Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
3 träffar, sida:  1 
Nilsson, Fredrik W, Växtförädlare, Trädgårdsforskare (1903 – 1986)

Nilsson, Fredrik Wilhelm, f 16 maj 1903 i Vollsjö, Malm, d 20 sept 1986 i Landskrona. Föräldrar: lantbrukaren Nils Persson o Ingrid Ohlsson. Studentex vid Lunds h elementarskola 27 maj 20, jordbrukspraktik juni 20–dec 22, inskr vid LU 1 febr 23, vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 23, agronomex där 21 okt 25, FK vid LU 18 mars 25, eo amanuens vid geol instit där 18...

Lind, Gustaf H, Kommunalpolitiker, Trädgårdsforskare (1869 – 1945)

Lind, Gustaf Herman, f 14 april 1869 i Dagsberg, Or, d 21 jan 1945 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: trädgårdsmästaren Per Johan L o Sofia Magnusdtr. Elev vid Norrköpings hal, trädgårdspraktik 85—89, genomgick LA:s trädgårdsskola vid Experimentalfältet 89 — 91, trädgårdsmästare o lär där 91—00, förest där o dir for LA:s trädgårdsavd 00—34, sekr i Sveriges pomologiska fören 00—08, ordf i Sthl...

Swederus, Magnus Bernhard, Idé- och lärdomshistoriker, Trädgårdsforskare (1840 – 1911)

3 Swederus, Magnus Bernhard, kusinbarn till S 2, f 27 april 1840 i Fellingsbro, Ör, d 22 dec 1911 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kyrkoherden o skolläraren Nils Magnus S o Christina Nyström. Elev vid Västerås elementarlärov, studentex vid UU 15 maj 60, fil kand 29 maj där 75, disp pro gradu 23 maj 77, fil dr 6 sept 77, allt...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se