Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
126 träffar, sida:  1 2 3 
Sellberg, S Ragnar L, Lantbrukare, Företagsledare (1902 – 1995)

Sellberg, Sven Ragnar Leonard, f 28 juni 1902 i Sthlm, Ad Fredr, d 3 juli 1995 i Götlunda, Vm (folkbokförd i Lidingö). Föräldrar: åkeriägaren Amandus Zacharias Leonard S o Julia Axelia Häggberg. Studentex vid Sthlms h latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 12 maj 21, lantbrukspraktik på olika gårdar i Skåne, Västmanland o Uppl...

Skarne, Allan E O, Företagsledare, Byggmästare (1909 – 1998)

Skarne, Allan Erik Oskar, f 13 nov 1909 i Sthlm, Maria (enl fdb för Lidingö, Sth), d 7 okt 1998 i Danderyd, Sth. Föräldrar: byggmästaren Oscar Hemfrid Eriksson S o Hulda Elisabet Lindegren. Ex från Tekn skolans i Sthlm byggnadsavd 31, arbetsledare vid Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne (från 33 ab) 31, led av styr 33, ordf där 66–70, delä...

Rydbeck, J Oscar E, Företagsledare, Bankdirektör (1878 – 1951)

1 Rydbeck, Johan Oscar Ehrenfried, f 31 aug 1878 i Sundsvall, d 26jan 1951 i Djursholm, Danderyd. Föräldrar: stadsingenjören Claes Oscar Emil R o Johanna (Jenny) Maria Björck. Mogenhetsex vid H a l i Sundsvall 1 juni 95, praktiktjänst vid han-delsagenturfirman Louis Friedländer, Paris, 95-96, tjänsteman vid Skandinaviska kreditab:s (Skandinaviska bankens) sthlmskontor 96–00, kamrer vid ...

Sachs, Josef E, Affärsman, Företagsledare (1872 – 1949)

Sachs, Josef Ernst, f 4 jan 1872 i Sthlm, Mosaiska, d 23 juni 1949 i Järfälla, Sth (kbf i Sthlm, Engelbr). Föräldrar: köpmannen o generalkonsuln Simon S o Lea Mathilda Leja. Mogenhetsex vid Sthlms reallärov 16 maj 90, praktiska handelsstudier i England o Frankrike 90-92, inträdde i firma Joseph Leja 93, chef där 94–02, VD i ab Nordiska kompaniet (NK) 02

Sahlin, Carl A, Samlare, Företagsledare, Bergshistoriker (1861 – 1943)

Sahlin, Carl Andreas, f 15 dec 1861 i Voll-sjö, Malm, d 22 jan 1943 i Djursholm. Föräldrar: fabriksägaren Carl Peter S o Anna Persson. Mogenhetsex vid Lunds privata elementarskola 11 juni 83, inskr vid LU 7 sept 83, vid KTH 7 sept 85, avgångsex från fackavd:s för bergsvetenskap underavd för metallurgi o hyttkonst där 31 okt 88, gruvingenjör vid Stora Kopparbergs bergslags ab 16 nov 88–96, ch...

Sahlin, Gustaf J, Företagsledare (1892 – 1970)

Sahlin, Gustaf Josef, f 18 sept 1892 i Sthlm, Nik, d 8 nov 1970 där, S:t Göran. Föräldrar: överkonstapeln Carl Gustaf S o Anna Fredrika Gustafsson. Lärov:studier i Sthlm, elev vid Bröderna Påhlmans handelsinst där 08–10, anställd vid Sthlms benmjölsfabriks ab 1016, pr...

Sebardt, Carl E W, Företagsledare (1904 – 1994)

Sebardt, Carl Edvard Wilhelm, f 27 mars 1904 i Sthlm, Joh, d 30 juni 1994 i Gryt, Söd. Föräldrar: läkaren MD Carl S o Sigrid Helena Clason. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 12 maj 22, inskr vid KTH 4 sept 22, utex från fackavd för bergs-vetensk där 1 juli 28, driftsingenjör vid Sandvikens jernverks ab 28, chef för kallvalsverket 36, prod...

Ringborg, Edward, Affärsman, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Kulturhistoriker (1857 – 1929)

Ringborg, Edward, f 16 aug 1857 i Kvillinge, Ög (kbf i Norrköping, S:t Olai), d 22 febr 1929 i Lidingö. Föräldrar: grosshandlaren Ludvig Eduard R o Catarina Elisabeth Swartz. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Norrköping 8 juni 78, kontorist hos firma J Ringborg där 7879, utlandspraktik som köpman i bl a Hamburg o Chicago 7981, ägare av firma Edward Ringborg i Nor...

Rising, Adolf A, Företagsledare, Apotekare, Kemist (1866 – 1947)

Rising, Adolf Abraham, f 21 dec 1866 i Sthlm, Maria, d 28 jan 1947 där, S:t Göran. Föräldrar: viktualiehandlanden Carl Isaac R o Julia Jacobina Grundén. Studier vid H latinlärov å Södermalm, Sthlm, ht 82–6 juni 83, apotekselev i Sthlm 12 juni 83, farmacie studiosi-ex 24 sept 86, tjänstg vid apotek i Halmstad 12 okt 86–22 sept 88, inskr vid Farmaceutiska inst i Sthlm ht 88, apotekarex där 23 ...

Rosenblad, Curt F, Uppfinnare, Maskiningenjör, Industriledare (1899 – 1979)

3 Rosenblad, Curt Fredrik, syssling till R 2, f 21 april 1899 i Sthlm, Hedv El, d 9 juli 1979 i Princeton, New Jersey, USA. Föräldrar: förste hovstallmästaren frih Eberhard R o Hedda Augusta Marianne Burenstam. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 18 maj 18, elev vid KTH 18 sept 1...

Rusck, J Åke J, Företagsledare, Ämbetsman, Civilingenjör (1912 – 1978)

Rusck, John Åke J:son, f 9 aug 1912 i Ringarum, Ög, d 24 sept 1978 i Frötuna, Sth (kbf i Nacka). Föräldrar: kontorschefen Johan Oscar Johansson R o Ingrid Sofia Lewander. Studentex vid H a l i Norrköping 5 juni 30, inskr vid KTH 30 aug 30, ex från fackavd för elektronik där 9 maj 34, tf bitr ingenjör vid Vattenfallsstyr:s kraftverksbyr&arin...

Pegelow, Fredrik (Fritz) W H, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Maskiningenjör, Lärare (1852 – 1925)

Pegelow, Fredrik (Fritz) Wilhelm Henrik, f 15 april 1852 i Västra Alstad, Malm, d 13 okt 1925 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lantbrukaren Johann Joachim Fredrik Theodor P o Maria Dorothea Christiana Vaegler. Mo-genhetsex vid Malmö h elementarlärov 4 juni 70, inskr vid Teknolog inst i Sthlm 10 sept 70, avgångsex från avd för maskinbyggnad där 9 juni 73, elev vid Statens järnvägars (SJ) först...

Persson, Sven O, Kommunalpolitiker, Företagsledare (1900 – 1990)

Persson, Sven Olof, f 14 april 1900 i Östersund, d 28 mars 1990 där. Föräldrar: gårdsägaren Per Olof P o Gertrud Margareta Hansdtr. Realex i Östersund vt 15, hästhandlare, ägare av o chef för Bilbolaget Östersund, Persson & Co (från 61 ab) 32, ordf i styr för Jämtlands travsällsk 40–71, led av styr fö...

Plagemann, Carl J Fredrik, Industriledare, Apotekare (1779 – 1864)

Plagemann, Carl Johan Fredrik, f 3 maj 1779 i Sthlm, Tyska, d 3 jan 1864 där, Ad Fredr. Föräldrar: rektorn Johan Joachim Fredrik P o Margareta Dorothea Lange. Ex vid Tyska skolan i Sthlm 12 maj 95, elev vid apoteket i Karlstad maj 95, farmacie studiosus-ex där 6 juli 99, tjänstg vid apoteket Ugglan i Sthlm okt 99, vid apoteket Enhörningen där okt 01, apotekarex 2 mars 03, inköpte apotek...

Polhem, Christopher, Uppfinnare, Industriledare, Kommersråd (1661 – 1751)

1 Polhem, Christopher, före adl Polhammar, f sannolikt 18 dec 1661 i Tingstäde, Gotl, d 30 aug 1751 i Sthlm (begr 6 sept där, Maria). Föräldrar: handelsmannen Wolf Christoph Polhammer o Christina Eriksdtr Schening. Fogde på Fållnäs gård, Sorunda, Sth, 85, inskr vid UU 12 nov 87, erhöll statlig pension 6 maj 91 (bekräftat 21 mars 92), testimonium academicum från UU 18 okt 94, dir över bergsme...

Prytz, Björn G, Diplomat, Riksdagsledamot, Industriledare (1887 – 1976)

Prytz, Björn Gustaf, f 2 april 1887 i Gbg, Domk, d 22 juni 1976 i Marstrand. Föräldrar: grosshandlaren Gustaf Rudolf P o Theresa Ward White. Ex vid Dulwich College, London, 03, anst vid ab Separators filialkontor i Berlin 03, i Bryssel 1 maj 05, tjänstg vid huvudkontoret i Sthlm 23 mars 0826 aug 13, reklamchef vid ab Sv kullagerfabriken (SKF), Gbg, 1314, chef för ...

Rademacher, Reinhold, Industriledare, Manufakturist (1609omkr – 1668)

Rademacher, Reinhold, f omkr 1609 i Baltikum, d 4 jan 1668, 59 år gammal (likpred, se Hellberg, s 117). Borgare o köpman i Riga, erhöll priv:brev dels på en finsmidesmanufakturanläggn i Kirkholm (Salaspils), Livland, dels för överflyttn av denna anläggn till Eskilstuna 21 juli 54, anlade o förestod manufaktur i Eskilstuna (Karl Gustavs stad) från 56.

G m Maria Wittmacker, d 1687, före...

Rausing, A Ruben, Lantbrukare, Industriledare (1895 – 1983)

Rausing (före 1921 Andersson), Anders Ruben, f 17 juni 1895 i Raus, Malm, d 10 aug 1983 i Blentarp, Malm (bosatt i Lausanne, Schweiz). Föräldrar: målaren o färghandlaren August Andersson o Matilda Fredrika Svensson. Studentex vid H a l i Helsingborg 2 juni 15, inskr vid Handelshögskolan, Sthlm, 29 sept 16, ex där 21 juni 18, Master of Science vid Columbia University, New York, 20, dir:ass i ...

Reenstierna, Abraham, Industriledare, Grosshandlare, Bruksidkare (1623 – 1690)

1 Reenstierna, Abraham, före adl Momma, f 21 maj 1623 i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland (enl R:s huvudbanér i Solna kyrka; jfr Sveriges kyrkor. Uppland, 1, s 264), d 10 juli 1690 i Osnabrück, Niedersachsen (enl huvudbaneret). Föräldrar: kopparmästaren Willem Momma (bd 25, s 664) o Maria Baur. Inflyttade från Holland till Sverig...

Reenstierna, Jacob, Industriledare, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1625omkr – 1678)

2 Reenstierna, Jacob, före adl Momma, bror till R 1, f omkr 1625 trol i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, d 27 mars 1678 (enl brev från R:s bokhållare Jean de l'Homel till K M:t 30 juni 1682, E 2583, RA), begr 28 dec 1679 i Norrköping, Hedvig. Inflyttade från Holland till Sthlm 47, burskap som grosshandlare där 10 febr 49, dir i...

Renström, Sven, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Företagsledare (1793 – 1869)

Renström, Sven, f 4 febr 1793 i Huggenäs, Värml, d 26 juni 1869 i Gbg, Domk. Föräldrar: inspektorn Anders R o Elisabeth Rudberg. Kolskrivare vid Svaneholms bruk i Svanskog, Värml, 09, bokhållare där, brukets representant i Gbg 11, kontorist hos grosshandl C F Waern 1314, hos grosshandl J F v Proschwitz 1415, grundare o ägare av firma Swen...

Odelberg, O Wilhelm, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Industriledare (1844 – 1924)

4 Odelberg, Oscar Wilhelm, son till O 2, f 25 maj 1844 i Brännkyrka, Sth, d 10 april 1924 i Sthlm (enl db för Gustavsberg, Sth). Studentex vid UU 23 jan 63, inskr där 26 jan 63, furir i Södermanlands reg 19 febr 63, officersex 25 febr 64, underlöjtn i reg 14 juni 64, språk- o lantbruksstudier, bl a i Skottland, Frankrike o Tyskland 65–66, dispone...

Ohlsson, A Edwin, Affärsman, Industriledare (1866 – 1956)

Ohlsson, August Edwin, f 6 maj 1866 i Gbg, Domk, d 22 nov 1956 i Hemmesjö, Kron. Föräldrar: Filaren Carl Olsson o Maria Svensson. Elev vid Gbgs latinlärov, anställd vid Säfveåns ab i Gbg 82–96, VD för Tingstads trävaruab, Gbg (från 18 Åry bruk, ab, Hemmesjö) 99–26, led av styr där från 99, ordf i styr f&oum...

Olin, A Robert, Industriledare (1860 – 1944)

Olin, Anders Robert, f 22 dec 1860 i Gbg (enl fb för Hova, Skar), d 21 febr 1944 i Sthlm, Matt. Föräldrar: hemmansägaren Anders O o barnmorskan Sofia Olofsdtr. Anställd vid Slagteriab i Sthlm 77–84, i August Falks charkuteriaffär där 84, övertog tills med Bror Henning Josephson affären 1 jan 85, drev den under namnet Falk & Co fläsk...

Ollman, Edvard A, Maskiningenjör, Industriledare (1813 – 1901)

Ollman, Edvard Albrekt, f 18 aug 1813 i Varberg, Slottsförs, d 27 nov 1901 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kaptenen Adam Gustaf O o Martha Christina Jungmarker. Elev vid Motala mek verkstad 31–34, ångfartygsmaskinist 34–38, praktiserade vid företag i England 39–40, verkmästare vid Nyköpings mek verkstad 41–43, vid Motala mek verkstads ...

Olson, F Erik W, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Industriledare, Överingenjör (1886 – 1966)

Olson, Frans Erik Wilhelm, f 22 maj 1886 i Gbg, Domk, d 13 jan 1966 där, Örgryte. Föräldrar: disponenten Frans Edward O o Hedvig Sofia v Wachenfeldt. Mogenhetsex vid Vasa h reallärov i Gbg 6 juni 05, utex från Krigsskolans reservofficerskurs 20 aug 07, underlöjtn i Livreg:s husarers reserv 31 dec 07, elev vid KTH 13 sept 07, utex från fackavd för kemi där 28 sept 10, bryggmästarex vid Akadem...

Olson, O Hjalmar, Industriledare (1902 – 1990)

Olson, Otto Hjalmar, f 24 dec 1902 i Eskilstuna, d 1 april 1990 i Nacka (enl db för Gustavsberg, Sth). Föräldrar: bokbindaren Johan Oscar O o Johanna Albina Persson. Ex från Tekn fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna 10 juni 22, praktikant i Tyskland 22 o 2829, ingenjör i firma Jonn H Olson i Köping 2629, driftsledare i ab Gustavsbergs fabriks intressenter (f...

Olsson, A Ivar, Industriledare, Bergsingenjör (1883 – 1944)

Olsson, Albert Ivar, f 15 mars 1883 i Jönköping, Östra, d 24 nov 1944 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: postmästaren Johan Albert O o Maria Fredrique Emilia Sjöstrand. Mogenhetsex vid h al i Jönköping 7 juni 01, elev vid KTH 15 sept 01, utex från fackavd för bergsvetenskap där 19 dec 05, assistent vid Cambria Steel Co, Johnstown, Pennsylvania, USA, 0708, kommersiell ingenjör vid Int...

Olsson, Petter, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Industriledare, Spannmålshandlare (1830 – 1911)

1 Olsson, Petter, f 3 dec 1830 i Fleninge, Malm, d 6 okt 1911 i Helsingborg. Föräldrar: gästgivaren Per Olsson o Sophia Gertzen. Handelsbiträde o bokhållare i Helsingborg 45, burskap som handlande där 53, led av styr för Inre missionsfören o traktatsällsk i Kristianstad 55, led av borgerskapets äldste i Helsingborg 60–62, av s...

Owen, Samuel, Maskiningenjör, Industriledare (1774 – 1854)

Owen, Samuel, f 12 maj, dp 9 juni 1774 i Norton-in-Hales, Shropshire, England, d 15 febr 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: agronomen George O o Catherine Madeley. Gjutare o modellsnickare vid Boulton & Watts faktori i Soho, Birmingham, 96–00, maskinmontör vid Fenton, Murray & Woods faktori i Leeds 00–04, i Sverige 04–05, mekaniker vid ingenjörsfirm...

Palme, Sven T, Riksdagsledamot, Företagsledare, Jurist (1854 – 1934)

2 Palme, Sven Theodor, halvbror till P 1, f 4 dec 1854 i Kalmar, d 9 aug 1934 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: landssekr o lagmannen Christian Adolph P o Augusta Johanna Amalia Hasselqvist. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Kalmar 6 juni 73, volontär vid Svea art:reg 5 juli 73, kadett vid Krigsskolan 14 juli 74, officersex där 23 okt 75, under-löjtn 1...

Nobel, Emanuel L, Företagsledare (1859 – 1932)

5 Nobel, Emanuel Ludvig, son till N 3 i hans första g, f 10 juni 1859 i S:t Petersburg, S:ta Kat, d 31 maj 1932 i Sthlm, Jak. Elev vid elementarskola o gymnasium i S:t Petersburg 67–75, vid tekn högsk i Barmen, Tyskland, 75, prakt studier i S:t Petersburg 78–82, extra elev vid Teknol inst i Sthlm 29 sept 79, biträdde fadern bl a vid sköt...

Nordenson, Jonas W, Riksdagsledamot, Industriledare (1920 – 1976)

4 Nordenson, Jonas Wilhelm, son till N 3, f 12 jan 1920 i Sthlm, Sofia, d 30 april 1976 där, Nik. Student ex vid h a l på Södermalm vt 38, inskr vid UU ht 38, FK 15 sept 44, löjtn i pansartruppernas reserv 1 dec 44, pol mag 31 jan 46, FL 28 maj 48, allt vid UU, forskn:assistent vid Industrins utredn: inst, Sthlm, 48, VD där 51

Nordmark, B Henrik, Advokat, Företagsledare (1895 – 1975)

2 Nordmark, Birger Henrik, brorsons sonson son till N 1, f 24 jan 1895 i Luleå, d 29 jan 1975 i Salem, Sth. Föräldrar: köpmannen Henrik August N o Emilie Kristina Opitz. Studentex vid Umeå h a l 27 maj 13, inskr vid UU 17 sept 13, FM där 29 maj 16, byråassistent o avd:sekr hos statens industrikommission 20 juni 17–30 april 19, inskr vid ...

Norén, A Bertil, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Industriledare (1902 – 1972)

Norén, Anders Bertil, f 28 dec 1902 i Ryda, Skar, d 24 mars 1972 i Djursholm. Föräldrar: lantbrukaren Anders Rudolf N o Marta Örtendahl. Avgångsex vid tekn gymn i Örebro vt 24, elev vid KTH 30 aug 24, avgångsex från dess fackavd för väg- o vattenbyggn 31 maj 28, konstruktör vid Ribbings ingenjörsbyrå, Sthlm, 29, ingenj&ou...

Nydqvist, J H Antenor, Maskiningenjör, Industriledare (1817 – 1914)

Nydqvist, Johan Henrik Antenor, f 31 jan 1817 i Sthlm (enl fdb för Botkyrka, Sth), d 24 maj 1914 i Trollhättan. Föräldrar: distriktsläk Herman N o Elisabeth Christine Nordqvist. Elev vid Jacobi h apologistskola i Sthlm 29–32, vid Teknolog inst där 19 jan 32–30 dec 33, praktikant vid Rosendahls spinneri i Mölndal 33–36, studieresa till...

Mörck, A Harald, Affärsman, Företagsledare (1887 – 1981)

Mörck, Axel Harald, f 28 okt 1887 i Kvistbro, Ör, d 20 nov 1981 i Västerås, Domk. Föräldrar: hovslagaren Daniel Mörk o Anna Matilda Jonsdtr. Butiksanställd i Mullhyttemo, Kvistbro, genomgick Karlskoga praktiska skolas handelslinje, anställd i en kolonialvarufirma i Hamburg, i ab Manne Tössbergs efterträdare, Västerås, kontors...

Nachmanson, Joseph, Företagsledare, Bankdirektör (1876 – 1927)

1 Nachmanson, Joseph, f 12 jan 1876 i Sthlm, Mosaiska, d 13 juni 1927 i Saltsjöbaden (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: grosshandlaren Herrman N o Rosa Davidson. Grosshandlare i manufakturbranschen 01–10, led av styr för Tidn:ab Sverige 02–04, av styr för Sthlms köpmannafören 05–10, fullm i Sthlms handelskammare 06–11, led av styr for Sthlms handelshögskoleforen från 06, av Sthlms hamns...

Nathhorst, Carl-Bertel R, Företagsledare, Maskiningenjör (1907 – 1985)

4 Nathhorst, Carl-Bertel Richard, f 30 mars 1907 i Stora Kopparberg, Kopp, d 2 nov 1985 i London (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: kaptenen Karl Bertel Olivenbaum N o journalisten Maria (Mary) Tesch. Elev vid Palmgrenska skolan i Sthlm ht 19, studentex där vt 26, ord elev vid KTH 27 aug 26, avgångsex från fackavd för maskinbyggn o mek teknologi där...

Nilsson, Arvid H, Fabrikör, Industriledare (1891 – 1949)

Nilsson, Arvid Hjalmar, f 13 febr 1891 i Eskilstuna, d 28 okt 1949 i Eskilstuna Fors. Föräldrar: disp Lars Arvid N o Hedvig Zetterlindh. Mogenhetsex vid Västerås hal 7 juni 09, inskr vid KTH 13 sept 09, disp för C O Oberg & co:s ab från 17, led av styr för tekniska fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna 27, av överstyr för Sveriges verkstadsfören 33 (ordf från 46), suppl i Sv arbetsg...

Nilsson, Holger A E, Kommunalpolitiker, Industriledare, Pappersingenjör (1882 – 1940)

Nilsson, Holger August Erik, f 22 maj 1882 i Foss, Göt, d 22 mars 1940 i Solna (enl db för Ockelbo, Gävl). Föräldrar: kamreraren Erik N o Charlotta Henrika Löfving. Avgångsex från tekn elementarskolan i Borås vt 03, praktiserade vid företag i Skottland o England 03–05, ingenjör vid Munkedals ab 05

Nilsson, Karl N A, Företagsledare, Maskiningenjör (1907 – 1986)

Nilsson, Karl Nils Anders, f 28 aug 1907 i Malmö, S:t Joh, d 6 mars 1986 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: bagarmästaren Per N o Mathilda Andersson. Studentex vid Högre samskolan i Eslöv 5 juni 25, ord elev vid KTH 29 aug 27, avgångsex vid fackavd för maskinbyggn o mek teknologi där 10 sept 31, anställd vid Sv tändsticks ab 31–32, vid ab Sv fläktfabrikens tekn avd 1 okt 32

Nilsson, Sixten V, Industriidkare, Företagsledare, Donator (1880 – 1959)

Nilsson, Sixten Vilhelm, f 13 mars 1880 i Eskilstuna, d 4 aug 1959 där, Kloster. Föräldrar: handlanden August Wilhelm N o Anna Mathilda Olsson. Elev vid Skövde allm lärov 90, vid Eskilstuna allm lärov 94, kontorsanställd hos firma Aug Stenman i Eskilstuna 95, exportchef o prokurist där, VD i Aug Stenman ab 21–47, led av styr där 21

Mannheimer, Herman, Företagsledare, Bankdirektör (1867 – 1942)

4 Mannheimer, Herman, bror till M 2, f 26 juli 1867 i Gbg, Mosaiska, d 10 aug 1942 i Jonsered (enl db för Mosaiska, Gbg). Elev vid Gbgs handelsinst 10 jan 8418 dec 85, anställd på exportkontor i Gbg o Sthlm 86

Mannheimer, N Theodor, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Bankdirektör (1833 – 1900)

1 Mannheimer, Noa Theodor, f 3 nov 1833 i Khvn, Mosaiska, d 6 mars 1900 i Gbg, Mosaiska. Föräldrar: silkes- o klädeshandlanden Heiman M o Adelheid Bing. Anställd i firma Smidt & Le Maire i Khvn, handelsbokhållare hos köpman AL Pineus i Gbg sommaren 55

Marcus, Moritz, Företagsledare, Socialpolitiker, Bankman (1877 – 1956)

2 Marcus, Moritz, halvbror till M 1, f 24 okt 1877 i Sthlm, Mosaiska, d 18 mars 1956, där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Leopold Moritz M o Jenny Assur. Mogenhetsex vid Norra real i Sthlm vt 94, inskr vid UU vt 95vt 97, tjänsteman vid Gbgs handelsbank 98...

Mathiasson, Nils P, Lantbrukare, Företagsledare (1868 – 1959)

Mathiasson, Nils Peter, f 24 nov 1868 i Malmö, Caroli, d 25 sept 1959 där, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren Isak M o Sofia Pålsdtr. Studier vid Tekn aftonskolan i Malmö 8283, kontorist vid Skånska spritfabriken ab (senare Sv spritförädlings ab) 83nov 86, studier i handelsteknik o organisation i Topeka, Kansas, USA, 86

Mattson, Hans, Advokat, Företagsledare, politiker (1832 – 1893)

Mattson, Hans, f 23 dec 1832 i Önnestad, Krist, d 5 mars 1893 i Minneapolis, Minn, USA. Föräldrar: lantbrukaren Matts Hansson (senare Mattson) o Elna Larsdtr. Elev vid latinskolan i Kristianstad 4749, kadett vid Vendes arf.reg 49

Meeths, C E Herman, Affärsman, Företagsledare (1880 – 1957)

Meeths, Carl Ernst Herman, f 14 sept 1880 i Sthlm, Ty, d 9 juni 1957 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Carl Herman Christoffer M o Hulda Cecilia (Cécile) Hedvig Charlotta Richter. Lärov:studier i Wiesbaden, Tyskland, 92–97, merkantil praktisk utbildn hos firma Liebmann & Achnie, Köln 98–00, hos firma Debenham & Freebody, London 00–02, studieresor till bl a Indien, Siam, USA, Ki...

Ljunggren, Carl J F, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Hantverksorganisatör (1858 – 1927)

Ljunggren, Carl Johan Fredrik, f 4 nov 1858 i Kristianstad, d 27 jan 1927 i Danderyd, Sth. Föräldrar: grosshandl Carl Johan Fulgentius L o Carolina Charlotta Sophia Holm. Studier vid Tekniska elementarskolan i Malmö 73–75, vid Polytechnikum i Zürich 76–79, anställd vid Ljunggrens mek verkstad i Kristianstad 79, dess ägare 80, VD o disponent för ...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se