Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Odén, N F Svante, Meteorolog, Markvetare (1924 – 1986)

2 Oden, Nils Frederick Svante, son till O 1, f 29 april 1924 i Sthlm, Osc, d 31 juli 1986 (kbf i Uppsala, Gottsunda). Studentex vid h a l för gossar å Södermalm i Sthlm 28 april 43, inskr vid Lantbrukshögsk 1 nov 47, amanuens vid instit för marklära där 1 febr 49, tf förste assistent 1 aug 5331 aug 57, agronomex 11 juni 54,...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se