Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
13 träffar, sida:  1 
Aldén, Gustaf A, Folkhögskolelärare, Kommunalpolitiker, Journalist (1852 – 1927)

Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. ti...

Sköld, Per Edvin, Folkhögskolelärare, Riksdagsledamot, Finansminister, Försvarsminister, Handelsminister, Jordbruksminister (1891 – 1972)

Sköld, Per Edvin, f 25 maj 1891 i Svedala, Malm, d 13 sept 1972 i Sthlm (kbf i Norra Rörum, Malm). Föräldrar: lantbrukaren o riksdagsmannen Nils Peter S o Maria Sofia Nilsson. Volontär vid Södra skånska infanterireg 09, underofficersex 11, elev vid Lunds privata elementarskola 12, studentex där 29 maj 15, inskr vid LU ht 15, FK där 15 dec 17, fol...

Rydstedt (-Dannstedt), Anna V M, Folkhögskolelärare, Poet (1928 – 1994)

Rydstedt (-Dannstedt), Anna Viola Magdalena, f 22 april 1928 i Ventlinge, Kalm, d 4 juli 1994 i Täby, Sth. Föräldrar: hemmansägaren o kamrern Ivar Torsten Vilhelm R o Elin Helena Viktoria Nilsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 25 maj 50, inskr vid LU 1 sept 50, FK 30 okt 54, FM där 30 nov 55, lär vid Grundtvigs höjskole, Frederiksborg, Danmark, 55–56, vid Eslövs folkhögskola 56-...

Nanneson, P Ludvig, Folkhögskolelärare, Tidningsredaktör, Lantbruksekonom (1881 – 1963)

Nanneson, Per Ludvig, f 16 april 1881 i Harplinge, Hall, d 1 mars 1963 i Söndrum, Hall. Föräldrar: lantbrukaren Nanne Andersson o Beata Charlotta Bengtsson. Genomgick kurser på Hallands folkhögskola o lantmannaskola på Katrineberg, Vessigebro, 99–01, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 01, assistent vid kem laboratoriet där 02

Lyttkens, August, Folkhögskolelärare, Agronom (1845 – 1925)

3 Lyttkens, August, bror till L 2, f 14 jan 1845 i Gustaf (nu Börringe), Malm, d 20 sepl 1925 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 4 juni 66, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 66–16 okt 68, genomgick Skälby vithetsbränneriskola 68–69, förvaltare vid Mettenhof, Holstein, 69, vid Skedala Snöstorp, Hall, 70–93, lär...

Lindgren, John W, Författare, Folkhögskolelärare, Tidningsredaktör (1895 – 1968)

Lindgren, John Waldemar, f 20 april 1895 i Haverö, Vnl, d20 aug 1968 i Västerås. Föräldrar: inspektorn Per L o Märta Olsson. Studentex vid hal i Östersund 2 juni 14, inskr vid UU ht 14, FK 30 maj 19, förste kurator för Norrlands nation 20—22, ordf i Sveriges fören studentkårer ht 23, FL 30 okt 26, disp 23 maj 27, FD 16 sept 27, chefred för Norrländska Social-Demokraten 27 — 30, lärare vid Br...

Kjersén, Sven E, Författare, Folkhögskolelärare, Folkhögskolerektor (1892 – 1951)

Kjersén, Sven Elis, f 9 juli 1892 i Säter, d 12 juni 1951 i Balingsta, Upps (enl db för Uppsala). Föräldrar: kh Oscar Elias (Elis) K o Charlotta Wilhelmina Friberger. Stu-dentex vid hal i Västerås 11 juni 12, inskr vid UU 10 sept 12, lär vid Tärna folkhögsk 13—19, FK vid UU 14 dec 18, lär vid Jakobsbergs folkhögsk 19—26, ledare för riksspelmansstämmorna i Sthlm 20 o i Gbg 23, ordf i Sv ungdo...

Ingers, Enoch, Folkhögskolelärare (1870 – 1951)

1 Ingers, Enoch, f 1 sept 1870 i Magiehem, Krist, d 23 nov 1951 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren o handl Carl Johan Andersson 0 Ingår Jönsson. Mogenhetsex vid h a l i Karlskrona vt 88, inskr vid LU ht 88, FK 30 jan 92, lär vid Lunnevads folkhögsk, Sjögestad, Ög, 95, andre lär vid Folkhögskolan Hvilan, Malm, 96—08, FL vid LU 14 sept 00, disp 20 maj 08, FD 30 maj 08, rektor för o huvudlärare vi...

Ingers (Holmström-), H Amelia (Malin) C, Folkhögskolelärare (1872 – 1938)

2 Holmström-Ingers, Hedvig Amalia (Malin) Christina, f 13 sept 1872 på Hvilan, Tottarp, Malm, d 3 febr 1938 i Lund. Föräldrar: folkhögskolföreståndaren Leonard Pontus H (s 307) o Hedvig (Hedda) Gustava Nordström. Musikstudier i Lund, studier vid Askovs folkhögskola, Danmark, 89—90, vid musikkonservatoriet i Dresden 90—91, hushållselev på Erikshåb...

Hallbäck, P H Johannes, Folkhögskolelärare (1878 – 1959)

Hallbäck, Paulus Henrik Johannes, f 4 aug 1878 i Sthlm (Ad Fredr), d 7 okt 1959 i Ronneby. Föräldrar: kh Otto Valfrid H o Anna Maria Lovisa Gustafva Ehrström. Mogenhetsex vid Karlskrona h a l 8 juni 97, inskr vid LU 29 sept 97, FK där 31 jan 01, ämneslär vid Bodens folkhögskola 01, föreståndare där 07—43 (skolan flyttade till Älvsbyn 08 o till S Sunderbyn 10).

G 4 juni 10 i Gävle...

Holmberg, G H Teodor, Folkhögskolelärare, Föreläsare, Pedagogisk skriftställare (1853 – 1935)

1 Holmberg, Gustaf Henrik Teodor, f 12 jan 1853 i Gärdslöv, Malm, d 8 mars 1935 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kontraktsprosten kh Lars Paulus H o Fredrika Vilhelmina Gullander. Inskr vid LU vt 71, FK vt 76, föreståndare o första lär vid Tärna folkhögsk, Vm, 76—12, ordf i Gustaf-Adolfsförb för Sveriges unga krigsmän 04—19, jämte H 2 initiativtagare till Sv riksförb mot osedlighet i litt, pre...

Bååth, Albert Ulrik, Folkhögskolelärare (1853 – 1912)

2. Albert Ulrik Bååth, den föregåendes kusins son, f. 13 juli 1853 i Malmö, d. 2 aug. 1912 å Gottskär i Onsala socken. Föräldrar: slottspastorn i Malmö, sedermera kyrkoherden i Hammarlöv. och Västra Vemmerlöv Lars (Lorentz) Andreas Bååth och Alfhilda Lundblad. Elev vid h. allmänna läroverket i Malmö ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 m...

Bergius, Eva V J, Folkhögskolelärare, Fysiker (1874 – 1962)

5. Eva Vilhelmina Julia Bergius, f. von Bahr, f. 16 sept. 1874 på Mälby vid Östanå. Föräldrar: revisionssekreteraren häradshövding Karl Fredrik Oskar von Bahr och Maria, Elisabet Boström. Avlade studentexamen som privatist vid Ahlinska skolan 23 maj 1901; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 15 sept. 1903; fil. lic....

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se