på Stegeborg, d där 14 okt. 1689. Föräldrar: Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina. Åtnjöt en vårdad uppfostran, fullbordad genom resor till Paris 1646 med M. G. De la Gardies franska ambassad ...

Silverstolpe, Axel Gabriel, Författare, Riksdagsledamot, Hovman (1762 – 1816)

1 Silverstolpe, Axel Gabriel, f 10 aug 1762 i Sthlm, Klara, d 5 sept 1816 där, Nik. Föräldrar: bankokommissarien Fredrik S o frih Katarina Eleonora LeijonhufVud. Inskr vid UU 1 maj 69, extra riddarhuskanslist 78, andre riddarhuskanslist 10 febr 79, kansliex vid UU 12 dec 80, e o kanslist i krigsexpeditionen 19 jan 81, kopist där 4 sept 82–9 juni 89, förste kans...

Slots, Margareta, Mätress (– 1669)

Slöts, Margareta, d 1669, begr i Vada, Sth (Henschen o Tuulse, s 75). Föräldrar: köpmannen Abraham Cabiljau (bd 7) o Maria van Leest.

G 1) m fortifikationsingenjören Andries Sersanders, f i Holland, d senast i okt 1615 vid Pskov, Ryssland; 2) omkr 1619 m överfyrverkaren Jakob Trello, f i Holland, d 17 jan 1632, begr i Vada (Henschen o Tuulse, s ...

Slottsberg, Charlotta G, Dansare, Mätress (1761omkr – 1800)

Slottsberg, Charlotta Gustafva, f omkr 1761 trol i Sthlm (ej återf i fdb), d 29 maj 1800 där, Jak o Joh. Föräldrar: perukmakaren Anders S o dansaren Lovisa Charlotta Schubart. Engagerad vid K teaterns balettkår 73, premiärdansös 86 eller 87.

G 28 mars 1799 i Sthlm, Jak o Joh, m kaptenen vid Arméns flotta Adolph Ludvig Granholm, f 6 okt 1769 ...

Sparre, Fredric, Riksdagsledamot, Riksråd, Guvernör, Hovkansler, Överstemarskalk, Rikskansler (1731 – 1803)

6 Sparre, Fredric, halvbror till S 5, f 2, dp 3 febr 1731 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 30 jan 1803 i Bettna, Söd. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o grev Ulrica Maria Tessin. Inskr vid UU 4 dec 45, e o kanslist i K kansliet 45, extra kanslijunkare i presidentskontoret där 47, hovint...

Schlippenbach, Christoph Carl, Diplomat, Kavalleriofficer, Hovman (1624 – 1660)

Schlippenbach, Christoph Carl, f 1 jan 1624 i Salingen, Kurland, d 23 nov 1660 vid Gunnarstenarna, Ösmo, Sth. Föräldrar: löjtnanten Christoph v S o Anna Maria v Manteuffel, genannt Zöge. Hovjunkare hos generalguvernören Bengt Oxenstierna (bd 28, s 476) 42–43, löjtn vid Hovreg (Livgardet till fot) 44, kapten där 45–46, adjutant...

Reuterholm, Gustaf Adolf, Hovman, Politiker (1756 – 1813)

4 Reuterholm, Gustaf Adolf, son till R 2, f 7 juli 1756 i Sjundeå, Nylands län, d 27 dec 1813 i Schleswig-Friedrichsberg, Tyskland. Inskr vid UU 14 febr 69, volontär vid Västmanlands reg 16 sept 70, sergeant där 15 juni 71, vid Östgöta infanterireg 22 mars 73, fänrik i armén 30 nov 74, placerad till tjänstgöring vid Väst...

Ribbing, Fridrich, Riksdagsledamot, Riksråd, Fortifikationsofficer, Överstemarskalk (1721 – 1783)

4 Ribbing, Fridrich, f 23 april 1721 i Gbg (Originalgeneal:er, RHA; fdb saknas), till okt 1783 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: generalmajoren o landshövdingen frih Bengt R o grev Ulrika Eleonora Piper. Volontär vid Fortifikationen 33, inskr vid LU 11 okt 35, kommenderad till Fortifikationen 26 mars 40, konduktör där 26 maj 41, genom trans...

Rosenblad, Mathias, Riksmarskalk, Generaltulldirektör, Justitiestatsminister (1758 – 1847)

1 Rosenblad (till 1770 Rosén), Mathias, f 23 juni 1758 i Lund, d 4 sept 1847 i Ekerö, Sth. Föräldrar: professorn Eberhard R o Ulrika Eleonora v Hermansson. Inskr vid LU 26 jan 64, jur ex där 21 maj 75, e o kanslist i Justitierevisionen 31 okt 75, kopist där 13 aug 76, kanslist vid Generalauditörsexp 7 maj 77, deltog i riksdagarna 78–89 o 00...

Rosenhane, Johan, Riksdagsledamot, Landshövding, Riksråd, Hovman (1611 – 1661)

2 Rosenhane, Johan, bror till R 1, f 16 febr 1611 i Husby-Oppunda, Söd (Brasck), d 3 juli 1661 (Brasck) i S:t Lars, Ög. Skolstudier i Strängnäs 20, i Nyköping 23, inskr vid UU 12 febr 25, studier där 25–30, studieresa till Holland, Frankrike, England o Tyskland sommaren 31–våren 36, hovmästare hos hertig Karl (X) Gustav bl a under hans utr...

Rudenschöld, Magdalena C, Hovfröken (1766 – 1823)

3 Rudenschöld, Magdalena Charlotta, dtr till R 2, f 3 jan 1766 i Sthlm, Jak o Joh, d 5 mars 1823 där, ibid. Hovfröken hos prinsessan Sophia Albertina 8393.  Ogift.

Piper, Carl, Statsråd, Kungligt råd, Överstemarskalk (1647 – 1716)

1 Piper, Carl, f 29 juli 1647 i Sthlm (Åkersteins o Marks v Würtenbergs geneal:er, RHA), d 29 maj 1716 på fästningen Schlüsselburg (Nöteborg) i Ingermanland. Föräldrar: kamreraren Carl P o Ingrid Ekenbom. Inskr vid UU okt 60, kopist vid K kansliet 27 maj 68, kanslist vid Gustaf Oxenstier...

Plommenfelt, Carl Anders, Mystiker, Hovman (1750 – tidigast 1785)

Plommenfelt, Carl Anders (före adl Plomgren), f 7 mars 1750 i Sthlm, Nik, d tidigast 1785 trol i USA. Föräldrar: grosshandlaren Anders Plomgren (se ovan) o Margaretha Biörckman. Inskr vid UU 2 juni 67, auskultant i Bergskoll 2 aug 69, adl 23 jan 70, eo notarie i Bergskoll 4 dec 71, företog en resa i Europa 72–76, vice ceremonimästare vid ...

Posse, Arvid M A, Riksdagsledamot, Riksmarskalk, Justitiestatsminister (1792 – 1850)

7 Posse, Arvid Mauritz Arvidsson, sonson till P 5, f 5 jan 1792 i Bergunda, Kron, d 22 juli 1850 i Gbg. Föräldrar: hovrättspresidenten greve Arvid P o frih Catharina Charlotta v Otter. Inskr vid LU 7 okt 07, jur ex där 10 dec 08, auskultant i Göta hovrätt jan 09, eo kanslist i justitierevisionsexp 19 maj 09, kanslist i Göta hovrätt 1 april 13,...

Posse Knutsson, Jöran, Riksråd, Kavalleriofficer, Hovman (1556 – 1616)

2 Posse Knutsson, Jöran, brorsons sonson till P 1, f 14 jan 1556 i Tun, Skar (Loenbom), d 8 mars 1616 i Danzig (Ericsbergsarkivet, autografsaml). Föräldrar: riks...

Oxenstierna, Johan Gabriel, Poet, Ämbetsman, Hovman (1750 – 1818)

10 Oxenstierna, Johan Gabriel, brorsons sonson till O 8, f 19 juli 1750 i V Vingåker, Söd, d 29 juli 1818 i Sthlm, Klara. Föräldrar: generalmajoren greve George (jöran) O o grev Sara Gyllenborg. Inskr vid UU 11 okt 62, hovjunkare 66, kansliex vid UU 67, eo tjänsteman i K kansliet 67, kanslist där 68, kanslijunkare i kansliets presidentskontor jan 69, tf ko...

Mårten Helsing, Hovsekreterare (– 1568)

Mårten Helsing (Martinus Olai Helsingus), d 7 april 1568 i Sthlm. Inskr vid univ i Königsberg aug 46, vid univ i Wittenberg 22 febr 48, mag där 14 aug 50, inskr vid univ i Rostock 29 juli 52, hemkallad av Gustav I o anställd som sekr i kansliet 54, deltog i beskickmar till Ostfriesland o England 56—57, till England 61 o till Skottland 62 o 63 — 64, företog en resa till Schweiz o Frankrike 58...

Mörner, Gustaf F, Arméofficer, General, Hovman (1768 – 1841)

9 Mörner, Gustaf Fredrik, bror till M 7, M 8 o M 11, fil okt 1768 i Lekaryd, Kron, d 19 jan 1841 i Västra Ny, Ög. Sergeant vid Sprengtportenska reg 9 juni 76, fänrik vid amiralitetet 29 aug 82, officersex juli 84, löjtn 21 juli 88, kavaljer hos hertig Karl 89, kapten vid örlogsflottan 17 juli 90, kapten vid Göta gardesreg 15...

(Natt och Dag), Åke Axelsson, Riksråd, Riksmarskalk (1594 – 1655)

10 Åke Axelsson, sonsons sonson till N 8, f april 1594 på Göksholm, Stora Mellösa, Ör (Marks v Würtenberg), d 1 febr 1655 (E 1052) på Rinkesta, Ärla, Söd, begr i Stora Mellösa (Marks v W). Föräldrar: häradsh Axel Johansson o Ingel Bonde. Inskr vid univ i Helmstedt 15 mars 10, i Wittenberg 29 mars 10, kammarjunkare h...

Munck, Adolph Fredric, Riksdagsledamot, Landshövding, Ståthållare, Hovstallmästare (1749 – 1831)

1 Munck, Adolph Fredric, f 29 april 1749 i S:t Michel, Finland, d 18 juli 1831 i Massa-Carrara, Italien. Föräldrar: överstelöjtn Anders Erik M o Hedvig Juliana Wright. Volontär vid Savolax infanterireg 22 juli 60, page vid hovet 16 april 65, kammarpage hos konung Adolf Fredrik 12 juli 67, kornett vid livdragonreg 13 nov 71, förste kammar...

Lorichs, Anders, Diplomat, Hovman (– 1584)

1 Lorichs, Anders, f i Flensburg, d 1584 tidigast 24 okt (Biographica) i Sthlm. Föräldrar: rådmannen Thomas Lorck o Christine. Tjänade i ungdomen kejsaren Karl V (Sköldebrevsaml), i fransk tjänst åtminstone 57–58, i dansk tjänst åtminstone 62 (Kancelliets Brevbøger)–66, fick jämte sina bröder sitt adelskap ...

Liljencrants, Gustaf (Gösta) F, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovman (1801 – 1869)

2 Liljencrants, Gustaf (Gösta) Fredrik, sonson till L 1, f 7 nov 1801 på Sandbro, Björklinge, Upps, d 8 mars 1869 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: landsh greve Johan Wilhelm L o Johanna Beata v Engeström. Kadett vid Karlberg 16 maj 15, utex 22 sept 18, löjtn vid Livg till häst 4 sept 22, ordonnansofficer hos konungen 4 febr 28, ryttmä...

Lilliecrona, Gustaf, Diplomat, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovman (1623 – 1687)

1 Lilliecrona, Gustaf, f 10 okt 1623 på Kiholm, Västertälje (Sth), d 19 (själaringn 20) april 1687 i Sthlm. Föräldrar: krigskommissarien Caspar Kenig, adl L, o Brita Johansdtr. Inskr vid UU 18 maj 39, hovjunkare 20 febr 47, deltog i riksdagarna 47, 50, 58, 60, 75, 76, 80, 82/83 (v lantmarskalk 82) o 86, kammarherre 57, kommissarie till kosackernas fäl...

Lilliehöök, Anders, Diplomat, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovman (1635 – 1685)

7 Lilliehöök, Anders (skrev sig Lilliehoek), son till L 6 i hans andra g, f 19 dec 1635 i Riga, d 17 nov 1685 i Sthlm. Inskr vid UU 17 juni 43, frih 10 nov 51, deltog i riksdagarna 55, 60, 64, 68, 72, 80, 82/83, kammarherre hos kurfursten av Pfalz juli 57, kammarherre hos Karl X Gustav 57, landsdomare i Skåne o assistensråd vid general-guvernementet d&aum...

Leijoncrona, Johan (Jahan), Skräddare, Hovman (– 1687)

1 Leijoncrona, Johan (Jahan), före adl Holm, d 24 aug 1687, begr 19 aug 1688 i Uppsala domkyrka. Fader: kronobonden o ryttaren för Närlinge, Björklinge, Upps, Olof Andersson Holm. Skräddare vid hovet 42, livskräddare 44, hovskräddare 45, främste kammartjänare (överkammartjänare) o klädmästare över stora o lilla k...

Leyonhuvud, Axel Gabriel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lantmarskalk, Hovman (1717 – 1789)

7 Leyonhuvud, Axel Gabriel, f 13 sept 1717 i Säter, d 19 juni 1789 på Lindö, Norrköping. Föräldrar: överstelöjtn frih Carl Leonard L o grev Elsa Barbro Oxenstierna. Inskr vid UU 9 nov 30, eo kanslist i kanslikoll 8 febr 34, volontär vid livgardet 14 nov 36, rustmästare där 31 juli 37, förare 6 april 38, sergeant 29 okt 39, f&a...

Lewenhaupt, Adam C L, Samlare, Hovman (1820 – 1895)

10 Lewenhaupt, Adam Casimir Ludvig, bror till L 9, f 1 nov 1820 på Claestorp, Ö Vingåker, Söd, d 13 mars 1895 på Sjöholm där. Inskr vid UU 5 nov 33, studentex 14 nov 36, sergeant vid skånska dragonreg 14 febr 37, underofficers- o kavalleriofficersex 30 april 38, linjeofficersex i Sthlm 23 dec 38, under-löjtn vid skånska dragonreg 21...

Lewenhaupt, Adam L C, Personhistoriker, Riksheraldiker, Hovman (1861 – 1944)

13 Lewenhaupt, Adam Ludvig Carl, son till L 10, f 5 dec 1861 i Sthlm, Klara, d 26 dec 1944 där, Hovf. Mogenhetsex vid Sthlms ateneum 16 maj 81, inskr vid UU 17 sept 81, jur preliminärex 31 jan 85, inskr vid LU 9 okt 85, kansliex där 30 jan 88, amanuens i lantförsvarsdep o finansdep 16 febr 88, eo amanuens i riddarhusets kansli 25 maj 88, i RA 29 maj 88, dessutom aman...

Liewen, von, Hans Henric, Arméofficer, Riksråd, General, Riksmarskalk (1703/04 – 1781)

2 von Liewen, Hans Henric, son till L 1 i hans andra g, f 1703 eller 04, d 25 nov 1781 i Sthlm, Ridd. Inskr vid UU 2 okt 18, hov-junkare 21 mars 20, kammarherre 11 april 22, deltog i riksdagarna 26—27 till 55—56, ryttmästare vid Södra skånska kavallerireg 9 sept 29, dessutom ryttmästare i kasselsk tjänst vid livreg till häst 33, deltog i polska tronföljdskriget 34—35, kapten vid garniso...

Kurck, Knut, Konspiratör, Hovman, Politiker (1761 – 1831)

8 Kurck, Knut, sonsons son till K 4, f 20 jan 1761 på Hedensö, Näshulta, Söd, d 8 dec 1831 i Sthlm (enl db för Dunker, Söd). Föräldrar: kammarherren frih Axel Johan K o frih Maria Charlotta Sture. Rustmästare vid Södermanlands reg 17 dec 71, livdrabant 29 jan 77, elev vid krigsakad i Berlin juni 77— 31 dec 78, genom byte fänrik vi...

Jöran Persson, Prokurator, Kunglig sekreterare (– 1568)

Jöran Persson, f omkr 1530, sannolikt i gruvbyn Sala, avrättad 22 sept 1568 i Sthlm. Föräldrar: kh Per Johansson o Anna Jönsdtr. Inskr vid univ i Wittenberg 2 okt 50, i Gustav I:s kansli 55, sekr där 58, sekr vid hertig Eriks hov i Kalmar 58, k sekr hos Erik XIV 60, prok...

(Halvhjort av Flishult), Krister Persson, Hovman (– 1569)

Krister Persson, d 1568 eller 1569. Föräldrar: Per Kristersson (Halvhjort) o Märta Jönsdtr. Småsven vid Gustav I:s hov från 51, hos hertig Erik åtminstone från 57, fogde i Sunnerbo (Kron) senast 4 febr 59—60, en av Erik XIV:s tre adliga köksmästare senast 62, häradshövding i Västra hd (Jönk) senast så ...

Hamilton, Adolf Ludvig, Memoarförfattare, Politiker, Hovman (1747 – 1802)

5 Hamilton, Adolf Ludvig, son till H 3, f 1 juni 1747 i Malmö, d 10 okt 1802 på Blomberg, Husaby (Skar). Inskr vid UU 19 juni 59, undervisn vid kadettkåren i Karlskrona 61—63, kapten vid reg Royal Deux-Ponts 66, kammarherre hos kronprinsen 9 aug 66, hos drottning Sofia Magdalena 71—82, led av hemliga utskottet vid riksdagarna 89, 92 o 00, revisor i...

Heidenstam, von, Rolf M, Industriidkare, Hovman (1884 – 1958)

3 von Heidenstam, Rolf Magnus, bror till H 2, f 28 juni 1884 i Paris, d 6 aug 1958 i Sthlm (Skeppsh). Kadett vid sjökrigsskolan 99, underlöjtn vid flottan 18 aug 05, löjtn där 31 aug 07, ordonnansoff hos prins Wilhelm 10, avsked med tillstånd att kvarstå i flottan 15 nov 10, resa med prins Wilhelm till Siarn 11—12, avd:chef i AGA 12—...

Gyldenstolpe, Nils, Arméofficer, Landshövding, Hovman (1768 – 1844)

4 Gyldenstolpe, Nils, son till G 3, f 31 okt 1768 på Forsby, österåker (Söd), d 28 aug 1844 i Sthlm (Jak). Fänrik vid livreg till fot 21 mars 81, löjtn vid Svea livg 31 mars 86, kammarherre hos drottn 6 aug 91, kapten 16 juli 92, stabskapten 30 maj 94, kompanichef 28 jan 95, hovmarskalk hos drottn 30 juni 98, överste i armén o kaptenl&oum...

Gyldenstolpe, A F Nils, Arméofficer, Riksmarskalk, Lantförsvarsminister (1799 – 1864)

5 Gyldenstolpe, Adolph Fredrik Nils, son till G 4, f 28 jan 1799 i Sthlm (Hovf), d 26 maj 1864 där (Jak). Inskr vid UU 2 febr 16, stor teol ex 28 nov 16, matem ex 17 febr 17, korpral utan lön vid livreg :s husarkår 8 nov 17, kansliex vid UU 8 dec 17, kornett utan lön vid livreg :s husarkår 9 dec 17, eo kanslist i kanslistyr 15 jan 18, officersex 2 maj 18,...

Gyldenstolpe, Nils Philip, Landshövding, Guvernör, Hovman (1734 – 1810)

3 Gyldenstolpe, Nils Philip, sonson till G 2, f 19 febr 1734 på Forsby, Österåker (Söd), d 20 febr 1810 i Sthlm (Klara). Föräldrar: kammarherren greve Ulric Nils G o grev Brita Christina Oxenstierna af Korsholm o Wasa. Inskr vid UU 2 april 50, eo kanslist i utrikesexp 3 juni 51, kammarherre 20 juli 57, tjänstg hos kronprinsen 30 mars 62, drottni...

Gyllenkrok, A Gösta, Mecenat, Godsägare, Hovman (1783 – 1865)

2 Gyllenkrok, Axel Gustaf (Gösta), sonsons son till G 1, f 14 juli 1783 på Björnstorp, Gödelöv (Malm), d 18 maj 1865 i Odarslöv (Malm). Föräldrar: sekundmajoren frih Axel Thure G o grev Christine Charlotte Mörner af Morlanda (bd 8, s 135). Kornett vid livreg till häst 12 april 86, löjtn vid Bohusläns dragonreg 19 nov 88, ...

Gyllenstierna, Karl, Kungligt råd, Ämbetsman, Hovman (1649 – 1723)

9 Gyllenstierna, Karl, bror till G 6 o G 7, f 4 febr 1649, d 6 juni 1723 i Sthlm (själaringn 7 juni i Nik). Inskr vid UU maj 57, kammarherre hos änkedrottn Hedvig Eleonora 68, överkammarherre 72, överhovstallmästare 20 dec 73, guvernör för änkedrottn :s livgeding 30 mars 80 (k konf 6 april), k råd 20 maj 87, kammarråd s ...

Hagman, Anna Stina (Sophie), Dansare, Mätress (1758 – 1826)

Hagman, Anna Stina (Sophie), f 31 dec 1758 i Eskilstuna, d 6 maj 1826 i Sthlm (Klara). Föräldrar: timmermannen Peter H o Elisabeth Hedman. Dansös vid operan i Bollhuset 75—78, hertig Fredrik Adolfs mätress trol från 78, efter viss brytning 81 sammanbodde hon åter med hertigen till omkr 93.

Horn, Gustaf Jacob, Politiker, Hovman (1706 – 1756)

2 Horn, Gustaf Jacob, brorson till H 1, f 5 maj 1706 i Stade (enl ant bland H:s ppr i Esplundaarkivet), avrättad 23 juli 1756 i Sthlm. Föräldrar: översten Karl Gustav H o Gustaviana Fleming. Frih 23 maj 19, eo kanslist i kanslikolhs exp 23 dec 24, inskr vid univ i Halle 16 sept 28, kammarherre 3 juli 31, deltog i riksdagarna 31, 40 —55, hovmarskalk hos kro...

Hultman, Johan, Memoarförfattare, Taffeltäckare (1666 omkring – 1735)

Hultman, Johan, f omkr 1666, d 19 dec 1735 i Sthlm, Hovf. Anställd hos hovkansler N Gyldenstolpe 89, lakej hos kronprins Karl 94, k taffeltäckare från 1 jan 12 (likv:handl 22 aug 33).

G 1) 7 febr 97 i Sthlm, Hovf, m Margareta Månsdtr Rahm, d 7 mars 10 (enl bouppt; begr 9 mars i Klara) där; 2) 4 april 25 där, Hovf, m Anna Christina Biörk.

Fincke, Jöran, Lagman, Hovman (– troligen 1569)

2 Fincke, Jöran, bror till F 1, f på 1510-talet, trol d. 1569. I hovtjänst hos Gustav Vasa 1535, trol köksmästare 1536, anlitad i dipl uppdrag 1543—47, lagman i Norrfinne lagsaga 1549, från 7 nov 1560 också innefattande Satakunda o Österbotten, senare även Åland, riddare 29 juni 1561, nämnd som köksmäst...

Fleming, Claes Adolph, Lantmarskalk, Riksmarskalk (1771 – 1831)

15 Fleming, Claes Adolph, brorsons son till F 14, f 25 april 1771 på Lydinge, Stavby sn (Upps), d 12 maj 1831 i Sthlm (Hovf). Föräldrar: hovmarskalken frih Johan Casimir F o grev Florentina Henriette Hamilton. Inskr vid Uppsala univ 13 okt 1786, fänrik vid livgardet 8 mars 1782, löjtn där 6 dec 1787, avsked 12 mars 1790, kavaljer hos hertiginnan ...

(Forstenasläkten), Torsten Lindormsson, Ämbetsman, Hovman (– 1631)

3 Torsten Lindormsson (Lindersson), bror till F 2, f 1561 (N W Marcks von Würtembergs geneal tabeller, tillägg), d 3 mars 1631 på Restad i Naglum (Älvsb; begr i V Tunhem). Tidigast nämnd 1581 (J E Almquist 1955), i tjänst vid hertig Sigismunds hov senast 1584 o ännu 1586, kammarherre eller »kammarjunker» hos Sigismund senast 1594...

Frankelin, Henrik, Hovman (– 1610)

Frankelin (Franklin, Francklyn), Henrik, d 4 maj 1610 (enl inskr i Undenäs brunna kyrka). Föräldrar: Rowland F (egen uppg i nedannämnda stambok) o Dorotea Patavin (enl Palmskiöld) eller Petevine (jfr Wik-land). Uppgives »någre år» ha tjänat vid hertig Karls hov enligt dennes rekommendationsbrev för honom till hertig Sigismund 21...

Friesendorff, von, Fredrik, Landshövding, Riksråd, Hovman (1707 – 1770)

2 von Friesendorff, Fredrik, sonson till F 1, f 15 nov 1707 utomlands (egen uppg i orig:-genealogierna, RHA), d 25 (ej 26) aug 1770 på Vallstanäs i Norrsunda (Sth). Föräldrar: kanslirådet Carl Gustav v F o Anna Christina Rehnskiöld. Student vid univ i Helmstedt 14 aug 1724, disp där 3 jan 1728, eo kanslist i k kansliets utrikesexp (enl &Ari...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se