Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
143 träffar, sida:  1 2 3 
Adlerbeth, Jacob, Lingvist, Arkeolog, Expeditionssekreterare, Götiska förbundet-grundare (1785 – 1844)

2. Jacob Adlerbeth, den föregåendes son, f. 21 maj 1785 i Stockholm, d. 2 sept. 1844 därstädes genom slaganfall vid badning. Efter studier i hemmet på Ramsjöholm för informatorn L. K. Ekmark student i Uppsala 2 nov. 1798; disp. 12 dec. 1804 (De obligatione epactis politicis observationes, pres. D. Boëthius); fil. kand. 24 mars 1806; disp. 7 ...

Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Kvinnosakspolitiker, Konsthantverksorganisationsgrundare (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en tv...

Senander, Knut E W, Riksdagsledamot, Fackföreningsfunktionär, Tulltjänsteman (1889 – 1975)

Senander, Knut Erik Waldemar, f 17 nov 1889 i Gbg, Domk, d 12 aug 1975 där, Osc Fredr. Föräldrar: ångbåtsbefälhavaren Anders Gustaf Andersson o Carolina (Lina) Eriksdtr. Digelpresstryckarlärling 03–07, stamanställd vid Göta art:reg 07–11, underofficersex 10, anställd vid Tullverket 11, tullöveruppsyningsman 46–53...

Sodenstierna, Anna L, Landstingspolitiker, RFUB-ordförande (1901 – 1981)

Sodenstierna, Anna Lovisa, f 5 mars 1901 i Falun, d 3 okt 1981 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kamreraren Carl Sandström o Josefina Johanna Lovisa Roman. Led av Sthlms läns landsting 51–58, av styr för Riksförb för utveckl:störda barn (RFUB, senare FUB) 56, ordf där 58–62.

G 28 mars 1929 i Ramsele, Vnl (enl vb för Sthlm, Gust ...

Sohlman, P August F, Tidningsredaktör, Journalist, Konsthistoriker, Skarpskytteledare (1824 – 1874)

1 Sohlman, Per August Ferdinand, f 24 maj 1824 i Svennevad, Ör, d 5 juli 1874 i Värmdö, Sth (kbf i Sthlm, Hovförs). Föräldrar: snickarmästaren Per Erik S o Anna Katarina Gillberg. Elev vid Strängnäs gymn 39–43, inskr vid UU 14 mars 43, studentex 28 mars 43, disp pro gradu 29 april 48, mag 16 juni 48, allt vid UU, red för Studentbla...

Rylander, J Axel, Fackföreningsfunktionär (1865 – 1900)

Rylander, Johan Axel, f 8 febr 1865 i Fittja, Upps, d 23 febr 1900 i Sthlm, Maria. Föräldrar: dragonen o arrendatorn Johan Samuel From o Carolina Rosling. Anställd vid manufakturfirman A Wallberg & son 83, ordf i Gross- o minuthandelsarbetarefören 90-98, avlönad förest för ab Arbetarnas konsumdonsfören 98–99, allt i Sthlm.


G 28 juli 1889 i Sthlm, Maria, m Emma Sofia Nyländer, f...

Sandels, Stina C, Fackföreningsfunktionär, Pedagog (1908 – 1990)

4 Sandels, Stina Claesdotter, sysslings dtr till S 2, f 4 jan 1908 i Mariestad, d 18 juni 1990 i Lidingö. Föräldrar: direktören Claes S o Herta Lovisa Charlotta Amnéus. Barnträdgårdslär.ex vid Fröbelinst, Norrköping, 1 juni 31, timlär 36–45, studierektor där 45–48, öppnade privat barnträdgård ...

Sandström, A Emil F, Justitieråd, Internationell skiljedomare, Rödakorsordförande (1886 – 1962)

Sandström, Alfred Emil Fredrik, f 11 okt 1886 i Nyköping, Allhelgona, d 6 juli 1962 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: banktjänstemannen Carl Olof S o Hilma Maria Nordin. Mogenhetsex vid H a l i Nyköping 14 juni 04, inskr vid UU ht 04, JK där 31 maj 08, e o notarie i Göta hovrätt 2 juni 08, tingstjänstgöring i Östbo o Västbo h&a...

Scott, George, Nykterist, Metodistpredikant (1804 – 1874)

Scott, George, f 18 juni 1804 i Edinburgh, St Cuthberts, d 28 jan 1874 i Glasgow. Föräldrar: skräddaremästaren Robert S o Margaret Lumley. Lärling vid handelsfirma i Edinburgh juli 16, butiksbiträde o kontorist där aug 21, även lokalpredikant hos det wesleyanska metodistsamfundet där april 28, även resepredikant vid nämnda samfund aug 29...

Retzius (Hierta-), Anna W, Filantrop, Kvinnorörelsepionjär (1841 – 1924)

3 Retzius, Anna Wilhelmina (Hierta-), f 24 aug 1841 i Sthlm, Nik, d 21 dec 1924 där, Ad Fredr. Föräldrar: grosshandlaren o redaktören Lars Johan Hierta (bd 19) o Wilhelmina Fröding. Genomgick Lärokursen för fruntimmer, Sthlm, 59

Rodenstam, Kristina (Stina) M, Slöjdlärare, Hemslöjdsorganisatör (1868 – 1936)

Rodenstam, Kristina (Stina) Maria, f 6 jan 1868 i Skuttunge, Upps, d 10 april 1936 i Hudiksvall. Föräldrar: hemmansbrukaren Johan (Jan) Jansson o Maria Olsdtr. Elev vid Mestertonska skolan i Uppsala 87, vid en kurs på Handarbetets vänner i Sthlm 88, utex slöjdlär vid Palmgrenska samskolan juni 91, lär i pedagog slöjd vid Ateneum för flickor o vid Ateneums sem i kvinnlig slöjd ht 91, stu...

Roos, Anna M, Missionär, Ungdomsledare (1855 – 1927)

2 Roos, Anna Mathilda, syster till R 1, f 3 april 1855 i Sthlm, Svea art, d 28 juni 1927 där, ibid. Elev vid Åhlinska skolan i Sthlm 65–71, anställd vid försäkringsab Skandia 80–96, sekr i Fredrika-Bremer-förb o förb:s sjukkassa 87–92, medl i Kristi fören av unga kvinnor (KFUK) 12 nov 88, ledare för KFUK:

Rosling, Karl G, Riksdagsledamot, Fackföreningsfunktionär, Kooperatör (1868 – 1920)

Rosling, Karl Gustaf, f 16 juli 1868 i Fröslunda, Upps, d 12 dec 1920 i Sthlm, Kat. Föräldrar: rättaren Gustaf Vilhelm Andersson o Johanna Gustava Rosling. Lantbruksarbetare o skomakargesäll, led av styr för Kooperativa förb (KF) 01, ordf där 0217, försäljare hos KF 04, för Stockholmsområdet 1 april 0508, led av Soc:dem arbetarepartiets (SAP) partistyr 05-08, före...

Persson, E Yngve, Industriidkare, Riksdagsledamot, Fackföreningsfunktionär (1911 – 1991)

Persson, Erik Yngve, f 7 febr 1911 i Rengsjö, Gävl, d 21 aug 1991 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: sågverksarbetaren Johan P o Anna Vestlin. Sågverksarb i Ljusne, Gävl, 24, ombudsman för Sv sågverksindustriarbetareförb 3747, andre förbundssekr där 47

Rathou, Emilie, Publicist, Nykterist, Kvinnosakspolitiker (1862 – 1948)

Rathou, Emilie, f 8 maj 1862 i Lösen, Blek, cl 12 okt 1948 i Sthlm, Bromma. Moder: Anna Maria Svensdtr. Elev vid folkskollär:sem i Kalmar 78, ex där 82, folkskollär i Hed, Vm, 83–84, resetalare för Sveriges storloge av IOGT 85–00, andre red för Dalmasen apriljuli 90, ägare, red o utg av Dalmasen (från 92 Sv Medborgaren Dalmasen) 90–95, initiativtagare till Vita bandets Östermal...

Rehn, L Gösta, Nationalekonom, Kommunalpolitiker, Finanspolitiker, LO-ekonom, Debattör (1913 – 1996)

Rehn, Lars Gösta, f 14 febr 1913 i Lilla Malma, Söd, d 1 dec 1996 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kommunalkamreren John Teodor R o Maria Elisabet (Lisa) Andersson. Studentex vid Eskilstuna h a l 9 juni 31, inskr vid Socialinst i Sthlm 7 sept 33, utex där 10 okt 36, inskr vid StH 19 aug 35, anställd vid Landsorganisationens (LO) utredn:avd 41–52 o 58–59, bitr sekr i utredn ang grunderna för beräk...

Olsson, G Adolf (Adolv), Riksdagsledamot, Agitator, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Nykterist (1886 – 1958)

Olsson, Gustaf Adolf (Adolv), f 15 jan 1886 i Malmö, Caroli, d 7 juli 1958 i Sandviken (kbf i Gävle, Hel Tref). Föräldrar: muraren Jöns O o Lovisa Sjölin. Ordf i sydsv distr av Nykterhetsorden Verdandi 04, medarb i Nya Samhället 06–08, i Arbetarbladet 08–15, i Ljus o Jord 14–15, led av Hudiksvalls stadsfullm 12–13, av styr f&oum...

Olsson, Gustaf O, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Nykterist (1902 – 1987)

Olsson, Gustaf Olof, f 10 nov 1902 i Västervåla, Vm, d 4 sept 1987 i Västerås, Skerike. Föräldrar: hyttarbetaren Carl Olof O o Kristina Fredrika Pettersson. Jordbruksarbetare, snickare, led av styr för avd 43 av Sv träindustriarbetareförb 28, ordf i Västerås arbetarkommun 3645, v ordf i styr för Västmanlands läns soc:dem partidistr 3651, led av stadsfullm i Väster...

Olsson, Oscar U B, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Nykterist, Folkbildare (1877 – 1950)

Olsson, Oscar Ulrik Bernhardin, f 4 juli 1877 i Helsingborg, d 25 jan 1950 i Djursholm, Danderyd, Sth. Föräldrar: skomakaren Nils O o Petronella Hiller. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 12 juni 97, inskr vid LU 14 sept 97, FK där 31 maj 99, eo lär vid h a l i Karlstad vt 03–vt 08, led av styr för Socdem ungdomsförb (SSU) 04–07, ordensstudieledare ...

Ottesen-Jensen, Elise, Journalist, Sexualupplysare, RFSU-ordförande (1886 – 1973)

Ottesen-Jensen, Elise, f 2 jan 1886 i Højland, Rogaland, Norge, d 4 sept 1973 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: prosten Immanuel Ottesen o Karen Aarselle Marie Essendrop. Lär i stenografi o maskinskrivn vid K Solbergs handelsskola i Trondheim 08–12, journalist vid Ny Tid där 10–12, vid Arbeidet i Bergen 12–15, förest för norska arbetarpartiets...

Nordborg, O Anshelm, Riksdagsledamot, Sjökapten, Skeppsredare, Redarföreningsdirektör (1875 – 1942)

Nordborg, Oscar Anshelm, f 9 aug 1875 i Holm, Vnl, d 28 aug 1942 i Gbg, Domk. Föräldrar: handlanden Olof Anton N o Maria Olsson. Sjöman 9197, elev...

Nordenskiöld, E Otto E, Fackföreningsfunktionär, Radiochef (1914 – 1986)

10 Nordenskiöld, Erik Otto Edvard, brorsons son till N 4, f 25 juli 1914 i Hausjärvi, Tavasteh, Finland, d 10 nov 1986 i Lidingö. Föräldrar: doc Nils Erik N o Henriette Georgina Sederholm. Studentex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 21 maj 32, inskr vid StH okt 33, FK där 7 nov 36, JK där 15 sept 41, bitr sekr vid De anställdas central...

Nordgren, Kurt H, Landshövding, Fackföreningsfunktionär (1916 – 1974)

Nordgren, Kurt Henry, f 13 juli 1916 i Nederkalix, Nb, d 8 dec 1974 i Härnösand. Föräldrar: sågverksarbetaren Karl Gustaf N o Emma Kristina Johansson. Sågverksarbetare 2951 (från 41 vid ab Statens skogsindustrier, ASSI), fackföremordf 4651, ombudsman i Sv träindustriarbetareförb 51...

Nyberg, Uno V, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Bondetågsledare (1866 – 1946)

Nyberg, Uno Valfrid, f 14 juli 1866 i Husby-Långhundra, Sth, d 21 jan 1946 i Uppsala, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Anders N o Christina Charlotta Mattsson. Bokhållare på Österby bruk, Film, 85, arrendator i Rycklinge, Faringe, 9198, St Väsby, Almunge, 98

Nycander, E Gunnar, Läkare, RFSU-ledare (1900 – 1964)

2 Nycander, Erik Gunnar, syssling till N 1, f 27 juli 1900 i Sthlm, Ad Fredr, d 1 dec 1964 i Sigtuna. Föräldrar: dir Oscar Johan Theodor N o Elin Augusta Christina Mellgren. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 9 maj 19, inskr vid UU ht 19, eo amanuens vid patolog instit majaug 23 o septnov 25, MK där...

Månsson, Gertrud K, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär (1866 – 1934)

Månsson, Gertrud Karolina, f 18 dec 1866 i Sthlm, Kungsh, d 30 dec 1934 där, Gust Vasa. Föräldrar: järnarbetaren Johannes M o Charlotta Christina Lindqvist. Elev vid Kungsholms förs:s folkskola i Sthlm, hushållerska, innehavare av bosättn:affär, kontorsbiträde hos Systembolaget, deltog i bildandet av Sthlms allm kvinnoklubb 11 juni 92, ordf där 92-95, 97-98 o 06-08, medl i Sveriges socdemokr...

Mårtensson, Johannes W, Riksdagsledamot, Fackföreningsfunktionär, Tändsticksfabrikör (1885 – 1972)

Mårtensson, Johannes Wiktor, f 20 mars 1885 i Resteröd, Göt, d 11 dec 1972 i Uddevalla. Föräldrar: lantarbetaren Johan M o Anna Katarina Jakobson. Anställd vid Uddevalla tändsticksfabrik 08—39, ordf i tändsticksarbetarnas fackfören där 10—18 o 34— 38, v ordf i Uddevalla arbetarkommun 18, ordf i Uddevalla fackliga centralorganisation (FCO) 19, led av stadsfullm i Uddevalla 19-54, av styr för ...

Möller, J O Hugo, Arméofficer, Gymnastiklärare, Scoutledare (1883 – 1965)

Möller, Johan Otto Hugo, f 28 aug 1883 i Sthlm, Klara, d 19 febr 1965 där, Ad Fredr. Föräldrar: grosshandl Otto Pettersson o Maria Möller. Elev vid h reallärov i Sthlm ht 98, mogenhetsex där 16 maj 02, elev vid GCI 13 juni 06, underlöjtn i fortifikationens reserv 14 dec 06, instruktörsex vid GCI 29 o 30 april 07, gymnastikdinex där 9 juni 09, gymnastik- o idrottsofficer vid fälttelegrafkåren...

Nilsson, Gustaf, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Nykterist (1880 – 1926)

Nilsson, Gustaf, f 15 okt 1880 i Västra Skrävlinge, Malm, d 30 april 1926 i Kristianstad. Föräldrar: bryggeriarbetaren Magnus N o Hanna Nilsson. Fabriksarbetare, murarhantlangare, kassör i Grov- o fabriksarbetareförb:s avd 3 i Malmö 0206, revisor i förb från 06, ombud...

Nilsson, E Gustaf, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Nykterist, Frikyrkopredikant (1860 – 1944)

Nilsson, Erik Gustaf, f 26 april 1860 i Nedre Ullerud, Värml, d 10 juli 1944 i Söderbärke, Kopp. Föräldrar: sågaren Nils Persson o Anna Maria Eriksdtr. Utex från Sv missionsförb:s predikantskola i Kristinehamn 84, förest för Söderbärke missionsförs 84–86 o 9599, ordf ...

Nilsson, Josef P, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Sveriges arbetareförbunds grundare (1876 – 1930)

Nilsson, Josef Petrus, f 19 mars 1876 i Nyköping, Östra, d 4 dec 1930 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grundläggningsarbetaren Nils Petter N o Anna Lotta Carlsdtr. Elev vid tekn aftonskola 92–94, verkstadsarbetare hos företagen Luth & Rosén, L M Ericsson o ab Separator, Sthlm, 96

May, Johan (John) G, Konsertföreningsstiftare, Riksförsäkringsdirektör (1860 – 1935)

May, Johan (John) Gustaf, f 3 nov 1860 i Sthlm, Klara, d 22 jan 1935 där, Engelbr. Föräldrar: vaktmästaren Albrecht Adolf Wahlström o Anna Catharina Håkansson (omg m notarien Charles Henry May). Ex från Frans Schartaus handelsinst, Sthlm, 77, anställd vid Eugene Samsons försäknbyrå där 77—81, kamrer i olycksfallsförsäkr:ab Fylgia 81—02, sekr i Filharmoniska sällsk 87—91, utg av Meddelanden a...

Milow, E Cecilia, Tidningsredaktör, Ungdomsklubbsorganisatör, Scoutpionjär (1856 – 1946)

Milow, Emma Cecilia, f 8 mars 1856 i Gbg, dp 31 mars där, Engelska, d 7 maj 1946 Sthlm, Matt. Föräldrar: handlanden Johan Fredric M o Mary Lindgren. Avgångsex från Eve Marie Rappes helpension för flickor 72, innehade lärartjänster på olika platser i landet 7584, studier i Tyskland o Engla...

Molander, Hilding, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär (1896 – 1972)

2 Molander, Hilding, bror till M 1, f 13 febr 1896 i Ytterlännäs, Vnl, d 31 aug 1972 i Sthlm, S:t Göran. Springpojke 0809, bageriarbetare 09

Montelius, Agda G D A, Kvinnosakspolitiker, Fredrika Bremerförbundsledare (1850 – 1920)

2 Montelius, Agda Georgina Dorothea Alexandra, f 23 april 1850 i Köpings landsförs, d 27 okt 1920 i Sthlm, Maria. Föräldrar: generallöjtn o statsrådet Alexander Fabian Zefanis Reuterskiöld o Anna Brigitta Charlotta Schenström. Ordf i Maria skyddsfören 7992, led av Nya Iduns nämnd 8501, v ordf 9200, ordf där 00

Ljunggren, August, Tidningsredaktör, Nykterist (1874 – 1943)

2 Ljunggren, August, bror till L 1, f 29 okt 1874 i S Ljunga, Kron, d 27 april 1943 i Sthlm, Bromma. Studentex vid Nyköpings hal 97, inskr vid UU vt 98, folkskollärarex i Linköping 99, inskr vid LU ht 99–ht 00, FK där 14 sept 00, ordf för Studenternas helnykterhetsförb i Lund vt 00–ht 00, led av centralstyr för Sveriges studerande ungdo...

Ljunggren, Carl J F, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Hantverksorganisatör (1858 – 1927)

Ljunggren, Carl Johan Fredrik, f 4 nov 1858 i Kristianstad, d 27 jan 1927 i Danderyd, Sth. Föräldrar: grosshandl Carl Johan Fulgentius L o Carolina Charlotta Sophia Holm. Studier vid Tekniska elementarskolan i Malmö 73–75, vid Polytechnikum i Zürich 76–79, anställd vid Ljunggrens mek verkstad i Kristianstad 79, dess ägare 80, VD o disponent för ...

Ljunggren, Elof, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Nykterist (1869 – 1953)

1 Ljunggren, Elof, f 5 okt 1869 i S Ljunga, Kron, d 8 jan 1953 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: hemmansägaren Sven Nilsson o Ingrid Greta Johannisdtr. Studentex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 92, inskr vid UU ht 92–ht 03, teol fil ex där 14 sept 94, v ordf i Studenternas helnykterhetssällsk i Uppsala vt 95, ordf där ht 95–ht 97, ordf i Sveri...

Ljungqvist, Knut F L, Restauratör, Restaurangföreningsordförande (1876 – 1956)

Ljungqvist, Knut Fredrik Leonard, f 18 juli 1876 i Sthlm, Nik, d 2 febr 1956 där, Bromma. Föräldrar: skräddaren Israel Pettersson L o Sara Lovisa Engström. Studier vid Skellefteå lärov, restaurangpraktik i Sthlm 89–98, i Tyskland, England, Frankrike o Danmark 99–09, dir för Hotel Continental i Ystad 10–11, innehavare av Hotell Anglai...

Lundberg, Carl L, Industriidkare, Fackföreningsfunktionär (1859 – 1926)

Lundberg, Carl Ludvig, (i fdb även Mauritz, f 13 aug 1859 i Sthlm (Allm BB:s fdb), d 17 febr 1926 i Spånga, Sth. Son till Mathilda L. Utbildn till smed, verksam som hovslagare o järnarbetare i Sthlm, förtroendeman för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 89–91, ordf för Sthlms hovslageriarbetarefackfören 96, led av SAP:s partistyr 97&ndash...

Lundegård, Axel W, Författare, Tidningsredaktör, Författarföreningsordförande (1861 – 1930)

2 Lundegård, Axel Wilhelm, bror till L 1, f 17 dec 1861 i V Sallerup, Malm, d 20 dec 1930 i Sthlm, Sofia. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 6 dec 79, inskr vid LU ht 81–vt 83, vid STH 83–86, vid univ i Khvn 86-89, red o utg i Gbg av tidn Vilden 96 (utg:bevis 9 nov)–97, ordf i Sveriges författarefören 30. Förf. – Samf De nios pris 29.

Lundgren, G Fritiof, Riksdagsledamot, Präst, Kommunalpolitiker, Ordförande i Sv världsfredsmissionen (1871 – 1934)

Lundgren, Gustaf Fritiof, f 22 april 1871 i Vaxholm, d 6 april 1934 i Nora, Vnl. Föräldrar: urmakaren Gustaf Adolf L o Johanna Mathilda Dahlström. Mogenhetsex vid Uppsala hal, inskr vid UU vt 91, teol fil ex 30 jan 93, teor teol ex 15 sept 96, prakt teol ex 22 maj 97, allt vid UU, prästex i Visby 5 jan 98, prästv där 6 jan 98, tjänstg i Visby stift bl a i F...

Lundgren, Magnus F, Nordist, Ordförande i Föreningen för nordisk språk- och fornkunskap (1852 – 1903)

Lundgren, Magnus Fredrik, f 21 jan 1852 i Gbg, Garnisonsförs, d 8 maj 1903 i Lund, Domk. Föräldrar: kh Johan Fredrik L o Maria Magdalena Leffler. Mogenhetsex vid Halmstads h elementarlärov 24 maj 70, inskr vid UU 22 sept 70, FK där 26 maj 73, ordf i Fören för nord språk- o fornkunskap i Uppsala 1 april 74–9 febr 76 o ht 79-vt 80, disp 5 maj o FD...

Lundgren, K Oskar, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Nykterist (1862 – 1937)

Lundgren, Karl Oskar, f 1 jan 1862 i Råda, Skar, d 25 jan 1937 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: fanjunkaren Sven (Svante) Johan L o Minerva Amanda Amalia Friberg. Mogenhetsex vid Skara h a l 6 juni 83, studier vid GCI o Kl, andre lär vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Göt, 15 okt 87–93, inskr vid LU 88, andre lär vid Grebbestads ...

Lönnberg, A J Einar, Zoolog, Naturskyddsföreningsledare (1865 – 1942)

Lönnberg, Axel Johan Einar, f 24 dec 1865 i Sthlm (enl fdb för Ö Eneby, Ög), d 21 nov 1942 där, Engelbr. Föräldrar: godsägaren FD Carl Johan Leonard L o Mathilda Lovisa Jacobina Stenhammar. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 5 juni 84, inskr vid UU 13 sept 84, FK 27 maj 87, FL där 6 sept 90, amanuens o bitr lär i zoologi vid StH...

Magnusson, G Gerhard, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Publicist, Stilgjutare (1872 – 1940)

Magnusson, Gustaf Gerhard, f 15 dec 1872 1 Sthlm, Kungsh, d 29 maj 1940 där, Engelbr. Föräldrar: brädgårdsarbetaren Gustaf M o Betty Jansdtr. Elev vid Frimurarbarnhusets skola i Sthlm 80–88, studier vid Arbetarinst, Borgarskolan o Tekn afton- o söndagsskolan där, stilgjutare vid P A Norstedt & söner 88–98, färdiggörare, linje...

Malmberg, Hans H, Pressfotograf, Tio fotografer grundare (1927 – 1977)

Malmberg, Hans Henry, f 20 sept 1927 i Solna, d 1 sept 1977 i Sthlm, Vällingby. Föräldrar: verkmästaren Linus Eugen M o Zewi Eleonora Andersson. Studerade fotografi vid Sthlms lärlings- o yrkesskola 41–43, assistent hos Pressfoto Per Meyerhöffer 43–46, drev tills med Sven Gillsäter bildbyrån Pressfoto-bildnytt 47–48, frilansfotograf ...

Liljeqvist, P Efraim, Filosof, Studentsångsföreningsordförande (1865 – 1941)

Liljeqvist, Per Efraim, f 24 sept 1865 i Örebro, d 19 aug 1941 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Per Henrik L o Sofia Helida Hallgren. Mogenhetsex vid Örebro h a l 30 maj 84, inskr vid UU 10 juni 84, FK 14 dec 88, FL 30 maj 92, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i teoret filosofi 16 sept 93-28 mars 94, allt vid UU, doc i filosofi vid GH 27 febr 94, prof i prakt filosofi vid LU 29 juni 06— ...

Lilliehöök, Eleonor M, Skriftställare, Kvinnosakspolitiker, Husmodersföreningsordförande (1887 – 1977)

14 Lilliehöök, Eleonor Maria, f 24 jan 1887 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 april 1977 i Järfälla, Sth. Föräldrar: bruksägaren Gustaf Fredrik Berndes (bd 4, s 1) o Elin Sofia Pettersson, Elev vid Franska skolan, Sthlm, vid Olga Schuldheiss hushålls- o slöjdskola, Ekebyholm, Rimbo, Sth, ordf i Sveriges husmodersfören:ars riksförb 28—47, red...

Limnell, C Fredrika, Filantrop, Kvinnosakspolitiker, Fredrika Bremerförbundsledare (1816 – 1892)

Limnell, Catharina Fredrika, f 16 juli 1816 i Härnösand, d 12 sept 1892 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lektorn Olof Fredrik Forssberg o Catharina Margareta Svedbom. Sekr i Sthlms fruntimmersfören för barnavård 53, led av styr för Fören för gift kvinnas äganderätt 73, för Handarbetets vänner 74, för Fredrika-Bremer-f...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se