Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
41 träffar, sida:  1 
Aldén, Gustaf A, Folkhögskolelärare, Kommunalpolitiker, Journalist (1852 – 1927)

Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. ti...

Sköld, Per Edvin, Folkhögskolelärare, Riksdagsledamot, Finansminister, Försvarsminister, Handelsminister, Jordbruksminister (1891 – 1972)

Sköld, Per Edvin, f 25 maj 1891 i Svedala, Malm, d 13 sept 1972 i Sthlm (kbf i Norra Rörum, Malm). Föräldrar: lantbrukaren o riksdagsmannen Nils Peter S o Maria Sofia Nilsson. Volontär vid Södra skånska infanterireg 09, underofficersex 11, elev vid Lunds privata elementarskola 12, studentex där 29 maj 15, inskr vid LU ht 15, FK där 15 dec 17, fol...

Rydstedt (-Dannstedt), Anna V M, Folkhögskolelärare, Poet (1928 – 1994)

Rydstedt (-Dannstedt), Anna Viola Magdalena, f 22 april 1928 i Ventlinge, Kalm, d 4 juli 1994 i Täby, Sth. Föräldrar: hemmansägaren o kamrern Ivar Torsten Vilhelm R o Elin Helena Viktoria Nilsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 25 maj 50, inskr vid LU 1 sept 50, FK 30 okt 54, FM där 30 nov 55, lär vid Grundtvigs höjskole, Frederiksborg, Danmark, 55–56, vid Eslövs folkhögskola 56-...

Rösiö, Per J, Folkbildare, Jordbruksreformator (1861 – 1935)

Rösiö, Per Jonson, f 5 jan 1861 i Jämshög, Blek, d 20 aug 1935 i Jönköping, Ljungarum. Föräldrar: lantbrukaren o nämndemannen Jöns Bengtsson o Sissa Persdtr. Elev vid Norrköpings handelsinst 78, vid Trelleborgs privata lantbruksskola 82-83, inspektor o förvaltare vid Gustavsviks säteri, Varnum, Värml, 84–85, arrenderade Rösjögården, Jämshög, 86

Salomon, Otto A, Folkbildare (1849 – 1907)

Salomon, Otto Aron, f 1 nov 1849 i Gbg, Mosaiska, d 3 nov 1907 i Skallsjö, Älvsb. Föräldrar: handlanden Alexander S o Henriette Abrahamson. Studentex vid Realgymn i Gbg 5 juni 68, elev vid Teknologiska inst 68–69, bokhållare vid egendomen Nääs i Skallsjö 6970, hospita...

Sandler, Johan, Riksdagsledamot, Folkbildare (1858 – 1929)

1 Sandler (tidigare Eriksson), Johan, f 21 sept 1858 i Sunne, Jämtl, d 29 maj 1929 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: torparen o skomakaren Erik Jonsson o Britta Larsdtr. Inskr vid folkskoleseminariet i Härnösand 29 aug 76, utex där 28 maj 79, organistex 80, folkskollär o organist i Ytterlännäs, Vnl, 80, i Torsåker där 82–13, förest...

Sandler, Rickard J, Statsminister, Folkbildare, Ämbetsman, Utrikesminister, Finansminister (1884 – 1964)

2 Sandler, Rickard Johannes, son till S 1, f 29 jan 1884 i Torsåker, Vnl, d 12 nov 1964 i Sthlm, Hägersten. Mogenhetsex vid H a l i Härnösand 6 juni 01, inskr vid UU ht 01, FK där 27 maj 05, lär vid Hola folkhögskola, Torsåker, hösten 05-våren 06, led av styr för Socialdemokratiska ungdomsförb (SDU) 07–12, inskr vi...

Petander, Karl T, Nationalekonom, Folkhögskolerektor (1883 – 1974)

Petander, Karl Timoteus, f 9 maj 1883 i Gbg, Domk, d 9 nov 1974 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skräddarmästaren Nils August Pettersson o Magdalena Ödberg. Mogenhetsex vid Gbg:s latinlärov 13 juni 03, inskr vid UU 21 sept 03, FK där 31 jan 06, inskr vid StH 15 okt 07, FL 29 maj 09, disp 1 april 12, FD 28 maj 12, doc i ekon hist 14 febr 13

Piehl, Karl F T, Språkforskare, Folkbildare, Egyptolog (1853 – 1904)

Piehl, Karl Fredrik Theodor, f 30 mars 1853 i Sthlm, Kat, d 9 aug 1904 i Sigtuna (enl db för Uppsala). Föräldrar: bagarmästaren Carl Theodor P o Carolina Cecilia Skarstedt. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 13 maj 72, inskr vid UU ht 72, FK 14 dec 76, FL 27 maj 81, disp 30 maj 81, FD 31 maj 81, doc i egyptiska språket 22 juni 81, prefekt för Museet för egyptiska fornsaker (från maj 95 Victoria-Mus...

Quensel, J Ulrik T, Kommunalpolitiker, Föreläsare, Patolog (1863 – 1934)

2 Quensel, Johan Ulrik Theodor, sonsons sonson till Q 1, f 16 juni 1863 i Malmö, S:t Petri, d 13 maj 1934 i Uppsala. Föräldrar: bankdirektören FD Johan Ulrik Q o Hilda Elfrida Teodora Grönvall. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 13 juni 81, inskr vid LU 16 sept 81, med fil ex 20 maj 83, eo amanuens vid patologiska instit 21 dec 85

Olsson, Oscar U B, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Folkbildare, Nykterhetsman (1877 – 1950)

Olsson, Oscar Ulrik Bernhardin, f 4 juli 1877 i Helsingborg, d 25 jan 1950 i Djursholm, Danderyd, Sth. Föräldrar: skomakaren Nils O o Petronella Hiller. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 12 juni 97, inskr vid LU 14 sept 97, FK där 31 maj 99, eo lär vid h a l i Karlstad vt 03–vt 08, led av styr för Socdem ungdomsförb (SSU) 04–07, ordensstudieledare ...

Nyström, C Anton, Läkare, Folkbildare, Politisk skriftställare (1842 – 1931)

Nyström, Christen Anton, f 15 febr 1842 i Gbg, Domk, d 17 juni 1931 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Lars Fredrik N o Carolina Kristina Silfverstolpe. Studentex vid Gbgs realgymn 11 sept 60, inskr vid UU 13 sept 60, med fil kand 14 dec 61, amanuens vid anatomiska o fysiologiska instit där 63–64, bitr läk på Augustenborg, Slesvig, under dansk-tyska ...

Nanneson, P Ludvig, Folkhögskolelärare, Tidningsredaktör, Lantbruksekonom (1881 – 1963)

Nanneson, Per Ludvig, f 16 april 1881 i Harplinge, Hall, d 1 mars 1963 i Söndrum, Hall. Föräldrar: lantbrukaren Nanne Andersson o Beata Charlotta Bengtsson. Genomgick kurser på Hallands folkhögskola o lantmannaskola på Katrineberg, Vessigebro, 99–01, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 01, assistent vid kem laboratoriet där 02

Moberg, C Gustaf (Gösta), Arméofficer, Föreläsare, Forskningsresande (1894 – 1975)

Moberg, Carl Gustaf (Gösta), f 28 april 1894 i Alingsås, d 17 nov 1975 i Sthlm, Osc. Föräldrar: postmästaren Bror Erik Per Gustaf M o Agnes Maria Sofia Charpentier. Realexamen i Växjö 29 maj 12, utex från bankkurs vid Bröderna Påhlmans handelsinst i Sthlm 30 april 13, reservofficersaspirant vid Kronobergs reg 24 april 17, reservofficersex där 30 aug 17, fänrik i reg:s reserv 31 dec 17, under...

Lyttkens, August, Folkhögskolelärare, Agronom (1845 – 1925)

3 Lyttkens, August, bror till L 2, f 14 jan 1845 i Gustaf (nu Börringe), Malm, d 20 sepl 1925 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 4 juni 66, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 66–16 okt 68, genomgick Skälby vithetsbränneriskola 68–69, förvaltare vid Mettenhof, Holstein, 69, vid Skedala Snöstorp, Hall, 70–93, lär...

Liljedahl, Ernst T S, Skriftställare, Riksdagsledamot, Arméofficer, Föreläsare (1869 – 1937)

Liljedahl, Ernst Torsten Sigfrid, f 6 dec 1869 i Trelleborg, d 19 juni 1937 i Björsäter, Ög. Föräldrar: apotekaren John Samuel Sigfrid L o Jenny Maria Christina Wallman. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 91, volontär vid Första livgrenad-järreg 26 maj 91, elev vid krigsskolan på Karlberg 16 aug 92, underlöjtn i reg 24 nov 93, löjtn 23 jan 99, kapten 6 aug 09, led av AK 12—1...

Lindeberg, H F Giovanni, Författare, Präst, Föreläsare, Lärare, Skolrektor (1883 – 1969)

Lindeberg, Hilding Fredrik Giovanni, f 30 dec 1883 i Gryt, Ög, t 11 okt 1969 i Skön, Vnl. Föräldrar: kh Otto Edvard L o Hildur Sofia Watz. Mogenhetsex vid hal i Linköping 22 maj 02, inskr vid UU ht 02, teol fil ex 15 sept 03, lär vid folkhögskolor i Fränsta, Vnl, Lunnevad, Og, Malung, Kopp, o Mol-kom, Värml, 04-14, FK vid UU 29 maj 06, TK där 15 sept 15, e lär vid Södertälje samskola 15—17, ...

Lindgren, John W, Författare, Folkhögskolelärare, Tidningsredaktör (1895 – 1968)

Lindgren, John Waldemar, f 20 april 1895 i Haverö, Vnl, d20 aug 1968 i Västerås. Föräldrar: inspektorn Per L o Märta Olsson. Studentex vid hal i Östersund 2 juni 14, inskr vid UU ht 14, FK 30 maj 19, förste kurator för Norrlands nation 20—22, ordf i Sveriges fören studentkårer ht 23, FL 30 okt 26, disp 23 maj 27, FD 16 sept 27, chefred för Norrländska Social-Demokraten 27 — 30, lärare vid Br...

Larsson, Carl F, Författare, Poet, Föreläsare, Hembygdsforskare (1877 – 1948)

Larsson, Carl Filip, f 25 juli 1877 i By, Kopp, d 9 aug 1948 där. Föräldrar: hemmansäg Erik L o Anna Jansdtr. Jordbruksarbetare, elev vid Fornby folkhögskola 03—04, brukade fädernegården 09—12, medarb i Vestmanlands län tidn från 09, sekr i Odlareförb 13—14, studie- o föreläsn:resa till Finland 14, led av nämnden för Dalarnas hembygdsförb (fornminnes- o hembygdsförb 30) från 15, revisor...

Kilbom, Karl, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Journalist, Folkbildare, Partiledare (1885 – 1961)

Kilbom, Karl, f 8 maj 1885 på Österby bruk, Film, Upps, d 24 dec 1961 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hovslagaren Carl Johan K o Ebba Mathilda Philper. Femårig folkskola, arbetare vid Österby bruk 97-—03, vid Sandvikens jernverk 04, sjöman 04, arbetare vid verkstäder i Gävle, Krylbo o Gbg 05— 08, resetalare för soc:dem ungdomsfö...

Kjellberg, Knut E O, Anatom, Riksdagsledamot, Folkbildare (1867 – 1921)

7 Kjellberg, Knut Erik Ossian, bror till K 5 o K 6, f 9 april 1867 i Gbg, Kristine, d 25 mars 1921 i Åre, Jämtl (enl db för Engelbr, Sthlm). Mogenhetsex vid Gbgs realgymn vt 86, inskr vid UU 17 sept 86, med fil ex 29 maj 88, MK 30 maj 94, ordf i Med fören i Sthlm okt 95—okt 98, ML vid Kl 10 sept 98, legitimerad...

Kjersén, Sven E, Författare, Folkhögskolelärare, Folkhögskolerektor (1892 – 1951)

Kjersén, Sven Elis, f 9 juli 1892 i Säter, d 12 juni 1951 i Balingsta, Upps (enl db för Uppsala). Föräldrar: kh Oscar Elias (Elis) K o Charlotta Wilhelmina Friberger. Stu-dentex vid hal i Västerås 11 juni 12, inskr vid UU 10 sept 12, lär vid Tärna folkhögsk 13—19, FK vid UU 14 dec 18, lär vid Jakobsbergs folkhögsk 19—26, ledare för riksspelmansstämmorna i Sthlm 20 o i Gbg 23, ordf i Sv ungdo...

Ingers, Enoch, Folkhögskolelärare (1870 – 1951)

1 Ingers, Enoch, f 1 sept 1870 i Magiehem, Krist, d 23 nov 1951 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren o handl Carl Johan Andersson 0 Ingår Jönsson. Mogenhetsex vid h a l i Karlskrona vt 88, inskr vid LU ht 88, FK 30 jan 92, lär vid Lunnevads folkhögsk, Sjögestad, Ög, 95, andre lär vid Folkhögskolan Hvilan, Malm, 96—08, FL vid LU 14 sept 00, disp 20 maj 08, FD 30 maj 08, rektor för o huvudlärare vi...

Ingers (Holmström-), H Amelia (Malin) C, Folkhögskolelärare (1872 – 1938)

2 Holmström-Ingers, Hedvig Amalia (Malin) Christina, f 13 sept 1872 på Hvilan, Tottarp, Malm, d 3 febr 1938 i Lund. Föräldrar: folkhögskolföreståndaren Leonard Pontus H (s 307) o Hedvig (Hedda) Gustava Nordström. Musikstudier i Lund, studier vid Askovs folkhögskola, Danmark, 89—90, vid musikkonservatoriet i Dresden 90—91, hushållselev på Erikshåb...

Jonson, Tor W, Jägmästare, Skogsforskare, Föreläsare (1880 – 1949)

Jonson, Tor William, f 13 nov 1880 i Edsvära, Skar, d 14 maj 1949 i Danderyd, Sth. Föräldrar: godsäg Karl Albert J o Emma Göthilda Lagergren. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 99, elev vid Skogsinst 1 juli 01, utex 16 juni 03, skogstaxator o assistent vid Bergvik & Ala ab:s skogsförvaltn i Hälsingland 03—04, extra jägmästare i Domänverket o assistent i V Hälsinglands revir 16 juni 04...

Joslin, Mike, Författare, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Affärsman, Föreläsare (1894 – 1968)

Joslin, Mike (Olsson, Philip Elvius), f 4 mars 1894 i Håbo-Tibble, Upps, d 19 dec 1968 i Vendelsö, Österhaninge, Sth. Föräldrar: veterinären Nils Olsson o Bengta Olsdtr. Cirkusakrobat, lantbrukselev på Sollentunaholms gård, Sth, elev vid en dansk lantbruksskola o därefter förvaltare på godset Kronlund, Stenstrup, Danmark, 11&nda...

Hallbäck, P H Johannes, Folkhögskolelärare (1878 – 1959)

Hallbäck, Paulus Henrik Johannes, f 4 aug 1878 i Sthlm (Ad Fredr), d 7 okt 1959 i Ronneby. Föräldrar: kh Otto Valfrid H o Anna Maria Lovisa Gustafva Ehrström. Mogenhetsex vid Karlskrona h a l 8 juni 97, inskr vid LU 29 sept 97, FK där 31 jan 01, ämneslär vid Bodens folkhögskola 01, föreståndare där 07—43 (skolan flyttade till Älvsbyn 08 o till S Sunderbyn 10).

G 4 juni 10 i Gävle...

Hedén, A C Erik, Journalist, Litteraturkritiker, Folkbildare (1875 – 1925)

Hedén, Abraham Carl Erik, f 7 juli 1875 i Sthlm (Maria), d 23 okt 1925 där (Engelbr). Föräldrar: kh Karl Oskar H o Anna Maria Charlotta Ramsten. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm vt 93, inskr vid UU vt 94, FK där 29 maj 97, korrespondent vid SvD 02—05, FL vid UU 15 april 09, disp pro gradu där 30 mars 12, FD 31 maj 12, led av Samf De nio 13,...

Hirdman, G Gunnar, Föreläsare, Folkbildare (1888 – 1963)

Hirdman, Gustav Gunnar, f 12 sept 1888 i By, Kopp, d 19 jan 1963 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: hyttarbetaren Anders Gustaf Jansson och Klara Augusta Östlund. Industriarb vid Avesta o Horndals mek verkstäder, elev vid N Ångermanlands folkhögsk i Hampnäs, Själevad, Vnl, 10—11, företog talrika studieresor i Europa, föreståndare för ABF:s studiehem Arosgården i Västerås 18—32, studerade vid Ask...

Hjelmqvist, J Fredrik B, Bibliotekarie, Folkbildare (1876 – 1960)

2 Hjelmqvist, Johan Fredrik Benno, bror till H 1, f 9 sept 1876 i Härslöv, Malm, d 30 juli 1960 i Danderyd. Mogenhetsex vid Lunds h a l 30 maj 94, inskr vid LU 11 sept 94, FK 15 sept 96, FL 31 maj 05, ord bibliamanuens vid LUB 30 mars 06, disp 24 maj 09, FD 28 maj 09, tit andre bibliotekarie 1 jan 10, förste biblikonsulent 13 (tf 12)—25, sekr i Sverig...

Holm, Q Rurik S T, Kommunalpolitiker, Folkbildare, Skolinspektör (1877 – 1947)

Holm, Quintus Rurik Sten Ture, f 1 febr 1877 i Väsby, Malm, d 22 juni 1947 i Skallsjö, Älvsb. Föräldrar: folkskollär Johannes H o Jenny Ulrika Charlotta Carlsson. Mogenhetsex vid Helsingborgs h a l 9 juni 94, inskr vid LU 4 sept 94, FK 31 maj 96, Lunds studentkårs v ordf ht 03 o ordf 04, FL vid LU 31 maj 04, ordf i Lunds kristliga studentförb ht 04—ht 05, disp pro gradu 28 maj 06, FD 31 maj ...

Holmberg, G H Teodor, Folkhögskolelärare, Föreläsare, Pedagogisk skriftställare (1853 – 1935)

1 Holmberg, Gustaf Henrik Teodor, f 12 jan 1853 i Gärdslöv, Malm, d 8 mars 1935 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kontraktsprosten kh Lars Paulus H o Fredrika Vilhelmina Gullander. Inskr vid LU vt 71, FK vt 76, föreståndare o första lär vid Tärna folkhögsk, Vm, 76—12, ordf i Gustaf-Adolfsförb för Sveriges unga krigsmän 04—19, jämte H 2 initiativtagare till Sv riksförb mot osedlighet i litt, pre...

Holmström, Leonard P, Geolog, Folkhögskolerektor (1840 – 1919)

1 Holmström, Leonard Pontus, f 29 okt 1840 i Västerstad, Malm, d 21 maj 1919 i Tottarp, Malm. Föräldrar: fanjunkaren o lantbrukaren Lars Petter H o Amelie Charlotte Hagman-Täcklind. Genomgick katedralskolan i Lund 49—58, inskr vid LU 14 dec 58, informator i Västerstads prästgård 59—60, akademisk kondition i Lund 60— 65, FK vid LU 8 april 65, disp pro gradu där 30 maj 65, FD där 7 juni 65, ...

Hugo, Yngve, Folkbildare, Radioman (1886 – 1969)

Hugo, Yngve, f 14 mars 1886 i Norrköping, d 28 nov 1969 i Ludvika. Föräldrar: fattigvårdskamrer Karl Vilhelm Hugo Andersson o Sophie Lovisa Boren. Mogenhetsex i Norrköping 05, inskr vid UU ht 05, ledare av Östgöta nations hembygdskurser 08—09, lär vid Brunnsviks folkhögskola 10—26, instruktör vid ABF 12—17, FK vid UU 15 dec 13, föreståndare för Dalarnas folkhögskolekurs-fören 17—19, riksstud...

Fischier, Per E M, Folkbildare, Skolföreståndare (1852 – 1934)

Fischier, Per Edvard Magnus, f 18 mars 1852 i Sthlm (Kat), d. 6 maj 1934 där (Ad Fredr). Föräldrar: handl Per August F o Amanda Laurentia Hörlander. Mogenhetsex i Sthlm maj 1870, inskr vid Uppsala univ 26 sept s å, teoret-teol ex 14 sept 1872, lär vid Maria lägre elementarlärov i Sthlm s å, 1:e lär vid Frimurarebarnhusets skola 1873, &...

Fogelqvist, Torsten, Skriftställare, Föreläsare (1880 – 1941)

Fogelqvist, Torsten, f 25 jan 1880 i Lidköping, d 23 jan 1941 i Smedjebacken (Kopp). Föräldrar: prosten Johan Peter F o Teodolinda (Linda) Corona Salvén. Mogenhetsex vid Norrköpings h a lärov 1898, inskr vid Uppsala univ 15 sept 1898, fil kand 30 maj 1902, ordf i Uppsala univ:s studentkår o i studentfören Verdandi 1904–05, f&oum...

Feuk, Matthias (Mats), Folkbildare (1886 – 1940)

3. Matthias (Mats) Feuk, f. 16 april 1886 i St. Råby sn (Malm.), d. 17 Jan.1940 på lasarettet i Kristianstad. Föräldrar: föreståndaren för Råby räddningsinstitut Haqvin Axel Ossian Feuk och Amanda Malmberg. Mogenhetsex. vid Lunds katedralskola 1 juni 1904; student vid Lunds univ. 6 sept. s. å.; fil. kand. där 31 maj 1907; ...

Bååth, Albert Ulrik, Folkhögskolelärare (1853 – 1912)

2. Albert Ulrik Bååth, den föregåendes kusins son, f. 13 juli 1853 i Malmö, d. 2 aug. 1912 å Gottskär i Onsala socken. Föräldrar: slottspastorn i Malmö, sedermera kyrkoherden i Hammarlöv. och Västra Vemmerlöv Lars (Lorentz) Andreas Bååth och Alfhilda Lundblad. Elev vid h. allmänna läroverket i Malmö ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 m...

Beskow, F Natanael, Predikant, Religiös skriftställare, Folkhögskolegrundare (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec...

Bergius, Eva V J, Folkhögskolelärare, Fysiker (1874 – 1962)

5. Eva Vilhelmina Julia Bergius, f. von Bahr, f. 16 sept. 1874 på Mälby vid Östanå. Föräldrar: revisionssekreteraren häradshövding Karl Fredrik Oskar von Bahr och Maria, Elisabet Boström. Avlade studentexamen som privatist vid Ahlinska skolan 23 maj 1901; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 15 sept. 1903; fil. lic....

Bergstedt, C Hugo B, Gymnasielärare, Folkbildare, Klassisk arkeolog (1855 – 1926)

2. Carl Hugo Brynolf Bergstedt, den föregåendes brorson, f. 16 aug. 1855 i Borås, d. 20 juni 1926 i Sthlm, Matt. Föräldrar: förste lantmätaren Johan August Bergstedt och Inga Kristina Jonsson. Elev vid l. elementarläroverket i Borås 1867—70 och vid h. elementarläroverket i Göteborg 1870—74; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 2 juni 1874; s...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se