Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
2 träffar, sida:  1 
Olsson, Petter, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Industriledare, Spannmålshandlare (1830 – 1911)

1 Olsson, Petter, f 3 dec 1830 i Fleninge, Malm, d 6 okt 1911 i Helsingborg. Föräldrar: gästgivaren Per Olsson o Sophia Gertzen. Handelsbiträde o bokhållare i Helsingborg 45, burskap som handlande där 53, led av styr för Inre missionsfören o traktatsällsk i Kristianstad 55, led av borgerskapets äldste i Helsingborg 60–62, av s...

Crohnenstern (Cronstierna), Hinrich, Generalkrigskommissarie, Spannmålshandlare (1602 – 1678)

Hinrich Crohnenstern (Cronstierna), före adlandet Struberg eller von Strusberger, friherre till Kroneburg och herre till Jungferhof, f. 1602 i Riga, d. 5 maj 1678 därstädes. Föräldrar: rådsherren i Riga Mårten Struberg och Katarina Weidemeier. Inträdde i svensk tjänst 1633; fältkommissarie i Lifland 22 aug. 1635; adlad 5 aug. 1637; kom...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se