Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
106 träffar, sida:  1 2 3 
Adlerbeth, Jacob, Fornforskare, Förbundsgrundare (1785 – 1844)

2. Jacob Adlerbeth, den föregåendes son, f. 21 maj 1785 i Stockholm, d. 2 sept. 1844 därstädes genom slaganfall vid badning. Efter studier i hemmet på Ramsjöholm för informatorn L. K. Ekmark student i Uppsala 2 nov. 1798; disp. 12 dec. 1804 (De obligatione epactis politicis observationes, pres. D. Boëthius); fil. kand. 24 mars 1806; disp. 7 ...

Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Föreningsordförande, Feminist (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en tv...

Senander, Knut E W, Riksdagsledamot, Tulltjänsteman, Fackföreningsman (1889 – 1975)

Senander, Knut Erik Waldemar, f 17 nov 1889 i Gbg, Domk, d 12 aug 1975 där, Osc Fredr. Föräldrar: ångbåtsbefälhavaren Anders Gustaf Andersson o Carolina (Lina) Eriksdtr. Digelpresstryckarlärling 03–07, stamanställd vid Göta art:reg 07–11, underofficersex 10, anställd vid Tullverket 11, tullöveruppsyningsman 46–53...

Skarstedt, C A Waldemar, Publicist, Nykterhetsman (1861 – 1931)

2 Skarstedt, Carl Abraham Waldemar, son till S 1, f 24 juli 1861 i Lund, d 8 febr 1931 i Sthlm (enl db för Falun, Kristine). Mogenhetsex vid H a l i Lund 8 juni 81, studier vid LU ht 81–86, amanuens vid LU:s bokauktionskammare 83–86, bibliotekarie vid LU:s teol fak 85–okt 86, lärare vid Kristinehamns praktiska skola nov 86–sept 87, medarb i Ver...

Sodenstierna, Anna L, Landstingspolitiker, Förbundsordförande (1901 – 1981)

Sodenstierna, Anna Lovisa, f 5 mars 1901 i Falun, d 3 okt 1981 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kamreraren Carl Sandström o Josefina Johanna Lovisa Roman. Led av Sthlms läns landsting 51–58, av styr för Riksförb för utveckl:störda barn (RFUB, senare FUB) 56, ordf där 58–62.

G 28 mars 1929 i Ramsele, Vnl (enl vb för Sthlm, Gust ...

Sohlman, P August F, Tidningsredaktör, Journalist, Skarpskytteledare (1824 – 1874)

1 Sohlman, Per August Ferdinand, f 24 maj 1824 i Svennevad, Ör, d 5 juli 1874 i Värmdö, Sth (kbf i Sthlm, Hovförs). Föräldrar: snickarmästaren Per Erik S o Anna Katarina Gillberg. Elev vid Strängnäs gymn 39–43, inskr vid UU 14 mars 43, studentex 28 mars 43, disp pro gradu 29 april 48, mag 16 juni 48, allt vid UU, red för Studentbla...

Rylander, J Axel, Kooperatör (1865 – 1900)

Rylander, Johan Axel, f 8 febr 1865 i Fittja, Upps, d 23 febr 1900 i Sthlm, Maria. Föräldrar: dragonen o arrendatorn Johan Samuel From o Carolina Rosling. Anställd vid manufakturfirman A Wallberg & son 83, ordf i Gross- o minuthandelsarbetarefören 90-98, avlönad förest för ab Arbetarnas konsumtionsfören 98–99, allt i Sthlm.


G 28 ju...

Sandström, A Emil F, Domare, Rödakorsordförande (1886 – 1962)

Sandström, Alfred Emil Fredrik, f 11 okt 1886 i Nyköping, Allhelgona, d 6 juli 1962 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: banktjänstemannen Carl Olof S o Hilma Maria Nordin. Mogenhetsex vid H a l i Nyköping 14 juni 04, inskr vid UU ht 04, JK där 31 maj 08, e o notarie i Göta hovrätt 2 juni 08, tingstjänstgöring i Östbo o Västbo h&a...

Scott, George, Predikant, Nykterhetsman (1804 – 1874)

Scott, George, f 18 juni 1804 i Edinburgh, St Cuthberts, d 28 jan 1874 i Glasgow. Föräldrar: skräddaremästaren Robert S o Margaret Lumley. Lärling vid handelsfirma i Edinburgh juli 16, butiksbiträde o kontorist där aug 21, även lokalpredikant hos det wesleyanska metodistsamfundet där april 28, även resepredikant vid nämnda samfund aug 29...

Retzius (Hierta-), Anna W, Filantrop, Kvinnorörelsepionjär (1841 – 1924)

3 Retzius, Anna Wilhelmina (Hierta-), f 24 aug 1841 i Sthlm, Nik, d 21 dec 1924 där, Ad Fredr. Föräldrar: grosshandlaren o redaktören Lars Johan Hierta (bd 19) o Wilhelmina Fröding. Genomgick Lärokursen för fruntimmer, Sthlm, 59

Roos, Anna M, Missionär, Ungdomsledare (1855 – 1927)

2 Roos, Anna Mathilda, syster till R 1, f 3 april 1855 i Sthlm, Svea art, d 28 juni 1927 där, ibid. Elev vid Åhlinska skolan i Sthlm 65–71, anställd vid försäkringsab Skandia 80–96, sekr i Fredrika-Bremer-förb o förb:s sjukkassa 87–92, medl i Kristi fören av unga kvinnor (KFUK) 12 nov 88, ledare för KFUK:

Rosling, Karl G, Riksdagsledamot, Kooperatör (1868 – 1920)

Rosling, Karl Gustaf, f 16 juli 1868 i Fröslunda, Upps, d 12 dec 1920 i Sthlm, Kat. Föräldrar: rättaren Gustaf Vilhelm Andersson o Johanna Gustava Rosling. Lantbruksarbetare o skomakargesäll, led av styr för Kooperativa förb (KF) 01, ordf där 02–17, försäljare hos KF 04, för Stockholmsområdet 1 april 05–08, led av Soc:d...

Persson, Nils, Politiker, Fackföreningsman (1865 – 1927)

Persson, Nils (i Malmö), f 30 juli 1865 i Östra Vemmerlöv, Krist, d 12 jan 1927 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: åbon Pehr Månsson o Karna Jeppsdtr. Murare i Malmö 84–93, ordf i Sv murareförb:s avd 1 där 92–94, led av styr för tidn Arbetet 92–94 o 97–07, ordf där 09-22, exp:förest vid tidn 93–...

Persson, E Yngve, Riksdagsledamot, Fackföreningsordförande (1911 – 1991)

Persson, Erik Yngve, f 7 febr 1911 i Rengsjö, Gävl, d 21 aug 1991 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: sågverksarbetaren Johan P o Anna Vestlin. Sågverksarb i Ljusne, Gävl, 24, ombudsman för Sv sågverksindustriarbetareförb 37–47, andre förbundssekr där 47–49, andre förbundssekr vid Sv träindustriarbetaref&oum...

Petrini, Gulli C, Kommunalpolitiker, Föreningsordförande, Feminist (1867 – 1941)

2 Petrini, Gulli Charlotta, svägerska till P 1, f 30 sept 1867 i Sthlm, Jak o Joh, d 8 april 1941 där, Kungsh. Föräldrar: prof Carl Jacob Rossander o Emma Maria Godenius. Mogenhetsex vid Wallinska flickskolan i Sthlm 16 maj 87, inskr vid UU 15 sept 87, FK 13 dec 89, FL 31 jan 98, disp 8 dec 00, FD 30 maj 01, allt vid UU, lär vid Elementarskolan för flic...

Rathou, Emilie, Publicist, Nykterhetspionjär, Feminist (1862 – 1948)

Rathou, Emilie, f 8 maj 1862 i Lösen, Blek, cl 12 okt 1948 i Sthlm, Bromma. Moder: Anna Maria Svensdtr. Elev vid folkskollär:sem i Kalmar 78, ex där 82, folkskollär i Hed, Vm, 83–84, resetalare för Sveriges storloge av IOGT 85–00, andre red för Dalmasen april–juli 90, ägare, red o utg av Dalmasen (från 92 Sv Medborgaren Dalmasen) 90&...

Olsson, G Adolf (Adolv), Riksdagsledamot, Agitator, Tidningsman, Nykterhetsman (1886 – 1958)

Olsson, Gustaf Adolf (Adolv), f 15 jan 1886 i Malmö, Caroli, d 7 juli 1958 i Sandviken (kbf i Gävle, Hel Tref). Föräldrar: muraren Jöns O o Lovisa Sjölin. Ordf i sydsv distr av Nykterhetsorden Verdandi 04, medarb i Nya Samhället 06–08, i Arbetarbladet 08–15, i Ljus o Jord 14–15, led av Hudiksvalls stadsfullm 12–13, av styr f&oum...

Olsson, Gustaf O, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman (1902 – 1987)

Olsson, Gustaf Olof, f 10 nov 1902 i Västervåla, Vm, d 4 sept 1987 i Västerås, Skerike. Föräldrar: hyttarbetaren Carl Olof O o Kristina Fredrika Pettersson. Jordbruksarbetare, snickare, led av styr för avd 43 av Sv träindustriarbetareförb 28, ordf i Västerås arbetarkommun 36–45, v ordf i styr för Västmanlands läns...

Olsson, Oscar U B, Riksdagsledamot, Folkbildare, Skolman, Nykterhetsman (1877 – 1950)

Olsson, Oscar Ulrik Bernhardin, f 4 juli 1877 i Helsingborg, d 25 jan 1950 i Djursholm, Danderyd, Sth. Föräldrar: skomakaren Nils O o Petronella Hiller. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 12 juni 97, inskr vid LU 14 sept 97, FK där 31 maj 99, eo lär vid h a l i Karlstad vt 03–vt 08, led av styr för Socdem ungdomsförb (SSU) 04–07, ordensstudieledare ...

Nordborg, O Anshelm, Riksdagsledamot, Sjökapten, Skeppsredare, Redarföreningsdirektör (1875 – 1942)

Nordborg, Oscar Anshelm, f 9 aug 1875 i Holm, Vnl, d 28 aug 1942 i Gbg, Domk. Föräldrar: handlanden Olof Anton N o Maria Olsson. Sjöman 9197, elev...

Nordenskiöld, E Otto E, Radiochef, Fackföreningsman (1914 – 1986)

10 Nordenskiöld, Erik Otto Edvard, brorsons son till N 4, f 25 juli 1914 i Hausjärvi, Tavasteh, Finland, d 10 nov 1986 i Lidingö. Föräldrar: doc Nils Erik N o Henriette Georgina Sederholm. Studentex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 21 maj 32, inskr vid StH okt 33, FK där 7 nov 36, JK där 15 sept 41, bitr sekr vid De anställdas centralorgani...

Nordgren, Kurt H, Landshövding, Fackföreningsman (1916 – 1974)

Nordgren, Kurt Henry, f 13 juli 1916 i Nederkalix, Nb, d 8 dec 1974 i Härnösand. Föräldrar: sågverksarbetaren Karl Gustaf N o Emma Kristina Johansson. Sågverksarbetare 29–51 (från 41 vid ab Statens skogsindustrier, ASSI), fackföremordf 46–51, ombudsman i Sv träindustriarbetareförb 51–60, förhandl:ombudsman i Landsorg...

Nyberg, Uno V, Lantbrukare, Bondetågsledare (1866 – 1946)

Nyberg, Uno Valfrid, f 14 juli 1866 i Husby-Långhundra, Sth, d 21 jan 1946 i Uppsala, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Anders N o Christina Charlotta Mattsson. Bokhållare på Österby bruk, Film, 85, arrendator i Rycklinge, Faringe, 91–98, St Väsby, Almunge, 98–03, hemmansäg i Edshammar, Lena, 03–08, Långtora, Långtora, 08&n...

Månsson, Gertrud K, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Socialpolitiker (1866 – 1934)

Månsson, Gertrud Karolina, f 18 dec 1866 i Sthlm, Kungsh, d 30 dec 1934 där, Gust Vasa. Föräldrar: järnarbetaren Johannes M o Charlotta Christina Lindqvist. Elev vid Kungsholms förs:s folkskola i Sthlm, hushållerska, innehavare av bosättn:affär, kontorsbiträde hos Systembolaget, deltog i bildandet av Sthlms allm kvinnoklubb 11 juni 92, ordf...

Mårtensson, Johannes W, Riksdagsledamot, Fackföreningsman (1885 – 1972)

Mårtensson, Johannes Wiktor, f 20 mars 1885 i Resteröd, Göt, d 11 dec 1972 i Uddevalla. Föräldrar: lantarbetaren Johan M o Anna Katarina Jakobson. Anställd vid Uddevalla tändsticksfabrik 08—39, ordf i tändsticksarbetarnas fackfören där 10—18 o 34— 38, v ordf i Uddevalla arbetarkommun 18, ordf i Uddevalla fackliga centralorg...

Möller, J O Hugo, Arméofficer, Gymnastiklärare, Scoutledare (1883 – 1965)

Möller, Johan Otto Hugo, f 28 aug 1883 i Sthlm, Klara, d 19 febr 1965 där, Ad Fredr. Föräldrar: grosshandl Otto Pettersson o Maria Möller. Elev vid h reallärov i Sthlm ht 98, mogenhetsex där 16 maj 02, elev vid GCI 13 juni 06, underlöjtn i fortifikationens reserv 14 dec 06, instruktörsex vid GCI 29 o 30 april 07, gymnastikdinex där 9 juni 09, gymnastik- o idrottsofficer vid fälttelegrafkåren...

Neuman, K Ivar, Tidningsman, Politiker, Nykterhetsman (1876 – 1939)

Neuman, Karl Ivar, f 28 nov 1876 i Ödsmål, Göt, d 10 aug 1939 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: handl Martin N o Charlotta Persson. Elev vid Gustavsbergs skola vid Uddevalla 86–92, ritare vid verkstäder i Trollhättan o Gbg 95

Nilsson, E Gustaf, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Frikyrkopredikant, Nykterhetsman (1860 – 1944)

Nilsson, Erik Gustaf, f 26 april 1860 i Nedre Ullerud, Värml, d 10 juli 1944 i Söderbärke, Kopp. Föräldrar: sågaren Nils Persson o Anna Maria Eriksdtr. Utex från Sv missionsförb:s predikantskola i Kristinehamn 84, förest för Söderbärke missionsförs 84–86 o 95&nd...

May, Johan (John) G, Konsertföreningsstiftare, Generaldirektör (1860 – 1935)

May, Johan (John) Gustaf, f 3 nov 1860 i Sthlm, Klara, d 22 jan 1935 där, Engelbr. Föräldrar: vaktmästaren Albrecht Adolf Wahlström o Anna Catharina Håkansson (omg m notarien Charles Henry May). Ex från Frans Schartaus handelsinst, Sthlm, 77, anställd vid Eugene Samsons försäknbyrå där 77—81, kamrer i olycksfallsförs&a...

Milow, E Cecilia, Skriftställare, Ungdomsledare (1856 – 1946)

Milow, Emma Cecilia, f 8 mars 1856 i Gbg, dp 31 mars där, Engelska, d 7 maj 1946 Sthlm, Matt. Föräldrar: handlanden Johan Fredric M o Mary Lindgren. Avgångsex från Eve Marie Rappes helpension för flickor 72, innehade lärartjänster på olika platser i landet 75–84, studier i Tyskland o England periodvis 85–01, drev flickpension i Sk&o...

Molander, Hilding, Kommunalpolitiker, Fackföreningsordförande (1896 – 1972)

2 Molander, Hilding, bror till M 1, f 13 febr 1896 i Ytterlännäs, Vnl, d 31 aug 1972 i Sthlm, S:t Göran. Springpojke 08–09, bageriarbetare 09–27, medl av Sv bageri- o konditoriarbetareförb:s härnösandsavd 12, sekr i förb:s sundsvallsavd 19, ordf där 21–27, förest för bageriarbetarnas arbetsbyrå (arbet-för...

Ljunggren, August, Tidningsredaktör, Nykterhetsman (1874 – 1943)

2 Ljunggren, August, bror till L 1, f 29 okt 1874 i S Ljunga, Kron, d 27 april 1943 i Sthlm, Bromma. Studentex vid Nyköpings hal 97, inskr vid UU vt 98, folkskollärarex i Linköping 99, inskr vid LU ht 99–ht 00, FK där 14 sept 00, ordf för Studenternas helnykterhetsförb i Lund vt 00–ht 00, led av centralstyr för Sveriges studerande ungdo...

Ljunggren, Elof, Tidningsman, Politiker, Nykterhetsman (1869 – 1953)

1 Ljunggren, Elof, f 5 okt 1869 i S Ljunga, Kron, d 8 jan 1953 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: hemmansägaren Sven Nilsson o Ingrid Greta Johannisdtr. Studentex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 92, inskr vid UU ht 92–ht 03, teol fil ex där 14 sept 94, v ordf i Studenternas helnykterhetssällsk i Uppsala vt 95, ordf där ht 95–ht 97, ordf i Sveri...

Ljungqvist, Knut F L, Restauratör, Föreningsordförande (1876 – 1956)

Ljungqvist, Knut Fredrik Leonard, f 18 juli 1876 i Sthlm, Nik, d 2 febr 1956 där, Bromma. Föräldrar: skräddaren Israel Pettersson L o Sara Lovisa Engström. Studier vid Skellefteå lärov, restaurangpraktik i Sthlm 89–98, i Tyskland, England, Frankrike o Danmark 99–09, dir för Hotel Continental i Ystad 10–11, innehavare av Hotell Anglai...

Lundberg, Carl L, Fackföreningsman (1859 – 1926)

Lundberg, Carl Ludvig, (i fdb även Mauritz, f 13 aug 1859 i Sthlm (Allm BB:s fdb), d 17 febr 1926 i Spånga, Sth. Son till Mathilda L. Utbildn till smed, verksam som hovslagare o järnarbetare i Sthlm, förtroendeman för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 89–91, ordf för Sthlms hovslageriarbetarefackfören 96, led av SAP:s partistyr 97&ndash...

Lundgren, K Oskar, Skolrektor, Politiker, Nykterhetsman (1862 – 1937)

Lundgren, Karl Oskar, f 1 jan 1862 i Råda, Skar, d 25 jan 1937 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: fanjunkaren Sven (Svante) Johan L o Minerva Amanda Amalia Friberg. Mogenhetsex vid Skara h a l 6 juni 83, studier vid GCI o Kl, andre lär vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Göt, 15 okt 87–93, inskr vid LU 88, andre lär vid Grebbestads ...

Liljeqvist, P Efraim, Filosof, Studentsångsföreningsordförande (1865 – 1941)

Liljeqvist, Per Efraim, f 24 sept 1865 i Örebro, d 19 aug 1941 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Per Henrik L o Sofia Helida Hallgren. Mogenhetsex vid Örebro h a l 30 maj 84, inskr vid UU 10 juni 84, FK 14 dec 88, FL 30 maj 92, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i teoret filosofi 16 sept 93-28 mars 94, allt vid UU, doc i filosofi vid GH 27 febr 94, prof i prakt filosofi vid LU 29 juni 06— ...

Lilliehöök, Eleonor M, Skriftställare, Förbundsordförande, Feminist (1887 – 1977)

14 Lilliehöök, Eleonor Maria, f 24 jan 1887 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 april 1977 i Järfälla, Sth. Föräldrar: bruksägaren Gustaf Fredrik Berndes (bd 4, s 1) o Elin Sofia Pettersson, Elev vid Franska skolan, Sthlm, vid Olga Schuldheiss hushålls- o slöjdskola, Ekebyholm, Rimbo, Sth, ordf i Sveriges husmodersfören:ars riksförb ...

Lind, Albin, Journalist, Gruvarbetare, Fackföreningsman (1901 – 1964)

Lind, Albin, f 13 sept 1901 i Skinnskatte-berg, Vm, d 12 jan 1964 i Spånga, Sth. Föräldrar: gruvarbetaren o guldgrävaren August E:son Honk (L:s uppgift i bl a Väd; ej i fdb) o Hedvig Vilhelmina Lind. Bl a gruv-, smides- o byggnadsarbetare 13 — 27, studier vid Brunnsviks folkhögskola 21—22, studieledare i Metallindustriarbetareför...

Lind, M Elisabet, Sjuksköterska, Svenska sjuksköterskeföreningsledamot (1881 – 1968)

Lind, Maria Elisabet, f 26 maj 1881 i Roma, Gotl, d 19 juni 1968 i Lidingö. Föräldrar: lantbrukaren Carl L o Maria Larsson. Ex från Visby h flickskola vt 97, genomgick Sabbatsbergs sjuksköterskeskola 05—06, sjuksköterska i privat tjänst från 06, led av interimstyr för Sv sjuksköterskefören 08—10, sekr där 14-33, o...

Lindberg, K August, Fackföreningsordförande (1885 – 1966)

Lindberg, Karl August, f 6 okt 1885 i Älvkarleby, Upps, d 15 juli 1966 på Lindesbergs lasarett (enl db för Essinge, Sthlm). Föräldrar: järnbruksarbetaren Karl Johan L o Regina Sund. Sågverksarbetare vid Harnäs bruk, Gävl, o i Skutskär, Upps, 96—20, ordf i Harnäs socialdemokratiska ungdomsklubb 07—09, i sågverksin...

Lindberg, Johannes E, Kooperatör, Förläggare (1881 – 1963)

Lindberg, Johannes Emanuel, f 22 sept 1881 i Uppsala, d 17 april 1963 i Sthlm, Skarpnäck. Föräldrar: stenhuggaren Karl Fredrik L o Johanna Öfverström. Arbetade vid stenhuggerier i Roslagen 98-03, förest för Vätö handelsforen 03-07 o 12-15, studier vid Brunnsviks folkhögskola 07-08, vid handelsskola i Basel o tjänstg inom den schweiz...

Lindblom, Edith M, Tjänsteman, Föreningsordförande, Feminist (1887 – 1976)

Lindblom, Edith Maria, f 30 mars 1887 i Sthlm, Maria, d 9 febr 1976 där, Kungsh. Föräldrar: bokbindaren Carl L o Carolina Forsberg. Studier vid Sthlms borgarskolas högre avd 01-02, anställd vid grosshandelsfirman I Eisner & söner i Sthlm 03-28, led av styr för Kvinnliga kontoristfören (KKF) 18, v ordf där 19, ordf 22 —47, v ordf i S...

Lindley, Carl (Charles) G, Riksdagsledamot, Sjöman, Fackföreningsman (1865 – 1957)

Lindley, Carl (Charles) Gustaf, f 14 okt 1865 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 okt 1957 där, Västerled. Föräldrar: handl Anders Lindgren o Carolina Svensson. Sjöman i engelsk tjänst 81—94, led av National Secular Society i England 84, deltog i bildandet av The National Amalgamated Sailors and Firemens Union of Great Britain and Ireland där 87, en av...

Lindqvist, Axel A, Riksdagsledamot, Nykterhetsman (1878 – 1951)

Lindqvist, Axel Albert, f 23 okt 1878 i Kosta, Ekeberga, Kron, d 20 maj 1951 i Halmstad. Föräldrar: glassliparmästaren Johan Alfred L o Ida Augusta Åstrand. Glasslipare 90 — 34, ordf i glasarbetarnas samorganisation 07—12, led av Kronobergs läns landsting 10-20, av AK 12-20 o 22-48 (led av AK:s tillf utsk nr 4 14 B, av lagutsk 18 A, av särsk ut...

Lindqvist, A Herman, Möbelsnickare, Kommunalpolitiker, Talman, Fackföreningsordförande, Socialminister (1863 – 1932)

Lindqvist, August Herman, f 9 juli 1863 i Arboga landsförs, d 29 maj 1932 i Sthlm, Joh. Föräldrar: rättaren Johan Eric L o Carolina Jansdtr. Avlade gesällprov som snickare i Arboga april 85, möbelsnickare där 85—89, sekr i träarbetarefackfören där 88—89, bosatt i Sthlm från 89, ordf i möbelsnickarefackfören d&...

Lindstedt, Johan Magnus, Präst, Kommunalpolitiker, Föreningsgrundare (1844 – 1919)

Lindstedt, Johan Magnus, f 14 juli 1844 i Långasjö, Kron, d 18 mars 1919 i Torsås, Kalm. Föräldrar: hemmansägaren Carl Petersson o Kristina Gummesdtr. Skolstudier i Växjö o Karlskrona, inskr vid UU vt 69, teor teol ex där 31 jan 70, prakt teol ex där 24 maj 70, prästv i Ljungby 17 juli 70, upprätthöll flera prästtjä...

Lingman, Jonas (John), Landshövding, Civilminister, Fackföreningsman (1901 – 1962)

Lingman, Jonas (John), f 19 nov 1901 i Bollnäs, d 5 okt 1962 i Gävle. Föräldrar: byggnadssnickaren Olof L o Margareta Kristina Olsdtr. Snickare vid statens järnvägars verkstäder i Bollnäs 18, led av styr för gävleborgs-distr av Sveriges soc:dem ungdomsförb 22— 28, ordf där 28—31, i soc:dem ungdomsklubben Frihet 24—...

Ljungberg, G F Einar ("Texas"), Agitator, Politisk skriftställare, Nykterhetsman (1880 – 1974)

Ljungberg, Georg Frithiof Einar, f 26 aug 1880 i Gbg, Kristine, d 6 dec 1974 i Sthlm, Matt. Föräldrar: källarmästaren Johannes Hansson o Hilda Amalia Ljungberg. Led av centralstyr för Sveriges soc:dem ungdomsförb (SSU) 07-13, av verkst utsk där 09, bokförläggare i Gbg 07—12, led av styr för soc:dem vänsterfören 12—14, bo...

Larson, Ivar O, Bergsingenjör, SAF-direktör (1880 – 1956)

1 Larson, Oscar Ivar (Ivar O), f 20 juli 1880 i Ramnäs, Vm, d 16 nov 1956 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksäg Lars Oscar L o Helena Ottilia Ulrika Karlsson. Mogenhetsex i Örebro 10 juni 99, elev vid KTH:s avd för bergsvetensk 15 sept 99—ht 02, ing vid Hallstahammars ab:s kraftstationsbyggn 03—04, vid Hallstahammars bruk 04—06, dir: assistent ...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se